Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил №29
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), с Разрешение за строеж 971/14.11.1990 г. на Община Русе и Акт за узаконяване № 131/17.10.1994 г. на Община Русе, състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
10.04.17 г., 17:47 targimot.com
285.0 м²
154 000 лв
Масивна къща на плоча, върху маза, на етажа 5 стаи и помещение за баня и WC. Възможна и замяна за имот в Русе с доплащане. За огледи - 0882434693
4.04.17 г., 16:33 bazar.bg
90.0 м²
25 000 лв
Къщата се намира на тиха улица в района на Ферит.Състой се от две стаи, кухня,сервизни помещения. Започнат е ремонт,има ПВЦ дограма,теракот, ламинат в едната стая,банята е със завършен ремонт.Двора е малък,но има възможност за паркомястото.
4.04.17 г., 8:21 bazar.bg
60.0 м²
50 000 лв

Къща PrOmO !!!

гр. Враца, Самуил
Къщата се намира в централна, градска част. В близко до: центъра, автогара, жп гара, Била, Лидъл, Ег Враца, ППМГ Враца и др.Къщата се отоплява на централна, природна газ, има гараж, два входа към двора и два към къщата. Налични са всички документи за осъществяване на покупко - продажба.!!! ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА: 0898490201 :) !!!
22.03.17 г., 5:12 bazar.bg
750.0 м²
140 000 €

Къща Летница

Летница гр. Летница, ул. "Цар Самуил" № 14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.598 по кадастралната карта на гр.Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ съгласно кадастрална скица на поземления имот № 1592/19.01.2011г. на СГКК - Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост - Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №73. т.3, дело № 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул."Цар Самуил" №14, с начин за трайно ползване - за ниско застрояване /до 10 метра/ с номер по предходен план - 598, квартал 51, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315….. (не се чете), 43476.315.1863, 43476.315.1974, 43476.315.597, 43476.315.602, ведно с построените в имота 1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.1, със застроена площ от 70 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 2. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.2, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 3. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.3, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 4. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.4, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 5. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.5, със застроена площ от 21 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 996/15.
14.03.17 г., 18:51 targimot.com
70.0 м²
23 850 лв
КЪЩА - Градска част, РЗП 180 кв.м, на два етажа, тухла, плоча, изложение юг-изток-запад, двор - 300 кв.м., гараж
10.02.17 г., 14:55 bazar.bg
180.0 м²
130 000 лв

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил 29
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
17.01.17 г., 19:53 targimot.com
285.0 м²
140 160 лв

Къща Летница

Летница гр. Летница, ул. "Цар Самуил" № 14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.598 по кадастралната карта на гр.Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ съгласно кадастрална скица на поземления имот № 1592/19.01.2011г. на СГКК - Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост - Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №73. т.3, дело № 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул."Цар Самуил" №14, с начин за трайно ползване - за ниско застрояване /до 10 метра/ с номер по предходен план - 598, квартал 51, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315….. (не се чете), 43476.315.1863, 43476.315.1974, 43476.315.597, 43476.315.602, ведно с построените в имота 1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.1, със застроена площ от 70 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 2. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.2, със застроена площ от 58 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 3. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.3, със застроена площ от 16 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 4. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.4, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна. 5. СГРАДА с идентификатор 43476.315.598.5, със застроена площ от 21 кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение - селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 996/15.
8.12.16 г., 23:45 targimot.com
70.0 м²
24 012 лв

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил №29
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
7.11.16 г., 15:52 targimot.com
285.0 м²
175 200 лв

Мезонет, 85m 2 (продажба)

жк. Самуил, Враца Мариета Минкова
Асансьор Апартамент 85 кв.м., тухлена сграда, мезонет на два две нива, дървна стълба, на първо ниво: санитарен възел, кухня и хол, второ ниво: санитарен възел, 2 спални; Дограма - алуминиева и с термомост и ПВЦ, дървени масивни врати; подове- венецианска мозайка, масивен паркет, ремонтирани бани, хидропанел; изолация, соларна система,отопление на електричество; таванска стая и мазе;с обзавеждане- кухненски шкафове-орехови; спални , гардероби, диван, маси , столове;
18.05.16 г., 14:00 homes.bg
85.0 м²
72 000 лв
Продавам къща 100 кв.м на 2 етажа в центъра на с.Цар Самуил, обл. Силистра, стопански постройки, двор 1000 кв.кайсиева градина
1.04.16 г., 21:45 bazar.bg
100.0 м²
23 000 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Самуил

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица "Хан Крум" № 11
седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Цар Самуил" № 113, чрез ликвидатора Веска Петрова Стойчева, за задължение на ... първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на ... седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Цар Самуил" № 113, вх. В, ет. 4, ап. 13 чрез ликвидатора Веселин
11.04.17 г., 15:23 targimot.com
86.0 м²
95 850 лв
2 bedrooms house, needs refurbishment, 1,000 sqm garden 3 rooms corridor outside toilet walk to a lake Distances: town ... Samuil: 16 km Razgrad: 32 km. Shumen: 48 km. Varnna (airport, sea): 131 km. All bulgarian properties have electricity
2 стаи
3 900 €
за покупко-продажба на недвижим имот 73. т.III, дело 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м ... ., находящ се в урбанизираната територия на гр.Летница ул. Цар Самуил 14, с начин за трайно ползване за ниско застрояване /до ... кадастрална скица на поземления имот 1592/19.01.2011г. на СГКК Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост Нот.акт
21.03.17 г., 17:46 bazar.bg
194.0 м²
23 850 лв
продава лицев партер, на ул Самуил, м/у ул Хр. Ботев и Патриарх Евтимий до ключ, акт 16, ролетна щора за офис или магазин. без сан. възел. Ключ в Офиса.
10.03.17 г., 15:24 alo.bg
10.0 м²
8 700 €
Стандарт Юг предлага за продажба лицев партер в НЖСК с акт 16, на ул. ” П. Евтимий”, до ул. ”Самуил”. Състои се от ... отопление, климатик и се продава частично обзаведен. Пригоден и за живеене!
10.03.17 г., 15:48 alo.bg
26.0 м²
21 500 €
: гр.Димитровград, бул. Г. С. Раковски 13. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ Адрес на кантората на ЧСИ ЧСИ Самуил Митков Пеев ... , жилищна сграда-блок 2 (две), вх. Б , на III (трети) етаж, построен върху държавна земя, състоящ се от четири стаи, кухня и ... хиляди двеста и осемдесет лева). СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 19.03.2017г. до 19.04.2017г., 17 часа
17.03.17 г., 17:20 bazar.bg
4 стаи
122.0 м²
41 280 лв
тавани.Към апартамента има таванска стая 10кв , мазе 6кв и идеална част от двора 1/10.ул цар Самуил и Пиротска СГРАДА ... : Санирана тухлена сграда 1940г.подържани общи части ПРЕДИМСТВА: Локация Обади се СЕГА и цитирай този код 324239!
16.03.17 г., 0:05 homes.bg
138.0 м²
125 000 €
Имотът се продава на публична продан през Частен съдебен изпълнител Самуил Пеев тел. 038/630063 по изпълнително дело
17.03.17 г., 5:55 bazar.bg
160.0 м²
10 500 лв

Тристаен, 158m 2 (продажба)

кв. Виница, Варна
Климатик Луксозен имот Асансьор Паркомясто Консултантът на който можете да се доверите: Самуил Хосаин 0988 98 52 25 ... Описание на имота : дневен тракт, две спални, баня с тоалет, две тераси Състояние : Отлично състояние, ЛУКС. Сграда: Ново
1.03.17 г., 11:59 homes.bg
158.0 м²
96 900 €
Оферта 59891. Двустаен апартамент в центъра на град София. Тухлена сграда на ул. Цар Самуил, близо до ул. Пиротска ... тоалетна. Жилището разполага с мазе 14.28 кв.м, и таван 6.75 кв.м. За ремонт.Тих апартамент, добро местоположение.
8.03.17 г., 16:49 bazar.bg
2 стаи
67.0 м²
52 000 €
от 2013 при ЧСИ Самуил Пеев, тел. за контакт: 038/622 022, e-mail: *** едноетажна къща с площ 70 кв.м. заедно в дворно ... Имот на публична продан за период от 27.2.2017 до 27.3.2017 с начална тръжна цена 3120 лева, по изпълнително дело 960
21.02.17 г., 19:24 bazar.bg
70.0 м²
3 120 лв
ПУП и РУП и виза за проектиране на жилищна сграда на 2 калкана с допълващо застрояване на 4 етажа. Надземно РЗП 1000 кв.м ... Ток Вода Парцел в идеален център, комуникативно и същевременно тихо място. УПИ с лице 10 метра на ул. Цар Самуил ... + 460 кв.м - подземно ниво. За повече информация и огледи: Михаил Септемвриев 02 426 54 25; 0887 552 172; ***
19.02.17 г., 8:30 homes.bg
464.0 м²
140 000 €
и виза за проектиране на жилищна сграда на 2 калкана с допълващо застрояване на 4 етажа. Надземно РЗП 1000 кв.м + 460 ... Парцел в идеален център, комуникативно и същевременно тихо място. УПИ с лице 10 метра на ул. Цар Самуил. Мястото е с ... кв.м - подземно ниво. За повече информация и огледи: Михаил Септемвриев 02 426 54 25; 0887 552 172; ***
19.02.17 г., 4:49 officespace.bg
140 000 €
Давам под наем (възможна продажба) селскостопански комплекс, включващ лицензирана ферма за щрауси, краварник, складове ... и производствени помещения в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра.Селото се намира на 22 км от Тутракан и на 45 ... нам големи сгради - тип халета много подходящи за съхранение на земеделска продукция или развиване на селскостопанска или
8.02.17 г., 23:27 officespace.bg
3 821 €

Магазин ДОБРИЧ

ДОБРИЧ ул. "Цар Самуил" 17, ет.0
Самуил“17, разположен в северния край на партерния етаж на пететажна монолитна сграда с търговски обект и четири жилищни ... двора от към улица „Цар Самуил“. Обектът е изграден и оборудван, съгласно изискванията на ХЕИ за подобен тип търговски ... ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в гр.Добрич, ул.”Цар Самуил”17, етаж 0 /партер/, с идентификатор 72624.622.3672.3.9/ седем
23.01.17 г., 15:18 targimot.com
83.0 м²
38 940 лв

Тристаен апартамент ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул.Цар Самуил № 27,ет. 2
І. Недвижим имот, представляващ: 1./ АПАРТАМЕНТ на втори жилищен етаж от триетажна жилищна сграда, построена в ... Горна Оряховица, за всички членове на ЖСК"Металик" - град Горна Оряховица право на строеж върху описания по-горе парцел ... книга - том 101, стр.7; 2./ ГАРАЖНА КЛЕТКА № 6 /шест/, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Самуил" № 27, със
9.01.17 г., 18:20 targimot.com
104.0 м²
90 540 лв

Двустаен апартамент в кв. Гръцка махала, до Морската градина

Област Варна гр. Варна кв. "Гръцка махала" ул. Цар Самуил
плажа, в близост до Морската градина и басейн Приморски. Комфортното жилище се намира на 2/3 етаж в сграда с асансьор ... Обзаведен двустаен апартамент хубава сграда с комуникативна локация в кв. Гръцка махала на град Варна, едва на 300 м от ... за техни основи са използвани останките на древните сгради. В „Гръцката махала“ се намират сградите на Българския морски
5.01.17 г., 19:29 bulgarianproperties.bg
75.0 м²
87 500 €

Парцел, 464m 2 (продажба)

жк. Зона Б3, София Владимир Хаджиев
Норд инвест Продава Уреголиран подземлен имот в Зона Б-2 на улица Цар Самуил № 139. За имота има издадена ВИЗА ЗА ... ПРОЕКТИРАНЕ на жилищна сграда на основно застрояване с К“К +9,10м. +12,70 и двуетажна сграда на допулващо застрояване и подземни гаражи.
9.01.17 г., 14:44 homes.bg
464.0 м²
140 000 €

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН местността "Цигански лозя"
-продажба том 7, акт №77/2009г., поправка на нот.акт за правна сделка том 9, акт №87/2009г., конст.акт издаден по документи ... проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на ... пълномощник адв.Светлозар Николов, със съдебен адрес за призоваване гр.Варна 9004, ул.“Ангел Кънчев“ №19, ет.2, ап.1, ЕТ„ПОЛИ
27.12.16 г., 20:54 targimot.com
2300.0 м²
216 000 лв
***ТОП ЦЕНА ЗА ТОП ИМОТ*** Имот БГ Корект предлага за продажба етаж от къща на улица 'Цар Самуил' в центъра на град ... тераса. За тотален ремонт. Етажа се продава с таван: 20 квадратни метра, мазе: 20 квадратни метра и 1/6 идеални части от ... . Продава се втория етаж, които е със следното разпределение: коридор, три непреходни стай, кухня, баня с тоалетна и
14.12.16 г., 3:19 bazar.bg
91.0 м²
125 000 €
., обособен като офис/лице на ул. Цар Самуил /и две бани с тоалетни. Второ ниво с площ от 57.42кв.м. включва: отворено ... , ламинат и теракот. Къщата разполага с локално парно на ток и на дизел. Улицата е газифицирана! Статута на имота е променен от жилищна сграда на Медицински център.
5.12.16 г., 17:37 bazar.bg
310.0 м²
215 000 €
Топ център! Улица 'Цар Самуил' до 'Витошка', НДК, градинката на църквата 'Св. Георги'. , сграда с А14. Дневна ... + трапезария, 3 спални, 2 бани с тоал., тераса. Идеални части от дворното място, възможност за паркиране. Отделно може да се ... закупи гараж- надземен, лице на улицата за 25000Е. Изключителни права. Ключ в агенцията. За огледи и допълнителни въпроси: Теодора Паева 0896775967
1.12.16 г., 20:56 bazar.bg
4 стаи
140.0 м²
179 000 €

Парцел, 2200m 2 (продажба)

с.Пчелина, общ. Самуил
и много овощни дръвчета. Комуникации - ток, вода и кладенец. Идеален за изграждане на фамилна къща. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ... : Местност Пчелина се разпростира от Възраждане 3 до пътя за Каменар. Уникално съчетание на природа и градска среда, с чудесна
11.12.16 г., 4:23 homes.bg
2200.0 м²
70 400 €

Парцел, 550m 2 (продажба)

с.Пчелина, общ. Самуил
парцела, има и мръсен канал. Подходящ е за строителство на фамилна къща. Парцелът има ПУП. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Имотът е ... разположен на 200 метра от главен път за Каменар. Близостта до града прави района предпочитан за живеене. ПРЕДИМСТВА
10.12.16 г., 5:37 homes.bg
550.0 м²
37 500 €