Къща РУСЕ

РУСЕ ИД 8/2012, ул. 19-ти септември № 5
101 м²
186,300 лв
Вчера в 19:20
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Русе по ул.”Деветнадесети февруари” №5, цялото с площ от 320 кв.м., съставляващо по стария план на града имот пл.№3 в кв.57, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, едноетажна, състояща се от две антрета, хол, три стаи, кухня, клозет, таванска стая и избено помещение, с площ от 101 кв.м., и пристроената към нея масивна сграда – КАФЕ-БАР, представляваща два преустроени гаража и сграда, изградена като допълващо застрояване към съществуващи гаражи и сграда на основното застрояване, при граници за целия имот: ул.”Деветнадесети февруари”, имот пл.№2, парцел VIII-4, а по кадастрална скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.470, в гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес: ул.”Деветнадесети февруари” №5, с площ: 324 кв.м.; трайно предназначение – урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/; при съседи: 63427.2.456; 63427.2.81; 63427.2.468; 63427.2.469; 63427.2.471; заедно с построените в имота сгради с идентификатори 1. 63427.2.471.1, застроена площ 104 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, конструкция: масивна с дървен гредоред; 2. 63427.2.470.3, застроена площ 27 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3. 63427.2.470.7, застроена площ 63 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: сграда за търговия. Желаещите да участват в проданта съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК, могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Хан Крум" № 2, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват в наддаването. Всеки наддавач подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в регистратурата на Районния съд. Наддавателни предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.
Ощеtargimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ ИД 8/2012, ул. 19-ти септември № 5
101 м²
207,000 лв
2017-9-21
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Русе по ул.”Деветнадесети февруари” №5, цялото с площ от 320 кв.м., съставляващо по стария план на града имот пл.№3 в кв.57, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, едноетажна, състояща се от две антрета, хол, три стаи, кухня, клозет, таванска стая и избено помещение, с площ от 101 кв.м., и пристроената към нея масивна сграда – КАФЕ-БАР, представляваща два преустроени гаража и сграда, изградена като допълващо застрояване към съществуващи гаражи и сграда на основното застрояване, при граници за целия имот: ул.”Деветнадесети февруари”, имот пл.№2, парцел VIII-4, а по кадастрална скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.470, в гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес: ул.”Деветнадесети февруари” №5, с площ: 324 кв.м.; трайно предназначение – урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/; при съседи: 63427.2.456; 63427.2.81; 63427.2.468; 63427.2.469; 63427.2.471; заедно с построените в имота сгради с идентификатори 1. 63427.2.471.1, застроена площ 104 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, конструкция: масивна с дървен гредоред; 2. 63427.2.470.3, застроена площ 27 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3. 63427.2.470.7, застроена площ 63 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: сграда за търговия. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 207 000.00 лв. /представляваща 75% от оценката в размер на 276 000.00 лв./
Ощеtargimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ ИД 8/2012, ул. 19-ти септември № 5
101 м²
207,000 лв
2017-9-21
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Русе по ул.”Деветнадесети февруари” №5, цялото с площ от 320 кв.м., съставляващо по стария план на града имот пл.№3 в кв.57, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, едноетажна, състояща се от две антрета, хол, три стаи, кухня, клозет, таванска стая и избено помещение, с площ от 101 кв.м., и пристроената към нея масивна сграда – КАФЕ-БАР, представляваща два преустроени гаража и сграда, изградена като допълващо застрояване към съществуващи гаражи и сграда на основното застрояване, при граници за целия имот: ул.”Деветнадесети февруари”, имот пл.№2, парцел VIII-4, а по кадастрална скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.470, в гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес: ул.”Деветнадесети февруари” №5, с площ: 324 кв.м.; трайно предназначение – урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/; при съседи: 63427.2.456; 63427.2.81; 63427.2.468; 63427.2.469; 63427.2.471; заедно с построените в имота сгради с идентификатори 1. 63427.2.471.1, застроена площ 104 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, конструкция: масивна с дървен гредоред; 2. 63427.2.470.3, застроена площ 27 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3. 63427.2.470.7, застроена площ 63 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: сграда за търговия. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 207 000.00 лв. /представляваща 75% от оценката в размер на 276 000.00 лв./
Ощеtargimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ ИД 8/2012, ул. 19-ти септември № 5
101 м²
207,000 лв
2017-9-5
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Русе по ул.”Деветнадесети февруари” №5, цялото с площ от 320 кв.м., съставляващо по стария план на града имот пл.№3 в кв.57, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, едноетажна, състояща се от две антрета, хол, три стаи, кухня, клозет, таванска стая и избено помещение, с площ от 101 кв.м., и пристроената към нея масивна сграда – КАФЕ-БАР, представляваща два преустроени гаража и сграда, изградена като допълващо застрояване към съществуващи гаражи и сграда на основното застрояване, при граници за целия имот: ул.”Деветнадесети февруари”, имот пл.№2, парцел VIII-4, а по кадастрална скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.470, в гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес: ул.”Деветнадесети февруари” №5, с площ: 324 кв.м.; трайно предназначение – урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/; при съседи: 63427.2.456; 63427.2.81; 63427.2.468; 63427.2.469; 63427.2.471; заедно с построените в имота сгради с идентификатори 1. 63427.2.471.1, застроена площ 104 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, конструкция: масивна с дървен гредоред; 2. 63427.2.470.3, застроена площ 27 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3. 63427.2.470.7, застроена площ 63 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: сграда за търговия.
Ощеtargimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ ИД 8/2012, ул. 19-ти септември № 5
101 м²
146,250 лв
2017-8-1
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Русе по ул.”Деветнадесети февруари” №5, цялото с площ от 320 кв.м., съставляващо по стария план на града имот пл.№3 в кв.57, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, едноетажна, състояща се от две антрета, хол, три стаи, кухня, клозет, таванска стая и избено помещение, с площ от 101 кв.м., и пристроената към нея масивна сграда – КАФЕ-БАР, представляваща два преустроени гаража и сграда, изградена като допълващо застрояване към съществуващи гаражи и сграда на основното застрояване, при граници за целия имот: ул.”Деветнадесети февруари”, имот пл.№2, парцел VIII-4, а по кадастрална скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.470, в гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес: ул.”Деветнадесети февруари” №5, с площ: 324 кв.м.; трайно предназначение – урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/; при съседи: 63427.2.456; 63427.2.81; 63427.2.468; 63427.2.469; 63427.2.471; заедно с построените в имота сгради с идентификатори 1. 63427.2.471.1, застроена площ 104 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, конструкция: масивна с дървен гредоред; 2. 63427.2.470.3, застроена площ 27 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3. 63427.2.470.7, застроена площ 63 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: сграда за търговия.НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 146 250.00 лв. /представляваща 75% от оценката в размер на 195 000.00 лв./
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Септември, Къща продажба

Къща село Симеоновец

Къща село Симеоновец
22,000 лв
2016-10-24
Агенция за недвижими имоти "Дом-ко" предлага за продажба чудесен имот в село Симеоновец, община Септември. Едноетажна масивна къща с площ 37 кв.м., друга жилищна сграда с площ 51 кв.м. и стопанска постройка с площ 38 кв.м. и парцел с площ 1352 кв.м. Едноетажната къща е санирана с изолация. Състои се от предверие с мивка и баня, и една спалня. Другата жилищна сграда е на гредоред, с вкопано избено помещение и стара лятна кухня на приземния етаж, на редовния етаж коридор и две стаи от двете страни на коридора. Има трифазен и монофазен ток. В двора са насадени плодни дръвчета, астми и има възможност за напояване от минаваща наблизо вада. От имота се открива прекрасна гледка към Родопите и е в непосредствена близост до храм "Света Богородица". Едно чудесно място, което заслужава да се види. При сериозен интерес цената подлежи на договаряне !!! За повече информация и огледи: 0878 68 88 70 Петя Шутева
Ощеdom-ko.com