Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Шипка” №36
85 м²
25,620 лв
2017-10-20
Предмет на продажбата е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.756.162.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. “Шипка” 36, ет.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 85.0 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: съразмерна част от общи части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.756.162.1.1, над обекта – няма. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.756.162, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. “Шипка” 36 вид територия Урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 658 кв.м., стар номер 868, квартал 60, парцел 29, при съседи на имота: 61813.756.161, 61813.756.163, 61813.756.322, 61813.756.139. Конструкцията на сградата в която се намира имотът е монолитна, с тухлени носещи стени и под и таван на гредоред. Стълбището е дървено. Строителството е завършено през 1967 г, като външно сградата е с мазилка. Имотът предствлява втори жилищен етаж и се състои от кухня с дневна, две спални, санитарен възел, коридор и тераса. Подовата настилка е дюшеме и теракот, стените са мазилка, а таваните са на мазилка и дървена обшивка. Санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата по прозорци е дървена двукатна, вътрешните врати – дървени. Имотът се намира в кв. „Васил Левски” на гр. Разлог, в западната част на града, като в близост се намира ПГ по туризъм и хранителни технологии, както и в близост минават пътя за с. Бачево и за хотелски комплекс „Катарино”. Районът е с изграждена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Шипка” №36
85 м²
32,025 лв
2017-8-2
Предмет на продажбата е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.756.162.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. “Шипка” 36, ет.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 85.0 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: съразмерна част от общи части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.756.162.1.1, над обекта – няма. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.756.162, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. “Шипка” 36 вид територия Урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 658 кв.м., стар номер 868, квартал 60, парцел 29, при съседи на имота: 61813.756.161, 61813.756.163, 61813.756.322, 61813.756.139. Конструкцията на сградата в която се намира имотът е монолитна, с тухлени носещи стени и под и таван на гредоред. Стълбището е дървено. Строителството е завършено през 1967 г, като външно сградата е с мазилка. Имотът предствлява втори жилищен етаж и се състои от кухня с дневна, две спални, санитарен възел, коридор и тераса. Подовата настилка е дюшеме и теракот, стените са мазилка, а таваните са на мазилка и дървена обшивка. Санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата по прозорци е дървена двукатна, вътрешните врати – дървени. Имотът се намира в кв. „Васил Левски” на гр. Разлог, в западната част на града, като в близост се намира ПГ по туризъм и хранителни технологии, както и в близост минават пътя за с. Бачево и за хотелски комплекс „Катарино”. Районът е с изграждена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Шипка” №36
85 м²
33,600 лв
2017-6-2
Предмет на продажбата е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.756.162.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. “Шипка” 36, ет.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 85.0 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: съразмерна част от общи части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.756.162.1.1, над обекта – няма. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.756.162, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. “Шипка” 36 вид територия Урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 658 кв.м., стар номер 868, квартал 60, парцел 29, при съседи на имота: 61813.756.161, 61813.756.163, 61813.756.322, 61813.756.139. Конструкцията на сградата в която се намира имотът е монолитна, с тухлени носещи стени и под и таван на гредоред. Стълбището е дървено. Строителството е завършено през 1967 г, като външно сградата е с мазилка. Имотът предствлява втори жилищен етаж и се състои от кухня с дневна, две спални, санитарен възел, коридор и тераса. Подовата настилка е дюшеме и теракот, стените са мазилка, а таваните са на мазилка и дървена обшивка. Санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата по прозорци е дървена двукатна, вътрешните врати – дървени. Имотът се намира в кв. „Васил Левски” на гр. Разлог, в западната част на града, като в близост се намира ПГ по туризъм и хранителни технологии, както и в близост минават пътя за с. Бачево и за хотелски комплекс „Катарино”. Районът е с изграждена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Шипка” №36
85 м²
42,000 лв
2017-2-17
Предмет на продажбата е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.756.162.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. “Шипка” 36, ет.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 85.0 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: съразмерна част от общи части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.756.162.1.1, над обекта – няма. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.756.162, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. “Шипка” 36 вид територия Урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 658 кв.м., стар номер 868, квартал 60, парцел 29, при съседи на имота: 61813.756.161, 61813.756.163, 61813.756.322, 61813.756.139. Конструкцията на сградата в която се намира имотът е монолитна, с тухлени носещи стени и под и таван на гредоред. Стълбището е дървено. Строителството е завършено през 1967 г, като външно сградата е с мазилка. Имотът предствлява втори жилищен етаж и се състои от кухня с дневна, две спални, санитарен възел, коридор и тераса. Подовата настилка е дюшеме и теракот, стените са мазилка, а таваните са на мазилка и дървена обшивка. Санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата по прозорци е дървена двукатна, вътрешните врати – дървени. Имотът се намира в кв. „Васил Левски” на гр. Разлог, в западната част на града, като в близост се намира ПГ по туризъм и хранителни технологии, както и в близост минават пътя за с. Бачево и за хотелски комплекс „Катарино”. Районът е с изграждена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Шипка” №36
85 м²
47,400 лв
2016-12-5
Предмет на продажбата е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.756.162.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. “Шипка” 36, ет.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 85.0 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: съразмерна част от общи части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.756.162.1.1, над обекта – няма. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.756.162, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. “Шипка” 36 вид територия Урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 658 кв.м., стар номер 868, квартал 60, парцел 29, при съседи на имота: 61813.756.161, 61813.756.163, 61813.756.322, 61813.756.139. Конструкцията на сградата в която се намира имотът е монолитна, с тухлени носещи стени и под и таван на гредоред. Стълбището е дървено. Строителството е завършено през 1967 г, като външно сградата е с мазилка. Имотът предствлява втори жилищен етаж и се състои от кухня с дневна, две спални, санитарен възел, коридор и тераса. Подовата настилка е дюшеме и теракот, стените са мазилка, а таваните са на мазилка и дървена обшивка. Санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата по прозорци е дървена двукатна, вътрешните врати – дървени. Имотът се намира в кв. „Васил Левски” на гр. Разлог, в западната част на града, като в близост се намира ПГ по туризъм и хранителни технологии, както и в близост минават пътя за с. Бачево и за хотелски комплекс „Катарино”. Районът е с изграждена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Шипка” №36
85 м²
65,850 лв
2016-10-24
Предмет на продажбата е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.756.162.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. “Шипка” 36, ет.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 85.0 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: съразмерна част от общи части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.756.162.1.1, над обекта – няма. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.756.162, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. “Шипка” 36 вид територия Урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 658 кв.м., стар номер 868, квартал 60, парцел 29, при съседи на имота: 61813.756.161, 61813.756.163, 61813.756.322, 61813.756.139. Конструкцията на сградата в която се намира имотът е монолитна, с тухлени носещи стени и под и таван на гредоред. Стълбището е дървено. Строителството е завършено през 1967 г, като външно сградата е с мазилка. Имотът предствлява втори жилищен етаж и се състои от кухня с дневна, две спални, санитарен възел, коридор и тераса. Подовата настилка е дюшеме и теракот, стените са мазилка, а таваните са на мазилка и дървена обшивка. Санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата по прозорци е дървена двукатна, вътрешните врати – дървени. Имотът се намира в кв. „Васил Левски” на гр. Разлог, в западната част на града, като в близост се намира ПГ по туризъм и хранителни технологии, както и в близост минават пътя за с. Бачево и за хотелски комплекс „Катарино”. Районът е с изграждена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Разлог, Къща продажба

Къща с парцел в село Баня

обл. Благоевград, с. Баня
150,000 лв
2018-1-5
Самостоятелна Допълнителни постройки Канализация Ток Вода Гредоред Продавам къща 100 кв.м в добро състояние с парцел 1000 кв.м с лице 28 м на главен път отдясно по посока Баня-Банско на 200 м от училището в селото, с ВиК и ток. На 100 м се намира водопровод с минерална вода. Селото е курортно с минерални извори, с минерален плувен басейн с минерална вода. Намира се на 5 км от гр. Разлог и гр. Банско. На 100 м от къщата се намира плувен басейн с минерална вода.
Ощеalo.bg
130 м²
35,000
2017-11-27
Къща двуетажна (2х65 кв.м.) от камък, тухла и гредоред, с канализация и БТК телефон. Първи етаж: изграден изцяло от камък (климатизира по естествен път), баня и тоалетна; втори етаж: подновен отвътре - шпакловани и боядисани с латекс стени, изциклен и лакиран под, нова ел. инсталация, нова тоалетна и баня, изцяло нов кухненски бокс. Двор 560 кв.м., терасиран и засят с трева, овощни дръвчета, лятна кухня, място за барбекю. Пред къщата има достатъчно пространство за построяване на един или два гаража. Имотъта граничи с борова гора. Гр. Белово е не голям развиващ се град с всички видове комуникации. Разположен е в подножието на три планини - Родопа, Рила, Средна гора, на Централното шосе (и ж.п. Линия) София – Пловдив и край пътя за курорта Юндола (22 км) и от там към Велинград или Разлог и Банско. На 3-4 км има минерален плаж. Великолепна природа и чист въздух.
Още1001line.com

Промишлено хале с офиси в Банско

Област Благоевград гр. Банско
534 м²
133,000
2017-8-8
Предлагаме за продажба промишлена сграда с административна сграда и производствено хале и двор от 1842 кв.м. Имотът се намира в промишлена зона „Забиница”, в Банско откъм София/Разлог. Имотът е строен през 1980 и 2010 г. Конструкцията на имота е гредоред и железобетон с тухла. Сградата е на два етажа с РЗП 534 м2. Прозорците са дървени, без стъкла. Стълбището и подът на втори етаж трябва да се довършат. Има нова ограда от гофрирана ламарина. 30% от двора е асфалтиран. Разполага с 3 броя големи врати на промишленото хале. В момента половината от имота се отдава под наем, има възможност за отдаване под наем на другата половина на имота, моля обърнете се към отговорния брокер по офертата за получаване на допълнителна информация. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
534 м²
133,000
2017-7-18
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Bns 662 Тел: 0882 817 500, 02 425 68 62 Отговорен брокер: Христо Несторов Предлагаме за продажба промишлена сграда с административна сграда и производствено хале и двор от 1842 кв.м. Имотът се намира в промишлена зона Забиница , в Банско откъм София/Разлог. Имотът е строен през 1980 и 2010 г. Конструкцията на имота е гредоред и железобетон с тухла. Сградата е на два етажа с РЗП 534 м2. Прозорците са дървени, без стъкла. Стълбището и подът на втори етаж трябва да се довършат. Има нова ограда от гофрирана ламарина. 30% от двора е асфалтиран. Разполага с 3 броя големи врати на промишленото хале. В момента половината от имота се отдава под наем, има възможност за отдаване под наем на другата половина на имота, моля обърнете се към отговорния брокер по офертата за получаване на допълнителна информация. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
Ощеbazar.bg

Къща Горно Драглище

Горно Драглище
77 м²
11,220 лв
2017-6-26
Предмет на публичната продан е УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ - 273 /дванадесети за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и трети/, в квартал 27 /двадесет и седми/ по плана на с. Горно Драглище, общ. Разлог, бласт Благоевград, целият с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, при съседи по нотариален акт: Георги Дурев, Иван Георгиев Дурев, Георги Механджиев и улица, и при съседи съгласно скица: улица, УПИ І-272 /първи за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и втори/, УПИ ІІІ – 274 / трети за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и четвърти/ и УПИ ІV – 275/четвърти за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и пети/, ведно с КЪЩАТА построена в описания имот със застроена площ от 77 кв. м. Строителството на сградата е извършено през 1950 г. Поради наклонения характер на терена Къщата се състои от приземен етаж, който не се вижда от улицата и основен жилищен етаж. Състоянието на обекта се характеризира със следното: В приземния етаж са развити антре, кухня-дневна, 2 складови помещения без прозорци и допълнително пристроени второ антре и санитарен възел с отделни тоалетна и баня. Пода в стаите е на цим.замазка, стените са на мазилка, като на много места е напукана и паднала, поради свличане на земната повърхност. В сан.възел пода е на теракот, а стените са на фаянс и мазилка, дограмата е алуминиева. Второто входно антре е с теракот и желязна входна дограма. По дървено стълбище се подхожда към основния жилищен етаж, в който са обособени коридор, кухня, дневна, спалня, малък кабинет и тераса. Пода е на дюшеме, стените са на мазилка, тавана е с дървена обшивка. Терасата е само на ст.бетон със силен, неприятен наклон. Дограмата по прозорци е дървена, масив. Дървена е дограмата по врати. Външните стени на сградата са с вароциментова мазилка и каменна облицовка за приземния етаж, която на много места е със сериозни пукнатини, което би компрометирало сградата при природно бедствие. Покривът е дървен, четирискатен с керемиди. За сградата и дворното място са изпълнени действащи ВиК и Ел. инсталации. Дворното място е с наклонен характер, терасирано е и е оградено с масивна ограда и ромбовидна мрежа. В дворното място е изградена още дървена складова постройка. Като цяло обекта се намира в квартал, който е жилищен и има добра перспектива за използването му като жилище. Оценяваният обект е в квартал с изградена инженерна инфраструктура, включваща водопровод, канализация, улична мрежа, телефонизация, транспортна достъпност. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Имотът се намира в с. Горно Драглище, общ. Разлог, в район с изградена инженерна инфраструктура, на около 300 м от центъра на селото. В близост има и други жилищни сгради, както и кафе-бар. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени и каменни стени и с подова конструкция на гредоред. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща Горно Драглище

Горно Драглище
60 м²
20,550 лв
2017-3-9
Предмет на публичната продан е УПИ VІІІ-49, в кв.5 по плана на с. Горно Драглище, Област Благоевград, целият с площ от 345 кв.м, ведно с ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в описания имот със застроена площ от 60 м2 и РЗП от 132 м2 е собственост на Димитър и Мария Топалови. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени и каменни стени и смесена подова конструкция на гредоред и ст.бетонна плоча. Строителството на сградата е извършено през 1930 г с реновация през 2009 г. Къщата се състои от приземен първи етаж със ЗП от 60 м2 и основен втори жилищен етаж. Състоянието на обекта се характеризира със следното: В първия етаж са развити антре, кухня-дневна, 2 складови помещения /мазета/ и санитарен възел с баня. Пода в стаите е на теракот, цим.замазка, стените са на изолация и гипскартон. В сан.възел пода е на теракот, а стените са на фаянс и мазилка, дограмата е алуминиева за врати и дървена със стъклопакети. По външно масивно стълбище се подхожда към основния втори жилищен етаж, в който са обособени коридор и 4 стаи. Пода е на дюшеме, стените са на мазилка. Дограмата по прозорци е дървена, масив със стъклопакети. Дървена е дограмата по врати. Външните стени на сградата са с мазилка, тухла и кирпич. Покривът е дървен, четирискатен с керемиди. За сградата и дворното място са изпълнени действащи ВиК и Ел. инсталации. Дворното място е с наклонен характер, укрепено с ст.бетонова стена откъм улицата, терасирано е и е оградено с ограда от ромбовидна мрежа. В дворното място е изградена още двуетажна складова постройка със ЗП от 18 м2, на която първия етаж е масивен с тухлени стени, а втория етаж е с лека дървена конструкция. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! Като имотът се намира в квартал, който е жилищен и има задоволителна перспектива за използването му като жилище. Кварталът е с изградена инженерна инфраструктура, включваща водопровод, канализация, улична мрежа, телефонизация, транспортна достъпност. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща Горно Драглище

Горно Драглище
77 м²
14,025 лв
2017-2-27
Предмет на публичната продан е УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ - 273 /дванадесети за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и трети/, в квартал 27 /двадесет и седми/ по плана на с. Горно Драглище, общ. Разлог, бласт Благоевград, целият с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, при съседи по нотариален акт: Георги Дурев, Иван Георгиев Дурев, Георги Механджиев и улица, и при съседи съгласно скица: улица, УПИ І-272 /първи за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и втори/, УПИ ІІІ – 274 / трети за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и четвърти/ и УПИ ІV – 275/четвърти за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и пети/, ведно с КЪЩАТА построена в описания имот със застроена площ от 77 кв. м. Строителството на сградата е извършено през 1950 г. Поради наклонения характер на терена Къщата се състои от приземен етаж, който не се вижда от улицата и основен жилищен етаж. Състоянието на обекта се характеризира със следното: В приземния етаж са развити антре, кухня-дневна, 2 складови помещения без прозорци и допълнително пристроени второ антре и санитарен възел с отделни тоалетна и баня. Пода в стаите е на цим.замазка, стените са на мазилка, като на много места е напукана и паднала, поради свличане на земната повърхност. В сан.възел пода е на теракот, а стените са на фаянс и мазилка, дограмата е алуминиева. Второто входно антре е с теракот и желязна входна дограма. По дървено стълбище се подхожда към основния жилищен етаж, в който са обособени коридор, кухня, дневна, спалня, малък кабинет и тераса. Пода е на дюшеме, стените са на мазилка, тавана е с дървена обшивка. Терасата е само на ст.бетон със силен, неприятен наклон. Дограмата по прозорци е дървена, масив. Дървена е дограмата по врати. Външните стени на сградата са с вароциментова мазилка и каменна облицовка за приземния етаж, която на много места е със сериозни пукнатини, което би компрометирало сградата при природно бедствие. Покривът е дървен, четирискатен с керемиди. За сградата и дворното място са изпълнени действащи ВиК и Ел. инсталации. Дворното място е с наклонен характер, терасирано е и е оградено с масивна ограда и ромбовидна мрежа. В дворното място е изградена още дървена складова постройка. Като цяло обекта се намира в квартал, който е жилищен и има добра перспектива за използването му като жилище. Оценяваният обект е в квартал с изградена инженерна инфраструктура, включваща водопровод, канализация, улична мрежа, телефонизация, транспортна достъпност. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Имотът се намира в с. Горно Драглище, общ. Разлог, в район с изградена инженерна инфраструктура, на около 300 м от центъра на селото. В близост има и други жилищни сгради, както и кафе-бар. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени и каменни стени и с подова конструкция на гредоред. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща Горно Драглище

Горно Драглище
77 м²
15,419 лв
2016-11-6
Предмет на публичната продан е УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ - 273 /дванадесети за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и трети/, в квартал 27 /двадесет и седми/ по плана на с. Горно Драглище, общ. Разлог, бласт Благоевград, целият с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, при съседи по нотариален акт: Георги Дурев, Иван Георгиев Дурев, Георги Механджиев и улица, и при съседи съгласно скица: улица, УПИ І-272 /първи за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и втори/, УПИ ІІІ – 274 / трети за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и четвърти/ и УПИ ІV – 275/четвърти за имот планоснимачен номер двеста седемдесет и пети/, ведно с КЪЩАТА построена в описания имот със застроена площ от 77 кв. м. Строителството на сградата е извършено през 1950 г. Поради наклонения характер на терена Къщата се състои от приземен етаж, който не се вижда от улицата и основен жилищен етаж. Състоянието на обекта се характеризира със следното: В приземния етаж са развити антре, кухня-дневна, 2 складови помещения без прозорци и допълнително пристроени второ антре и санитарен възел с отделни тоалетна и баня. Пода в стаите е на цим.замазка, стените са на мазилка, като на много места е напукана и паднала, поради свличане на земната повърхност. В сан.възел пода е на теракот, а стените са на фаянс и мазилка, дограмата е алуминиева. Второто входно антре е с теракот и желязна входна дограма. По дървено стълбище се подхожда към основния жилищен етаж, в който са обособени коридор, кухня, дневна, спалня, малък кабинет и тераса. Пода е на дюшеме, стените са на мазилка, тавана е с дървена обшивка. Терасата е само на ст.бетон със силен, неприятен наклон. Дограмата по прозорци е дървена, масив. Дървена е дограмата по врати. Външните стени на сградата са с вароциментова мазилка и каменна облицовка за приземния етаж, която на много места е със сериозни пукнатини, което би компрометирало сградата при природно бедствие. Покривът е дървен, четирискатен с керемиди. За сградата и дворното място са изпълнени действащи ВиК и Ел. инсталации. Дворното място е с наклонен характер, терасирано е и е оградено с масивна ограда и ромбовидна мрежа. В дворното място е изградена още дървена складова постройка. Като цяло обекта се намира в квартал, който е жилищен и има добра перспектива за използването му като жилище. Оценяваният обект е в квартал с изградена инженерна инфраструктура, включваща водопровод, канализация, улична мрежа, телефонизация, транспортна достъпност. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Имотът се намира в с. Горно Драглище, общ. Разлог, в район с изградена инженерна инфраструктура, на около 300 м от центъра на селото. В близост има и други жилищни сгради, както и кафе-бар. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени и каменни стени и с подова конструкция на гредоред. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
77 м²
28,020 лв
2016-10-24
Предмет на публичната продан е УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV (четиринадесети), планоснимачен №186 (сто осемдесет и шести) в кв. 23 (двадесет и трети) по плана на с. Годлево, общ. Разлог с площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), ведно с ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА построена върху описания имот със застроена площ от 77 кв. м. (седемдесет и седем квадратни метра) при съседи: УПИ XIII , УПИ VI, УПИ V, УПИ XV и улица. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени и каменни стени и с подова конструкция на гредоред. Строителството на сградата е извършено през 1967 г г. Къщата се състои от два жилищни етажа. Състоянието на обекта се характеризира със следното: На първия етаж са обособени коридор, дневна, спалня, склад и санитарен възел. Пода в помещенията е дюшеме и теракот, стените са на мазилка и шпакловка. В сан.възел пода е на теракот, а стените са на фаянс. Дограмата е ПВЦ „Златен дъб” и дървена, двукатна. По дървено стълбище се подхожда към втория етаж, в който са обособени антре, дневна, две спални и тераса. Пода е на ламиниран паркет и дюшеме, стените са на тапети и мазилка. Дограмата по прозорци е ПВЦ – „Златен дъб” и дървена, двукатна. Външните стени на сградата са с варо-циментова мазилка.Покривът е дървен, четирискатен с керемиди. За сградата и дворното място са изпълнени действащи ВиК и Ел. инсталации. Дворното място е с равнинен характер, ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Имотът се намира в центъра на с. Годлево, общ. Разллог, в район с изградена инфраструктура. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
133,000
2016-3-14
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в homes.bg. Референтен номер: Bns 662 Тел: 0882 817 500, 02 425 68 62 Отговорен брокер: Христо Несторов Предлагаме за продажба промишлена сграда с административна сграда и производствено хале и двор от 1842 кв.м. Имотът се намира в промишлена зона „Забиница”, в Банско откъм София/Разлог. Имотът е строен през 1980 и 2010 г. Конструкцията на имота е гредоред и железобетон с тухла. Сградата е на два етажа с РЗП 534 м2. Прозорците са дървени, без стъкла. Стълбището и подът на втори етаж трябва да се довършат. Има нова ограда от гофрирана ламарина. 30% от двора е асфалтиран. Разполага с 3 броя големи врати на промишленото хале. В момента половината от имота се отдава под наем, има възможност за отдаване под наем на другата половина на имота, моля обърнете се към отговорния брокер по офертата за получаване на допълнителна информация. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеofficespace.bg