Вила СЛИВЕН

СЛИВЕН местност Орта синур
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.406.559 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шест точка петстотин петдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-313/23.07.2007г. на началника на СГКК - Сливен, целият с площ 1020.00 кв.м. /хиляда и двадесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, селищно образувание „Изгрев“, местност „Орта синур“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2869537, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.406.559.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шест точка петстотин петдесет и девет точка едно/, със застроена площ 334.00кв.м. /триста тридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, при съседи за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.406.297, поземлен имот с идентификатор № 67338.406.558, поземлен имот с идентификатор № 67338.406.334 и поземлен имот с идентификатор № 67338.415.1.
25.04.17 г., 19:44 targimot.com
1020.0 м²
150 046 лв

Вила СЛИВЕН

СЛИВЕН местност Дюлева река
½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.416.118 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто и осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. Сливен, местността „Дюлева река“, целият с площ 1 118 кв.м. /хиляда сто и осемнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 2881894, при граници на имота: поземлен имот с идентификатор № 67338.416.119, поземлен имот с идентификатор № 67338.523.28, поземлен имот с идентификатор № 67338.416.124, поземлен имот с идентификатор № 67338.416.125, поземлен имот с идентификатор № 67338.416.126, поземлен имот с идентификатор № 67338.416.114 и поземлен имот с идентификатор № 67338.416.406, ведно с построения в имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.416.118.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто и осемнадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.416.118 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто и осемнадесет/, находящ се в гр. Сливен, Селищно образувание „Изгрев“, ет. 0, ап.1, целият с площ 113.30 кв.м. /сто и тринадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.416.118.1.2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за самостоятелния обект върху терена, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в поземления имот.
26.04.17 г., 19:45 targimot.com
113.0 м²
42 000 лв

Ново село - къща с двор

гр. Сливен, Ново село
№ 9507 – Триетажна жилищна сграда състояща се от: - Първи етаж – дневна, кухня, трапезария, две спални, коридор, сан възел и тераса - Втори етаж – дневна, кухня – трапезария, две спални, коридор, сан възел и 4 тераси - Мансарден етаж – дневна, кухня – трапезария, две спални, коридор, сан възел – груб строеж. Дворното место е равнинно и оградено. Има лятна кухня състояща се от коридор и две преходни стаи, стопански постройки и гараж за 2 коли.
21.04.17 г., 2:10 bazar.bg
300.0 м²
150 000 лв

Къща Кермен

Кермен гр. Кермен, общ. Сливен
ДВОРНО МЯСТО, образуващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III-196 /трети за сто деветдесет и шести/, в кв. 33 /тридесет и трети/, по плана на гр. Кермен, Общ. Сливен, цялото с площ 1 090 кв.м. /хиляда и деветдесет квадратни метра/, ведно с построените в имота сгради: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 55.00кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, състояща се от три стаи; ЛЯТНА КУХНЯ, със застроена площ от 20.00 кв.м. /двадесет квадратни метра/; МАСИВЕН ГАРАЖ, със застроена площ 20.00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, два броя СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ с обща кубатура 180 куб.м. /сто и осемдесет кубични метра/, при граници за целия имот: изток – улица, запад – УПИ № II-205, север – улица, юг - УПИ № IV-197.
26.04.17 г., 17:56 targimot.com
1090.0 м²
22 500 лв

Продава къща

гр. Твърдица обл. Сливен
Продава къща гр. Твърдица
20.04.17 г., 11:36 alo.bg
160.0 м²
32 000 лв

Продажба вила

в.з. Сливен гр. Сливен обл. Сливен
М., ХИСЪРЛЪК, малка къщичка с допълнителна постройка. Добре подържано място, започнат кладенец. НА пет минути от бензиностанция, МЕЧТА, Въпроси на пос. тел. БЛАГОДАРИМ ВИ!!! Път до самото място!!! обитаемо!!!
20.04.17 г., 11:18 alo.bg
35.0 м²
6 500 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН кв. Речица ул.Мир №8
½ ид.ч. от от поземлен имот с идентификатор №67338.702.440, целият с площ 716 кв.м, находящ се в гр.Сливен кв.Речица ул.Мир №8, ведно с построената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор №67338.702.440.2, с площ 71 кв.м., състояща се от две стаи, кухня, тоалетна, коридор на първия етаж и три стаи, баня и коридор на втория етаж, при начална цена 76 500,00 лева.
20.04.17 г., 20:49 targimot.com
716.0 м²
76 500 лв
Поземлен имот за продажба в гр.Сливен, мест. Дюлева река с площ от 655 кв.м., ведно с построената в имота сграда на два етажа от 56 кв.м. застроена площ на всеки от етажите. Имотът се продава на публична продан. 02.04. до 02.05.17г. 634893
20.04.17 г., 17:58 bazar.bg
112.0 м²
39 881 €
'УНИКРЕДИТ БУЛБАНК' АД, чрез съдебен изпълнител извършва ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижимо имущество Описание на имота: ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 69.80 кв.м. /шестдесет и девет цяло и осемдесет стотни кв.м./, състояща се от: първи етаж-гараж, кухня, столова, тоалетна, кота + 2.40 метра-дневна, кота + 3.60 метра-две спални, баня, избено помещение, обособени в самостоятелен жилищен обект, заедно с урегулиран поземлен имот XI /единадесети/, в кв.2 /втори/, кв. Дебелата кория , гр.Сливен, с площ на терена 505 кв.м./петстотин и пет кв.м./, при граници: изток-УПИ X и IX-общ., запад-улица, север-УПИ XII, юг-улица, в който е построена сградата. СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 02.04.2017 До 02.05.2017 Предложения за участие в търга по изп.д. 341/2014 се подават в РС Сливен с адрес: гр.Сливен, пл. Хаджи Димитър 2 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Павел Георгиев рег. 837гр. Сливенул. Д-р Константин Стоилов 1 Телефон ЧСИ: 044/633049 Е-майл ЧСИ: *** всеки работен ден от 9ч. до 17ч.'
20.04.17 г., 21:26 bazar.bg
70.0 м²
34 740 лв
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: LXH 60442 Тел: 0882 817 568, 02 42 548 95 Отговорен брокер: Анна Марченко Комплекс от две къщи за гости три звезди, с двор, външен басейн, летен бар и барбекю. Всяка една от къщите е с югоизточно изложение и е изградена на два етажа, със 72 кв.м жилищна площ на етаж и общо РЗП 138 кв.м. Къщите разполагат с кухня, трапезария и холна част, баня и тоалетна на първи етаж, както и три самостоятелни двойни стаи на втори етаж. В комплекса има опция за настаняване на до 16 гости. Къщите са обзаведени и оборудвани с всичко необходимо за живеене. Те са с луксозно изпълнение, готови за живеене или отдаване. Комплексът е строен в периода 2009 2011 година и има издадено разрешение за ползване (Акт 16) от 2011. Към комплекса има двор от 600 кв.м, открит басейн от 60 кв.м./95 куб.м., 6 паркоместа и мазе от 12 кв.м. Изградени са летен бар и масивно външно барбекю и едно допълнително барбекю, има две площадки една пред басейна и една пред втората къща, които са удобни за релакс навън. На юг, на изток и на запад се открива красива гледка съответно към Язовир Жребчево и Средна гора и към южните склонове на Стара Планина. Местоположение В непосредствена близост до комплекса има православна църква, магазини, кафене. В града има модерен стадион с козирка с тартанова лекоатлетическа писта и игрища за тенис, баскетбол, волейбол и др. В допълнение има и картинг писта с трасе 900 м., която разполага с модерна обслужваща сграда с боксове, както и с административна част подходяща за обучение и семинари, както и измервателна електронна уредба с 10 транспондера. Къщите са на километър от автобусната гара в Твърдица и на 150 км до Летище Бургас.Комплексът може да се използва за лов, за семейна почивка и за разходки в живописни околности. В района има пет планински реки, седем пещери, вековни букови и дъбови гори, както и резерват с тисови дървета. Околността включва богато дивечово разнообразие и пет планински реки с много пъстърва, както и язовир Жребчево с богати рибни запаси. На 40 км е от къщите се намират гр. Елена, гр. Сливен и гр. Казанлък, на 75 км от Велико Търново, на 60 км. са Стара Загора и Трявна. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да ...
20.04.17 г., 20:53 bazar.bg
276.0 м²
230 000 €

Къща с двор

гр. Сливен, Република
№ 9026 – Масивна жилищна сграда след основен ремонт, състояща се от сутеренен жилищен етаж, първи етаж и използваемо подпокривно пространство, на т ихо и комуникативно место. Връзката между отделните етажи става посредством вътрешно стълбище с възможност за водене на две отделни домакинства. Има локално парно, външна изолация и хидроизолация, нови настилки и дограми и много дворни подобрения. Имота е ограден с масивна ограда, с паркоместа и красиво оформен двор с барбекю и лятна къща.
21.04.17 г., 2:24 bazar.bg
160.0 м²
85 000 €

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. МИХАИЛ ГРЕКОВ № 30
СГРАДА с идентификатор № 67338.702.274.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка двеста седемдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 65 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: 2 /два/, находяща се в гр. Сливен, ул. „Михаил Греков“ № 30, състояща се от: първи етаж, включващ гараж, коридор, баня-тоалетна и втори етаж, включващ: кухня, дневна- столова, баня и антре, построена с отстъпено право на строеж в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.274 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка двеста седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 841 кв.м. /осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Михаил Греков“ № 30, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 1131, при граници: поземлен имот с идентификатор № 67338.702.273, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.341, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.275, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.257, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.258 и поземлен имот с идентификатор № 67338.702.259.
Вчера в 17:54 targimot.com
130.0 м²
46 500 лв

Вила СЛИВЕН

СЛИВЕН местност Селището
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.440.316 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 1 013 кв.м. /хиляда и тринадесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, местност „Селището“ № 114, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 462, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор № 67338.440.316.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет точка едно/, със застроена площ 45.00кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор № 67338.440.316.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет точка две/, със застроена площ 9.00кв.м. /девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 3. Сграда с идентификатор № 67338.440.316.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет точка три/, със застроена площ 7.00кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда и 4. Сграда с идентификатор № 67338.440.316.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет точка четири/, със застроена площ 13.00кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.440.315, поземлен имот с идентификатор № 67338.440.321 и поземлен имот с идентификатор № 67338.440.317.
26.04.17 г., 19:45 targimot.com
1013.0 м²
22 500 лв

Продава вила м. Мочурите

м.Мочурите гр. Сливен обл. Сливен
Сливен, м. Мочурите, двуетажна вила, РЗП 100 кв.м, двор 1 300 кв.м, гараж, външна изолация, локално парно, хидрофор и друг прилежащ имот 900 кв.м ***
11.04.17 г., 2:25 alo.bg
100.0 м²
48 000 лв

продажба на къща

с. Коньово обл. Сливен
Къща в КОНЬОВО. Тухла. Двор 3200 кв.м. на три улици. Ограден. Две спални, кухня, хол, помещение за баня с тоалетна. Под-дюшеме. Голямо мазе-циментирано, чисто, подредено. Стопански постройки. Кладенец с помпа за поливане. Няколко големи орехи. Овощни дръвчета, асма.
11.04.17 г., 3:14 alo.bg
80.0 м²
20 000 лв
Етажът/сутеренен/ от построената в имота жилищна сграда със застроена площ 64кв.м. се състои от две стаи, кухня, коридор и складови помещения обособени в самостоятелен жилищен обект, ведно с гараж със застроена площ 16,5кв.м. построен в южната част на имота и второстепенна постройка до гаража, състояща се от баня, тоалетна, съблекалня и пералня със застроена площ 9,5кв.м. заедно с 1/2 идеална част от подобренията в имота. Имотът се намира в центъра на гр. Сливен до ”Двата аслана” и площад ”Васил Левски”. На комуникативно място с намиращи се в близост спирка на градския транспорт, училище, детски градини и магазини. Съвременни подобрения в етажа не са правени. ОТ СОБСТВЕНИК!!! АГЕНЦИИ ДА НЕ МИ ЗВЪНЯТ!!! КОМЕНТАР НА ЦЕНАТА ЗА СЕРИОЗНИ КУПУВАЧИ!!!
11.04.17 г., 11:58 alo.bg
90.0 м²
30 000 лв

Къща Калояново

Калояново с. Калояново, общ. Сливен
ДВОРНО МЯСТО, образуващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № V-17 /пети за седемнадесет/, находящ се в кв. 13 /тринадесети/ по плана на с. Калояново, Общ. Сливен, целият с площ 1 560 кв.м. /хиляда петстотин и шестдесет квадратни метра/, ведно с построените в имота: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж, състояща се от три стаи и две сервизни помещения, със застроена площ 80.00кв.м. /осемдесет квадратни метра/, МАСИВНА ЛЯТНА КУХНЯ, със застроена площ 20.00кв.м. /двадесет квадратни метра/ и една СТОПАНСКА СГРАДА с кубатура 60.00куб.м. /шестдесет кубични метра/, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за целия имот: север - поземлен имот № IV-16, изток – улица, юг - поземлен имот № VI-18, запад – поземлен имот № II-22.
11.04.17 г., 19:23 targimot.com
1560.0 м²
12 300 лв
Мезонет в новопостроена сграда в близост до Двата аслана. Жилището се състои от обединени кухня, хол, трапезария на първо ниво, три спални на второ ниво, два сан. възела, четири тераси. Към имота има прилежащо мазе.
7.04.17 г., 9:56 homes.bg
190.0 м²
75 000 лв
Климатик Просторен мезонет, находящ се на комуникативно и предпочитано място.Жилището разполага на първо ниво- кухня и хол обединени в дневен тракт,баня, на второ ниво-спалня и вана с джакузи.Апартамента се продава изцяло обзаведен, както с мебели, така и с електроуреди.
7.04.17 г., 9:57 homes.bg
140.0 м²
60 000 €

продажба къща

КАЛОЯНОВО гр. Сливен обл. Сливен
, СИ ТИ БРОКЕРС, ви предлага едноетажна тухлена къща в с, Калояново, на един етаж, Допълнителни постройки с цел отглеждане на животни или други дейности. Въпроси за огледи на пос. тел. Благодарим ви!!!
11.04.17 г., 12:41 alo.bg
80.0 м²
20 000 лв

Продава апартамент

Дружба гр. Сливен обл. Сливен
Мезонетът е в нова сграда. С две спални, два санитарни възела. Дограмата е PVC, вътрешните врати-HDF. Дневният тракт е с интересно разположение и от него се открива прекрасно гледка към планината.
11.04.17 г., 2:55 alo.bg
112.0 м²
45 000 €

Продава вила м. Изгрев

гр. Сливен обл. Сливен
Продава къща на 3 етажа, на 3 км от центъра на Сливен, гараж, Ел. и ВиК, кладенец, навес, обща площ 1 000 кв.м, добре подържани овошки и лозе, ***
11.04.17 г., 2:26 alo.bg
100.0 м²
50 000 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Цар Иван Шишман № 43
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.537.45 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка четиридесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 308 кв.м. /триста и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Цар Иван Шишман“ № 43, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10м.), номер по предходен план: 444, ведно с построените в имота: 1. СГРАДА с идентификатор № 67338.537.45.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка четиридесет и пет точка едно/, със застроена площ 120кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна и 2. СГРАДА с идентификатор № 67338.537.45.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка четиридесет и пет точка две/, със застроена площ 27 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.537.44, поземлен имот с идентификатор № 67338.537.46, поземлен имот с идентификатор № 67338.537.66, поземлен имот с идентификатор № 67338.537.39 и поземлен имот с идентификатор № 67338.537.40.
12.04.17 г., 12:28 targimot.com
308.0 м²
120 000 лв
Самостоятелен имот, в района на комплекс ”Национал”. Къщата е на два етажа, като всеки е с по две спални, салон и санитарен възел с вътрешно стълбище. Плоча между етажите. На първият етаж е обособен дневния тракт с топла връзка към гаража 21 кв.м. Сменена е дограмата на 100%, поставена нова кухня. Отоплението е с локално парно, сменена ел. инсталация. Възможен бартер за двустаен тухлен апартамент с доплащане.
11.04.17 г., 21:05 alo.bg
150.0 м²
92 000 лв
1 2 3 4 5 6