Къща Неделино

Неделино УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 66А
148.0 м²
126 000 лв
2.06.17 г., 18:20
ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /ЗАПАДЕН БЛИЗНАК/, със застроена площ 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м., състояща се от приземен етаж и три жилищни етажа, находящa се в гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски /Г.Димитров/ № 66 А, ВЕДНО с 1/2 /една- втора/ идеална част от УПИ IV- 852, кв. 130 по плана на гр. Неделино, целият с площ 632 /шестстотин тридесет и два/ кв.м., при граници: на изток- УПИ V- 853 и УПИ IV- 854, на запад- УПИ I- 848, на север- УПИ III- 851 и на юг- улица,
Още targimot.com

Къща Неделино

Неделино УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА
82.0 м²
30 600 лв
2.06.17 г., 20:27
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV- 644, кв. 99, по плана на гр. Неделино, с площ 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м., находящ се в гр. Неделино, ул. Шина Андреева, при граници: на изток- УПИ III- 645, на запад- УПИ V- 642 и УПИ VI- 643, на север- улица, на юг- улица, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА СГРАДА с площ 82 /осемдесет и два/ кв.м., източен близнак, състояща се от сутеренен етаж, ведно с правото на строеж на два жилищни етажа над него.
Още targimot.com
125.0 м²
39 750 лв
26.04.17 г., 17:53
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 124,82 кв.м. (сто двадесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), разположена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII, кв, 137 по ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, с площ от 393 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), находящ се в землището на гр. Неделино, ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино, обл. Смолян, при граници и съседи на имота: от изток - УПИ XI, кв. 137, от юг - неурегулиран терен, от запад - УПИ VI-озеленяване, от север – улица, ВЕДНО със правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Още targimot.com

Къща Неделино

Неделино УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА
82.0 м²
38 250 лв
20.03.17 г., 18:56
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV- 644, кв. 99, по плана на гр. Неделино, с площ 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м., находящ се в гр. Неделино, ул. Шина Андреева, при граници: на изток- УПИ III- 645, на запад- УПИ V- 642 и УПИ VI- 643, на север- улица, на юг- улица, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА СГРАДА с площ 82 /осемдесет и два/ кв.м., източен близнак, състояща се от сутеренен етаж, ведно с правото на строеж на два жилищни етажа над него.
Още targimot.com

Къща Неделино

Неделино УЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 66А
148.0 м²
157 500 лв
20.02.17 г., 18:01
ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /ЗАПАДЕН БЛИЗНАК/, със застроена площ 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м., състояща се от приземен етаж и три жилищни етажа, находящa се в гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски /Г.Димитров/ № 66 А, ВЕДНО с 1/2 /една- втора/ идеална част от УПИ IV- 852, кв. 130 по плана на гр. Неделино, целият с площ 632 /шестстотин тридесет и два/ кв.м., при граници: на изток- УПИ V- 853 и УПИ IV- 854, на запад- УПИ I- 848, на север- УПИ III- 851 и на юг- улица
Още targimot.com
125.0 м²
45 520 лв
11.01.17 г., 18:48
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 124,82 кв.м. (сто двадесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), разположена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII, кв, 137 по ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, с площ от 393 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), находящ се в землището на гр. Неделино, ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино, обл. Смолян, при граници и съседи на имота: от изток - УПИ XI, кв. 137, от юг - неурегулиран терен, от запад - УПИ VI-озеленяване, от север – улица, ВЕДНО със правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Още targimot.com

Къща Неделино

Неделино УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 66А
148.0 м²
160 000 лв
24.11.16 г., 19:20
ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /ЗАПАДЕН БЛИЗНАК/, със застроена площ 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м., състояща се от приземен етаж и три жилищни етажа, находящa се в гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски /Г. Димитров/ № 66 А, ВЕДНО с 1/2 /една- втора/ идеална част от УПИ IV- 852, кв. 130 по плана на гр. Неделино, целият с площ 632 /шестстотин тридесет и два/ кв.м., при граници: на изток- УПИ V- 853 и УПИ IV- 854, на запад- УПИ I- 848, на север- УПИ III- 851 и на юг- улица.
Още targimot.com
125.0 м²
56 900 лв
24.10.16 г., 14:22
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 124,82 кв.м. (сто двадесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), разположена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII, кв, 137 по ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, с площ от 393 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), находящ се в землището на гр. Неделино, ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино, обл. Смолян, при граници и съседи на имота: от изток - УПИ XI, кв. 137, от юг - неурегулиран терен, от запад - УПИ VI-озеленяване, от север – улица, ВЕДНО със правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Още targimot.com
508.0 м²
3 810 лв
12.07.17 г., 7:16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XI (единадесет), кв.123 (сто двадесет и трети) по ПУП на гр. Неделино, утвърден със ... . на Кмета на Община Неделино, с площ на имота 508.00 (петстотин и осем) кв.м., находящ се в гр. Неделино, общ. Неделино ... . 728-729; на запад УПИ II, кв.123. Забележка: В имота е построена жилищна сграда (2МЖ) със застроена площ 117.00 (сто и
Още targimot.com
725.0 м²
5 437 лв
12.07.17 г., 7:14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XII (дванадесет), кв.123 (сто двадесет и трети) по ПУП на гр. Неделино, утвърден със ... . на Кмета на Община Неделино, с площ на имота 725.00 (седемстотин двадесет и пет) кв.м., находящ се в гр. Неделино, общ ... . Неделино, обл. Смолян при граници: на север – улична регулация с ос.т. 720-721; на изток – УПИ IV, кв. 123; на юг
Още targimot.com

Двуетажняа къща за селски туризъм

с. Бял извор обл. Кърджали
220.0 м²
35 000 €
3.06.17 г., 22:45
Агенция за недвижими имоти ”ТИМ КОМЕРС” /Член на НСНИ-Национално сдружение недвижими имоти/ продава ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ... . Минерални бани (Смолян), Неделино, Златоград го превръщат в желано място за отдих и постоянно живеене. ИМОТ СЪС СТРАХОТЕН ... КЪЩА с площ от 220 кв.м. и УПИ с площ от 1700 кв.м. в село Бял извор. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: състои се от приземен етаж, два
Още alo.bg
944.0 м²
88 000 лв
3.04.17 г., 15:33
Банка ДСК продава собствен имот представляващ офис сграда в гр. Неделино, ул. 'Пловдивско шосе' 2. Представлява ... незавършена административна сграда с РЗП 944 кв.м. Сутерен 329 кв.м., 1 етаж 329 кв.м., 2 етаж 286 кв.м. Прилежащ парцел 1 322 ... кв.м. Лице за контакт: Тодор Вълчков, Банка ДСК ЕАД, 02/80 10 065, e-mail: ***. Предложена е индикативна офертна цена
Още bazar.bg