204 м²
85,000 лв
2018-1-16
Агенция' РЕГЕНТ' предлага на вашето внимание самостоятелна двуетажна къща находяща се на центъра до Дом на културата в тиха и спокойна улица. Мястото е едно от най-желаните за живеене с добра локация близо се намират, училища,магазини, банки, Държавни и Общински институции. Недвижимият имот се състои от : ПЪРВИ ЕТАЖ- коридор, всекидневна с кухня, спалня, баня с тоалетна. ВТОРИ ЕТАЖ- коридор, всекидневна с кухня, спалня, баня с тоалетна и две тераси. СУТЕРЕН-коридор, с три избени помещения. Към имота има хубаво дворче с цветя ,лози със асмалък, както и прилежащ гараж -13 кв.м. и лятна кухня- 21кв.м. Къщата е в добро състояние и поддържана ,стените и таваните са шпакловани и боядисани с латекс, подът е със дюшаме и мозайка. Всеки, койти търси самостоятелен дом може да намери своето спокойствие и независимост тук.
Ощеbazar.bg

Двуетажна къща с. Сенник

Габрово и област Севлиево Сенник n/a
5 стаи
90 м²
18,816 лв
2018-1-9
Имоти Търноград Ви предлага къща в с. Сенник, на 7 км от град Севлиево. На първия етаж са разположени всекидневна с кухня и спалня, на втория има три спални. Към къщата е пристроена и лятна кухня. В дворът с площ 1500 кв.м има веранда, кладенец с дълбочина 13 м., гараж, селскостопанска постройка с нов покрив. № на оферта: 4863
Още555.bg

Къща в с. Стоките с прекрасна гледка

Габрово и област Севлиево Стоките n/a
5 стаи
70 м²
36,848 лв
2018-1-9
Имоти Търновград Ви предлага къща с прекрасна гледка в село Стоките. Селото се намира на 10км. от местността Лъгът, където има дивечовъдна база с развит ловен туризъм, на 13км. от Априлци и 24км. от гр. Севлиево. Районът е подходящ за лов, риболов, и развитие на селски туризъм с чист въздух и прекрасна природа. В селото има магазини, детска градина, здравен пункт и поща. Къщата се състои от антре, две спални, кухня, баня и приземен етаж с голяма маза, която може да се преустрои на механа. Дворното място е 1000 кв.м., обработваемо, като в него са разположени овощни дръвчета, асми, стопански постройки, подходящи за гараж. № на оферта: 4912
Още555.bg

Етаж от къща СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Никола Дабев" № 36
85 м²
23,850 лв
2017-11-16
1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.707(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-77/16.07.2008г., последно изменение със заповед: КД-14-07-62/13.03.2009г. на началника на СГКК- Габрово, с адрес на поземления имот: гр.Севлиево, ул.”Никола Дабев” 36 (тридесет и шест) с площ от 401 (четиристотин и един) кв.м., при съседи: 65927.501.4313(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста и тринадесет), 65927.501.706 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и шест), 65927.501.708(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и осем), 65927.501.4312(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста и дванадесет), заедно с ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда с кадастрален идентификатор 65927.501.707.1.1 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем точка едно точка едно), представляващ самостоятелен обект в сграда № 1 (едно), застроена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.707 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем), предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ , брой нива 1 (едно), с площ на обекта от 85.00 (осемдесет и пет) кв.м., с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Никола Дабев" № 36 (тридесет и шест), ет. 1 (едно), ап. 1(едно); Описание по нот.акт: 1/2 (една втора) идеална част от дворно място за което е отреден Урегулиран поземлен имот V-707 (пет римско тире седемстотин и седем арабско) от квартал 32 (тридесет и две) по ПУП на гр.Севлиево, целия с площ от 380 (триста и осемдесет ) кв.м при граници на имота: от две страни улици, УПИ IV-706 на Денко Дим.Денков, УПИ I-708 на Йордан Ат.Иванов, ЗАЕДНО с реално целия ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: три стаи, черна кухня, баня, и тераса;от избата, приспособена за сутерен – две стаи-едната с изложение към изток, а другата към юг, койта стаи са свързани помежду си с общ вход от към изток, а също така и входът за първия етаж, който се намира от източната страна на сградата, заедно със съответната идеална част от общите части на сградата; масивна сграда ГАРАЖ с площ 18 (осемнадесет) кв.м, заедно с подобренията и насажденията в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 23 850 (двадесет и три хиляди осемстотин и петдесет) лева.
Ощеtargimot.com

Двуетажна къща с. Добромирка

Габрово и област Севлиево Добромирка n/a
4 стаи
120 м²
27,832 лв
2017-11-25
Имоти Търновград Ви предлага атрактивен имот в село Добромирка, на 20 км от гр. Севлиево - двуетажна къща с дворно място. На първия етаж на имота са разположени коридор, кухня, дневна и маза, вътрешни стълби водят към втория етаж, на който има просторен балкон и три спални. Дограмата е частично подменена, поставени са външни щори. Към къщата е пристроена постройка, в която са разположени баня и тоалетна. Дворът на имота е 1000кв.м, разделен на две, със селскостопански постройки и гараж. № на оферта: 5043
Още555.bg

Къща Шумата

Шумата община Севлиево
77 м²
20,174 лв
2017-11-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ - 447 (девет римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седем) в квартал 33 (тридесет и три) по плана на село Шумата, Община Севлиево, с площ 3 180 (три хиляди сто и осемдесет) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот VІІІ - 443 (осем римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и три), Урегулиран поземлен имот VІ - 448 (шест римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и осем), Урегулиран поземлен имот ХІ - 444 (единадесет римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и четири), Урегулиран поземлен имот ІІІ - 447 (три римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седем), ВЕДНО с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с дървен гредоред, без маза, със застроена площ от 77 (седемдесет и седем) кв.м., ГАРАЖ и БАНЯ, долепени до жилищната сграда със застроена площ от 31 (тридесет и един) кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със СКЛАД с площ от 37 (тридесет и седем) кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (едноетажна плевня с навес) с площ от 35 (тридесет и пет) кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 20 174 (двадесет хиляди сто седемдесет и четири) лева.
Ощеtargimot.com

Къща Душево

Душево община Севлиево
64 м²
26,669 лв
2017-11-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV - 419 (четиринадесет римско за четиристотин и деветнадесет) в квартал 35 (тридесет и пети) по плана на село Душево, Община Севлиево, урегулиран с 954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот ХV - 418 (петнадесет римско за четиристотин и осемнадесет) на Злата Йовчева и Йовчев, Урегулиран поземлен имот ІV - 420 (четири римско за четиристотин и двадесет) на наследници на Пено Симеонов, Урегулиран поземлен имот ХІІІ - 422 (тринадесет римско за четиристотин двадесет и две) на наследници на Митьо Маринов, ЗАЕДНО с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - масивна с дървен гредоред, ПЪРВИ ЕТАЖ от която се състои от: две стаи, коридор и маза; ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от: четири стаи и коридор, със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) кв.м.; ГАРАЖ - масивен ж.б. плоча със застроена площ от 20 (двадесет) кв.м. и БАНЯ от 8 (осем) кв.м., както и всички подобрения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 669 (двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) левa.
Ощеtargimot.com

Къща СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Георги Николов" №17А
36 м²
20,340 лв
2017-9-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, находящ се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" № 17А /седемнадесет буква „А”/, с площ от 189 /сто осемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 635 /шестстотин тридесет и пет/, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 65927.501.645, имот с идентификатор 65927.501.636, имот с идентификатор 65927.501.4304, имот с идентификатор 65927.501.634 и имот с идентификатор 65927.501.651, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 65927.501.635.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет точка едно/, находяща се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" №17А /седемнадесет, буква „А”/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, със застроена площ: 36 /тридесет и шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 65927.501.635.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет точка две/, находяща се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" № 17А /седемнадесет, буква „А”/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, със застроена площ: 28 /двадесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ. По акт за собственост, същият е описан като: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ул. "Георги Николов" № 17 А /седемнадесет, буква „А”/, цялото от 184.60 /сто осемдесет и четири кв.м. и шестдесет кв.см./ кв.м., представляващо ПИ 635 /шестстотин тридесет и пет/ в квартал 34 /тридесет и четири/ по плана на града, ЗАЕДНО с построените в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с дървен гредоред със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв. м., и ГАРАЖ със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м. и трайни насаждения, при граници и съседи на ПИ: улица "Г. Николов", УПИ ХІІ-645 на Милена Маркузова, ПИ 636 на Нено Филев Ненов, и УПИ ІІІ-634 на Тодор Ангелов Тодоров. НАЧАЛНА ЦЕНА: 20 340 /двадесет хиляди триста и четиридесет/ лева.
Ощеtargimot.com
204 м²
85,000 лв
2017-8-18
Агенция' РЕГЕНТ' предлага на вашето внимание самостоятелна двуетажна къща находяща се на центъра до Дом на културата в тиха и спокойна улица. Мястото е едно от най-желаните за живеене с добра локация близо се намират, училища,магазини, банки, Държавни и Общински институции. Недвижимият имот се състои от : ПЪРВИ ЕТАЖ- коридор, всекидневна с кухня, спалня, баня с тоалетна. ВТОРИ ЕТАЖ- коридор, всекидневна с кухня, спалня, баня с тоалетна и две тераси. СУТЕРЕН-коридор, с три избени помещения. Към имота има хубаво дворче с цветя ,лози със асмалък, както и прилежащ гараж -13 кв.м. и лятна кухня- 21кв.м. Къщата е в добро състояние и поддържана ,стените и таваните са шпакловани и боядисани с латекс, подът е със дюшаме и мозайка. Всеки, койти търси самостоятелен дом може да намери своето спокойствие и независимост тук.
Ощеbazar.bg

Етаж от къща СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Никола Дабев" № 36
85 м²
26,500 лв
2017-7-28
1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.707(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-77/16.07.2008г., последно изменение със заповед: КД-14-07-62/13.03.2009г. на началника на СГКК- Габрово, с адрес на поземления имот: гр.Севлиево, ул.”Никола Дабев” 36 (тридесет и шест) с площ от 401 (четиристотин и един) кв.м., при съседи: 65927.501.4313(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста и тринадесет), 65927.501.706 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и шест), 65927.501.708(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и осем), 65927.501.4312(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста и дванадесет), заедно с ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда с кадастрален идентификатор 65927.501.707.1.1 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем точка едно точка едно), представляващ самостоятелен обект в сграда № 1 (едно), застроена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.707 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем), предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ , брой нива 1 (едно), с площ на обекта от 85.00 (осемдесет и пет) кв.м., с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Никола Дабев" № 36 (тридесет и шест), ет. 1 (едно), ап. 1(едно); Описание по нот.акт: 1/2 (една втора) идеална част от дворно място за което е отреден Урегулиран поземлен имот V-707 (пет римско тире седемстотин и седем арабско) от квартал 32 (тридесет и две) по ПУП на гр.Севлиево, целия с площ от 380 (триста и осемдесет ) кв.м при граници на имота: от две страни улици, УПИ IV-706 на Денко Дим.Денков, УПИ I-708 на Йордан Ат.Иванов, ЗАЕДНО с реално целия ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: три стаи, черна кухня, баня, и тераса;от избата, приспособена за сутерен – две стаи-едната с изложение към изток, а другата към юг, койта стаи са свързани помежду си с общ вход от към изток, а също така и входът за първия етаж, който се намира от източната страна на сградата, заедно със съответната идеална част от общите части на сградата; масивна сграда ГАРАЖ с площ 18 (осемнадесет) кв.м, заедно с подобренията и насажденията в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 500 (двадесет и шест хиляди и петстотин) лева.
Ощеtargimot.com

Къща Душево

Душево община Севлиево
64 м²
22,224 лв
2017-7-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV - 419 (четиринадесет римско за четиристотин и деветнадесет) в квартал 35 (тридесет и пети) по плана на село Душево, Община Севлиево, урегулиран с 954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот ХV - 418 (петнадесет римско за четиристотин и осемнадесет) на Злата Йовчева и Йовчев, Урегулиран поземлен имот ІV - 420 (четири римско за четиристотин и двадесет) на наследници на Пено Симеонов, Урегулиран поземлен имот ХІІІ - 422 (тринадесет римско за четиристотин двадесет и две) на наследници на Митьо Маринов, ЗАЕДНО с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - масивна с дървен гредоред, ПЪРВИ ЕТАЖ от която се състои от: две стаи, коридор и маза; ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от: четири стаи и коридор, със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) кв.м.; ГАРАЖ - масивен ж.б. плоча със застроена площ от 20 (двадесет) кв.м. и БАНЯ от 8 (осем) кв.м., както и всички подобрения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 224 (двадесет и две хиляди двеста двадесет и четири) левa.
Ощеtargimot.com

Къща Шумата

Шумата община Севлиево
77 м²
17,932 лв
2017-6-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ - 447 (девет римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седем) в квартал 33 (тридесет и три) по плана на село Шумата, Община Севлиево, с площ 3 180 (три хиляди сто и осемдесет) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот VІІІ - 443 (осем римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и три), Урегулиран поземлен имот VІ - 448 (шест римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и осем), Урегулиран поземлен имот ХІ - 444 (единадесет римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и четири), Урегулиран поземлен имот ІІІ - 447 (три римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седем), ВЕДНО с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с дървен гредоред, без маза, със застроена площ от 77 (седемдесет и седем) кв.м., ГАРАЖ и БАНЯ, долепени до жилищната сграда със застроена площ от 31 (тридесет и един) кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със СКЛАД с площ от 37 (тридесет и седем) кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (едноетажна плевня с навес) с площ от 35 (тридесет и пет) кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 932 (седемнадесет хиляди деветстотин тридесет и два) лева.
Ощеtargimot.com

Къща СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Георги Николов" №17А
36 м²
25,425 лв
2017-6-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, находящ се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" № 17А /седемнадесет буква „А”/, с площ от 189 /сто осемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 635 /шестстотин тридесет и пет/, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 65927.501.645, имот с идентификатор 65927.501.636, имот с идентификатор 65927.501.4304, имот с идентификатор 65927.501.634 и имот с идентификатор 65927.501.651, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 65927.501.635.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет точка едно/, находяща се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" №17А /седемнадесет, буква „А”/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, със застроена площ: 36 /тридесет и шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 65927.501.635.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет точка две/, находяща се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" № 17А /седемнадесет, буква „А”/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, със застроена площ: 28 /двадесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ. По акт за собственост, същият е описан като: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ул. "Георги Николов" № 17 А /седемнадесет, буква „А”/, цялото от 184.60 /сто осемдесет и четири кв.м. и шестдесет кв.см./ кв.м., представляващо ПИ 635 /шестстотин тридесет и пет/ в квартал 34 /тридесет и четири/ по плана на града, ЗАЕДНО с построените в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с дървен гредоред със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв. м., и ГАРАЖ със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м. и трайни насаждения, при граници и съседи на ПИ: улица "Г. Николов", УПИ ХІІ-645 на Милена Маркузова, ПИ 636 на Нено Филев Ненов, и УПИ ІІІ-634 на Тодор Ангелов Тодоров. НАЧАЛНА ЦЕНА: 25 425 /двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева.
Ощеtargimot.com

Къща Душево

Душево община Севлиево
64 м²
27,780 лв
2017-4-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV - 419 (четиринадесет римско за четиристотин и деветнадесет) в квартал 35 (тридесет и пети) по плана на село Душево, Община Севлиево, урегулиран с 954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот ХV - 418 (петнадесет римско за четиристотин и осемнадесет) на Злата Йовчева и Йовчев, Урегулиран поземлен имот ІV - 420 (четири римско за четиристотин и двадесет) на наследници на Пено Симеонов, Урегулиран поземлен имот ХІІІ - 422 (тринадесет римско за четиристотин двадесет и две) на наследници на Митьо Маринов, ЗАЕДНО с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - масивна с дървен гредоред, ПЪРВИ ЕТАЖ от която се състои от: две стаи, коридор и маза; ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от: четири стаи и коридор, със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) кв.м.; ГАРАЖ - масивен ж.б. плоча със застроена площ от 20 (двадесет) кв.м. и БАНЯ от 8 (осем) кв.м., както и всички подобрения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 27 780 (двадесет и седем хиляди седемстотин и осемдесет) левa.
Ощеtargimot.com

Къща Шумата

Шумата община Севлиево
77 м²
22,414 лв
2017-2-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ - 447 (девет римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седем) в квартал 33 (тридесет и три) по плана на село Шумата, Община Севлиево, с площ 3 180 (три хиляди сто и осемдесет) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот VІІІ - 443 (осем римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и три), Урегулиран поземлен имот VІ - 448 (шест римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и осем), Урегулиран поземлен имот ХІ - 444 (единадесет римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и четири), Урегулиран поземлен имот ІІІ - 447 (три римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седем), ВЕДНО с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с дървен гредоред, без маза, със застроена площ от 77 (седемдесет и седем) кв.м., ГАРАЖ и БАНЯ, долепени до жилищната сграда със застроена площ от 31 (тридесет и един) кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със СКЛАД с площ от 37 (тридесет и седем) кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (едноетажна плевня с навес) с площ от 35 (тридесет и пет) кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 414 (двадесет и две хиляди четиристотин и четиринадесет) лева.
Ощеtargimot.com

Къща в село Буря

Габрово и област Севлиево Буря с. Буря
6 стаи
190 м²
20,972 лв
2017-2-21
Имоти Търновград Ви предлага имот на 25км. от гр.Габрово, на 18км. от гр.Севлиево и на 35км. от гр.Велико Търново. Дворното място 2300м2 в регулация, с ток, вода и канализация. Стара къща изградена изцяло от камък и плочи. Подлежи на основен ремонт или събаряне. Нова къща с пристроена лятна кухня. Разполага с две спални, хол, кухня, всекидневна и баня. Основата е каменна с вкопана маза. Покрива е здрав, но къщата като цяло подлежи на ремонт. Плевня, изградена изцяло от камък и покрита с цигли. Две големи стопански постройки от които едната е каменна и покрита с плочи, голям гараж и много плодни дръвчета в двора. Номер на офертата 771 *** ovgrad.com/
Още555.bg

Продава къща в с. Сенник

Габрово и област Севлиево Сенник село Сенник
5 стаи
62 м²
35,280 лв
2017-2-7
Имоти Търновград Ви предлага двуетажна къща в с. Сенник. Първия етаж е приземен като стаите са с дървена ламперия и се състои от всекидневна, коридор, спалня, килер и баня с тоалетна. Втория етаж се състои от три спални и коридор. Стълбището за втория етаж е външно. Разполага със стопански постройки и гараж. Двора е равен. Разполага с лозови насаждения. Къщата е подходяща за целогодишно ползване. Първият етаж се обновява периодично за, момента има нова баня. Етажа е в процес на ремонт.Номер на офертата 2644 *** ovgrad.com/
Още555.bg

Къща Душево

Душево община Севлиево
28,061 лв
2017-1-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV - 419 (четиринадесет римско за четиристотин и деветнадесет) в квартал 35 (тридесет и пети) по плана на село Душево, Община Севлиево, урегулиран с 954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот ХV - 418 (петнадесет римско за четиристотин и осемнадесет) на Злата Йовчева и Йовчев, Урегулиран поземлен имот ІV - 420 (четири римско за четиристотин и двадесет) на наследници на Пено Симеонов, Урегулиран поземлен имот ХІІІ - 422 (тринадесет римско за четиристотин двадесет и две) на наследници на Митьо Маринов, ЗАЕДНО с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - масивна с дървен гредоред, ПЪРВИ ЕТАЖ от която се състои от: две стаи, коридор и маза; ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от: четири стаи и коридор, със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) кв.м.; ГАРАЖ - масивен ж.б. плоча със застроена площ от 20 (двадесет) кв.м. и БАНЯ от 8 (осем) кв.м., както и всички подобрения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 28 061 (двадесет и осем хиляди и шестдесет и един) левa.
Ощеtargimot.com
100 м²
13,800
2016-12-22
Двуетажна масивна къща, на 30 км от Велико Търново. Къщата е с големина 100 кв.м, разпределени между два етажа. На първия етаж има стая, кухня, коридор и баня/WC. По вътрешни бетонни стъпала се стига до втория етаж , където има още три спални и коридор. Подовете, прозорците и вратите са дървени. Къщата се предлага с цялото налично обзавеждане. Дворното място е с големина 1 300 кв.м, заградено е с полумасивна ограда към пътя и мрежа към съседите. Има вход за автомобил, както и гараж. В имота има стопански постройки и кладенец. Разполага с редовен автобусен транспорт, заведения, магазини, поща. Намира се близо до градовете Севлиево, Дряново, Габрово и известния ски курорт Узана единствения зимен курорт в северна България. Селото е леснодостъпно, тъй като е разположено само на 3 км южно от главен път, свързващ градовете София и Варна.
Ощеmirela.bg
190 м²
9,700
2016-12-22
Предлагам за продажба къща в китно село Буря, на 25 км от гр. Габрово, на 18 км от гр. Севлиево и на 35 км от гр. Велико Търново. Имотът се състои от две постройки, разположени върху голям двор с големина 2300 кв.м. Старата къща изградена изцяло от камък и плочи. Подлежи на основен ремонт. Новата къща е с пристроена лятна кухня. Състои се от две спални, хол, кухня, всекидневна и баня. Основата е каменна с вкопана маза. В двора има много плодни дръвчета. Имотът има и голям гараж.
Ощеmirela.bg

Къща Шумата

Шумата община Севлиево
77 м²
22,640 лв
2016-12-2
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ - 447 (девет римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седем) в квартал 33 (тридесет и три) по плана на село Шумата, Община Севлиево, с площ 3 180 (три хиляди сто и осемдесет) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот VІІІ - 443 (осем римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и три), Урегулиран поземлен имот VІ - 448 (шест римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и осем), Урегулиран поземлен имот ХІ - 444 (единадесет римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и четири), Урегулиран поземлен имот ІІІ - 447 (три римско за планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седем), ВЕДНО с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с дървен гредоред, без маза, със застроена площ от 77 (седемдесет и седем) кв.м., ГАРАЖ и БАНЯ, долепени до жилищната сграда със застроена площ от 31 (тридесет и един) кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със СКЛАД с площ от 37 (тридесет и седем) кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (едноетажна плевня с навес) с площ от 35 (тридесет и пет) кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 640 (двадесет и две хиляди шестстотин и четиридесет) лева.
Ощеtargimot.com

Къща СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Георги Николов" № 17А
36 м²
20,400 лв
2016-11-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, находящ се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" № 17А /седемнадесет буква „А”/, с площ от 189 /сто осемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 635 /шестстотин тридесет и пет/, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 65927.501.645, имот с идентификатор 65927.501.636, имот с идентификатор 65927.501.4304, имот с идентификатор 65927.501.634 и имот с идентификатор 65927.501.651, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 65927.501.635.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет точка едно/, находяща се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" №17А /седемнадесет, буква „А”/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, със застроена площ: 36 /тридесет и шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 65927.501.635.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет точка две/, находяща се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Георги Николов" № 17А /седемнадесет, буква „А”/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, със застроена площ: 28 /двадесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ. По акт за собственост, същият е описан като: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ул. "Георги Николов" № 17 А /седемнадесет, буква „А”/, цялото от 184.60 /сто осемдесет и четири кв.м. и шестдесет кв.см./ кв.м., представляващо ПИ 635 /шестстотин тридесет и пет/ в квартал 34 /тридесет и четири/ по плана на града, ЗАЕДНО с построените в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с дървен гредоред със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв. м., и ГАРАЖ със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м. и трайни насаждения, при граници и съседи на ПИ: улица "Г. Николов", УПИ ХІІ-645 на Милена Маркузова, ПИ 636 на Нено Филев Ненов, и УПИ ІІІ-634 на Тодор Ангелов Тодоров. НАЧАЛНА ЦЕНА: 20 400 /двадесет хиляди и четиристотин/ лева.
Ощеtargimot.com
190 м²
9,700
2016-11-26
ТАЗИ ОФЕРТА ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА ОФИЦИАЛНО. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ АГЕНТА ЗА КОНТАКТИ. Оферта: 278218 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: гредоред; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 190 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1990 г.; ОТОПЛЕНИЕ: печки; ИЗЛОЖЕНИЕ: гледка към озеленен двор; ДОГРАМА: Дървена; Вторичен пазар; Без обзавеждане; С гараж; Водопровод; Канализация; Електрификация; Регулация ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА СЕВЛИЕВО. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
Ощеbazar.bg

Етаж от къща СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Никола Дабев" № 36
85 м²
25,600 лв
2016-10-24
1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.707(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-77/16.07.2008г., последно изменение със заповед: КД-14-07-62/13.03.2009г. на началника на СГКК- Габрово, с адрес на поземления имот: гр.Севлиево, ул.”Никола Дабев” 36 (тридесет и шест) с площ от 401 (четиристотин и един) кв.м., при съседи: 65927.501.4313(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста и тринадесет), 65927.501.706(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и шест), 65927.501.708(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и осем), 65927.501.4312(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста и дванадесет), заедно с ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда с кадастрален идентификатор 65927.501.707.1.1 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем точка едно точка едно), представляващ самостоятелен обект в сграда № 1 (едно), застроена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.707 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем), предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ , брой нива 1 (едно), с площ на обекта от 85.00 (осемдесет и пет) кв.м., с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Никола Дабев" № 36 (тридесет и шест), ет. 1 (едно), ап. 1(едно); Описание по нот.акт: 1/2 (една втора) идеална част от дворно място за което е отреден Урегулиран поземлен имот V-707 (пет римско тире седемстотин и седем арабско) от квартал 32 (тридесет и две) по ПУП на гр.Севлиево, целия с площ от 380 (триста и осемдесет ) кв.м при граници на имота: от две страни улици, УПИ IV-706 на Денко Дим.Денков, УПИ I-708 на Йордан Ат.Иванов, ЗАЕДНО с реално целия ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: три стаи, черна кухня, баня, и тераса;от избата, приспособена за сутерен – две стаи-едната с изложение към изток, а другата към юг, койта стаи са свързани помежду си с общ вход от към изток, а също така и входът за първия етаж, който се намира от източната страна на сградата, заедно със съответната идеална част от общите части на сградата; масивна сграда ГАРАЖ с площ 18 (осемнадесет) кв.м, заедно с подобренията и насажденията в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 25 600 (двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Севлиево, Къща продажба