Продаваме къща 90кв.м.,890кв.м.двор.Близо до центъра на кв.'Кумарица'.Самостоятелна кухня,дневна,две спални,баня и тоалетна,сутерен.ЦЕНА ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА!!!!СТРОИТЕЛСТВО на МОНОЛИТНИ и СГЛОБЯЕМИ къщи.Недвижими имоти, покупко продажби, оценки и професионални консултации.Изготвяне на всички необходими документи по етапите на строителство.Съдействаме за ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ!!!!!!
Вчера в 18:28 bazar.bg
90.0 м²
75 000,00 €
Предлагаме за продажба къща, находяща се на много комуникативно място в гр. Нови искър. Къщата се намира във високата част над центъра на кв. Курило. Разпределение: Първи етаж, хол, кухня с трапезария, две спални, баня с тоалетна. Втори етаж / тавани на 2 метра височина / : голямо антре, две стаи, килер, склад. Двор 408 кв.м, който е 1/2 идеална част. Къщата е за ремонт. За повече информация и огледи: Пламен Георгиев, тел. 0878 406 401
Вчера в 13:22 bazar.bg
120.0 м²
42 500,00 €
Представяме Ви фамилна къща със застроена площ 120кв.м. Разполага с дворно място 800 кв.м , 4 кв.м мазе и 2 пристойки.Къщата също така има рядко срещана екстра,функциониращ кладенец,което всеки здраво мислещ човек би използвал за собствено обособяване на имота. Намира се на комуникативно място в кв.Курило,гр. Нови Искър до районното управление. Имота е предпочитан,тъй като е само на 20мин. от София. Референтен номер в агенцията: 4726
17.01.17 г., 13:22 bazar.bg
120.0 м²
45 000,00 €
Отлична къща на 3 етажа. Стоеж от 1975г. с плочи, вътрешна стълба, частично ремонтирана с два входа /1 етаж може да е самостоятелен; С канализация. На всеки етаж има по две стаи, 1 БТ. Близнак, двор 250м2 за имота. С канализация. Кв. Курило високата част с панорама. Оферта: 144; Покупко- продажби и наеми на жилища, къщи, парцели. Нотариат, проверки за тежести; Вижте всички обяви за имоти на ***
17.01.17 г., 12:33 bazar.bg
155.0 м²
48 000,00 €

Къща Нови Искър

Нови Искър с. Житен, ул. „Житница“ № 62
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № XII-399 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и девет/ от квартал 22 /двадесет и две/ по устройствения план на село Житен, с площ от 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, при граници: улица, урегулирани поземлени имоти № XIII-399 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и девет/, № XI-398 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и осем/, и имот без планоснимачен номер, който поземлен имот, съгласно Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 29430.4706.399 /двадесет и девет хиляди четиристотин и тридесет, точка, четири хиляди седемстотин и шест, точка, триста деветдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Житен, общ. Столична, обл. София град, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Житен, район „Нови Искър“, ул. „Житница“ № 62, с площ по скица: 596 кв.м. /петстотин деветдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 399, квартал: 22, парцел: XII, при съседи: имот с идентификатор № 29430.4706.814, имот с идентификатор № 29430.4715.49, имот с идентификатор № 29430.4705.739, имот с идентификатор № 29430.4706.398, заедно с построените в него в груб строеж: ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгъната застроена площ 323,84 кв.м. /триста двадесет и три цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, всеки етаж състоящ се от антре, дневна, две стаи, трапезария с кухненски бокс и баня тоалетна при граници: от две страни калкан със склад и от две страни двор – УПИ № XII-399 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и девет/, която сграда, съгласно Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, представлява СГРАДА с идентификатор № 29430.4706.399.2 /двадесет и девет хиляди четиристотин и тридесет, точка, четири хиляди седемстотин и шест, точка, триста деветдесет и девет, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Житен, общ. Столична, обл. София град, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Житен, район „Нови Искър“, ул. „Житница“ № 62, със застроена площ по скица: 106.00 кв.м., с брой етажи: 3, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 29430.4706.399, заедно със СКЛАД разположен на калкан със западната и северната стени на жилищната сграда, със застроена площ от 80.44 кв.м. /осемдесет цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при граници: УПИ № XI-398 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и осем/, от две страни двор – УПИ № XII-399 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и девет/ и калкан с жилищната сграда, описана по-горе и УПИ № XIII-399 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и девет/, който склад, съгласно Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представлява СГРАДА с идентификатор № 29430.4706.399.1 /двадесет и девет хиляди четиристотин и тридесет, точка, четири хиляди седемстотин и шест, точка, триста деветдесет и девет, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Житен, общ. Столична, обл. София град, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Житен, район „Нови Искър“, ул. „Житница“ № 62, със застроена площ по скица: 38.00 кв.м., с брой етажи: 1, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 29430.4706.399, и СГРАДА с идентификатор № 29430.4706.399.3 /двадесет и девет хиляди четиристотин и тридесет, точка, четири хиляди седемстотин и шест, точка, триста деветдесет и девет, точка, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Житен, общ. Столична, обл. София град, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Житен, район „Нови Искър“, ул. „Житница“ № 62, със застроена площ по скица: 54.00 кв.м., с брой етажи: 1, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 29430.4706.399.
16.01.17 г., 18:52 targimot.com
324.0 м²
117 480,00 лв

Къща Нови Искър

Нови Искър гр.Нови Искър, местност "Мезевица"
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ ХХVІ-144 /двадесет и шести за имот сто четиридесет и четири/, в квартал 285 /двеста осемдесет и пет/, по плана на гр.Нови Искър, местност "Мезевица", целият с площ от 1316 /хиляда триста и шестнадесет/ кв.м., при граници по скица: север - УПИ ХХХХ-142; изток - УПИ ХХV-143, юг - улица, запад - УПИ ХХVІІ-147, УПИ ХХVІІ-146 и УПИ ХХІХ-863, заедно с построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 148,89 /сто четиридесет и осем цяло осемдесет и девет стотни/ кв.м. и застроена площ 60,70 /шестдесет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., състояща се от : мазе и сутерена; първи етаж - предверие, две стаи, кухня, баня и коридор и втори етаж - предверие, две стаи и тераса.Района в които се намира недвижимия имот е с изградена техническа инфраструктура, транспортно достъпен с асфалтирана улица. В имота е изградена двуетажна жилищна сграда от монолитна конструкция, ограждащите и преграждащите стени са изградени от тухлена зидария. Покрива е четирискатен, покрит с цигли, частично прогнил. На първият етаж са обособени: входно антре, санитарен възел, коридор и две стаи. Пода на коридора е покрит с теракотни плочи, стените са покрити с латекс, тавана е на латекс. Пода на банята с тоалетна е покрит с теракотни плочия стените са покрити със санитарен фаянс , тавана е на латекс. Пода на стаите е покрит с балатум, стените и тавана са на латекс. На вторият етаж са обобсобени две стаи, коридор и тераса. Пода на етажа е покрит с дървено дюшаме, стените са покрити с латекс, таваните са покрирти с дървена ламперия. Външната и външна дограми са дървни. В сградата са изградени Ел. и ВиК инсталации. Терена е равнинен, ограден с телена ограда. Имотът се намира в район с изградена инфраструктура, в близост е до спирки на масовия градски транспорт, в близост до учебни заведения.
13.01.17 г., 18:49 targimot.com
149.0 м²
79 000,00 лв
Къщата се състои от жилищен етаж и тавански полу етаж. Има 5 стаи - хол с преход към две самостоятелни спални, кухненски бокс и трапезария. Помещение за вътрешна баня и тоалетна. Едно помещение на таванския етаж. Нуждае се от ремонт. Парцелът е с целогодишен достъп по асфалтов път, голямо лице на улицата, поддържан и обработван двор. Равен, почти без денивелация. Централно водоснабдяване и канализация. Предлагаме съдействие при кредитиране. Пълна юридическа и техническа консултация от квалифицирани специалисти. Фирма АВИ БИЛДИНГ ООД осигурява строително-ремонтни услуги или довършителни работи за имотите, които предлага.
12.01.17 г., 17:01 bazar.bg
70.0 м²
41 900,00 €
ЗА ДИРЕКТНИ КЛИЕНТИ НА ФИРМАТА. КЛЮЧ В АГЕНЦИЯТА. КЪЩА НА ЕДИН ЕТАЖ.СЪСТОИ СЕ ОТ КОРИДОР, КУХНЯ, ТРИ СТАИ,БАНЯ. ДВОРА Е 700 МЕТРА КВАДРАТНИ. СМЕНЕНА ДОГРАМА И ПОКРИВ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОГЛЕДИ: ЦЕНКА ЦАНЕВА. НОМЕР НА ОФЕРТАТА В АГЕНЦИЯТА:484591
9.01.17 г., 12:03 bazar.bg
100.0 м²
49 999,00 €
Прекрасна еднофамилна къща на атрактивна цена. Състои се от: две стаи, всекидневна, голяма кухня с трапезария, сервизни помещения, открита тераса. Дворът е озеленен с площ 300 кв.м. - лятна кухня, паркомясто в двора, гараж Направен е цялостен ремонт на покрива. Ремонт на ВИК и eл. инсталацията. Освежителен ремонт, латекс. Идеално място за почивка и отдих. За информация и огледи: 0876 990 440, 02/8701604, www.имотисофия.онлайн, www.aneti.net, e-mail: *** Оферта 828
7.01.17 г., 3:08 bazar.bg
72.0 м²
50 000,00 €
ERA Младост продава къща в гр. Нови Искър със застроена площ от 63 кв.м. и дворно място от 930 кв.м. В имота има електричество, канализация и асфалтов път, който осигурява целогодишен достъп до имота. Намира се в близост до центъра на града и спирки на градския транспорт. Оферта 0303978
6.01.17 г., 23:59 bazar.bg
930.0 м²
41 900,00 €
оферта 11879 ХУБАВА КЪЩА НА ИЗГОДНА ЦЕНА! Продавам масивна къща 150 кв.м. заедно с двор 420 кв.м. до София (15 км., 26 минути път с автомобил) в гр. Нови Искър, в.з. Радеви круши. Къщата е в много добро състояние и може да се използва веднага, без нужда от ремонт, има PVC дограма във всички стаи.Покривът е ремонтиран и без течове и има вътрешна топлоизолация със стереопор.Водоснабдяването е със сонда от бунар, като има изграден ресервоар за вода 12 куб.м. и хидрофор, които гарантират непрекъснат дебит на вода. Канализацията е свързана към септична яма.Имотът е застрахован и има изградена алармена система. Разпределение: 1-ви етаж: Антре, кухня, хол, стая, баня с тоалетна; 2-ри етаж: коридор, спалня с тераса, втора спалня с тераса, трета спалня, тоалетна; 3-ти етаж: спалня със скосявания с тераса, помещение за килер. Имотът е с целогодишен достъп. Агенция ВАЛЕР е вече 22 години на пазара на недвижими имоти. Утвърдили сме се като професионалисти. Водещи принципи в нашата работа са лоялността и коректността към клиентите на агенцията. Партньори на агенцията са повечето банки в страната и ние съдействаме на клиентите да получат кредит при изгодни условия. Огледи - с подписан комисионен договор, комисионна 3 % от продажната цена. За контакт: Янчо Марков
23.12.16 г., 12:15 bazar.bg
150.0 м²
35 000,00 €

Къща, 150m 2 (продажба)

Нови Искър, София
vila na 18 km. ot centara na sofia. izcialo pvc dograma. smenen pokriv tazi godina. obzavedena. sobstvena kanalizacia. voda ot sonda i bunar s 12 kubika rezervoar. tok ima. parvi etaj kuhnia, hol, staia i bania s toaletna, stalbi kam vtori etaj, vtori etaj 3 spalni neprehodni i toaletna v koridora. 3ti etaj spalnia s terasa i goliamo pome6tenie za kiler. pokrivna kapandura velux. izolacia na pokriva otvatre s stereopor i piana. ima zastrahovka i alarma
17.12.16 г., 0:35 homes.bg
35 000,00 €
НОВА ЦЕНА !!!КЪЩА В КУРИЛО ИЗЦЯЛО РЕМОНТИРА СМЕНЕН ПОКРИВ ВИК И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ НАМИРА СЕ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ АВТОБУСНА СПИРКА И ПАЗАР. Имотът се намира на 12км. от София в кв. Курило- Нови Искър, много хубав и облагороден район с добри комуникации. Има автобуси на Софийския градски транспорт, както и маршрутни таксита. От ЖП гарата е на 15 минути. Къщата е на един етаж след основен ремонт на покрив, ВИК, ел. инсталация и вътрешна баня с тоалетна. Имотът се състои от голяма дневна с преход към две големи и слънчеви стай, голямо антре към вътрешна тоалетна. Към къщата има и мазе, което е под една от стаите. Дворът е малък ( 1/2 от 400кв.м), и слънчев с външна чешма и малка асмичка. Има възможност за паркиране, непосредствено до оградата на къщата. За контакти на посочения тел. Отговорен Брокер - Людмил Миков
12.12.16 г., 10:19 bazar.bg
80.0 м²
42 000,00 €
оф.11850.Масивна кокетна къща: две спални,хол с бокс,баня с тоалетна.Покрив на 1година.Външна изолация и PVC дограми.
9.12.16 г., 14:32 bazar.bg
60.0 м²
42 500,00 €
оф.21167 КЪЩА В КУРИЛО ИЗЦЯЛО РЕМОНТИРА СМЕНЕН ПОКРИВ ВИК И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ НАМИРА СЕ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ АВТОБУСНА СПИРКА И ПАЗАР. Имотът се намира на 15км. от София в кв.Курило- Нови Искър, много хубав и облагороден район с добри комуникации. Има автобуси на Софийския градски транспорт, както и маршрутни таксита. От ЖП гарата е на 15 минути. Къщата е на един етаж след основен ремонт на покрив, ВИК, ел.инсталация и вътрешна баня с тоалетна. Имотът се състои от голяма дневна с преход към две големи и слънчеви стай, голямо антре към вътрешна тоалетна. Към къщата има и мазе, което е под една от стаите. Дворът е малък и слънчев с външна чешма и малка асмичка. Има възможност за паркиране, непосредствено до оградата на къщата. За контакти Захари Кръстев 02/4218401 (вътр. 201), 0886/516622. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ ООД при кандидатстване за кредит. Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com.
7.12.16 г., 17:09 bazar.bg
80.0 м²
42 500,00 €
Скала ДИ- актуални оферти!!! Предлагаме Ви, интересен имот в гр. Нови Искър, кв Гниляне. Стара къща 88 кв.м на един етаж, състояща се от: три стаи, баня с тоалетна и кухня. Двор 1160 кв.м, равен ограден. Постоянно живеещи хора в района. Имотът се намира в близост до главното шосе, което свързва гр. нови Искър и Околовръстно шосе, в близост до градски транспорт. Къщата е във високата част на квартала. Агенцията разполага с ключ.Ток,вода от централен водопровод, захранван от Соф. вода. Код: 22385
30.11.16 г., 18:17 bazar.bg
88.0 м²
40 600,00 €
РЕАЛНА ОФЕРТА!!!САМО ЗА ЦЕНИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА, ТИШИНАТА, СПОКОЙСТВИЕТО И ЧИСТИЯ ВЪЗДУХ!!! НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПРИКАЗЕН ИМОТ С УНИКАЛНА ГЛЕДКА В ПОЛИТЕ НА СТАРА ПЛАНИНА В ЕДНО КИТНО СЕЛЦЕ ЗИМЕВИЦА. С КРИСТАЛЕН ВЪЗДУХ, САМО НА 50 КИЛОМЕТРА ОТ ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ И В БЛИЗОСТ ДО ЕКО ПЪТЕКАТА НА ВАЗОВ. НОВА САНИРАНА БАВАРСКИ СТИЛ ДВУЕТАЖНА КЪЩА - РЗП 230м2, ОБРАЗЦОВО ПОДРЕДЕН И ОЗЕЛЕНЕН ДВОР С ХРАСТИ И ДЪРВЕТА -700м2 С БАСЕЙН, КОЙТО Е С НЕМСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СИСТЕМА И АВТОМАТИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЪЩАТА: I-ВО НИВО: ВХОДНО АНТРЕ, СВЕТЛА БАНЯ С ДУШ КАБИНА И WC, ПРОСТОРНА ДНЕВНА С КАМИНА, ВЕРАНДА ПРЕД ДНЕВНАТА, ТРАПЕЗАРИЯ, КУХНЯ, СПАЛНЯ, ЗИМНА ГРАДИНА. КЪМ ВТОРО НИВО ИЗВЕЖДА МНОГО КАЧЕСТВЕНО ИЗРАБОТЕНА ОТ ДЪРВОРЕЗБАР ШИРОКА СТЪЛБА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ II-РО НИВО: ЕМПОРЕ С ТЕРАСА ТИП ЛОДЖИЯ, ДВЕ ПРОСТОРНИ СПАЛНИ И ГОЛЯМА ТЕРАСА ПРЕД ТЯХ СЪС СТРАХОТНА ГЛЕДКА, ГОЛЯМА И СВЕТЛА БАНЯ С ДУШ КАБИНА , ПЕРАЛНО И WC. ОТДЕЛНА ПОСТРОЙКА- МАЗЕ- 30м2; ГАРАЖ- 25м2 С ДИСТАНЦИОННО И ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ БАСЕЙНА. КЪЩАТА Е ИЗГРАДЕНА С КАЧЕСТВЕНИ НЕМСКИ МАТЕРИАЛИ. ИЗОЛАЦИЯ. ВИДЕО ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА. САТЕЛИТ. ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ. БИДОН С ВОДА - 1 ТОН И СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ЕКСТРЕНИ СИТУАЦИИ. ОТОПЛЕНИЕТО Е С ЛОКАЛНО ПАРНО. ИЗГРАДЕНА Е ЧАСТНА КАНАЛИЗАЦИЯ. ПРИ ПОСТРОЯВАНЕТО Е НАПРАВЕН КАЧЕСТВЕН ДРЕНАЖ. ЗЕЛЕНА ЖИВА ОГРАДА. В АГЕНЦИЯТА РАЗПОЛАГАМЕ С КЛИП ЗА ИМОТА, АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС , МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ. ЗА КОНТАКТ: 0878414123/ 0879386970/ skype: elitkomers122 -Стоянова
28.11.16 г., 18:22 bazar.bg
230.0 м²
134 000,00 €
Къща на два етажа в кв Гниляне на гр. Нови Искър. Намира се във вилната зона на квартала сред много красива природа, близо до борова гора и чист въздух. Къщата е на два етажа с тераси. Дворът е 1025кв.м., равен и с правилна правоъгълна форма. В имота има ток и вода от кладенец. В района има много новопостроени красиви къщи и целогодишно живеещи хора. До вилната зона има удобен градски транспорт и маршрутна таксиметрова линия. Оферта 0900296
27.11.16 г., 20:47 bazar.bg
80.0 м²
15 000,00 €
Двор 636 м2, с лице и достъп от две улици, с нов водопровод, канализация, 11 м кладенец с хидрофорна помпа, трифазен ток, зеленчукова градина с автоматично капково напояване. Къща 120 м2, електрифицирана с трифазен ток, канал, подновена водна инсталация, реновирана, снабдена със слънчеви колектори с 200 л. бойлер за топла вода и състояща се от: Хол-трапезария и кухня общо 36 м2; Спалня 15 м2 и килер в спалнята 3 м2; Баня 8 м2; Коридор; Мазе; Покрит чардак и лятна кухня 14 м2; Студио 18 м2 до къщата с кухненски кът и баня с тоалетна. Отлично уредена инфраструктура в района.
26.11.16 г., 16:11 bazar.bg
145.0 м²
55 000,00 €
Масивна къща построена 1980г. Продават се първите два етажа от четириетажна къща. Първият етаж- 79,30м2 се състои от кухня, хол, стая и баня с тоалетна на шпакловка и замазка.Етаж втори - 79,30м2 е готов за живеене и се състои от бокс с трапезария , хол и спалня, баня с тоалетна и два балкона.Двора е 1/2 от 1025м2 , гараж 25м2, навес и помощна постройка.Двата етажа си имат самостоятелен вход, разпределено е ползването на двора като и той е със самостоятелен вход.За доп.инфо 0888682203
23.11.16 г., 9:11 bazar.bg
185.0 м²
60 000,00 €
На седем километра от Нови Искър,къща на два етажа тухла-1990 год.На първия етаж има едно голямо помещение на втория етаж има трапезария с кухнески бокс,три стаи,баня с тоалетна,къщата е санирана на септична яма.
22.11.16 г., 17:59 bazar.bg
100.0 м²
33 000,00 €
Предлагам 3 етажна тухлена къща с отлична локация в центъра на кв.Кумарица. Къщата е масивна, с добро разпределение на стаите и големи тераси. Всеки етаж е самостоятелен. Дворът е равен, с овощни дръвчета. Обади се СЕГА и цитирай този код 264710 !
20.11.16 г., 21:56 bazar.bg
250.0 м²
85 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви двуетажна къща с голямо дворно място до центъра на кв.Гниляне на гр. Нови Искър. Имотът е на много комуникативно място в близост до училище и детска градина. Подходящ за постоянно живеене. На първия етаж на къщата са разположени две стаия, кухня, коридор, баня и тоалетна и тераса. Вторият етаж се състои от две спални, голям хол и тераса. Има и общо таванско помещение с тераса. Настилките в помещенията са паркет и теракот. Къщата има нужда от освежаване и модернизиране,но като цяло е обитаема. Разполага с голям двор.
14.11.16 г., 18:31 icbproperties.com
164.0 м²
72 500,00 €

Къща Нови Искър

Нови Искър с. Негован, ул. Могилата № 1
урегулиран поземлен имот III-415 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин и петнадесет) находящ се в град София, Столична община, район „Нови Искър“, квартал № 32 (тридесет и две), по плана на град Нови Искър, село Негован, ул. „Могилата“ №1, с площ по скица от 637 (шестстотин тридесет и седем) квадратни метра, при граници по скица: улица, УПИ IХ-418, УПИ V-761, УПИ VI-762, УПИ VII-413 и УПИ II-414, заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда, изградена на етап „груб строеж“, със застроена площ от 213.40 (двеста и тринадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, съгласно Разрешение за строеж № 29 от 10.03.1994г., издадено от Гл.арх. на ТОА Нови Искър и Удостоверение за степен на завършеност на сграда ТИ-278/17.07.2009г., състояща се от: на сутеренно ниво на кота -2.30 (две цяло и тридесет стотни) метра - четири броя мазета, стълбище и стълбищна площадка, и два броя стълбища; партер - на кота 0.00 (нула) - състоящ се от: стълбище и стълбищна площадка, антре, две стълбища, два броя домашен килер, два гаража, две бани с тоалетна, дневна с балкон, кухня със столова, спалня, и две детски стаи с балкон; първи етаж на кота +2.80 (плюс две цяло и осемдесет стотни) метра, състоящ се от стълбище, коридор, две спални с общ балкон, две спални с общ балкон, две антрета, две бани, две тоалетни, две спални, два хола с два балкона и две столови с кухненски боксове; подпокривно пространство на кота +5.60 (плюс пет цяло и шестдесет стотни) метра.
11.11.16 г., 14:12 targimot.com
213.0 м²
123 660,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Нови Искър
1 2 3 4