Обзаведена къща с голям двор 4200 кв.м в село Попина на брега на река Дунав.тел.00359899855101 www.roni.bg
10.01.17 г., 12:03 bazar.bg
80.0 м²
4 400,00 €
Производствено помещение за продажба - сграда - хлебопекарна, със ЗП от 116 кв.м, представляващ самостоятелно обособен обект на първи етаж от масивна стоманобетонна триетажна сграда със смесено предназначение, състоящ се помещение за предварителна обработка, втасалник, помещение за печене на тестени изделия с вградена зидана пещ на две нива, ведно с вход от северозапад, склад готова продукция и санитарен възел, с баня на етажа и находящите се в сутерена на цялата сграда: склад за горива, използващ се като битова стая, със ЗП от 9 кв.м, склад за брашно със ЗП от 30 кв.м, санитарен филтър, състоящ се от две помещения и стълбище, ведно със съответните идеални части на цялата сграда, находяща се по бул. "Македония" 147
3.01.17 г., 19:07 officespace.bg
41 414,00 €
Къща след ремонт в село Войново на 25 км от Силистра в община Кайнарджа.тел.00359899855101 www.roni.bg
21.12.16 г., 15:10 bazar.bg
90.0 м²
4 500,00 €

Къща СИЛИСТРА

СИЛИСТРА ул."Пеликан" №15
- ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 66425.501.1238.1.2, със застроена площ от 42 кв.м., състояща се от две стаи, антре и изба, при граници и съседи имоти с идентификатори 66425.501.1238.1.1 и 66425.501.1238.1.3, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавно дворно място с площ от 52 кв.м., съставляващо 1/4 идеални части от имот с идентификатор 66425.501.1238, целия с площ от 256 кв.м., находящ се в гр. Силистра, общ. Силистра, ул."Пеликан" №15, при граници и съседи имоти с идентификатори 66425.501.1237 и 66425.501.1239.
19.12.16 г., 19:37 targimot.com
42.0 м²
15 750,00 лв

Къща СИЛИСТРА

СИЛИСТРА ул. „Тридесет и първи полк“ №14
½ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ: - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, целия с площ от 381 кв.м., а по документ за собственост - с площ от 405 кв.м., с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Тридесет и първи полк“ №14, съставляващ имот с идентификатор 66425.501.231, ведно с ½ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от построените в имота: МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 66425.501.231.2, с предназначение- жилищна сграда- еднофамилна, състояща се от шест стаи и мазе и МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 66425.501.231.1, с предназначение- селскостопанска сграда, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 66425.501.8641, 66425.501.232, 66425.501.255 и 66425.501.230.
16.12.16 г., 19:21 targimot.com
110.0 м²
39 000,00 лв
Имот на публична продан за период от 05. 12. 2016 г. до 05. 01. 2017 г. с начална тръжна цена 32 000 лв., по изпълнително дело 14/2015 на ЧСИ Ервин Юсеин, тел. за контакт: 086/821289. Представлява масивна къща на ул. 'Струма' 6. Прилежащи пристройка, стопанска сграда и гараж. Дворно място 500 кв.м. Подробно описание на имота в приложеното обявление.
4.12.16 г., 10:36 bazar.bg
92.0 м²
32 000,00 лв
Двуетажна жилищна сграда с гараж с идентификатор: 66425.500.3197.1, със застроена площ от 117 кв.м., по скица състояща се от: Сутерен - с площ от 75,34 кв.м., състоящ се от мазе от 3 стаи, съблекалня, душ, сауна и обслужващи помещения на мазата; Първи етаж - с площ от 126,69 кв.м., състоящ се от хол, кухня с трапезария, сервизни помещения, обслужващи помещения, веранда и стълбище; Втори етаж - с площ от 129,01 кв.м. състоящ се от спалня, детска, две бани, кабинет, обслужващи помещения и стълбище. Мансаредн етаж - с площ 128,00 кв.м. Обща РЗП на имота 459,04 кв.м., представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.500.3197, с площ от 292.00 кв. м., с административен адрес - гр. Силистра, ул. 'Славянска' 7, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване /до 10 м./, ведно с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж, с идентификатор 66425.500.3197.1, със застроена площ от 117.00 кв.м., разположени в североизточната част на парцела, при граници и съседи: имоти с идентификатори 66425.500.3198; 66425.500.3195; 66425.500.3196 и 66425.500.5028. Публична продан от 16.01.2017 г. до 16.02.2017 г. ЧСИ Георги Георгиев, гр. Силистра, ул. Отец Паисий 5, ет. 1, ап. 2. Предложения за участие в търга по изп.д. 547/2016 г. се подават в сградата на Районен съд - гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул. Симеон Велики 31.
21.11.16 г., 22:06 bazar.bg
459.0 м²
153 000,00 лв

Промишлена сграда, 780m 2 (продажба)

с.Калипетрово, общ. Силистра
Производствена сграда – телчарник за продажба ма един етаж, монолитна постройка, състояща се от едно помещение със застроена площ от 780 кв. м и застроен обем от 2 242 куб. м, ведно с бетонова площадка – летен двор с навес, с площ от 464 кв. м, както и с всички други подземни и надземни комуникации, заедно с поземления имот, където са построени, с начин на трайно ползване: стопански двор с площ от 3.006 дка, находящ се в землището на с. Калипетрово, в местността „Чанлъка" по плана за земеразделяне. Имотът е изпълнен според изискванията за дейността, обособен и ограден, с контролиран достъп. Помещенията са в добро общо състояние. Село Калипетрово е разположено в общ. Силистра, на 2 км южно от града. Непосредствената близост и изградените комуникации са предимство и удобство за развитие на производствена и селскостопанска дейност.
17.11.16 г., 13:15 officespace.bg
28 836,00 €

Къща СИЛИСТРА

СИЛИСТРА ул."Кирил и Методий" №2
- 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 195 кв.м., застроен и незастроен, представляващ ½ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с иденификатор: 66425.500.4009, целия с площ от 411 кв.м., а съгласно документ за собственост- с площ от 392 кв.м., находящ се в гр.Силистра, ул."Кирил и Методий" №2, с трайно предназначение на територията- урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, при граници и съседи: имоти с идентификатори 66425.500.4010; 66425.500.4008; 66425.500.4007 и 66425.500.5096, ведно с построения в поземления имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор: 66425.500.4009.1.3, без посочена застроена площ по документ за собственост, находящ се в сграда №1 в гореописания имот, на ет.2, съгласно схема, с предназначение- жилище, апартамент, при граници и съседи: самостоятелни с идентификатори 66425.500.4009.1.1 и 66425.500.4009.1.2, състоящ се от две стаи и салон, находящо се на етажа в южната част на сградата и таванско помещение, обособени като самостоятелно жилище с отделен вход, заедно със санитарния възел, построен в двора, до лятната кухня, представляващ СГРАДА на един етаж, с идентификатор: 66425.500.4009.3, със застроена площ от 7 кв.м., с функционално предназначение- постройка на допълващото застрояване и СГРАДА, на един етаж, с идентификатор: 66425.500.4009.5, със застроена площ от 18 кв.м., построена в поземления имот, с функционално предназначение- постройка на допълващото застрояване.
9.11.16 г., 19:26 targimot.com
195.0 м²
42 000,00 лв
Къща с голям двор 3000 кв.м на 2 км от река Дунав.тел.00359899855101 www.roni.bg
31.10.16 г., 7:30 bazar.bg
100.0 м²
4 000,00 €
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор: 66425.501.1238.4, със застроена площ от 13 кв.м., състояща се от една стая, при граници и съседи имот с идентификатор: 66425.501.1238.1 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 66425.501.1238.1.3, със застроена площ от 49.50 кв.м., състоящ се от стая, антре и изба, при граници и съседи: на същия етаж 66425.501.1238.1.3-002, като двете сгради са построени въз основа на отстъпено право на строеж в поземлен имот, собственост на Община Силистра с идентификатор 66425.501.1238, целия с площ от 256 кв.м., при граници и съседи 66425.501.1237; 66425.501.8888; 66425.501.12381239 и 66425.501.7808.
27.10.16 г., 21:52 targimot.com
50.0 м²
10 800,00 лв
Продава се стара къща с площ 45 кв.м. и двор от 4 декара в гр. Алфатар. Цена 8000 лв. За допълнителна информация позвънете на тел. 0898423602, обява 19/ск
25.10.16 г., 13:21 bazar.bg
45.0 м²
8 000,00 лв

Къща СИЛИСТРА

СИЛИСТРА ул.“Зорница“ № 44
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от: първи етаж -две спални, хол кухня със столова и сервизни помещения; втори етаж- обща тераса и две спални, представляващо самостоятелно жилище в южната част на обща сграда, обособена в две жилища под един покрив с идентификатор 66425.501.1128.2 и ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 66425.501.1128.3 със застроена площ от 37.00 кв.м., и двете построени на отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 66425.501.1128, с площ от 160.00 кв.м., находящ се в гр.Силистра, ул.“Зорница“ № 44, при граници и съседи за имота имоти с идентификатори 66425.501.1129; 66425.501.8706; 66425.501.1127 и 66425.501.8705.
24.10.16 г., 14:27 targimot.com
74.0 м²
35 400,00 лв
Едноетажна къща на час разстояние от пристанищния център Русе Представяме ви, едноетажна къща, намираща се в село само на 20 минути от Тутракан и р. Дунав и на около час път от Русе. Регионът предоставя различни културни, исторически и географски забележителности и е привлекателно място за много туристи. Жилищната площ на къщата е от 120 кв. м, изразяващи се в 3 стаи и коридор. Има изба с външен вход и пристройка. Отпред се намира широка веранда, придаваща на къщата очарователен вид. Оттам може да се наслаждавате едновременно на гледката и на любимите книга или питие. Къщата има нужда от ремонт, но стабилните основи предпоставят много добри крайни резултати. Дворът е 800 кв. м и може да бъде използван като градина за отглеждане на зеленчуци, цветя и дръвчета. Селото се намира на главния път Тутракан-Исперих, което го прави много оживено. Има магазини и ресторанти, всички необходими удобства, а също така и малка църква. Живописният регион предоставя възможности за приятни разходки, лов, риболов и колоездене. Не отминавайте това предложение и използвайте възможността да превърнете тази къща в своето любимо местенце. Ref. N 240003
18.10.16 г., 12:45 bazar.bg
120.0 м²
4 900,00 €
Луксозна вила с басейн в спокоен и красив район Луксозна вила с площ 645 кв.м, намираща се в с.Ламбриново, вилен район, на 13 км.от гр. Силистра. Вилата е на три нива - състояща се от 3 апартамента. В къщата има 3 хола на две нива с камини, 5 спални, всяка със сервизно помещение, приземен етаж с два парни котела на ток и твърдо гориво, соларни колектори, още 3 стаи, сауна и басейн. Отделно от посочената квадратура има построени 2 гаража, англ. двор и млада овощна градина - 1500 кв.м. Номер на имота: 2372 Силистра 13 км
14.10.16 г., 12:21 bazar.bg
645.0 м²
120 000,00 €
2 стаи
81.0 м²
27 000,00 €
Къща с голям двор 3000 кв.м на 2 км от река Дунав.тел.00359899855101 www.roni.bg
12.05.16 г., 1:19 bazar.bg
100.0 м²
4 000,00 €

Вила до Крепостта Меджиди Табия

Силистра Меджиди Табия
Поземлен имот № 5040358 с площ 965.34 кв. Метра по кадастралния план на новообразуваните имоти на местност „Меджиди Табия” в землището на гр. Силистра, ведно с изградените в североизточната част на имота жилищна сграда с площ 40 /четиридесет/ кв. метра и навес с площ 15 /петнадесет/ кв. м. и поземлен имот № 5040359 с площ 410.12 кв. метра по кадастралния план на новообразуваните имоти на местност „Меджиди Табия” в землището на гр. Силистра, в кв. 504.
2.04.16 г., 2:55 555.bg
1400.0 м²
22 000,00 лв

Продава къща в с.Пожарево

Силистра и област Тутракан Пожарево с.Пожарево
Продава масивна едноетажна къща в с.Пожарево, обл.Силистра. Къщата е с рзп 87 кв.м., двор 2281 кв.м. Трайни насаждения.
2.04.16 г., 2:17 555.bg
3 стаи
19 600,00 лв

Продавам къща в гр. Тутракан на брега на р. Дунав

Тутракан Силистра и област Тутракан Крайбрежна 52
Къща в гр. Тутракан на брега на река Дунав. Представяме Ви тухлена къща на 200 години, с уникално местоположение на брега на река Дунав. Това е бившият пристан на града. Тя е срещу пристанището в близост до фабриката ''Лодкостроител' ' и рибната борса. Къщата е в '' Рибарската“ махала, ул. „Крайбрежна“ № 52. Тази част от Тутракан е запазена за поколенията в автентичния си вид. С лодки и рибарски мрежи, представлява живата легенда за поминака на нашите предци. Дворът на къщата е с площ от 310 кв. м. Стаите са с невероятна гледка към река Дунав. Инфраструктура: път, ток, вода и канализация. Налице е пълно покритие на всички български и румънски мобилни оператори. Къща не е паметник на културата. За повече информация посетете : *** kan.blogspot.com /
2.04.16 г., 2:13 555.bg
6 стаи
19 600,00 лв
Обзаведена къща в село Сокол в община Главиница, на 15 км от река Дунав.тел.00359899855101 Погледнете видеото в www.roni.bg
1.04.16 г., 22:03 bazar.bg
80.0 м²
5 500,00 €
1.04.16 г., 21:45 bazar.bg
100.0 м²
23 000,00 €
Къща след ремонт в село Войново на 25 км от Силистра в община Кайнарджа.тел.00359899855101 www.roni.bg
1.04.16 г., 20:03 bazar.bg
90.0 м²
4 500,00 €
Масивна къща на плоча, върху маза, на етажа 5 стаи и помещение за баня и WC. Възможна и замяна за имот в Русе с доплащане. За огледи - 0882434693
31.03.16 г., 20:06 bazar.bg
90.0 м²
25 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Силистра
1 2