Къща Кресна

Кресна гр.Кресна
570.0 м²
37 508 лв
21.07.17 г., 19:25
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от ЕДИН жилищен етаж в завършен вид и таван - тавански стаи изградени в състояние "груб строеж", построена в общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV (четвърти) в квартал 77 по застроителния и регулационен план на гр. Кресна, одобрен със Заповед № 224/1983г., на Председателя на ОНС гр. Благоевград, целият УПИ с площ от 570 кв.м., при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ III - трети; УПИ II - втори; УПИ I - 1061 и УПИ V - 1061 от същия квартал, собственост на длъжника СТОЯН КРУМОВ КОСТАДИНОВ, съгласно Н.А. № 139, том II, рег. № 3123, дело № 298/2005 г., вписан в Сл. Вп. Сандански като Акт № 116, том 9, дело № 2006/18.10.2005 г.
Още targimot.com
151.0 м²
13 068 лв
2.06.17 г., 18:35
Продава се ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от къща с РЗП 151.46 кв. м., в който са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, три спални, коридор, санитарен възел и две тераси. Сградата е построена през 1987 г. Имотът се намира на 800 м. от идеалния център на града. До имотът се стига по асфалтиран път, само на около 50 м. улицата е неасфалтирана. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Етаж от къща Кресна

Кресна ул. "Трети март" №4
98.0 м²
34 866 лв
2.06.17 г., 20:28
III). ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4. Начална цена 34 866лв./тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и шест лева./
Още targimot.com
85.0 м²
32 820 лв
9.03.17 г., 19:04
Продава се втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот XI – 655 (единадесети - шестотин петдесет и пети) в квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на гр. Кресна, с площ на целия имот от 561 (петстотин шестдесет и един) кв. м., при съседи на имота улица, УПИ X (десети), УПИ XII (дванадесети) и УПИ XV (петнадесети). Година на изграждане 1975 г Конструкция Масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове. Фасади Фасадите са с изолация и минерална мазилка. Покрив Покривът е скатен, с дървена покривна конструкция, покрит с керемиди. Функционално разпределение Втори жилищен етаж – кухненски бокс с трапезария и дневна, 2 спални, санитарен възел и коридор. Влизането за етажа се осъществява по вътрешно стълбище за което се подхожда от двора. Стълбището е на гранитогрес по стъпала и мазилка по стени. Парапет не емонтиран. Довършителни видове работи: стени под таван на помещенията дограма-прозорци и врати стени –- мазилка, боядисани с латекс, фаянс в санитарните възли. под – теракот, дюшеме, а в санитарния възел – теракот; таван – таваните са измазани и боадисани с латекс. дограма – прозоречна PVC „Златен дъб”; вратите са от шпервани плоскости. Инсталации Ел – захранване, ВиК-стандартно изпълнена, топла вода от бойлер Състояние към датата на оценка Сградата е в добро състояние, поддържана. Обитавана е от собствениците. Като цяло обекта се намира в квартал, който е предимно жилищен и има изключително добра перспектива за използването му като жилищен имот. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Къща Кресна

Кресна гр.Кресна
37 519 лв
14.03.17 г., 18:52
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от ЕДИН жилищен етаж в завършен вид и таван - тавански стаи изградени в състояние "груб строеж", построена в общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV (четвърти) в квартал 77 по застроителния и регулационен план на гр. Кресна, одобрен със Заповед № 224/1983г., на Председателя на ОНС гр. Благоевград, целият УПИ с площ от 570 кв.м., при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ III - трети; УПИ II - втори; УПИ I - 1061 и УПИ V - 1061 от същия квартал, собственост на длъжника СТОЯН КРУМОВ КОСТАДИНОВ, съгласно Н.А. № 139, том II, рег. № 3123, дело № 298/2005 г., вписан в Сл. Вп. Сандански като Акт № 116, том 9, дело № 2006/18.10.2005 г.
Още targimot.com

Етаж от къща Кресна

Кресна ул. "Трети март" №4
98.0 м²
43 582 лв
16.02.17 г., 18:14
III). ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4. Начална цена 43 582лв./четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и два лева./
Още targimot.com

Етаж от къща Кресна

Кресна ул. "Перун" №35, бл.1, вх.А, ет.2, ап.5
74.0 м²
25 945 лв
7.02.17 г., 18:22
АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, с РЗП от 74,05кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се на втори етаж, срещу стълбищната клетка, в жилищен блок, построен в УПИ ХІV /четиринадесети/, имот пл. №385 /триста осемдесет и пети/, в квартал 29 /двадесет и девети/, по регулационния план на гр. Кресна, общ. Кресна, ведно с избено помещение №5 /пет/ с РЗП от 16,59кв.м., и таванско помещение №5 /пет/ с РЗП от 22,61кв.м., ведно с припадащите се 8,3258% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор, запад – коридор, север – апартамент №4, юг – апартамент №6, отгоре – тавански помещения №3 и №5 и от долу – апартамент №2, съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – двор, север – мазе №4, юг – стълбище и от горе - апартамент №1, и съседи на таванското помещение: изток – двор, запад – коридор, север – двор, юг – общ таван, от долу – апартамент №5 и от горе – покрив. Административен адрес: гр.Кресна, ул. ” Перун ”, №35, бл.1, вх.А, ет.2, ап.5 Начална цена 25 945лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева/.
Още targimot.com
85.0 м²
41 025 лв
29.12.16 г., 14:58
Продава се втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот XI – 655 (единадесети - шестотин петдесет и пети) в квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на гр. Кресна, с площ на целия имот от 561 (петстотин шестдесет и един) кв. м., при съседи на имота улица, УПИ X (десети), УПИ XII (дванадесети) и УПИ XV (петнадесети). Година на изграждане 1975 г Конструкция Масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове. Фасади Фасадите са с изолация и минерална мазилка. Покрив Покривът е скатен, с дървена покривна конструкция, покрит с керемиди. Функционално разпределение Втори жилищен етаж – кухненски бокс с трапезария и дневна, 2 спални, санитарен възел и коридор. Влизането за етажа се осъществява по вътрешно стълбище за което се подхожда от двора. Стълбището е на гранитогрес по стъпала и мазилка по стени. Парапет не емонтиран. Довършителни видове работи: стени под таван на помещенията дограма-прозорци и врати стени –- мазилка, боядисани с латекс, фаянс в санитарните възли. под – теракот, дюшеме, а в санитарния възел – теракот; таван – таваните са измазани и боадисани с латекс. дограма – прозоречна PVC „Златен дъб”; вратите са от шпервани плоскости. Инсталации Ел – захранване, ВиК-стандартно изпълнена, топла вода от бойлер Състояние към датата на оценка Сградата е в добро състояние, поддържана. Обитавана е от собствениците. Като цяло обекта се намира в квартал, който е предимно жилищен и има изключително добра перспектива за използването му като жилищен имот. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com
151.0 м²
128 лв
8.11.16 г., 21:18
Продава се ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от къща с РЗП 128.40 кв. м., в който са обособени кухненски бокс с дневна, две спални, коридор, санитарен възел и тераса. Сградата е построена през 1987 г. Имотът се намира на 800 м. от идеалния център на града. До имотът се стига по асфалтиран път, само на около 50 м. улицата е неасфалтирана. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com
151.0 м²
132 000 лв
8.11.16 г., 21:18
Продава се ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от къща с РЗП 151.46 кв. м., в който са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, три спални, коридор, санитарен възел и две тераси. Сградата е построена през 1987 г. Имотът се намира на 800 м. от идеалния център на града. До имотът се стига по асфалтиран път, само на около 50 м. улицата е неасфалтирана. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /. 935/2013
Още targimot.com
85.0 м²
43 440 лв
24.10.16 г., 14:12
Продава се втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот XI – 655 (единадесети - шестотин петдесет и пети) в квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на гр. Кресна, с площ на целия имот от 561 (петстотин шестдесет и един) кв. м., при съседи на имота улица, УПИ X (десети), УПИ XII (дванадесети) и УПИ XV (петнадесети). Година на изграждане 1975 г Конструкция Масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове. Фасади Фасадите са с изолация и минерална мазилка. Покрив Покривът е скатен, с дървена покривна конструкция, покрит с керемиди. Функционално разпределение Втори жилищен етаж – кухненски бокс с трапезария и дневна, 2 спални, санитарен възел и коридор. Влизането за етажа се осъществява по вътрешно стълбище за което се подхожда от двора. Стълбището е на гранитогрес по стъпала и мазилка по стени. Парапет не емонтиран. Довършителни видове работи: стени под таван на помещенията дограма-прозорци и врати стени –- мазилка, боядисани с латекс, фаянс в санитарните възли. под – теракот, дюшеме, а в санитарния възел – теракот; таван – таваните са измазани и боадисани с латекс. дограма – прозоречна PVC „Златен дъб”; вратите са от шпервани плоскости. Инсталации Ел – захранване, ВиК-стандартно изпълнена, топла вода от бойлер Състояние към датата на оценка Сградата е в добро състояние, поддържана. Обитавана е от собствениците. Като цяло обекта се намира в квартал, който е предимно жилищен и има изключително добра перспектива за използването му като жилищен имот. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com
180.0 м²
116 900 €
21.07.17 г., 14:21
Самостоятелна къща в тих вътрешен двор на ул. 'Кресна' 8, на 30 м. навътре от бул. 'Хр. Ботев' (зад старата централа на ... ако се интересувате от имота за жилищни нужди, е необходимо да се предвиди цялостно обратно преустройство от офис в жилище ... ПрокредитБанк). Къщата е за цялостен РЕМОНТ. Била е преустроена и ползвана от предходните обитатели за фирмен офис и
Още bazar.bg

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул.“ Кресна“ № 4, бл. „Изгрев – 79“, вх. А ет.4, ап. 9
87.0 м²
54 160 лв
17.07.17 г., 22:25
втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ... ПЛАМЕН СЛАВКОВ СОПОТСКИ, от гр. Плевен, ул. „Кресна“ № 4, вх. А, ет.4, ап. 9, чрез пълномощник адв.Светлозар Николов ... , със съдебен адрес за призоваване гр.Варна 9004, ул.“Ангел Кънчев“ №19, ет.2, ап.1, а именно: АПАРТАМЕНТ № 9 /девет
Още targimot.com

Парцел Кресна

Кресна ул. "Трети март" №4
355.0 м²
1 406 лв
2.06.17 г., 18:03
ПРОДАВА СЕ 1/4 ИД.Ч. ОТ ИМОТА I). 1/4(една четвърт) идеална част от УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и ... четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при ... . Забележка: В имота е изградена триетажна масивна сграда с магазин и два жилищни етажа, която не е премет на проданта. Начална цена 1 406лв./хиляда четиристотин и шест лева./
Още targimot.com

Магазин Кресна

Кресна ул. "Трети март" №4
60.0 м²
14 231 лв
2.06.17 г., 18:07
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИД.Ч. ОТ ИМОТА II). 1/2(една втора) идеална част от ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – МАГАЗИН с декларирана площ от 60 ... /шестдесет/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 ... /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет
Още targimot.com

Магазин Ново Кономлади

Ново Кономлади село Ново Кономлади
31.0 м²
18 300 лв
2.05.17 г., 20:08
Магазин „В“ (буква „в“) – видеотека и магазин за неспециални стоки със застроена площ от 30,57 кв.м (тридесет квадратни ... метра и петдесет и седем квадратни сантиметра) при граници за магазин „В“, улица „Яне Сандански“, магазин „Г ... ) в четири по – малки магазини, който магазин е разположен на първи етаж от четириетажна жилищна сграда построена в
Още targimot.com

Магазин Кресна

Кресна гр. Кресна ул."Яне Сандански" 57
36.0 м²
20 520 лв
2.05.17 г., 20:12
Магазин „Г“ – буква „г“ – магазин за промишлени стоки със застроена площ от 35,60 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра ... и шестдесет квадратни сантиметра), при граници и съседи за магазин „Г“, улица „Яне Сандански“, калкан и магазин „В ... , който магазин е разположен на първи етаж от четириетажната жилищна сграда построена в Урегулиран поземлен имот-IX (девет
Още targimot.com

Магазин Кресна

Кресна гр. Кресна ул."Яне Сандански" 57
36.0 м²
20 520 лв
2.05.17 г., 20:09
Магазин „Г“ – буква „г“ – магазин за промишлени стоки със застроена площ от 35,60 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра ... и шестдесет квадратни сантиметра), при граници и съседи за магазин „Г“, улица „Яне Сандански“, калкан и магазин „В ... , който магазин е разположен на първи етаж от четириетажната жилищна сграда построена в Урегулиран поземлен имот-IX (девет
Още targimot.com
116.0 м²
35 928 лв
30.03.17 г., 15:07
2015 при ЧСИ Росица Стоянова, тел. за контакт: 0554/ 43 143, e-mail: ***; Етаж от къщагр. Айтос ул. Кресна 18А. За огледи след договорка с ЧСИ ... Имот на публична продан за период от 4.4.2017 до 4.5.2017 с начална тръжна цена 35928 лева, по изпълнително дело 154 от
Още bazar.bg
180.0 м²
121 400 €
6.03.17 г., 18:54
Самостоятелна къща - 'прекроена' за офис - широк център на София - в тих и уютен двор на ул. 'Кресна' 8, на 30 м. от ул ... . За да не пропусне възходящия тренд при цените на имотите, както и за защита от липсата на доходност на средствата си по ... банковите си сметки - продавачът на имота предварително информира за намерението си да увеличава постепенно офертната
Още bazar.bg

Магазин Кресна

Кресна гр. Кресна ул."Яне Сандански" 57
36.0 м²
25 650 лв
20.02.17 г., 17:47
Магазин „Г“ – буква „г“ – магазин за промишлени стоки със застроена площ от 35,60 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра ... и шестдесет квадратни сантиметра), при граници и съседи за магазин „Г“, улица „Яне Сандански“, калкан и магазин „В ... , който магазин е разположен на първи етаж от четириетажната жилищна сграда построена в Урегулиран поземлен имот-IX (девет
Още targimot.com

Парцел Кресна

Кресна ул. "Трети март" №4
355.0 м²
1 757 лв
16.02.17 г., 19:00
регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ ... триетажна масивна сграда с магазин и два жилищни етажа, която не е премет на проданта. Начална цена 1 757лв./хиляда седемстотин петдесет и седем лева./
Още targimot.com

Магазин Кресна

Кресна гр. Кресна ул."Яне Сандански" 57
31.0 м²
22 875 лв
20.02.17 г., 17:50
Магазин „В“ (буква „в“) – видеотека и магазин за неспециални стоки със застроена площ от 30,57 кв.м (тридесет квадратни ... метра и петдесет и седем квадратни сантиметра) при граници за магазин „В“, улица „Яне Сандански“, магазин „Г ... ) в четири по – малки магазини, който магазин е разположен на първи етаж от четириетажна жилищна сграда построена в
Още targimot.com

Магазин Кресна

Кресна ул. "трети март" №4
60.0 м²
17 789 лв
16.02.17 г., 18:31
жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 ... /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Кресна" № 4
87.0 м²
67 700 лв
27.12.16 г., 17:58
. 5800, ул.“ Кресна“ № 4, бл. „Изгрев – 79“, вх. А ет.0, гараж №9, който самостоятелен обект се намира в сграда №5/пет ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на ... ПЛАМЕН СЛАВКОВ СОПОТСКИ, от гр. Плевен, ул. „Кресна“ № 4, вх. А, ет.4, ап. 9, чрез пълномощник адв.Светлозар Николов, със
Още targimot.com

Почивна станция в район с минерална вода в Пирин планина

Област Благоевград Близо до гр. Сандански Местност Върбите
856.0 м²
310 000 €
22.12.16 г., 20:02
. Вилата се намира сред живописно красива природа, на 15 км от главен път Е-79 при гр. Кресна. Представлява 3–етажна сграда с ... Атрактивен имот за инвестиция - почивна станция в месността Върбите в Пирин планина на 1050 м надморска височина ... РЗП - 680 кв.м. и допълнителна пристройка от 176 кв.м. с изграден 1 етаж с възможност за изграждане на още 2 етажа
Още bulgarianproperties.bg
856.0 м²
350 000 €
16.11.16 г., 5:48
живописно красива природа, на 15 км от главен път Е-79 при гр. Кресна. Представлява 3 етажна сграда с РЗП - 680 кв.м. и ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... за инвестиция - почивна станция в месността Върбите в Пирин планина на 1050 м надморска височина. Вилата се намира сред
Още bazar.bg

Магазин Кресна

Кресна гр. Кресна ул."Яне Сандански" 57
31.0 м²
19 200 лв
24.10.16 г., 14:22
Магазин „В“ (буква „в“) – видеотека и магазин за неспециални стоки със застроена площ от 30,57 кв.м (тридесет квадратни ... метра и петдесет и седем квадратни сантиметра) при граници за магазин „В“, улица „Яне Сандански“, магазин „Г ... ) в четири по – малки магазини, който магазин е разположен на първи етаж от четириетажна жилищна сграда построена в
Още targimot.com

Многостаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Кресна" № 4
87.0 м²
66 300 лв
24.10.16 г., 14:30
докумет за собственост, а съгласно приложена кадастрална справка, представляващ самостоятелен обект в сграда с ... АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в град Плевен, ул."Кресна" № 4 /четири/, етаж IV - четвърти, представляващ етажна ... , Любомир Стоянов Стоянов и Надежда Георгиева Стоянова и Стоян Пъшев Стоянов, изток – ул."Кресна", запад - двор на ЖСК „Изгрев
Още targimot.com

Магазин Кресна

Кресна гр. Кресна ул."Яне Сандански" 57
36.0 м²
21 600 лв
24.10.16 г., 14:23
Магазин „Г“ – буква „г“ – магазин за промишлени стоки със застроена площ от 35,60 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра ... и шестдесет квадратни сантиметра), при граници и съседи за магазин „Г“, улица „Яне Сандански“, калкан и магазин „В ... , който магазин е разположен на първи етаж от четириетажната жилищна сграда построена в Урегулиран поземлен имот-IX (девет
Още targimot.com
1 стая
46.0 м²
9 900 €
8.06.16 г., 12:56
Нишан Недвижими Имоти продава едностаен апартамент в гр. Кресна. Застроена площ – 45,72 кв. м, разпределена на кухня ... ; санитарен възел - за ремонт. Жилището се предлага напълно обзаведено. Към имота се предлага таванско помещение № 7 с площ ... Сграда. Сградата е построена през 1980 г., има стоманобетонна конструкция и тухлени стени. Общите части са завършени и
Още bezplatno.net
220.0 м²
70 000 €
25.03.16 г., 13:19
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Имотът се намира в малко селце, 5 км южно от Кресна и встрани от главния път ... . Община Кресна обхваща части от долината на река Струма с живописния Кресненски пролом, от Западните разклонения на Пирин и от ... . ОПИСАНИЕ : Триетажната къща е разположена в центъра на селото на главната улица. Състои се от: приземен етаж – всекидневна
Още icbproperties.com

Нова луксозна кооперация на 5 мин. пеша от Медицински университет

Област Пловдив гр. Пловдив "Център" ул. Кресна
40 420 €
25.03.16 г., 13:29
цена на модерните жилища включва и мазе (5-8 кв.м.). Гаражът се предлага за продажба отделно - 13000 евро. Сградата се ... камък. Имате чудесната възможност да притежавате ново, качествено жилище с удобна локация в центъра на Пловдив, с лесен ... достъп до съвременни удобства, ежедневни услуги, обществени институции, разнообразие от места за отдих и забавления
Още bulgarianproperties.bg
3 стаи
70.0 м²
10 400 €
25.03.16 г., 14:09
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви масивна двуетажна къща недалеко от центъра на село в южна България. Първият и вторият ... отстои само на 20км от град Сандански, известен с минералните си извори и на 6км от Кресна.
Още icbproperties.com