Къща ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. „Вихрен” 22
ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 60 кв.м /шестдесет кв. метра/, състоящо се от две стаи, коридор и кухня, ведно с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място от 357 кв.м /триста петдесет и седем кв. метра/, съставляващо: урегулиран поземлен имот в парцел V /пети/, с пл. № 349 /триста четиридесет и девети/, попадащ в квартал 46 /четиридесет и шести/ по ПУП на гр.Тервел, обл. Добрич, при граници и съседи: север - улица; изток - улица "Вихрен"; юг - парцел VI, с пл. № 348; запад - парцел IV, с пл. № 350, а съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, представляваща сграда с идентификатор 72271.501.773.1 с предназначение: жилищна, еднофамилна със застроена площ от 54.00 кв. м., с адрес гр. Тервел, ул. „Вихрен” 22, разположена в поземлен имот с идентификатор 72271.501.773 и сграда с идентификатор 72271.501.773.2, с предназначение: селскостопанска със застроена площ от 9.00 кв. м. разположена в поземлен имот с идентификатор 72271.501.773, при граници и съседи на поземления имот: 72271.501.747, 72271.501.751, 72271.501.772 и 72271.501.774
3.04.17 г., 13:58 targimot.com
60.0 м²
10 000 лв

70 m2 house, 3 rooms, Garden 1200 m2, 28 km from Dobrich

PODSLON, DOBRICH 14 km from the town of Tervel
70 m2 brick house, built in 1984, consists of: 2 rooms kitchen bathroom and toilet - outbuilding Garden 1200 m2 outbuildings The house is in good condition and is sold furnished. Podslon is a village in northeastern Bulgaria. It is located in Dobrich region. The village has a post office, shops, regular bus transport to Dobrich and the town of Tervel. Nearest schools and hospitals in the town of Tervel. There is cell phone coverage, internet and satellite TV. Distances: Tervel - 14 km. Dobrich - 28 km. Black Sea - 65 km. Podslon is a village in northeastern Bulgaria. It is located in the municipality of Dobrich. The climate is continental with cold winters and hot summers. The population is 400 inhabitants and is mainly engaged in agriculture. The village has a post office, shop, regular bus transport to town Dobrich and Tervel. Nearest school and hospital in the town of Tervel. There is mobile phone coverage, internet and satellite TV. The village is very quiet and a good place to rest. Distances: Tervel: 15 km. Dobrich: 30 km. Black Sea: 80 km. Varna (airport):75 km. All bulgarian properties have electricity. About 98 percents of all bulgarian properties have access to running water , except some small remote bulgarian villages up in the mountains. All bulgarian houses in the villages have a septic tank , central sewage system is available only in a few very large villages. All properties have access to internet . There is at least one village shop in every village in Bulgaria, except some small remote villages up in the mountains. Some properties in Bulgaria can be purchased on monthly payments (instalments) , just fill the form below and find out about availability of this option. Selling price is Euro, not pounds. GBP price is for reference only and can vary daily. All properties in Bulgaria can be purchased remotely or directly from UK , without visiting Bulgaria. Cost of living in Bulgaria - 01.2016
2 стаи
7 590 €

Къща ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. "Климент Охридски" 7
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Тервел, ул. "Климент Охрисдски" №7, представляващо Поземлен имот с идентификатор 72271.501.1064 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 911 /деветстотин и единадесет/ кв.м., а по документ за собственост с площ от 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 /десет/ м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1108 /хиляда сто и осем/, квартал: 94 /деветдесет и четири/, при съседи: 72271.501.1063, 72271.501.1066, 72271.501.1065, 72271.501.1057, 72271.501.1059, 72271.501.1060, ведно с построените в имота Сграда с идентификатор 72271.501.1064.4 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири, точка, четири/ със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.м., а по документ за собственост със застроена площ от 62 /шестдесет и два/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, Гараж, представляващ Сграда с идентификатор 72271.501.1064.3 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири, точка, четири/ със застроена площ от 19 /деветнадесет/ кв.м., а по документ за собственост - със застроена площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м., предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 72271.501.1064.2 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири, точка, две/, със застроена площ от 69 /шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /едно/, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 72271.501.1064.1 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири, точка, едно/, със застроена площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1 /едно/, предназначение: селскостопанска сграда Описание: Оценяваният недвижимият имот се намира на 300 м. от центъра на гр. Тервел. Дворното място е с площ 850,00 кв.м. по нотариален акт и 911,00 кв.м. по скица, образувано от имот IІ-1108, кв. 94 по кадастралната карта на гр. Тервел. Целият двор е ограден с метална ограда-метална мрежа на метални и дървени колове. Незастроената земя е обработваема-зеленчуци и цветя. Дворното място е разположено на неравен терен, с неправилна форма, с лице и два подхода от към улица ”Климент Охридски”. Дворното място се стопанисва. В поземленият имот са изградени Жилищна сграда на два етажа, Гараж и две селскостопански сгради. Двуетажната жилищна сграда е със ЗП-62,00 кв.м. по нот.акт и ЗП-65,00 кв.м. по скица. Сградата е масивна, изградена по монолитен начин, има избен етаж. Разпределението по етажи е следното: Първи етаж със ЗП-62,00 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, тераса на юг и изход към лятна градина по масивно стълбище. Всички стаи са с под-бетон, стени-тапети, тавани-варовоциментова мазилка. Терасата е с под-бетон, без парапети. Етажът е снабден с ел. инсталация и ВиК, няма сервизно помещение, не се обитава. Втори етаж със ЗП-62,00 кв.м., състоящ се от две ста, кухня и тераса на юг. Всички стаи са с под-бетон, стени-тапети, тавани-варовоциментова мазилка. Терасата е с под-бетон, без парапети. Етажът е снабден с ел. инсталация и ВиК, няма сервизно помещение, не се обитава. Избен етаж със ЗП-30,00 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизно-баня с тоалетна. Стаята е с под-бетон, стени и таван-варовоциментова мазилка. Кухня с под-бетон, стени-фаянс на висомина 1,40 м., нагоре тапети, таван-варовоциментова мазилка, лята мивка. Банята е с под-бетон, стени и таван-циментова гладка мазилка. Избеният етаж е жилищен и се обитава. Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 9840.00 лв. (девет хиляди осемстотин и четиридесет лева). Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Законна ипотека в полза на "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №6, том 1, дв.вх.рег.№1383/30.05.2007 г. за сумата от 40000 лв.,вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №64, том 1, дв.вх.рег.1438/12.07.2013 г. по изпълнително дело №20137370401059
19.01.17 г., 18:54 targimot.com
50.0 м²
9 840 лв
* БЕЗ КОМИСИОНА! *Двуетажна двуфамилна къща на тиха улица с канализация и нов асфалт. *Разпределение: I и II етаж - дневна със светъл кухненски бокс, 2 спални, баня-WC, коридор и 1 тераса; стълбищна клетка; сутерен - 2 складови помещения; таван - еднопростанствен. *Изложение на жилищните помещения - ЮИ и ЮЗ. *Състояние: дървена двукатна дограма, циментова мазилка, настилки: стаи - естествен паркет, серв. помещения - фаянс и теракот, стълбище - мозайка; *ЕВЕРЕСТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 0988 819533,0878 848810,02 958 6262.
9.01.17 г., 13:05 bazar.bg
200.0 м²
49 000 лв
*MАСИВНА КЪЩА със стоматобетонна конструкция; *ПАРТЕР 95м2 - гараж и самостоятелен апартамент от 2 стаи, кухня, баня-WC и мокро помещение; *I-етаж 110м2 - дневна, трапезария, кухня, баня, WC, мокро помещение и 2 тераси; *II-етаж 110м2 - 4 спални, баня, WC, 3 тераси; *СУТЕРЕН 50м2 - котелно, 2 мазета; *ПРИСТРОЙКА 70м2 - 2 стаи, навес; *ИЗЛОЖЕНИЕ - ЮИ и ЮЗ; *С външна и вътрешна мазилка, изпълнени ЕЛ, ВиК и отоплителна инсталация с радиатори без котел; с топло- и хидроизолация на покрива; *ДВОР - 510м2; *ЕВЕРЕСТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 0988 819 533, 0878 848 810.
9.01.17 г., 13:07 bazar.bg
430.0 м²
85 000 лв
База за изкупуване на цветни метали и скрап.С лиценз.Площ на парцела УПИ-14 120 кв.м.Масивни згради и халета с рампи с общо РЗП 4800 кв.м Цена 440 000 евро.
20.11.16 г., 8:08 officespace.bg
439 000 €

Луксозен мезонет в кв. Каменица 1

Област Пловдив гр. Пловдив кв. "Каменица 1" ул. Хан Тервел
Предлагаме на вашето внимание изключителен многостаен мезонет с комуникативна и удобна локация в културната столица на страната - гр. Пловдив, кв. Каменица. Жилището се намира на 2ри от общо 6 етажа в нова тухлена сграда, изложението на помещенията е изток и запад. Просторният имот разполага с обща площ от 301.81 кв.м. В цената е включено обзавеждането, мазе от 4.85 кв.м., гараж с площ от 17.82 кв.м., който в момента се ползва като перално и готварско помещение. Също така, към многостайния апартамент се включва и сутеренно помещение от 25.40 кв.м. със санитарен възел, предвидено за фитнес зала. Мезонетът е на три нива, предлагащи следното разпределение: • Първо ниво – вход, сервизно помещение с тоалетна, трапезария с кухня • Второ ниво – хол, кухня с трапезария, стълбище • Трето ниво – една спалня с прилежаща гардеробна и собствен санитарен възел (баня с тоалетна); още две спални с един общ санитарен възел (баня с тоалетна) Общо в жилището има 9 тераси. Има климатизация в цялото жилище и локално парно на ток. Всички прозорци са с петкамерна алуминиева дограма и комарници. Довършителните работи в имота са изпълнени прецизно с материали от най-висок клас: • Подова настилка: в спалните – естествен паркет, стълбище – естествен мрамор, хол, трапезария, коридори – Porcelanosa • Стените са боядисани с латекс Levis • Таван – Стуко Венециано • Тераси – гранитогрес, мрамор, тенти Имотът се предлага със стилно дизайнерско обзавеждане и оборудване от известни марки. Кухня – полу-професионална фурна, миялна машина, аспиратор, кухненски вграден плот с touch функция, вграден хладилник. Всички кухненски уреди са марка Siemens. Голяма трапезна маса за десет човека. Трапезни столове от Швейцария с марка Vitra. Хол – италиански дизайнерски дивани марка Living с най-висок клас дамаска, дизайнерски лампи марка Flos. Озвучителна система марка Bose. Смарт телевизори Samsung (поставени са ТВ в хола, трапезарията и двете спални). Всички сервизни помещения – бани и тоалетни са обзаведени с италиански фаянс, мивки и вани на марка Duravit, батерии марка Axor Hansgrohe. В баните има вана и душ-кабина. Жилището е изключително луксозно и много добре поддържано, обзаведено изцяло с мебели от най-висок клас, има дизайнерски кресло Моroso, италианска дизайнерска люлка, и скулптура на италианския архитект и дизайнер Gaetano Pesce. Мезонетът се намира на тиха улица в комуникативен район, в близост до всевъзможни градски удобства. Станете собственик на този качествен апартамент с отлична локация! Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
10.06.16 г., 4:59 bulgarianproperties.bg
301.81 м²
350 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Запазена къща в Добруджанско село на 18км от Тервел и на 25км от Дулово. Къщата се състои от антре и три стаи с подове на циментова замазка, а до нея е изградена лятна кухня с мивка и навес. Под една от стаите на къщата има мазе. Дворното място е равно обработваемо и оградено. Имотът е захранен с ток и вода и е подходящ за постоянно живеене.
25.03.16 г., 14:08 icbproperties.com
3 стаи
100.0 м²
4 000 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Тервел
болница има в близкия град Тервел. Имотът се предлага на изплащане. Brick house situated in village of Kladentsi, Tervel ... REAL PRICE - 4000 leva Ref. # 6968 Тухлена къща в с.Кладенци, регион Добрич. Състои се от 3 стаи, коридор и кухня ... with plot area of 2880sq.m. There is outbuilding 30sq.m. The house and land are in the village of Kladentsi that lies in
20.04.17 г., 18:03 bazar.bg
2880.0 м²
10 000 лв
НА ДОСТЪПА! ПРОДАВА СЕ ОБЗАВЕДЕН И ГОТОВ ЗА НАНАСЯНЕ! ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД! КАМИНА! Предлагаме на вашето внимание едно ... прекрасна инвестиция. Цената е за частни лица, работим и с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214 ... жилище което се различава доста от стандартното. Това е едно слънчево и атрактивно жилище на 2 нива с много стил и вкус. То
21.04.17 г., 0:30 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
57 950 €
АКТ 16 БЕЗ КОМИСИОННА! Продаваме - 87000евро!!! Tристаен апартамент на ет. 6 ап. 7 - 134кв. м. с изложение Изток-Запад ... -Юг в луксозна нова сграда с АКТ 16 от 2016г. , на тиха и спокойна улица с много добра локация. Намира се на адрес ул ... . 'Хан Тервел'2 , в центъра на гр. Пловдив , в района на църква Св. Петка и Евмолпия ! Сградата се състои от общо 7 броя
6.04.17 г., 3:30 imot.bg
3 стаи
134.0 м²
87 000 €
D-1166.Голяма къща с дворно място в с.Подслон Къщата е тухлена,в добро състояние и се състои от: 4-ри стаи,кухня,голяма ... 000Евро. Селото се намира на 10 км от срад Тервел,30 км от град Добрич,на 62 км от море,80 км от летище Варна.
3.04.17 г., 20:01 bazar.bg
125.0 м²
13 000 €
ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при ... Оф.26878 ТОП ЛОКАЦИЯ! СУПЕР ЦЕНА ЗА 2-СТАЕН! ТИХ, СПОКОЕН И КОМУНИКАТИВЕН РАЙОН! ДОКАЗАН СТРОИТЕЛ! СУПЕР СЛЪНЧЕВ И ... прекрасно и много слънчево и просторно жилище. ЧЖП- 52 кв.м + Общи части 10 кв.м. Апартамента се предава на новите си
3.04.17 г., 21:05 bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
46 400 €
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА! ПРОДАВА СЕ ОБЗАВЕДЕН И ГОТОВ ЗА НАНАСЯНЕ! ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД! КАМИНА! Предлагаме на вашето внимание едно ... прекрасна инвестиция. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ... жилище което се различава доста от стандартното. Това е едно слънчево и атрактивно жилище на 2 нива с много стил и вкус. То
27.03.17 г., 14:50 bazar.bg
70.0 м²
57 950 €
с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при ... ОФ.26860 СУПЕР ОФЕРТА! ГОТОВ ЗА НАНАСЯНЕ! ОБЗАВЕДЕН! НЕПРЕХОДЕН! СЛЪНЧЕВ! ЧУДЕСЕН ЗА ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО! КОМУНИКАТИВЕН ... ! ЧЖП-99 кв.м. Мазе- 3 кв.м. Предлагаме на вашето внимание един прекрасен вариант за вас и вашето семейство. Жилището се
3.04.17 г., 21:57 bazar.bg
3 стаи
99.0 м²
78 000 €
балкон на гранитогрес показващ прекрасна гледка. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655 ... Оф.26718 СУПЕР КОМУНИКАТИВЕН! ТОП ЛОКАЦИЯ! ТИХ И СПОКОЕН РАЙОН! СЛЪНЧЕВ И ВЪТРЕШЕН! ПРОСТОРЕН! ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ... ПРЕУСТРОЙСТВО В 3-СТАЕН! Предлагаме на вашето внимание тухлена сграда с АКТ-16 от 2009г, близо до идеален център. ЧЖП- 65 кв.м
29.03.17 г., 15:57 bazar.bg
2 стаи
83.0 м²
80 000 €

Тристаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б
. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б, ет. 6, ап. 18, разположен в сграда 2, в поземлен имот с идентификатор ... АПАРТАМЕНТ № 18, находящ се на VI /шести/ етаж, вх. Б в жилищна сграда на блок „Металик”, със застроена площ от 90.06 ... представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.136.2.36, с предназначение: жилище, апартамент, с адрес гр
3.04.17 г., 15:20 targimot.com
90.0 м²
30 000 лв
. Офертната цена е само за ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ... много слънчево просторно жилище. ЧЖП- 160 кв.м + Общи части 19 кв.м. Апартамента се предава на новите си обитатели на ... която е обща за дневната и спалните помещения като предоставя и целодневна слънчева светлина. Една огромна тераса която
3.04.17 г., 15:24 bazar.bg
3 стаи
179.0 м²
97 000 €
транспорт, магазини, училища и детски градини. Офертната цена е само за ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр ... много слънчево просторно жилище. ЧЖП- 141 кв.м + Общи части 18 кв.м. Апартамента се предава на новите си обитатели на ... и огромна панорамна тераса на гранитогрес която е обща за дневната и спалните помещения като предоставя и целодневна
3.04.17 г., 21:01 bazar.bg
3 стаи
159.0 м²
86 000 €
Оф.26810 КЪЩА В ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР! МОНОЛИТНА! С ДЕЙСТВАЩ БИЗНЕС! ГАРАЖ И ПАРКО МЯСТО! ПОКРИВЪТ Е РЕМОНТИРАН 2016! СВЕТЛА ... ВИСОЧИНА НА ТАВАНА - 3,50 М! Предлагаме на вашето внимание дом с невероятна топ локация. РЗП- 190кв.м. Двор - 200кв.м ... . Мазе - 2 кв.м. Действащ магазин - (36 кв.м) с разрешително за търговска дейност. Парко мястото е в двора - 14 кв.м. Къщата
27.03.17 г., 19:30 bazar.bg
190.0 м²
298 000 €
РАЙОН БЛИЗО ДО НБУ И БЪДЕЩА МЕТРОСТАНЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание едно прекрасно за инвестиция жилище (ЧЖП - 43 кв.м ... контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com! ... Оф.26738 СУПЕР ИНВЕСТИЦИЯ! ЛУКСОЗНА СГРАДА! ОГРОМЕН БАЛКОН С ПАНОРАМНА ГЛЕДКА КЪМ ВИТОША! ПВЦ! ТИХ И КОМУНИКАТИВЕН
17.03.17 г., 17:26 bazar.bg
1 стая
52.0 м²
38 888 €
РАЙОН БЛИЗО ДО НБУ И БЪДЕЩА МЕТРОСТАНЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание едно прекрасно и апетитно за инвестиция жилище със ... и 200л. бойлер. Отдаван е под наем в близкото минало и би бил прекрасен за инвестиция. За контакти Тервел Радевски 02 ... Оф.26739 СУПЕР ИНВЕСТИЦИЯ! ЛУКСОЗНА СГРАДА! ОГРОМЕН БАЛКОН С ПАНОРАМНА ГЛЕДКА КЪМ ВИТОША! ПВЦ! ТИХ И КОМУНИКАТИВЕН
17.03.17 г., 21:09 bazar.bg
2 стаи
76.0 м²
54 800 €
нов дом. Едно напълно оборудвано и готово за нанасяне жилище. Нов панел от 1991 г. ЧЖП - 90 кв.м (Заради усвоените ... към тях. И двете са напълно оборудвани, като по-малката е луксозно ремонтирана. ЩРАНГОВЕТЕ СА СМЕНЕНИ. За контакти Тервел ... Оф.26700 ПРЕУСТРОЕН в 4-СТАЕН! ВЪТРЕШЕН! ПРОДАВА СЕ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН, ЗАЕДНО С ЧЕРНА И БЯЛА ТЕХНИКА! ЛУКОЗНО
15.03.17 г., 17:02 bazar.bg
4 стаи
90.0 м²
89 890 €
. Предлагаме на вашето внимание МНОГОСТАЕН партерен етаж от къща (ЧЖП-114 кв.м)+ 49 кв.м Таван (пригоден за живеене ... . Цената е за частни лица, работим и с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655 ... са на душеме и гипсокартон, а другото е за довършителна работа, като всички материали за ремонта са налични); Кухня
15.03.17 г., 14:29 bazar.bg
163.0 м²
96 000 €
АКТ 16 БЕЗ КОМИСИОННА! Продаваме - 79000евро!!! Tристаен апартамент на ет.6 ап.7 - 134кв.м. с изложение Изток-Запад-Юг ... в луксозна нова сграда с АКТ 16 от 2016г., на тиха и спокойна улица с много добра локация. Намира се на адрес ул. 'Хан ... Тервел'2 ,в центъра на гр. Пловдив ,в района на църква Св.Петка и Евмолпия ! Сградата се състои от общо 7 броя
9.03.17 г., 10:43 bazar.bg
3 стаи
134.0 м²
79 000 €
Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com! ... Оф.26740 СУПЕР ИНВЕСТИЦИЯ! С НАЕМАТЕЛИ! ЛУКСОЗНА СГРАДА! БАЛКОН ПАНОРАМНА ГЛЕДКА КЪМ ВИТОША! ПВЦ! ТИХ И КОМУНИКАТИВЕН ... РАЙОН БЛИЗО ДО НБУ И БЪДЕЩА МЕТРОСТАНЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание едно прекрасно и апетитно за инвестиция
17.03.17 г., 21:09 bazar.bg
1 стая
56.0 м²
52 900 €
обзавеждането. Село Подслон се намира на 14 км от град Тервел и на 28 км. от град Добрич. В селото има всички необходими условия за целогодишно живеене - магазин, поща и др. А3461 ... Предлагаме Ви 70 кв.м. тухлена, измазана къща, построена през 1984г., състояща се от: 2 стаи, кухня, допълнителна ... постройка - баня и тоалетна. Дворното място е 1200 кв.м. със стопански постройки. Къщата е в добро състояние и се продава с
27.02.17 г., 20:25 bazar.bg
70.0 м²
8 000 лв

Двустаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ж.к. "Изгрев" 8, вх.Б, ет.5, ап.14
Недвижим имот, представляващ Апартамент №14(четиринадесети), находящ се в гр. Тервел жк "Изгрев" № 8 вх. Б ет.5 ... , самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72271.501.1373.41.24 (седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно ... кадастралните регистри на гр. Тервел, одобрени със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, със
23.02.17 г., 13:45 targimot.com
70.0 м²
22 999 лв
ОФ.20840 СУПЕР ОФЕРТА! ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА И МОДЕРНА СГРАДА! КОМУНИКАТИВНА ЛОКАЦИЯ! ГАЗИФИЦИРАН! ОКАБЕЛЕН! ПВЦ! ОГРОМЕН ... ! СЛЪНЧЕВ! ПАНОРАМЕН! ЗА ГОЛЕМИ СЕМЕЙСТВА! ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ!3.5М ВИСОЧИНА! МАЗЕ! 2 ГАРАЖНИ ПАРКОМЕСТА! Жилището на вашите ... , за да творите обзавеждайки това бижу по собствен вкус. Имате на разположение: Спални помещения Х3, Баня + WC X2
7.03.17 г., 12:06 bazar.bg
4 стаи
215.0 м²
180 000 €
Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com! ... Оф.23709 ТОП ОФЕРТА! ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА И МОДЕРНА СГРАДА! КОМУНИКАТИВНА ЛОКАЦИЯ! 400 М ОТ БЪДЕЩА МЕТРОСТАНЦИЯ ... на вашето внимание жилище на гипсова шпакловка и замазка, топлоизолационна с-ма със силиконова мазилка - Баумит. Банята е
8.03.17 г., 16:29 bazar.bg
3 стаи
101.0 м²
77 000 €
жилище. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при ... ОФ.26632 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА И МОДЕРНА СГРАДА! КОМУНИКАТИВНА ЛОКАЦИЯ! ГАЗИФИЦИРАН! ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ! ОКАБЕЛЕН! ПВЦ ... ! ПРОСТОРЕН! ПОДХОДЯЩ ЗА ГОЛЕМИ СЕМЕЙСТВА! ЧЖП (116 КВ.М) Жилището притежава 3 спални помещения, огромен хол с кухн. бокс и
7.03.17 г., 5:20 bazar.bg
4 стаи
136.0 м²
96 000 €
хранителни вериги. Предлагаме ви жилище (46 кв.м) в панелна сграда от 1986г. Цялото жилище е на латекс, като кухнята ... на дограмата. Това от своя страна е пример какви хора обитават входа. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214 ... (вече спалня) и хола са на ламинат. Коридора е на теракот, вече е пригоден и за кухня, като са извлечени нужните изходи за
6.03.17 г., 6:47 bazar.bg
1 стая
46.0 м²
43 800 €