91 м²
20,450
2017-7-22
Предлагаме урегулиран поземлен имот с площ 1100 кв.м. с еднофамилна къща, находящ се на ул.Милин Камък. Имота се намира на изключително спокойна улица в северозападната част на града в квартал застроен с нови къщи и вили. В имота е ситуирана еднофамилна жилищна сграда 91 кв.м. от 1975г., масивна конструкция с носещи тухлени зидове и таван с дървен гредоред на четирискатен покрив. Един етаж с два входа и частичен сутерен в западната част. На етажа са разположени две фоайета, една всекидневна в средата, преходна за четири стаи. Имота е облагороден с 600 кв.м. лозови масиви и овощни насаждения. В двора има изградена лятна беседка и воден кладенец.
Ощеbazar.bg

Къща Гецово

Гецово с.Гецово, улица "Козлодуй" № 8,
95 м²
10,800 лв
2017-2-7
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 в село Гецово, община Разград, област Разград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес: село Гецово, ул. "Козлодуй" № 8, с площ от 738 кв.м., при съседи: 18589.501.413, 18589.501.927, 18589.501.878,18589.501.412, заедно с находящите се в имота: 1./ От построената в югоизточната част на имота двуетажна жилищна сграда №1, масивна с дървен гредоред, включваща жилищен етаж и приземен етаж, преустроен в жилищен, само САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ с идентификатор 18589.501.411.1.1, състоящ се от антре, две стаи, всекидневна с кухненска ниша, санитарен възел и изба, при съседни самостоятелни обекти: над обекта -18589.501.411.1.2, на същия етаж – няма, под обекта – няма, с площ по документ: 95.00 кв.м.; 2./ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.2, със застроена площ от 57 кв.м., брой етажи 1, конструкция: Масивна с дървен гредоред; 3./ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.3, със застроена площ от 52 кв.м., брой етажи - 1, конструкция: Масивна с дървен гредоред; 4./ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.4 със застроена площ от 93 кв.м., брой етажи 1, конструкция: Паянтова..
Ощеtargimot.com

Къща Гецово

Гецово с.Гецово, улица "Козлодуй" № 8
95 м²
13,500 лв
2016-11-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 в село Гецово, община Разград, област Разград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес: село Гецово, ул. "Козлодуй" № 8, с площ от 738 кв.м., при съседи: 18589.501.413, 18589.501.927, 18589.501.878,18589.501.412, заедно с находящите се в имота: 1./ От построената в югоизточната част на имота двуетажна жилищна сграда №1, масивна с дървен гредоред, включваща жилищен етаж и приземен етаж, преустроен в жилищен, само САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ с идентификатор 18589.501.411.1.1, състоящ се от антре, две стаи, всекидневна с кухненска ниша, санитарен възел и изба, при съседни самостоятелни обекти: над обекта -18589.501.411.1.2, на същия етаж – няма, под обекта – няма, с площ по документ: 95.00 кв.м.; 2./ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.2, със застроена площ от 57 кв.м., брой етажи 1, конструкция: Масивна с дървен гредоред; 3./ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.3, със застроена площ от 52 кв.м., брой етажи - 1, конструкция: Масивна с дървен гредоред; 4./ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.4 със застроена площ от 93 кв.м., брой етажи 1, конструкция: Паянтова..
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Козлодуй, Къща продажба
95 м²
10,500 лв
2017-4-4
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 в село Гецово, община Разград, област Разград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес: село Гецово, ул. "Козлодуй" № 8, с площ от 738 кв.м., при съседи: 18589.501.413, 18589.501.927, 18589.501.878,18589.501.412, заедно с находящите се в имота: 1./ От построената в югоизточната част на имота двуетажна жилищна сграда №1, масивна с дървен гредоред, включваща жилищен етаж и приземен етаж, преустроен в жилищен, само САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ с идентификатор 18589.501.411.1.1, състоящ се от антре, две стаи, всекидневна с кухненска ниша, санитарен възел и изба, при съседни самостоятелни обекти: над обекта -18589.501.411.1.2, на същия етаж – няма, под обекта – няма, с площ по документ: 95.00 кв.м.; 2./ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.2, със застроена площ от 57 кв.м., брой етажи 1, конструкция: Масивна с дървен гредоред; 3./ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.3, със застроена площ от 52 кв.м., брой етажи - 1, конструкция: Масивна с дървен гредоред; 4./ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.4 със застроена площ от 93 кв.м., брой етажи 1, конструкция: Паянтова..
Ощеtargimot.com