155 м²
40,035 лв
2018-1-16
3). ТРЕТИ НАДПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, от четриетажна масивна жилищна сграда с партерен етаж, три жилищни етажа и четвърти /тавански/ жилищен етаж, построена в парцел VІІІ, квартал 72 по регулационния план на гр. Кресна, обл. Благоевград, целият парцел с площ от 640,00кв.м., при съседи на имота: улица и парцели VІІ и ІХ от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ №16 Подробно описание на Трети надпартерен жилищен етаж: Третия надпартерен етаж е със застроена площ при замерване на място от 154.50кв.м., като от общата застроена площ на сградата е извадена полезната площ на стълбищната клетка с площ при замерване на място от 11,50кв.м. етажа се състои от дневна, трапезария с кухненски бокс, три спални, баня и тоалетна с мокро помещение и две тераси към трапезарията с кухненски бокс от запад и към трапезарията и спалнята от югоизток от южната страна на сградата. Има изградена Ел. и инсталация. ВиК до тапа. Дограма – ПВЦ. Входна врата – дървена. Вътрешни врати – налично дървени каси, частично демонтирани и два броя дървени платна за врати – демонтирани. Начална цена 40 035лв./четиридесет хиляди и тридесет и пет лева./
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Кресна

Кресна ул. "Трети март" №4
98 м²
39,329 лв
2017-11-14
III). ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4. Начална цена 39 329лв./тридесет и девет хиляди триста двадесет и девет лева./
Ощеtargimot.com
155 м²
14,205 лв
2017-10-19
2). 1/2(една втора) идеална част от ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, от четриетажна масивна жилищна сграда с партерен етаж, три жилищни етажа и четвърти /тавански/ жилищен етаж, построена в парцел VІІІ, квартал 72 по регулационния план на гр. Кресна, обл. Благоевград, целият парцел с площ от 640,00кв.м., при съседи на имота: улица и парцели VІІ и ІХ от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ №16 Подробно описание на Четвърти /тавански/ жилищен етаж: Четвъртия етаж /Тавански/ и е със застроена площ при замерване на място от 154.50кв.м., като от общата застроена площ на сградата е извадена полезната площ на стълбищната клетка с площ при замерване на място от 11,50кв.м. Същият представлява едно общо помещение с височина на билото от 4,20м. и две тераси от юг и от запад на сградата. В обема на общото помещение са обособени три броя помещения с частично изградени тухлени оградни стени. Таванското помещение е с два броя входни врати от стълбищната клетка. Входни и вътрешни врати – дървени. Дограма – еднокатна дървена. Ел. инсталация до точка. Начална цена 14 205лв./четиринадесет хиляди двеста и пет лева./
Ощеtargimot.com
155 м²
44,483 лв
2017-10-19
3). ТРЕТИ НАДПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, от четриетажна масивна жилищна сграда с партерен етаж, три жилищни етажа и четвърти /тавански/ жилищен етаж, построена в парцел VІІІ, квартал 72 по регулационния план на гр. Кресна, обл. Благоевград, целият парцел с площ от 640,00кв.м., при съседи на имота: улица и парцели VІІ и ІХ от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ №16 Подробно описание на Трети надпартерен жилищен етаж: Третия надпартерен етаж е със застроена площ при замерване на място от 154.50кв.м., като от общата застроена площ на сградата е извадена полезната площ на стълбищната клетка с площ при замерване на място от 11,50кв.м. етажа се състои от дневна, трапезария с кухненски бокс, три спални, баня и тоалетна с мокро помещение и две тераси към трапезарията с кухненски бокс от запад и към трапезарията и спалнята от югоизток от южната страна на сградата. Има изградена Ел. и инсталация. ВиК до тапа. Дограма – ПВЦ. Входна врата – дървена. Вътрешни врати – налично дървени каси, частично демонтирани и два броя дървени платна за врати – демонтирани. Начална цена 44 483лв./четиридесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и три лева./
Ощеtargimot.com
85 м²
31,425 лв
2017-10-19
Продава се втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот XI – 655 (единадесети - шестотин петдесет и пети) в квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на гр. Кресна, с площ на целия имот от 561 (петстотин шестдесет и един) кв. м., при съседи на имота улица, УПИ X (десети), УПИ XII (дванадесети) и УПИ XV (петнадесети). Година на изграждане 1975 г Конструкция Масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове. Фасади Фасадите са с изолация и минерална мазилка. Покрив Покривът е скатен, с дървена покривна конструкция, покрит с керемиди. Функционално разпределение Втори жилищен етаж – кухненски бокс с трапезария и дневна, 2 спални, санитарен възел и коридор. Влизането за етажа се осъществява по вътрешно стълбище за което се подхожда от двора. Стълбището е на гранитогрес по стъпала и мазилка по стени. Парапет не емонтиран. Довършителни видове работи: стени под таван на помещенията дограма-прозорци и врати стени –- мазилка, боядисани с латекс, фаянс в санитарните възли. под – теракот, дюшеме, а в санитарния възел – теракот; таван – таваните са измазани и боадисани с латекс. дограма – прозоречна PVC „Златен дъб”; вратите са от шпервани плоскости. Инсталации Ел – захранване, ВиК-стандартно изпълнена, топла вода от бойлер Състояние към датата на оценка Сградата е в добро състояние, поддържана. Обитавана е от собствениците. Като цяло обекта се намира в квартал, който е предимно жилищен и има изключително добра перспектива за използването му като жилищен имот. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща Кресна

Кресна гр.Кресна
570 м²
37,508 лв
2017-7-21
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от ЕДИН жилищен етаж в завършен вид и таван - тавански стаи изградени в състояние "груб строеж", построена в общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV (четвърти) в квартал 77 по застроителния и регулационен план на гр. Кресна, одобрен със Заповед № 224/1983г., на Председателя на ОНС гр. Благоевград, целият УПИ с площ от 570 кв.м., при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ III - трети; УПИ II - втори; УПИ I - 1061 и УПИ V - 1061 от същия квартал, собственост на длъжника СТОЯН КРУМОВ КОСТАДИНОВ, съгласно Н.А. № 139, том II, рег. № 3123, дело № 298/2005 г., вписан в Сл. Вп. Сандански като Акт № 116, том 9, дело № 2006/18.10.2005 г.
Ощеtargimot.com
151 м²
13,068 лв
2017-6-2
Продава се ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от къща с РЗП 151.46 кв. м., в който са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, три спални, коридор, санитарен възел и две тераси. Сградата е построена през 1987 г. Имотът се намира на 800 м. от идеалния център на града. До имотът се стига по асфалтиран път, само на около 50 м. улицата е неасфалтирана. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Кресна

Кресна ул. "Трети март" №4
98 м²
34,866 лв
2017-6-2
III). ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4. Начална цена 34 866лв./тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и шест лева./
Ощеtargimot.com

Къща Кресна

Кресна гр.Кресна
37,519 лв
2017-3-14
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от ЕДИН жилищен етаж в завършен вид и таван - тавански стаи изградени в състояние "груб строеж", построена в общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV (четвърти) в квартал 77 по застроителния и регулационен план на гр. Кресна, одобрен със Заповед № 224/1983г., на Председателя на ОНС гр. Благоевград, целият УПИ с площ от 570 кв.м., при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ III - трети; УПИ II - втори; УПИ I - 1061 и УПИ V - 1061 от същия квартал, собственост на длъжника СТОЯН КРУМОВ КОСТАДИНОВ, съгласно Н.А. № 139, том II, рег. № 3123, дело № 298/2005 г., вписан в Сл. Вп. Сандански като Акт № 116, том 9, дело № 2006/18.10.2005 г.
Ощеtargimot.com
85 м²
32,820 лв
2017-3-9
Продава се втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот XI – 655 (единадесети - шестотин петдесет и пети) в квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на гр. Кресна, с площ на целия имот от 561 (петстотин шестдесет и един) кв. м., при съседи на имота улица, УПИ X (десети), УПИ XII (дванадесети) и УПИ XV (петнадесети). Година на изграждане 1975 г Конструкция Масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове. Фасади Фасадите са с изолация и минерална мазилка. Покрив Покривът е скатен, с дървена покривна конструкция, покрит с керемиди. Функционално разпределение Втори жилищен етаж – кухненски бокс с трапезария и дневна, 2 спални, санитарен възел и коридор. Влизането за етажа се осъществява по вътрешно стълбище за което се подхожда от двора. Стълбището е на гранитогрес по стъпала и мазилка по стени. Парапет не емонтиран. Довършителни видове работи: стени под таван на помещенията дограма-прозорци и врати стени –- мазилка, боядисани с латекс, фаянс в санитарните възли. под – теракот, дюшеме, а в санитарния възел – теракот; таван – таваните са измазани и боадисани с латекс. дограма – прозоречна PVC „Златен дъб”; вратите са от шпервани плоскости. Инсталации Ел – захранване, ВиК-стандартно изпълнена, топла вода от бойлер Състояние към датата на оценка Сградата е в добро състояние, поддържана. Обитавана е от собствениците. Като цяло обекта се намира в квартал, който е предимно жилищен и има изключително добра перспектива за използването му като жилищен имот. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Кресна

Кресна ул. "Трети март" №4
98 м²
43,582 лв
2017-2-16
III). ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4. Начална цена 43 582лв./четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и два лева./
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Кресна

Кресна ул. "Перун" №35, бл.1, вх.А, ет.2, ап.5
74 м²
25,945 лв
2017-2-7
АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, с РЗП от 74,05кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се на втори етаж, срещу стълбищната клетка, в жилищен блок, построен в УПИ ХІV /четиринадесети/, имот пл. №385 /триста осемдесет и пети/, в квартал 29 /двадесет и девети/, по регулационния план на гр. Кресна, общ. Кресна, ведно с избено помещение №5 /пет/ с РЗП от 16,59кв.м., и таванско помещение №5 /пет/ с РЗП от 22,61кв.м., ведно с припадащите се 8,3258% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор, запад – коридор, север – апартамент №4, юг – апартамент №6, отгоре – тавански помещения №3 и №5 и от долу – апартамент №2, съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – двор, север – мазе №4, юг – стълбище и от горе - апартамент №1, и съседи на таванското помещение: изток – двор, запад – коридор, север – двор, юг – общ таван, от долу – апартамент №5 и от горе – покрив. Административен адрес: гр.Кресна, ул. ” Перун ”, №35, бл.1, вх.А, ет.2, ап.5 Начална цена 25 945лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева/.
Ощеtargimot.com
85 м²
41,025 лв
2016-12-29
Продава се втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот XI – 655 (единадесети - шестотин петдесет и пети) в квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на гр. Кресна, с площ на целия имот от 561 (петстотин шестдесет и един) кв. м., при съседи на имота улица, УПИ X (десети), УПИ XII (дванадесети) и УПИ XV (петнадесети). Година на изграждане 1975 г Конструкция Масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове. Фасади Фасадите са с изолация и минерална мазилка. Покрив Покривът е скатен, с дървена покривна конструкция, покрит с керемиди. Функционално разпределение Втори жилищен етаж – кухненски бокс с трапезария и дневна, 2 спални, санитарен възел и коридор. Влизането за етажа се осъществява по вътрешно стълбище за което се подхожда от двора. Стълбището е на гранитогрес по стъпала и мазилка по стени. Парапет не емонтиран. Довършителни видове работи: стени под таван на помещенията дограма-прозорци и врати стени –- мазилка, боядисани с латекс, фаянс в санитарните възли. под – теракот, дюшеме, а в санитарния възел – теракот; таван – таваните са измазани и боадисани с латекс. дограма – прозоречна PVC „Златен дъб”; вратите са от шпервани плоскости. Инсталации Ел – захранване, ВиК-стандартно изпълнена, топла вода от бойлер Състояние към датата на оценка Сградата е в добро състояние, поддържана. Обитавана е от собствениците. Като цяло обекта се намира в квартал, който е предимно жилищен и има изключително добра перспектива за използването му като жилищен имот. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
151 м²
132,000 лв
2016-11-8
Продава се ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от къща с РЗП 151.46 кв. м., в който са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, три спални, коридор, санитарен възел и две тераси. Сградата е построена през 1987 г. Имотът се намира на 800 м. от идеалния център на града. До имотът се стига по асфалтиран път, само на около 50 м. улицата е неасфалтирана. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /. 935/2013
Ощеtargimot.com
151 м²
128 лв
2016-11-8
Продава се ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от къща с РЗП 128.40 кв. м., в който са обособени кухненски бокс с дневна, две спални, коридор, санитарен възел и тераса. Сградата е построена през 1987 г. Имотът се намира на 800 м. от идеалния център на града. До имотът се стига по асфалтиран път, само на около 50 м. улицата е неасфалтирана. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
85 м²
43,440 лв
2016-10-24
Продава се втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот XI – 655 (единадесети - шестотин петдесет и пети) в квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на гр. Кресна, с площ на целия имот от 561 (петстотин шестдесет и един) кв. м., при съседи на имота улица, УПИ X (десети), УПИ XII (дванадесети) и УПИ XV (петнадесети). Година на изграждане 1975 г Конструкция Масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове. Фасади Фасадите са с изолация и минерална мазилка. Покрив Покривът е скатен, с дървена покривна конструкция, покрит с керемиди. Функционално разпределение Втори жилищен етаж – кухненски бокс с трапезария и дневна, 2 спални, санитарен възел и коридор. Влизането за етажа се осъществява по вътрешно стълбище за което се подхожда от двора. Стълбището е на гранитогрес по стъпала и мазилка по стени. Парапет не емонтиран. Довършителни видове работи: стени под таван на помещенията дограма-прозорци и врати стени –- мазилка, боядисани с латекс, фаянс в санитарните възли. под – теракот, дюшеме, а в санитарния възел – теракот; таван – таваните са измазани и боадисани с латекс. дограма – прозоречна PVC „Златен дъб”; вратите са от шпервани плоскости. Инсталации Ел – захранване, ВиК-стандартно изпълнена, топла вода от бойлер Състояние към датата на оценка Сградата е в добро състояние, поддържана. Обитавана е от собствениците. Като цяло обекта се намира в квартал, който е предимно жилищен и има изключително добра перспектива за използването му като жилищен имот. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Кресна, Къща продажба