117.0 м²
100 000 лв
21.07.17 г., 11:46
ЕТАЖ ОТ КЪЩА - ГЧ, тухла, плоча, 117 кв.м., 3-ти етаж от 3 етажна къща, общ вход, ЮЗ, състои се от - три стаи, кухня с трапезария и санитарни помещения, 3 тераси, стаи - дюшеме, стени - латекс, PVC дограма, към етажа има лятна кухня, гараж, приземна стая и мазе, 30 кв.м. таван, ид.част от дворното място, оферта 4571 ***
Още bazar.bg
180.0 м²
130 000 лв
11.07.17 г., 21:13
КЪЩА - Градска част, РЗП 180 кв.м, на два етажа, тухла, плоча, изложение юг-изток-запад, двор - 300 кв.м., гараж, оферта 4326 ***
Още bazar.bg
160.0 м²
160 000 лв
11.07.17 г., 21:02
КЪЩА с ДВОР - ГЧ, Самостоятелна къща построена през 2005-та год., завършена на етап акт 15, състояща се от ет.1 - кухня с трапезария, сан.възел, ет.2 - две спални и сан.възел, двор 320 кв.м., в който се намира стара къща - гредоред 100 кв.м., която също е включена в цената, състояща се от кухня, дневна и две спални, на партерния етаж има 2 бр. магазини, които не са включени в цената, но също се продават, оферта 4485 ***
Още bazar.bg

Къща РУСЕ

РУСЕ ул.Цар Самуил №29
285.0 м²
123 200 лв
15.06.17 г., 20:36
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), с Разрешение за строеж 971/14.11.1990 г. на Община Русе и Акт за узаконяване № 131/17.10.1994 г. на Община Русе, състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
Още targimot.com

Къща Летница

Летница гр. Летница, ул. "Цар Самуил" № 14
70.0 м²
19 080 лв
5.06.17 г., 17:32
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.598 по кадастралната карта на гр.Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ съгласно кадастрална скица на поземления имот № 1592/19.01.2011г. на СГКК - Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост - Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №73. т.3, дело № 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул."Цар Самуил" №14, с начин за трайно ползване - за ниско застрояване /до 10 метра/ с номер по предходен план - 598, квартал 51, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315….. (не се чете), 43476.315.1863, 43476.315.1974, 43476.315.597, 43476.315.602, ведно с построените в имота 1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.1, със застроена площ от 70 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 2. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.2, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 3. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.3, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 4. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.4, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 5. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.5, със застроена площ от 21 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 996/15.
Още targimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил №29
285.0 м²
154 000 лв
10.04.17 г., 17:47
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), с Разрешение за строеж 971/14.11.1990 г. на Община Русе и Акт за узаконяване № 131/17.10.1994 г. на Община Русе, състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
Още targimot.com
90.0 м²
25 000 лв
4.04.17 г., 16:33
Масивна къща на плоча, върху маза, на етажа 5 стаи и помещение за баня и WC. Възможна и замяна за имот в Русе с доплащане. За огледи - 0882434693
Още bazar.bg
60.0 м²
50 000 лв
4.04.17 г., 8:21
Къщата се намира на тиха улица в района на Ферит.Състой се от две стаи, кухня,сервизни помещения. Започнат е ремонт,има ПВЦ дограма,теракот, ламинат в едната стая,банята е със завършен ремонт.Двора е малък,но има възможност за паркомястото.
Още bazar.bg

Къща PrOmO !!!

гр. Враца, Самуил
750.0 м²
140 000 €
22.03.17 г., 5:12
Къщата се намира в централна, градска част. В близко до: центъра, автогара, жп гара, Била, Лидъл, Ег Враца, ППМГ Враца и др.Къщата се отоплява на централна, природна газ, има гараж, два входа към двора и два към къщата. Налични са всички документи за осъществяване на покупко - продажба.!!! ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА: 0898490201 :) !!!
Още bazar.bg

Къща Летница

Летница гр. Летница, ул. "Цар Самуил" № 14
70.0 м²
23 850 лв
14.03.17 г., 18:51
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.598 по кадастралната карта на гр.Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ съгласно кадастрална скица на поземления имот № 1592/19.01.2011г. на СГКК - Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост - Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №73. т.3, дело № 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул."Цар Самуил" №14, с начин за трайно ползване - за ниско застрояване /до 10 метра/ с номер по предходен план - 598, квартал 51, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315….. (не се чете), 43476.315.1863, 43476.315.1974, 43476.315.597, 43476.315.602, ведно с построените в имота 1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.1, със застроена площ от 70 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 2. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.2, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 3. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.3, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 4. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.4, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 5. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.5, със застроена площ от 21 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 996/15.
Още targimot.com
180.0 м²
130 000 лв
10.02.17 г., 14:55
КЪЩА - Градска част, РЗП 180 кв.м, на два етажа, тухла, плоча, изложение юг-изток-запад, двор - 300 кв.м., гараж
Още bazar.bg

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил 29
285.0 м²
140 160 лв
17.01.17 г., 19:53
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
Още targimot.com

Къща Летница

Летница гр. Летница, ул. "Цар Самуил" № 14
70.0 м²
24 012 лв
8.12.16 г., 23:45
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.598 по кадастралната карта на гр.Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ съгласно кадастрална скица на поземления имот № 1592/19.01.2011г. на СГКК - Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост - Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №73. т.3, дело № 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул."Цар Самуил" №14, с начин за трайно ползване - за ниско застрояване /до 10 метра/ с номер по предходен план - 598, квартал 51, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315….. (не се чете), 43476.315.1863, 43476.315.1974, 43476.315.597, 43476.315.602, ведно с построените в имота 1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.1, със застроена площ от 70 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 2. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.2, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 3. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.3, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 4. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.4, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 5. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.5, със застроена площ от 21 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 996/15.
Още targimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил №29
285.0 м²
175 200 лв
7.11.16 г., 15:52
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
Още targimot.com
140.0 м²
120 000 лв
13.10.16 г., 15:05
КЪЩА с ДВОР - ГРАДСКА ЧАСТ, до ул.Спортна, къща - 2 етажа, построена 1962 г., тухла, плоча, гредоред под покрив, ЗП - 70 кв.м., РЗП - 140 кв.м., вътрешно стълбище, състои се от мазе под 1/2 от къщата, 1-ви етаж - остъклена тераса, кухня, дневна, спалня и сан.възел, 2-ри етаж - неостъклена тераса, 2 спални и дрешник, таван - необитаем, дървена дограма, стаи - дюшеме, стени - тапети, сан.възел - фаянс, 2 гаража - единият долепен до къщата, другият самостоятелен, лятна кухня с две стаи, външна тоалетна с барака, двор - 420 кв.м., лоза, овощни дървета, оранжерия, изложението на имота е южно, районът е тих и спокоен, в близост детска градина, училище
Още bazar.bg
140.0 м²
120 000 лв
6.04.16 г., 11:32
КЪЩА с ДВОР - ГРАДСКА ЧАСТ, до ул.Спортна, къща - 2 етажа, построена 1962 г., тухла, плоча, гредоред под покрив, ЗП - 70 кв.м., РЗП - 140 кв.м., вътрешно стълбище, състои се от мазе под 1/2 от къщата, 1-ви етаж - остъклена тераса, кухня, дневна, спалня и сан.възел, 2-ри етаж - неостъклена тераса, 2 спални и дрешник, таван - необитаем, дървена дограма, стаи - дюшеме, стени - тапети, сан.възел - фаянс, 2 гаража - единият долепен до къщата, другият самостоятелен, лятна кухня с две стаи, външна тоалетна с барака, двор - 420 кв.м., лоза, овощни дървета, оранжерия, изложението на имота е южно, районът е тих и спокоен, в близост детска градина, училище
Още bazar.bg
90.0 м²
25 000 лв
31.03.16 г., 20:06
Масивна къща на плоча, върху маза, на етажа 5 стаи и помещение за баня и WC. Възможна и замяна за имот в Русе с доплащане. За огледи - 0882434693
Още bazar.bg
100.0 м²
23 000 €
1.04.16 г., 21:45
Продавам къща 100 кв.м на 2 етажа в центъра на с.Цар Самуил, обл. Силистра, стопански постройки, двор 1000 кв.кайсиева градина
Още bazar.bg
3 стаи
83.0 м²
70 900 €
19.07.17 г., 7:32
екстри. Изключително качествен и изгоден имот. Номер оферта - 0822. За огледи и повече информация тел: 0895523575 - Самуил ... сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от сградата ще бъдат ... на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и фоайе с италиански
Още bazar.bg

Продава 3-СТАЕН, град Бургас, Възраждане

град Бургас, Възраждане Гладстон и Самуил
3 стаи
85.0 м²
72 500 €
20.07.17 г., 15:12
, коридор и баня-тоалетна. От всяка стая се излиза на тераса. Продава се с кухненско обзавеждане и климатици във всяка ... . Сградата е с Акт 16 (2007г. ), асансьор, видеодомофони, отлични общи части. Подходящ както за живеене, така и за инвестиция ... , може да се използва и като офис, кантора или друга административна дейност. Статут - жилище, апартамент. Обади се СЕГА и цитирай този код: 331967 /sm
Още imot.bg
60.0 м²
59 000 €
19.07.17 г., 5:51
ламиниран паркет, рисувани тавани. Чудесена къща на невероятна цена! Номер оферта - 0813. За огледи и повече информация тел ... : 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... АВИСТА ОФИС ЕКИП предлага нова къща-близнак с чиста площ 60 кв.м, двор с 250 кв.м. и голяма веранда. 10 % отстъпка при
Още bazar.bg
1 500 000 €
17.07.17 г., 11:33
на етаж, двор с контролиран достъп. В съседство се продава УПИ 2,200кв.м. и възможност за обединяване. Предлагаме оценка ... ARCO REAL ESTATE-представя на Вашето внимание парцел 1500кв.м в идеален център на ул. Цар Самуил и бул. Сливница ... . Имотът попада в СМФ-1, кинт 1,5, ток, вода. В имота има действаща административна и фабрична сграда на два етажа от 700 кв.м
Още arcoreal.bg
3 стаи
83.0 м²
58 900 €
22.07.17 г., 10:51
тел: 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от сградата ще бъдат ... на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и фоайе с италиански
Още bazar.bg
42.0 м²
40 000 €
21.07.17 г., 21:22
. За огледи и повече информация тел: 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... АВИСТА ОФИС ЕКИП предлага чудесна, напълно обзаведена и стилна едноетажна къща, с чиста площ 42 кв.м и двор 250 кв.м
Още bazar.bg
2 стаи
53.0 м²
47 900 €
19.07.17 г., 7:05
- Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от сградата ще бъдат ... на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и фоайе с италиански
Още bazar.bg
28 000 €
21.07.17 г., 11:46
височина. С прекрасни гледки към Стара планина и Средна гора. Село с богата история възникнало по време на цар Самуил ... реставрирана и включена в списъка на архитектурните паметнци. В околностите на селото има прекрасни места за туризъм и пълноценен ... 620 кв.м, ограден и облагороден. Централни водопровод и канализация и кладенец. Целогодишен достъп. За контакти: 0896686246 - Борисова
Още bazar.bg
97.0 м²
70 000 €
22.07.17 г., 10:52
Предлагаме ви, етаж от къща централна градска част. Имотът се намира на ул. Самуил и Селиолу. Много добре поддържан и
Още bazar.bg

Продава 3-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Цар Самуил
3 стаи
102.0 м²
200 000 €
20.07.17 г., 17:12
Оферта 7105 Продава луксозен тристаен апартамент, 102 кв. м. в Идеален център /близо до бул. 'Патриарх Евтимий' и ... църквата 'Свети Георги'/. Апартаментът се намира на трети етаж от пететажна сграда, строителство - 1939 г. . Разпределението ... помещение - 10 кв. м с балкон. За още подобни оферти, виж на: www. irisimoti. bg
Още imot.bg
3 стаи
105.0 м²
200 000 €
20.07.17 г., 8:49
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... апартамент с обзавеждане в центъра на София. Имотът е разположен на 3 етаж в 5-етажна добре поддържана сграда от 1939 г. Търсено ... Ботев, бул. Патриарх Евтимий, ул. Цар Самуил, пл. Македония. Лесен достъп до метростанция НДК, магазини, както с
Още bazar.bg
380.0 м²
79 950 €
21.07.17 г., 20:23
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Bo 61674 Тел: 0882 817 460, 02 425 68 22 Отговорен брокер: Стефан Абанозов Предлагаме за ... продажба две еднофамилни жилищни сгради на груб строеж с двор от 1250 кв.м. в с. Полянци, на 60 км от гр. София, на 5 км от
Още bazar.bg

Парцел, 2000m 2 (продажба)

с.Пчелина, общ. Самуил
2000.0 м²
110 000 €
6.07.17 г., 23:57
на границата на парцела. Възможност за разделяне. СГРАДА: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в чертите на град Варна, в близост до
Още homes.bg

Тристаен, 81m 2 (продажба)

жк. Люлин 10, София
81.0 м²
68 800 €
6.07.17 г., 22:52
огледи и повече информация тел: 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от сградата ще бъдат ... на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и фоайе с италиански
Още homes.bg

Тристаен, 100m 2 (продажба)

жк. Люлин 10, София
100.0 м²
84 000 €
6.07.17 г., 22:52
и изгоден имот. Номер оферта - 0816. За огледи и повече информация тел: 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... тухлена офис сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от ... влизане в имота до края на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и
Още homes.bg

Мезонет, 100m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
100.0 м²
46 000 €
11.07.17 г., 10:05
Гараж RE/MAX Infinity Ви предлага за продажба мезонет с гараж в един от предпочитаните квартали на град Петрич. Имота е ... от триетажна масивна жилищна сграда. Чистата жилищна площ на мезонета е 100 кв.м., от които 77 кв. м. на кота + 8,60 ... . Имота се намира на 10 минути пешеходно разстояние от центъра на град Петрич. В близост до детска градина, училище, голям денонощен супермаркет и Стадион ‘’ Цар Самуил’’ в град Петрич.
Още homes.bg

Тристаен, 92m 2 (продажба)

жк. Люлин 10, София
92.0 м²
78 900 €
6.07.17 г., 22:52
и повече информация тел: 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... тухлена офис сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от ... влизане в имота до края на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и
Още homes.bg
132.0 м²
105 600 €
6.07.17 г., 22:52
екстри. Изключително качествен и изгоден имот. Номер оферта - 0818. За огледи и повече информация тел: 0895523575 - Самуил ... тухлена офис сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от ... влизане в имота до края на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и
Още homes.bg

Тристаен, 90m 2 (продажба)

жк. Люлин 10, София
90.0 м²
77 500 €
6.07.17 г., 22:52
повече информация тел: 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... тухлена офис сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от ... влизане в имота до края на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и
Още homes.bg

Тристаен, 83m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
83.0 м²
40 000 €
6.07.17 г., 17:18
„Стил“ в непосредствена близост до жк.“Цар Самуил“. Жилището е ситуирано на трети жилищен етаж от четири етажна жилищна ... сграда и се състои от една източна спалня, втора спалня, дневна с бокс и двете северо- изток, коридор, тераса, баня и
Още homes.bg

Двустаен, 38m 2 (продажба)

жк. Люлин 10, София
38.0 м²
34 900 €
6.07.17 г., 22:52
: 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... тухлена офис сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от ... влизане в имота до края на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и
Още homes.bg

Двустаен, 64m 2 (продажба)

с.Пчелина, общ. Самуил
64.0 м²
38 670 €
5.07.17 г., 20:21
, баня и тоалет заедно. Завършен по БДС. Паркомясто в цената ! СГРАДА: Тухлена сграда с асансьор - в строеж - пред Акт
Още homes.bg

Двустаен, 58m 2 (продажба)

с.Пчелина, общ. Самуил
58.0 м²
34 830 €
5.07.17 г., 18:44
, баня и тоалет заедно. Завършен по БДС. Паркомясто в цената ! СГРАДА: Тухлена сграда с асансьор - в строеж - пред Акт
Още homes.bg
118.0 м²
94 900 €
6.07.17 г., 22:52
. Изключително качествен и изгоден имот. Номер оферта - 0821. За огледи и повече информация тел: 0895523575 - Самуил ЛЕВИ. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg! ... тухлена офис сграда с акт 16 от 2007г, непосредствено до кръстовището на Орион. След преустройство, етаж 2-ри и 3-ти от ... влизане в имота до края на октомври 2017г. Изключително качествена сграда с интериорна мазилка, изолация 10см, стълбища и
Още homes.bg