130 м²
4,000
2017-7-21
Двуетажна каменна къща в село Ралица с изглед към езеро.Селото се намира на 65 км от гръцкото крайбрежие.тел.00359899855101 www.roni.bg
Ощеbazar.bg

Етаж от къща МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул.„Освобождение” № 6
181 м²
16,987 лв
2016-10-24
ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 94,24/деветдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от коридор, кухня, две стаи, баня-тоалетна, две тераси и стълбище за таванския стаж и МАНСАРДЕН ЕТАЖ със застроена площ от 86,84/осемдесет п шест цяло осемдесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се три стаи, баня и тераса, обособени като самостоятелно жилище със самостоятелен стълбищен вход от югоизток от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОЛУПОДЗЕМЕН И МАНСАРДЕН ЕТАЖИ, построена на основание учредено право на строеж с решение № 89/17.11.1965 г. на ИК-ГОНС Момчилград, в недвижим имот, представляващ УПИ/парцел/ ІІ /втори/, с пл. сн. № 275 /двеста седемдесет и пет/, в кв. 26/двадесет и шест/ по ПУП на гр.Момчилград, обш. Момчилград, одобрен със Заповед № 367/12.12.1988 г. на общ.Момчилград, с площ от 312/триста и дванадесет/ кв.м., при граници на УПИ/парцел/ ІІ /втори/, с пл.сн. № 275 /двеста седемдесет и пет/, в кв. 26 /двадесет и шест/: северозапад - улица „Освобождение”, североизток - имот с пл.сн. № 274, югоизток - УПИ ІХ-268,272 и УПИ V-273, югозапад - имот с пл. сн. № 276.
Ощеtargimot.com
200 м²
90,000
2016-5-11
Самостоятелна нова къща, в отлично състояние.Намира се на спокойно място .Агенция ЗАКС разполага и с други оферти. 0887 240 036
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Момчилград, Къща продажба
94 м²
9,168 лв
2017-11-8
Поземлен имот с пл.сн.№ 119 /сто и деветнадесет/, кв. 36 /тридесет и шест/ по КП на с.Дрангово, одобрен със Заповед № 424/24.07.1980г. на Кмета на Община Кирково, находящ се в урбанизираната територия на с.Дрангово, общ.Кирково с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащ в УПИ Х /десети/ в кв.36 /тридесет и шест/ по плана на с.Дрангово, общ.Кирково, ведно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 94,32 /деветдесет и четири цяло и тридесет и двe стотни/ кв.м., състояща се от: първи етаж - четири стаи, баня и коридор и втори етаж - три стаи, баня и коридор, при граници и съседи на имота: ПИ № 118 на Живко Димитров Благоев, улица, регулационна линия, съгласно описание по Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение с №180, том VІ, рег.№ 8301, дело 1180/12.12.2007г. на нотариус №459 с район на действие при РС Момчилград.
Ощеtargimot.com
27298 м²
272,980
2017-9-19
Продава парцел с площ 27298кв.м на пътя за Момчилград. Имота е в регулация, с път, ток и вода. В границите на парцела има и едноетажна сграда, хале. Парцела е подходящ за промишлено строителство и всякакъв вид инвестиция.
Ощеbazar.bg

Къща Драганово

Драганово
94 м²
11,460 лв
2017-8-22
Поземлен имот с пл.сн.№ 119 /сто и деветнадесет/, кв. 36 /тридесет и шест/ по КП на с.Дрангово, одобрен със Заповед № 424/24.07.1980г. на Кмета на Община Кирково, находящ се в урбанизираната територия на с.Дрангово, общ.Кирково с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащ в УПИ Х /десети/ в кв.36 /тридесет и шест/ по плана на с.Дрангово, общ.Кирково, ведно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 94,32 /деветдесет и четири цяло и тридесет и двe стотни/ кв.м., състояща се от: първи етаж - четири стаи, баня и коридор и втори етаж - три стаи, баня и коридор, при граници и съседи на имота: ПИ № 118 на Живко Димитров Благоев, улица, регулационна линия, съгласно описание по Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение с №180, том VІ, рег.№ 8301, дело 1180/12.12.2007г. на нотариус №459 с район на действие при РС Момчилград
Ощеtargimot.com
94 м²
12,600 лв
2017-5-11
Поземлен имот с пл.сн.№ 119 /сто и деветнадесет/, кв. 36 /тридесет и шест/ по КП на с.Дрангово, одобрен със Заповед № 424/24.07.1980г. на Кмета на Община Кирково, находящ се в урбанизираната територия на с.Дрангово, общ.Кирково с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащ в УПИ Х /десети/ в кв.36 /тридесет и шест/ по плана на с.Дрангово, общ.Кирково, ведно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 94,32 /деветдесет и четири цяло и тридесет и двe стотни/ кв.м., състояща се от: първи етаж - четири стаи, баня и коридор и втори етаж - три стаи, баня и коридор, при граници и съседи на имота: ПИ № 118 на Живко Димитров Благоев, улица, регулационна линия, съгласно описание по Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение с №180, том VІ, рег.№ 8301, дело 1180/12.12.2007г. на нотариус №459 с район на действие при РС Момчилград.
Ощеtargimot.com

Къща Драганово

Драганово
94 м²
15,750 лв
2017-2-20
Поземлен имот с пл.сн.№ 119 /сто и деветнадесет/, кв. 36 /тридесет и шест/ по КП на с.Дрангово, одобрен със Заповед № 424/24.07.1980г. на Кмета на Община Кирково, находящ се в урбанизираната територия на с.Дрангово, общ.Кирково с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащ в УПИ Х /десети/ в кв.36 /тридесет и шест/ по плана на с.Дрангово, общ.Кирково, ведно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 94,32 /деветдесет и четири цяло и тридесет и двe стотни/ кв.м., състояща се от: първи етаж - четири стаи, баня и коридор и втори етаж - три стаи, баня и коридор, при граници и съседи на имота: ПИ № 118 на Живко Димитров Благоев, улица, регулационна линия, съгласно описание по Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение с №180, том VІ, рег.№ 8301, дело 1180/12.12.2007г. на нотариус №459 с район на действие при РС Момчилград.
Ощеtargimot.com
94 м²
17,375 лв
2016-12-6
Поземлен имот с пл.сн.№ 119 /сто и деветнадесет/, кв. 36 /тридесет и шест/ по КП на с.Дрангово, одобрен със Заповед № 424/24.07.1980г. на Кмета на Община Кирково, находящ се в урбанизираната територия на с.Дрангово, общ.Кирково с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащ в УПИ Х /десети/ в кв.36 /тридесет и шест/ по плана на с.Дрангово, общ.Кирково, ведно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 94,32 /деветдесет и четири цяло и тридесет и двe стотни/ кв.м., състояща се от: първи етаж - четири стаи, баня и коридор и втори етаж - три стаи, баня и коридор, при граници и съседи на имота: ПИ № 118 на Живко Димитров Благоев, улица, регулационна линия, съгласно описание по Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение с №180, том VІ, рег.№ 8301, дело 1180/12.12.2007г. на нотариус №459 с район на действие при РС Момчилград.
Ощеtargimot.com
1000 м²
18,600
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се поземлен имот с площ от 1000 кв.м., намиращ се в разположения на 2-3 км южно от град Кърджали по пътя за Момчилград и оформен като вилна зона квартал Гледка в близост до бившия завод Бреза. Парцелът с площ от 500кв.м. е равен, ограден, обработваем и засаден с много и различни овощни и лозови насаждения. Имотът е достъпен целогодишно по стотина метра черен път. Захранването с ток е до имота, а водата е от собствен кладенец, като има възможност и за водоснабдяване от намиращия се на около 200м централен водопровод. Близостта до разположеният между два язовира по поречието на река Арда голям Родопски град Кърждали допълнително допринася за атрактивността на имота и го превръщат в желано място за изграждане на вилна сграда или дори дом за постоянно обитаване.
Ощеicbproperties.com
30 м²
18,500
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се малка едноетажна вилна сграда със застроена площ от 30 кв.м., намираща се в разположения на 2-3км южно от град Кърджали по пътя за Момчилград и оформен като вилна зона квартал Гледка в близост до бившия завод Бреза. Вилата се състои от една стая с камина, санитарен възел и голяма тераса и е в добро състояние, като се нуждае единствено от освежаване. Дограмата е дървена с външни дървени капаци, а подовете са с настилка от балатум. Достъпното по подвижна външна стълба подпокривно пространство се използва за складови нужди. Парцелът с площ от 500 кв.м. е равен, ограден, обработваем и засаден с различни овощни и лозови насаждения. До къщата има и допълнителна едноетажна постройка с площ от около 30 кв.м. замислена като лятна кухня. Имотът е достъпен целогодишно по асфалтов път и е захранен с ток и вода, а каналът е на септична яма. Близостта до разположения между два язовира по поречието на река Арда голям Родопски град Кърджали допълнително допринася за атрактивността на имота и го превръщат в желано място за отдих и усамотение.
Ощеicbproperties.com