Къща с красива гледка към планината, на 16 км. от Севлиево

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
Имаме удоволствието да предложим на Вашето внимание , тази напълно реновирана двуетажна къща в село много близо до града Севлиево и на 60 км от град Велико Търново . Общата площ на имота по нотариален акт е 1638 кв.м. Двуетажна къща около 62 кв.м. На първи етаж има една спалня, а на втори етаж е голяма всекидневна с кухненски ъгъл, спалня, баня с вана и душ кабина, тоалетна. Има вътрешни стълби. Къщата е напълно реновирана, включително нов покрив, изолация и е с централно отопление с радиатори и ПВЦ стъклопакет, навсякъде (врати и прозорци). Във всяко помещение включително бани и коридор са с радиатори. Къщата се продава без обзавеждането. В градината са разположени още две стопански постройки, които биха могли да бъдат обновени, за да се осигури допълнителни помещения. Едната стопанска постройка е на два етажа и е 83 кв.м., а другата е едноетажна, по-малка плевня от камък - 26 кв.м. , която може да бъде ремонтирана и превърната в механа или гараж. В градината има вътрешен двор с външна мивка и вода и много място за зеленчуци и цветя. Там има овощна градина с орехи, ябълки, сливи, череши и смокинови дървета. В селото има семейства англичани. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Днес в 12:08 bulgarianproperties.bg
124.0 м²
31 000,00 €

Къща Батошево

Батошево община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ-58 /шест римско за планоснимачен номер петдесет и осем/ в квартал 15 /петнадесет/ по плана на село Батошево, Община Севлиево с площ от 564 /петстотин шестдесет и четири/ кв.м., заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 51 /петдесет и един/ кв.м., състоящи се от кухня, коридор, три стаи, баня, тоалетна и килер, ПРИСТРОЙКА долепена до жилищната сграда със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м., състояща се от кухня, две стаи, баня и тоалетна, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА /плевня/ със застроена площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м., както и всички подобрения и насаждения в имота, при граници на имота по скица: улица с осови точки 21-24 /двадесет и едно - двадесет и четири, урегулиран поземлен имот VІІ-57 /седем римско за планоснимачен номер петдесет и седем/, урегулиран поземлен имот V-59 /пет римско за планоснимачен номер петдесет и девет/ и улица без осови точки. НАЧАЛНА ЦЕНА: 13 379 /тринадесет хиляди триста седемдесет и девет/ лева.
19.01.17 г., 18:55 targimot.com
51.0 м²
13 379,00 лв

Къща Младен

Младен община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII – 385 /тринадесет римско тире триста осемдесет и пет/ в кв. 33 /тридесет и три/ по плана на село Младен, Община Севлиево, с площ от 1 215 /хиляда двеста и петнадесет/ квадратни метра, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 47 /четиридесет и седем/ квадратни метра, състояща се от: две стаи, антре, коридор и веранда, заедно с ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА /ПЛЕВНЯ/ със застроена площ от 58 /петдесет и осем/ квадратни метра, заедно с ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 38 /тридесет и осем/ квадратни метра, при граници: от три страни улици, урегулиран поземлен имот ХII – 384 /дванадесет римско тире триста осемдесет и четири/ в кв. 33 /тридесет и три/, урегулиран поземлен имот ХIV – 384 /четиринадесет римско тире триста осемдесет и четири/ в кв. 33 /тридесет и три/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 7 300 (седем хиляди и триста) лева.
19.01.17 г., 18:55 targimot.com
47.0 м²
7 300,00 лв

Къща Шумата

Шумата община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХХІІІ - 205 (двадесет и три римско за планоснимачен номер двеста и пет) в квартал 16 (шестнадесети) по плана на село Шумата, Община Севлиево, с площ от 1810 (хиляда осемстотин и десет) кв.м., заедно с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с дървен гредоред, със застроена площ от 114 (сто и четиринадесет) кв.м., частично на маза, състояща се от: четири стаи, коридор, баня и стъклена тераса с площ от 5 (пет) кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА на един етаж, със застроена площ от 56 (петдесет и шест) кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (навес) със застроена площ от 15 (петнадесет) кв.м., както и всички подобрения и насаждения, при граници на имота: улица с осови точки 34-35 (тридесет и четири - тридесет и пет), наследници на Симеон Димитров Тревненски, урегулиран поземлен имот ХХХІІ - 204 (двадесет и две римско за планоснимачен номер двеста и четири) - Община Севлиево и ПК "Зора" с. Шумата. НАЧАЛНА ЦЕНА: 16 562 (шестнадесет хиляди петстотин шестдесет и два) левa.
19.01.17 г., 18:54 targimot.com
114.0 м²
16 562,00 лв

Къща Шумата

Шумата община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ - 476 /три римско тире четиристотин седемдесет и шест/, в кв.47А /четиридесет и седем буква "А"/ по плана на с. Шумата, Община Севлиево, с площ от 1 650 /хиляда шестотин и петдесет/ кв.м., при граници: улици, УПИ ІІ 476 /две римско тире четиристотин седемдесет и шест/, земеделска земя, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 71 /седемдесет и един/ кв.м., ПРИСТРОЙКА /лятна кухня/ от 51 /петдесет и един/ кв.м., подобрения и насаждения. НАЧАЛНА ЦЕНА: 14 592 (четиринадесет хиляди петстотин деветдесет и два) лева.
19.01.17 г., 18:54 targimot.com
71.0 м²
14 592,00 лв

Къща Душево

Душево община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-231 (девет римско за планоснимачен номер двеста тридесет и едно), квартал 41 (четиридесет и първи) по плана на с. Душево, урегулиран с площ от 1 325 (хиляда триста двадесет и пет) квадратни метра, ЗАЕДНО с построените в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 61 (шестдесет и един) квадратни метра, състоящ се от както следва: първи полумасивен етаж-изба и втори жилищен етаж от три стаи, тлокане навес и навес без оградни стени, както и всички подобрения и приращения в имота при граници на имота: от три страни - улици, запад - Стоян Маринов Стоянов. НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 960 (седемнадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева.
19.01.17 г., 18:54 targimot.com
61.0 м²
17 960,00 лв

Къща Богатово

Богатово община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ - 312 (дванадесет римско за планоснимачен номер триста и дванадесет) в квартал 39 (тридесет и девети) по плана на село Богатово, община Севлиево, урегулиран с площ от 950 (деветстотин и петдесет) квадратни метра, при граници: улица, урегулиран поземлен имот ХІ - 311 (единадесет римско за планоснимачен номер триста и единадесет) на Пламен Иванов Цонев, урегулиран поземлен имот ІV - 313 (четири римско за планоснимачен номер триста и тринадесет) на Петър Цонев Гатев и урегулиран поземлен имот ХІІІ - 315 (тринадесет римско за планоснимачен номер триста и петнадесет) на Георги Николов Георгиев, ведно с построените в този имот ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с дървен гредоред със застроена площ от 63 (шестдесет и три) квадратни метра, частично на маза, състояща се от: три стаи, коридор и килер, ЛЯТНА КУХНЯ с площ от 12 (дванадесет) квадратни метра с НАВЕС с площ от 10 (десет) квадратни метра, долепени до жилищната сграда, ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (тлокане) със застроена площ от 36 (тридесет и шест) квадратни метра, ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 35 (тридесет и пет) квадратни метра, ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ от 44 (четиридесет и четири) квадратни метра, както и всички подобрения, приращения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 18 588 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева.
19.01.17 г., 18:54 targimot.com
63.0 м²
18 588,00 лв

Къща СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО местност "Севлиевски лозя"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 709 /седемстотин и девет/, част ІІІ /три римско/ по плана на местността „Севлиевски лозя”, землището на гр. Севлиево с площ 3 500 /три хиляди и петстотин/ квадратни метра, при граници: изток – поземлен имот 712 /седемстотин и дванадесет/ - Кольо Ив. Колев и път, запад – поземлен имот 708 /седемстотин и осем/ - Иван Денчев Хараланов, север – земеделски земи, юг – поземлен имот 710 /седемстотин и десет/ на Руска, Любка, Стефан Христови, заедно с построената в него преди 1987г., съгласно Удостоверение 1453/13.10.2006г. на „Дирекция” ТСУ Община Севлиево, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 39.30 /тридесет и девет цяло и тридесет стотни/ квадратни метра, на два етажа, цялата върху маза, с бетонна плоча, състояща се от по две стаи, покрита тераса на етаж. НАЧАЛНА ЦЕНА: 19 000 (деветнадесет хиляди) лева.
19.01.17 г., 18:54 targimot.com
39.0 м²
19 000,00 лв

Къща Добромирка

Добромирка община Севлиево
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ - 478 /единадесет римско-четиристотин седемдесет и осем/, квартал 54 /петдесет и четири/, по плана на с. Добромирка, Община Севлиево, с площ 884 /осемстотин осемдесет и четири/ кв.м., при граници: улица, УПИ XII /дванадесет римско /- отреден за музей, имот собственост на Георги Петров Колев, имот собственост на н-ци на Димитър Стефанов Белчев и имот собственост на н-ци на Никола Иванов Даскалов, заедно с МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 56 /петдесет и шест/ кв.м., заедно с ЛЯТНА КУХНЯ с площ 23 /двадесет и три/ кв.м., заедно с двуетажна СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА /плевня/ с площ 32 /тридесет и два/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА с площ 7 /седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 6 300 (шест хиляди и триста) лева.
19.01.17 г., 18:53 targimot.com
56.0 м²
6 300,00 лв

Къща Идилево

Идилево община Севлиево
УПИ V – 65 (пет римско за шестдесет и пет арабско) в квартал 19 (деветнадесет) по плана на село Идилево, Община Севлиево с площ от 2 300 (две хиляди и триста) кв.м., при граници: улица с о.т. 63 - 64 (улица – тупик - с осови точки шестдесет и три - шестдесет и четири), дере, урегулиран поземлен имот ІV – 66 (четири римско за шестдесет и шест), урегулиран поземлен имот ІІІ – 163 (три римско за сто шестдесет и три), урегулиран поземлен имот ІІ – 164 (две римско за сто шестдесет и четири), урегулиран поземлен имот І – 165 (едно римско за сто шестдесет и пет), урегулиран поземлен имот VІ - 62 (шест римско за шестдесет и две), заедно с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, МАСИВНА, С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД, със застроена площ от 68 (шестдесет и осем) кв.м. и състояща се от: първи етаж - две стаи, коридор и маза и втори етаж - три стаи и коридор, ЛЯТНА КУХНЯ от 18 (осемнадесет) кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, състояща се от: тлокане на един етаж от 30 (тридесет) кв.м., НАВЕС от 30 (тридесет) кв.м. и НАВЕС от 25 (двадесет и пет) кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (ПЛЕВНЯ) на един етаж с площ от 53 (петдесет и три) кв.м., както и всички подобрения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 8 200 (осем хиляди и двеста) лева.
19.01.17 г., 18:52 targimot.com
68.0 м²
8 200,00 лв

Къща Шумата

Шумата община Севлиево
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 2.494 /две хиляди четиристотин деветдесет и четири/ кв.м., представляваща поземлен имот № 111020 /сто и единадесет хиляди и двадесет/ в землището на с. Шумата, Община Севлиево с ЕКАТТЕ 83497 в местност "Ильовското", пета категория, имота е образуван от имот № 111003 /сто и единадесет хиляди и три/. На основание Заповед №351 от 17.04.2006г. на кмета на Община Севлиево, Решение №КЗЗ-4 от 06.07.2006г. на Комисията за земеделие и гори при МЗГ, Разрешително за строеж №49 от 22.01.2007г. на гл. архитект на Община Севлиево е одобрен ПУП за смяна на предназначението на земята и е допуснато и е изградена ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж със застроена площ от 150.44 /сто и петдесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., при граници на имота: № 111021 /сто и единадесет хиляди и двадесет и едно/ - нива на Сийка Иванова Хубанова, № 000028 /двадесет и осем/ - населено място на с. Шумата, № 000115 /сто и петнадесет/ - полски път на Община Севлиево. НАЧАЛНА ЦЕНА: 97 280 (деветдесет и седем хиляди двеста и осемдесет) лева.
19.01.17 г., 18:52 targimot.com
150.0 м²
97 280,00 лв

Къща Душево

Душево община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ VІ - 347 (шест римско за планоснимачен номер триста четиридесет и седем), в квартал 36 (тридесет и шести) по плана на село Душево, Община Севлиево, с площ 774 (седемстотин седемдесет и четири) квадратни метра, ведно с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА цялата на маза, като част от мазата - жилище, с НАВЕС до жилищната сграда, ДВУЕТАЖНА ПЛЕВНЯ С НАВЕС, както и всички подобрения, приращения и насаждения в имота, при граници на същия: улица с осови точки 78-85 (седемдесет и осем тире осемдесет и пет), урегулиран поземлен имот VІІ -348 (седем римско за планоснимачен номер триста четиридесет и осем) и урегулиран поземлен имот Х - 344 (десет римско за планоснимачен номер триста четиридесет и четири). НАЧАЛНА ЦЕНА: 11 433 /единадесет хиляди четиристотин тридесет и три/ лева.
19.01.17 г., 18:52 targimot.com
11 433,00 лв

Къща Душево

Душево община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV - 419 (четиринадесет римско за четиристотин и деветнадесет) в квартал 35 (тридесет и пети) по плана на село Душево, Община Севлиево, урегулиран с 954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м., при граници: улица, Урегулиран поземлен имот ХV - 418 (петнадесет римско за четиристотин и осемнадесет) на Злата Йовчева и Йовчев, Урегулиран поземлен имот ІV - 420 (четири римско за четиристотин и двадесет) на наследници на Пено Симеонов, Урегулиран поземлен имот ХІІІ - 422 (тринадесет римско за четиристотин двадесет и две) на наследници на Митьо Маринов, ЗАЕДНО с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - масивна с дървен гредоред, ПЪРВИ ЕТАЖ от която се състои от: две стаи, коридор и маза; ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от: четири стаи и коридор, със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) кв.м.; ГАРАЖ - масивен ж.б. плоча със застроена площ от 20 (двадесет) кв.м. и БАНЯ от 8 (осем) кв.м., както и всички подобрения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 28 061 (двадесет и осем хиляди и шестдесет и един) левa.
19.01.17 г., 18:51 targimot.com
28 061,00 лв

Къща Ряховците

Ряховците община Севлиево
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII - 710 /осем римско, седемстотин и десет/, в кв. 20 /двадесет/, по плана на с. Ряховците, общ. Севлиево, урегулиран от 724 /седемстотин двадесет и четири/ кв.м, със собствено място от 717 /седемстотин и седемнадесет/ кв.м и 7 /седем/ кв.м. придаваемо място от улицата, при граници и съседи: улица, Христо Недялков, Петрана Спасова, наследницици на Иван Нисторов, заедно с ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 42 /четиридесет и два/ кв.м., изцяло на маза, етажът се състои от две стаи и коридор, заедно с ЕДНОЕТАЖНА ЛЯТНА КУХНЯ с площ от 30 /тридесет/кв.м., заедно с ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА С НАВЕС с площ от 53 /петдесет и три/ кв.м., заедно с всички подобрения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 120 (три хиляди сто и двадесет) лева.
19.01.17 г., 18:51 targimot.com
42.0 м²
3 120,00 лв

Къща Шумата

Шумата община Севлиево
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 232 /двеста тридесет и два/ квадратни метра, в завършен вид, покрита с дограма с вътрешни и външни мазилки, със завършена вик и ел. инстанлации, състояща се от ТРИ БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, всяка от която със застроена площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра, свързани помежду си с ДВА БРОЯ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, всяко с площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м., изградена съгласно одобрени проекти и разрешения за строеж №46 от 12.01.2007г. и №79 от 27.03.2008г. на Община Севлиево, която сграда е построена в собствен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: ИНДИВИДУАЛНО ЗАСТРОЯВАНЕ с площ от 2.494 /две хиляди четиристотин деветдесет и четири/ кв.м., пета категория, в местност "Ильовското", землището на с. Шумата, Община Севлиево, имот № 111020 /сто и единадесет хиляди и двадесет/ образуван от имот № 111003 /сто и единадесет хиляди и три/, при граници на имота: № 111021 /сто и единадесет хиляди и двадесет и едно/ - нива на Сийка Иванова Хубанова, № 000028 /двадесет и осем/ - населено място на с. Шумата, № 000115 /сто и петнадесет/ - полски път на Община Севлиево. НАЧАЛНА ЦЕНА: 109 440 (сто и девет хиляди четиристотин и четиридесет) лева.
19.01.17 г., 18:51 targimot.com
232.0 м²
109 440,00 лв

Етаж от къща СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Никола Дабев" № 36
1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.707(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-77/16.07.2008г., последно изменение със заповед: КД-14-07-62/13.03.2009г. на началника на СГКК- Габрово, с адрес на поземления имот: гр.Севлиево, ул.”Никола Дабев” 36 (тридесет и шест) с площ от 401 (четиристотин и един) кв.м., при съседи: 65927.501.4313(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста и тринадесет), 65927.501.706 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и шест), 65927.501.708(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и осем), 65927.501.4312(шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста и дванадесет), заедно с ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда с кадастрален идентификатор 65927.501.707.1.1 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем точка едно точка едно), представляващ самостоятелен обект в сграда № 1 (едно), застроена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.707 (шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин и седем), предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ , брой нива 1 (едно), с площ на обекта от 85.00 (осемдесет и пет) кв.м., с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Никола Дабев" № 36 (тридесет и шест), ет. 1 (едно), ап. 1(едно); Описание по нот.акт: 1/2 (една втора) идеална част от дворно място за което е отреден Урегулиран поземлен имот V-707 (пет римско тире седемстотин и седем арабско) от квартал 32 (тридесет и две) по ПУП на гр.Севлиево, целия с площ от 380 (триста и осемдесет ) кв.м при граници на имота: от две страни улици, УПИ IV-706 на Денко Дим.Денков, УПИ I-708 на Йордан Ат.Иванов, ЗАЕДНО с реално целия ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: три стаи, черна кухня, баня, и тераса;от избата, приспособена за сутерен – две стаи-едната с изложение към изток, а другата към юг, койта стаи са свързани помежду си с общ вход от към изток, а също така и входът за първия етаж, който се намира от източната страна на сградата, заедно със съответната идеална част от общите части на сградата; масивна сграда ГАРАЖ с площ 18 (осемнадесет) кв.м, заедно с подобренията и насажденията в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 29 300 (двадесет и девет хиляди и триста) лева.
19.01.17 г., 18:29 targimot.com
85.0 м²
29 300,00 лв

Етаж от къща Душево

Душево община Севлиево
1/4 /една четвърт/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Душево, общ. Севлиево, обл. Габрово, урегулирано в парцел СЕДМИ, планоснимачен № 467 /четиристотин шестдесет и седем/ в кв. 51 /петдесет и едно/ по плана на селото, с площ от 872 /осемстотин седемдесет и две/ кв.м., със собствено място 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м., ЗАЕДНО с 1/4 /една четвърт/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ВТОРИЯ ЕТАЖ със застроена площ 106,60 /сто и шест цяло и шестдесет стотни/ кв.м., от двуетажната къща, находяща се в дворното място, при граници на имота: улица, УПИ VIII - 466 /осем римско тире четиристотин шестдесет и шест/ - Дена Тотева Лазарова и УПИ VI - 469 /шест римско тире четиристотин шестдесет и девет/ - Гошо Николов Иванов. НАЧАЛНА ЦЕНА: 15 000 (петнадесет хиляди) лева.
19.01.17 г., 18:29 targimot.com
26.0 м²
15 000,00 лв

Къща Буря

Буря Община Севлиево
Урегулиран поземлен имот VII-248 , от картал 38 по плана на с. Буря общ. Севлиево ,с площ 1 170 кв.м. , при граници: от две страни – улица, имот собственост на Къньо Дянков Кънев и имот собственост на Васил Цанков Венков ; заедно с построена в него едноетажна МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА (на дървен гредорет с частични железобетонни елементи) , без избено помещение , състояща се от четири стаи , баня , коридор и тераса , застроена площ 102 кв.м. ; заедно със СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (плевня) със застроена площ 36 кв.м. ; заедно със всички подобрения и трайни насаждения в имота
16.01.17 г., 18:52 targimot.com
102.0 м²
7 500,00 лв

Къща Шумата

Шумата Община Севлиево
: 1/4 /една четвърт/ идеална част от УПИ ХХІV-442 в кв.40 по плана на с.Шумата, Община Севлиево с площ 1260 кв.м. при граници:улица, УПИ ХХVІІІ-506 на наследици на Димитър Стефанов Костов, УПИ ХХVІ-439 на Ангел Димитров Стефанов, терен за озеленяване, ведно с построените в имота: Едноетажна Жилищна сграда с площ 71 кв.м., масивна с дървен гредоред, състояща се от предверие, три стаи, и коридор, Лятна кухня на груб строеж с площ 39 кв.м.и Гараж с площ 22 кв.м,
16.01.17 г., 18:52 targimot.com
71.0 м²
3 045,00 лв
Имот в Габровския балкан с голяма дворна площ и красива панорама. Разположен в едно от големите населени места в региона с над 280 жители, административно и здравно обслужване, хранителни магазини и транспортна връзка с градовете Севлиево и Дряново. Имотът представлява дворно място с площ от 1660 кв.м южно изложение с построените в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА с разгъната застроена площ от 176 кв.м, лятна кухня със застроена площ 10 кв.м. Стопанска постройка /стая/ със застроена площ 42 кв.м. Стопанска постройка на два етажа със застроена площ 60 кв.м. Навес със застроена площ 28 кв.м. Стопанска постройка /плевня/ със застроена площ 50 кв.м. Вътрешна баня и тоалетна с канализация. Къщата се нуждае от освежителен ремонт. В дворното пространство има лозови насаждения с винени и десертни сортове. Имотът е изцяло ограден с целогодишен достъп по асфалтов път. Населеното място и района предоставят добри условия за постоянно живеене и почивка. Възможност за пълноценно прекарване на свободното време сред природата, риболов в разположените в непосредствена близост два микро язовира и конна база с школа за начинаещи и преходи в планината. Оферта: 276993 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: стоманобетонна конструкция с тухлена зидария; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 88 кв.м; ОТОПЛЕНИЕ: печки; ИЗЛОЖЕНИЕ: запад, юг, гледка към планината, панорамна гледка; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 1; ДОГРАМА: Дървена; С гараж; Електрификация; Регулация ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА СЕВЛИЕВО. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
14.01.17 г., 20:59 bazar.bg
176.0 м²
10 000,00 €

Къща в село Стоките

Габрово и област Севлиево Стоките село Стоките
Имоти Търновград Ви предлага къща в село Стоките намиращо се на 10км. от местността Лъгът, където има дивечовъдна база с развит ловен туризъм,на 13км. от курорт Априлци, а 24км. от гр. Севлиево и на 35км. от гр. Габрово. Районът е подходящ за лов, риболов, и развитие на селски туризъм с чист въздух и девствена природа. В селото има магазини, детската градина, здравния пункт и пощата. Къщата е 100м2 застроена площ, което включва кухня, три спални, дневна, механа с камина и баня. Функционалните стопански постройки са около 150м2. Общата площ на имота е 1177м2. Къщата е на асфалтов път, с удобен двор, който е заграден отвсякъде за паркиране на автомобил. Номер на офертата 2137
29.12.16 г., 20:35 555.bg
4 стаи
45 080,00 лв

Къща в село Бериево

Габрово и област Севлиево Бериево село Бериево
Имоти Търновград Ви предлага двуетажна къща в село Бериево,общ.Севл иево,обл.Габрово в подножието на Стара Планина с преминаваща в близост река "Видима"и възможност за пълен релакс.Общата площ на имота-300кв.м, а разгъната застроена площ-100кв.м.Къщ а на два етажа с шест стаи ,като първият е полуприземен подходящ за механа . Към имотът има пристройка с баня и тоалетна-26кв.м, .стопански постройки-68кв.м , навес-28кв.м и двор от 110 кв м. В имотът има ток, вода, мръсен канал. Селото е на 20км.от гр.Севлиево,посо ка гр.Троян. Номер на офертата 2148
29.12.16 г., 19:36 555.bg
6 стаи
16 856,00 лв

Двуетажна къща с лятна кухня и двор, на 12 км от гр. Севлиево

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
Предлагаме на Вашето внимание селска къща с двор и хубава панорамна гледка към Стара планина. Населеното място се намира между гр.Габрово и гр.Севлиево. Имотът е с РЗП 130 кв.м. На първия етаж има три стаи , кухня, баня и тоалетна. Вътрешни стълби свързват двете нива. На второто ниво има още три стаи. Дограмата и подовете са дървени. Отоплението е локално посредством камина с водна риза. Къщата е конструктивно здрава и се нуждае само от малко ремонт за да се превърне в чудесно място за живеене и почивка сред красивата природа на Предбалкана. Има асфалтиран път който осигурява целогодишен и безпроблемен достъп. Имотът е разположен в двор от 1000 кв.м., където има кладенец, стопански постройки и овощни насаждения. Къщата се намира във високата част на населеното място , откъдето се открива прекрасна панорамна гледка към Балкана. Имотът е в оживено населено място с добра инфраструктура. Селото разполага с няколко хранителни магазини,редовен автобусен транспорт до околните села и градове,пощенски клон и лечебница. Районът благоприятства за лов, риболов и еко туризъм,освен за живеене имотът е изключително подходящ за къща за гости. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
28.12.16 г., 19:26 bulgarianproperties.bg
130.0 м²
20 000,00 €
Предлагам за продажба къща в китно село Буря, на 25 км от гр. Габрово, на 18 км от гр. Севлиево и на 35 км от гр. Велико Търново. Имотът се състои от две постройки, разположени върху голям двор с големина 2300 кв.м. Старата къща изградена изцяло от камък и плочи. Подлежи на основен ремонт. Новата къща е с пристроена лятна кухня. Състои се от две спални, хол, кухня, всекидневна и баня. Основата е каменна с вкопана маза. В двора има много плодни дръвчета. Имотът има и голям гараж.
22.12.16 г., 20:13 mirela.bg
190.0 м²
9 700,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Севлиево
1 2 3 4 5 6