Къща Топола

Топола с.Топола, общ. Каварна,ул."Осма"№8
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.501.204 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич, адрес на поземления имот: с.Топола, общ.Каварна, ул. „Осма“ № 8 /осем/, с площ по скица от 1643 /хиляда шестстотин четиридесет и три/кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, ведно с попадащата в имота сграда: Сграда 72693.501.204.1 със застроена площ от 67 /шестдесет и седем/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - едно фамилна; при съседи за този имот: 72693.501.60, 72693.501.205, 72693.501.180, 72693.501.58, 72693.501.24, 72693.501.57, образуван от имот с номер по предходен план 501.59, кв. 12 /дванадесети/, по плана на с.Топола, общ.Каварна, одобрен 1985г., изменен 2001г., за който имот са отредени парцел IV - 59/четвърти - петдесет и девети/ и парцел V – 59, представляващ по акт за собственост дворно място с площ от 2584 /две хиляди петстотин осемдесет и четири/кв.м. В горепосочения ПИ с идентификатор 72693.501.204 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич попадат: Сграда 72693.501.204.2 със застроена площ от 18 /осемнадесет/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда 72693.501.204.3 със застроена площ от 16 /шестнадесет/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда 72693.50.204.4 със застроена площ от 13 /тринадесет/кв.м., предназначение: Складова база, склад, за които сгради липсват строителни книжа /разрешения за строеж, удостоверение за търпимост и др. актове/
Вчера в 18:51 targimot.com
67.0 м²
41 637,00 лв
Едноетажна къща в село Челопечене на 15 км от морето с двор 1100 кв.м.тел.00359899855101 www.roni.bg
17.01.17 г., 12:14 bazar.bg
100.0 м²
6 000,00 €
ТОП ОФЕРТА!!!!РЕАЛНА ОФЕРТА- В РЕГУЛАЦИЯ-ДО СТАДИОНА,РАВЕН СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОСТРОЙКИ- СТАРА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА!!!!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ.0885 876 862; 0899/973 193;870 17 72
11.01.17 г., 20:52 bazar.bg
50.0 м²
9 900,00 лв

Къща КАВАРНА

КАВАРНА ж.к. КАРВУНА РИЗОРТ, бл. Б 3
Недвижим имот- представляващ по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан във вх.рег.№1671 от 04.04.2008г.,том 1, акт №80/2008г. по описа на СВ Каварна, находящ се в гр. Каварна, община Каварна, обект Карвуна ризорт, в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 049010, 049011, а именно: КЪЩА „В13“, със застроена площ от 65.57кв.м. И разгъната застроена площ от 132.40кв.м., на два етажа и състояща се на първи етаж от – входно антре, коридор, дневен тракт с обширна дневна с кътове за готвене, хранене и почивка, една спалня, баня с тоалетна и стълбище; втори етаж – три самостоятелни спални с отделни бани и тоалетна, стълбище и коридор, при граници:от две страни – алея, паркоместа на тревна фуга, общ двор с къща „В12“ и къща „В10“, която къща се намира в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ 049010, 049011 - I, кв.49, по плана на гр. Каварна, с площ от 20 000кв.м., при граници, съгласно Скица №249/30.01.2008г., издадена от Община Каварна: имот №000206, имот №2 и имот №8, който урегулиран поземлен имот е образуван вследствие на обединяване на поземлен имот №049011 и поземлен имот №049010, съгласно влязъл в сила Подробен устройствен план за застрояване и регулация, утвърден със Заповед №289/20.02.2006г. на Кмета на Община Каварна, а по скица представляващ - СГРАДА с идентификатор №35064.49.16.28, находящ се гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ж.к. КАРВУНА РИЗОРТ, бл. Б 3, със застроена площ от 69кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор №35064.49.16, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изп. директор на АГКК, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 2, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: няма
10.01.17 г., 18:46 targimot.com
132.0 м²
43 800,00 лв
Каварна е град в Североизточна България, Област Добрич. Намира се на 60 километра от град Варна (Летище) и на 50 километра от град Добрич, 16 км от Балчик, на 30 км от курорта Албена, на 50 км от Златни пясъци и е на международен път Е87. Населението е около 12 000 жители. Градът разполага с малко яхтено пристанище, риболовна база, просторен плаж и курортни комплекси, обособили се край залива, образуван от малката река с очарователното име „Долината на авлигите“. Прорязаните варовикови скали и целият бряг са изключително живописни скали, особено ако се погледнат от вътрешността на морето. Освен с природни дадености, Каварна разполага с места за развлечения, подходящи за всеки вкус. Градът съчетава следите от бита на различни древни култури със съвременните тенденции. Продава тухлена къща с РЗП 174м2 разположена в парцел с площ от 620 кв.м., поддържан в отлично състояние и озеленен, ограден с плътна висока ограда. Къщата се намира в близост до градския стадион и много добре поддържан градски парк. Състои се от просторна дневна с кухненски бокс, който е оборудван със всички необходими електроуреди, три самостоятелни спални, баня и тоалетна, втора тоалетна за гости, камина, коридор, външен килер, просторна веранда, два входа. Къщата е с прекарано централно парно на газ и външна топлоизолация. В двора има барбекю с беседка и паркомясто за 2 коли. Продава се с обзавеждането. АКЦЕНТИ ЗА РАЙОНА Живописното Каварненско крайбрежие се разстила по протежение на 42 километра с общата площ на плажовете 74 000 кв.м., слабо разчленено с обособени малки естествени плажове, които допринасят за спокойната почивка на туристите през активния летен сезон. Предпоставка за бързото развитие на туризма на територията на Община Каварна е и добре изградената инфраструктура в курортните зони – Икантълъка, Курортна зона – Каварна и Русалка. Районът разполага с богат потенциал за развитието на: - морски и ваканционен туризъм в Морска зона - гр. Каварна, местността Икантълъка и ВС “Русалка”; - селски туризъм в селата Българево, Камен бряг, Топола и Божурец; - научно-опознавателен туризъм в природо-археологическите резервати “Яйлата” и “Калиакра”. Открити са два туристическо-информационни центъра в селата Българево и Камен бряг; - културен туризъм – Градски Исторически Музей - гр. Каварна, Експозиция “Добруджа и морето”, Етнографски комплекс, Художествена галерия, нос Чиракман; - конгресен туризъм се организира в хотел “Каварна”- Морска зона гр. Каварна и хотел “Деница” - местността Икантълъка; - велотуризъм; - пещерен туризъм; - в общината са създадени и първите за страната мидени ферми в местността Дълбока и нос Чиракман; - каварненският край предлага великолепни възможности и за екотуризъм във всички негови форми от семейната почивка в уюта на традиционната селска къща в Българево, Камен бряг или Топола до специализирания туризъм – наблюдения и фотографиране на птици и растения, на делфини и различни риби в крайбрежните води, запознаване с богатото културно историческо наследство; - специализиран туризъм; Наблюдение и фотографиране на флората и фауната – богатото разнообразие на птици привлича туристите от цял свят и допринася Община Каварна да се превърне в едно от най-предпочитаните места у нас за развитие на орнитоложки туризъм (местността Икантълъка, местността Болата, Долината на авлигите и Яйлата) и характерната за района степна растителност и редки видове, вписани в Червената книга на България (местността Болата, нос Калиакра, природо - археологическият резерват “Яйлата”(широколистният божур); - Голф – туризъм; - Събитиен туризъм – привлича все повече туристи и допринася за превръщането на Каварна в културна и рок столица на Балканския полуостров с вече ежегодното организиране на 6-ти май – празник на гр. Каварна, Международен Общобългарски Младежки Фолклорен Събор „С България в сърцето” , Миден и Рибен Фест, Седмицата на морето и "Калиакра" Рок Фест; - ловен туризъм – Муфлоново стопанство – с. Българево. Градът е известен с ежегодните рокфестивали и многобройните концентерти на световноизвестни рок изпълнители. Град Каварна ще ви очарова с древната си история още от времето на траките и много забележителности - останки от римски вили и стени, средновековни църкви и сгради, нос Калиакра, два природни резервата и много други. За Ден на града е избран празничният 6 май – Гергьовден. Богатата културна програма все повече привлича наши и чужди туристи. По - големи изяви в културната сфера са превърналите се в традиция международен Общобългарски младежки фолклорен събор “С България в сърцето”, националния фестивал на любителските театри с международно участие, атрактивния Миден и Рибен фест, празниците на морето. КУЛТУРНИ И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ * Резерват „Нос Калиакра“ известен с богатото си разнообразие от животински и растителни видове. С цел запазване на резервата, селото е включено в българо-швейцарска програма за опазване на околната среда,за което в центъра на Българево се намира богат културно-информационен център. * КК „Русалка“, създаден през 1968 година в прочутия Залив на птиците. Живописните пещери и малките закътани плажове с кристално чиста вода, в която играят семейства делфини създават неповторима атмосфера за пълноценна почивка. Многобройни археологически паметници, най – старите от които са от преди 8000 години, превръщат крайбрежието на “Русалка” в неповторим археологически резерват. Античните и средновековни крепости, скалните гробници, пещерите, жертвените камъни и днес са притегателен център за учени и специалисти от цял свят. * Местността Болата представлява малко заливче с пристанище. Това е лиман и тясна клисура, която се врязва в брега до бивша военна зона. От двете й страни има скални масиви с издълбани в тях пещери. През Болата протича къса рекичка, която се подхранва от множество извори. На мястото, където тя се влива в морето, се образува устие на лагуна. Тук е единственият пясъчен плаж в района на Калиакра. Болата е единствения резерват в България, включващ и акватория, морска площ. Тук могат да се наблюдават земеродни рибарчета, воден бик, чапли, гмурци и потапници. Оттук минава Виа Понтика - едно от основните пътища за миграция на прелетните птици. В пещерите на Болата са открити останки от антично селище и свидетелства за живот от 400 г.пр.Хр. , както и Малтийски кръст - свидетелство за търговията на Второто Българско царство с Венеция и Генуа. Стръмна пътека на север се изкачва до върха на скалната стена, откъдето се открива великолепен изглед към цялата клисура. Само оттук се вижда изцяло нос Калиакра. Ако се продължи на север, покрай високия отвесен бряг може да се стигне до прочутата местност Тауклиман "Птичият залив" и курорта “Русалка”.
22.12.16 г., 19:31 mirela.bg
174.0 м²
79 900,00 €
Продава двуетажна вила в морска зона Каварна. Първият етаж е от камък, втория етаж е с тухлена зидария.като тавана е с бетонна плоча. Основно ремонтирана през 2001г. Състои се от I - ви етаж: просторна дневна с кухня, склад, баня и тоалетна. II - ри етаж: 3 спални, 3 бани с тоалетни, тераса към морето. Къщата е с прекарани инсталации, в незавършен вид. Дворното място е 526м2, с денивелация, оградено, като от него също се открива прекрасна гледка към морето. Плажа на града е на 3мин пеша от имота. АКЦЕНТИ
22.12.16 г., 19:31 mirela.bg
160.0 м²
79 500,00 €

Етаж от къща КАВАРНА

КАВАРНА ул."Братя Миладинови" № 27, ет.2
ВТОРИ ЕТАЖ от жилищна сграда, обособен в самостоятелен обект с идентификатор 35064.501.1738.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 27.02.2008г., изменени със заповед № КД-14-08-1146 от 11.09.2008г. на Началника на СГКК-гр. Добрич, с адрес на имота гр.Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул."Братя Миладинови" № 27, ет.2, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.1738, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, състоящ се от дневна, кухня, хол, две спални, баня - тоалетна с площ от 125.00 кв.м. и прилежащи части: Мазе с площ от 25.00 кв.м. и ½ /една втора/ идеални части от таванско помещение, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 35064.501.1738.1.1, над обекта: няма ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 35064.501.1738 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, общ. Каварна, обл.Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр,Каварна, ул."Братя Миладинови" № 27, целият с площ от 379.00 кв.м. - по скица, а по нотариален акт – 380.00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: квартал 33, парцел XI-283, при съседи за поземления имот: 35064.501.1739, 35064.501.9628, 35064.501.2465, 35064.501.1737, 35064.501.1736
22.12.16 г., 0:49 targimot.com
190.0 м²
55 000,00 лв
Resell Your Apartment LTD предлага - Красива вила, напълно оборудвана за всички ваши нужди. Вилата е построена в голям парцел от 2323 кв.м в село Вранино.
13.12.16 г., 19:19 bazar.bg
200.0 м²
69 600,00 €
174.0 м²
79 900,00 €
Имоти ПРЕМИЕР предлага за продажба масивна триетажна къща с басейн в Каварна. РЗП на къщата 390 кв.м. Площ на парцела 420 кв.м. Разпределение: първи етаж: вестибюл, кухня, трапезария, гостна, спалня, баня и тоалетна. втори етаж: три спални и два санитарни възела трети етаж: голяма просторна спалня, таванско помещение за сушене на бельо. Къщата е напълно ГАЗИФИЦИРАНА. Разполага с централна топла вода. Има две места за паркиране на автомобили. Дворът е поддържан и аранжиран. Насаждения: грозде, фурма, киви, нар, смокиня. Овощни дръвчета: круша, ябълка, череша, праскова и орех. Къщата разполага с открит басейн. Код на офертата: 13538
30.11.16 г., 17:23 bazar.bg
390.0 м²
190 000,00 €
Предлагаме Ви 2 къщи в общ двор от 361 кв.м. Първата къща се състои от: 1 стая с кухня, баня и тоалетна. Втората къща се състои от: долна част - 1 битова стая с кухня и предверие, с камина; горна част - 1 спалня. Дворното място е 361 кв.м. с декоративен двор, барбекю, гараж. Имота е поддържан, със сменена ПВЦ дограма. А3422
30.11.16 г., 1:38 bazar.bg
90.0 м²
53 000,00 лв
Предлагаме Ви каменна къща с два отделни самостоятелни входа, без връзка помежду си. Първия вход е с 2 стаи и коридор. Вторият вход е с 1 стая с кухня, баня и тоалетна. Дворно място 600 кв.м. с лице на 2 улици, каменна ограда, стопански постройки. Имота е в добро състояние, поддържан с ПВЦ дограма. А3421
29.11.16 г., 23:58 bazar.bg
70.0 м²
63 000,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Едноетажна тухлена къща със застроена площ от 75 кв.м. намираща се добруджанското село Хаджи Димитър, разположено на 8 километра от морския бряг и курорта Русалка на път Е-87 Шабла- Варна, на 9 км от Каварна и Шабла и в близост до две голф игрища и множество курортни селища. Къщата се състои от входно антре, коридор, санитарен възел и три стаи. Подовете в стаите са на дюшеме, стените са на варова мазилка, а дограмата е дървена двукатна. Покривът е скатен с керемиди. Охлаждането на жилището през летните месеци е с климатик. До къщата има автомобилен гараж и стопанска постройка. Къщата е с със свързана към СОД сигнално охранителна система и камери за видео наблюдение. Дворно място с площ от 1700кв.м. е равно, обработваемо и оградено и в него има много и различни лозови и овощни насаждения. Имотът е целогодишно достъпен по асфалтов път и е захранен с ток и вода , а каналът е на септична яма . Къщата е в много добро състояние и е подходяща за постоянно обитаване.
25.11.16 г., 18:16 icbproperties.com
75.0 м²
18 900,00 €
Двуетажна къща построена през 1994г., находяща се в централната част на Каварна,в близост до Болницата.Разпределението на двата етажа е еднакво,а именно:Хол,кухня, спалня,баня и тоалет,перално помещение,с вътрешна стълба.Цялата къща е газифицирана.Подовите настилки са теракот и паркет.Два гаража.В двора има стара постройка с 2 стаи ,баня и тоалет.Правен е основен ремонт през 2010г.Има централен път до морето.
23.11.16 г., 19:21 bazar.bg
300.0 м²
125 000,00 €
Двуетажна къща с басейн до морето морето и Голф игрище Прекрасна къща РЗП115м2 на черноморския бряг (600 метра). Къщата е нова (тухла/ бетон) с перфектно озеленен двор, а басейнът предлага допълнителен конфорт. Разпределение на къщата: на първия етаж е всекидневната с трапезария и кухненски бокс и спалня с камина, на втория етаж са двете спални, баня и тоалетна. В двора на къщата е разположен голям басейн с размери 9 х 4 х 1, 4м и две допълнителни постройки (една за жива охрана и една за градински инструменти и машини). Къщата е двойно изолирана, оборудвана е с външни щори, собствен сателитна телевизия , интернет, охранителна алармена система свързана с охранителна фирма СОТ. Дворното място е 800 квадратни метри и е оградено с масивна ограда. Непосредствено до къщата се намира Голф игрище (Thracian Cliffs Golf Beach Resort (Golf course) on the Black Sea Coast) е едно от най-впечатляващите в България. Къщата се намира на 3 км от град Каварна, област Добрич и 50 км от град Варна. В близост до къщата се намира курортен комплекс 'Калиакрия' Номер на имота: 23328
15.11.16 г., 8:47 bazar.bg
115.0 м²
99 000,00 €
Едноетажна къща нуждаеща се от ремонт на 18 км от Каварна Къщата се намира в с. Василево, община Генерал Тошево./ по средата на главния път Генерал Тошево-Каварна/. На 25 км от морето при гр. Каварна и изграждащите се там голф игрища. На 40 мин. път с кола от летище Варна. Пътят е в много добро състояние и се поддържа открит през цялата година. Състои от парцел с площ 2 500 кв.м. и къща с РЗП 85 кв.м. Kъщата е монолитна, едноетажна постройка, изградена от тухли, цимент и дърво, и покрита с керемиди. Типична е за района на Добруджа от края на 70-те и началото на 80-те години на XX век. Има ток и вода в къщата и двора. При желание безпроблемно е включването на телефон. Състои се от три стаи-2 спални, кухня и коридор. Подът е дюшеме и цимент. Покривът е каратаван. Нуждае се от основен ремонт. Основите и стените са стабилни и здрави. Няма нужда от разрушаване на части от нея или цялата, и изграждането й отново. Удобна е за възстановяване и доизграждане. Към нея има и малки селскостопански постройки. Отбелязани са на скицата. Парцелът е достатъчно голям и дава възможност за изграждане на още една къща и обособяването й в самостоятелен имот. Лицето на съществуващия парцел е достатъчен. В двора има изграден, но в момента недействащ кладенец. Имотът е с лице към улица с макаданова настилка, в близост до асфалт. /Отстои на около 350 м от центъра, като в същото време се явява един от последните в този край на селото./ В селото функционират два магазина, селски ресторант, кафене и поща. Има редовен обществен транспорт до Генерал Тошево и Каварна. R.N.2156
14.11.16 г., 20:40 bazar.bg
85.0 м²
5 500,00 €
100.0 м²
40 000,00 лв

Мезонет, 125m 2 (продажба)

гр.Каварна, общ. Каварна Петя Петрова
Мезонет, състоящ се се от всекидневна с кухня, 2 спални, 2 баня с тоалетни и 2 тераси, на два етажа. Южно изложение с прекрасна панорамна гледка към морето/плажа. Напълно обзаведен и оборудван. Комплексът е построен буквално на ръба на плажа/залива и разполага с всички модерни удобства; функционира целогодишно и имотът може да се отдава под наем. Без комисионна, от собственик.
11.11.16 г., 15:18 homes.bg
125.0 м²
115 560,00 €

Къща Топола

Топола с.Топола, общ. Каварна, ул."Осма" № 8
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.501.204 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич, адрес на поземления имот: с.Топола, общ.Каварна, ул. „Осма“ № 8 /осем/, с площ по скица от 1643 /хиляда шестстотин четиридесет и три/кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, ведно с попадащата в имота сграда: Сграда 72693.501.204.1 със застроена площ от 67 /шестдесет и седем/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - едно фамилна; при съседи за този имот: 72693.501.60, 72693.501.205, 72693.501.180, 72693.501.58, 72693.501.24, 72693.501.57, образуван от имот с номер по предходен план 501.59, кв. 12 /дванадесети/, по плана на с.Топола, общ.Каварна, одобрен 1985г., изменен 2001г., за който имот са отредени парцел IV - 59/четвърти - петдесет и девети/ и парцел V – 59/пети - петдесет и девети/, представляващ по акт за собственост дворно място с площ от 2584 /две хиляди петстотин осемдесет и четири/кв.м. *В горепосочения ПИ с идентификатор 72693.501.204 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич попадат: Сграда 72693.501.204.2 със застроена площ от 18 /осемнадесет/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда 72693.501.204.3 със застроена площ от 16 /шестнадесет/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда 72693.50.204.4 със застроена площ от 13 /тринадесет/кв.м., предназначение: Складова база, склад, за които липсват строителни книжа /разрешения за строеж, удостоверение за търпимост и др. актове/, поради което същите не са предмет на продажба и не са взети предвид при формиране цената на имота.
11.11.16 г., 14:09 targimot.com
67.0 м²
37 406,00 лв
Нова къща в село на 8 км. от Каварна. Състои се от просторен дневен тракт- 38 м2, две спални по 14 м2. Дограмата е дървен стъклопакет, интериорни MDF врати. Парцела е 702 м.тел.00359899855101 www.roni.bg
9.11.16 г., 11:31 bazar.bg
95.0 м²
25 000,00 €
КОД В1281 Ситуирана на брега на Каварненския залив на Черно море, Spa Villa е една от редките пълни реализации на съвременното понятие за рекреационен лукс. Вилата разполага с уникален Спа Център с басейн от 143,13 кв. м., допълнен от фитнес салон и сауна. Вътрешната архитектура впечатлява с модерната си концепция за разпределение на пространствата. Забележителен комфорт осигуряват високите стандарти на изпълнение, дизайнерските мебели и пълното оборудване с висок клас черна и бяла техника. Срещайки постиженията на съвременните технологии с хармонията на чистата природа, Spa Villa е съвършеното място за пълноценен отдих на аристократите на новото време.Обща площ 762,05 кв. м,2 апартамента,4 студия,6 спални,6 бани с тоалетни,8 тераси с обща площ 80,3кв.м,басейн 143,13кв.м,фитнес салон,сауна,механа,барбекю,винарна,гараж 42,45кв.м.Контакт: Алексей 0888425554
28.10.16 г., 21:28 bazar.bg
878.0 м²
1 000 000,00 €

Вила КАВАРНА

КАВАРНА 1194-2010-ул.Черноморска №9а
-Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, ул.“Черноморска“ №9 А, представляващ ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 943 кв.м., представляващо УПИ ХІ в квартал 300 по плана на гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, по нотариален акт цялото с площ от 1000 кв.м., представляващо идеална част от пл. №1800 в квартал 82 и 83 по плана на гр.Каварна, имотът попада в поземлен имот с идентификатор №35064.501.2383 по кадастралната карта на гр.Каварна, при граници и съседи на дворно място, съгласно акт за собственост: север УПИ V, изток УПИ -Х, юг-улица, запад-УПИ ХІІ, ведно с построената в това дворно място ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 177.85 кв.м., изградена в груб строеж, съседи по скица на поземлен имот: 35064.501.2387, 35064.501.2405, 35064.501.2300,35064.501.2384, 35064.501.1110,35064.501.3427, 35064.501.1125, 35064.501.1126, 35064.501.1117, 35064.501.9685, 35064.501.1128, 35064.501.2999, 35064.501.1129, 35064.501.1130,035064.501.9695. Сгради, които попадат върху имота: идентификатор 35064.501.2383.1-площ 115кв.м.; сграда -идентификатор 35064.501.2383.2-застроена площ 69 кв.м.
24.10.16 г., 15:01 targimot.com
178.0 м²
100 020,00 лв
Селото се намира на 15 км от морето, на 9 км от гр. Каварна, на 60 км. от гр. Варна. Къщата е масивна, застроена на един етаж (площ 117 кв.м) и се състои от широк коридор (салон), три спални, кухня с трапезария и вътрешна баня с тоалетна. Има избено помещение в сутерена. Има нужда от основен вътрешен ремонт. Дворът (2000 кв.м) е ограден с масивна ограда, в него има допълнителни селскостопанки постройки и лятна кухня. Засаден е с овощни дървета - орех, черница, слива, ябълка и лозе. В селото има здравна служба, поща, ресторант, хранителен магазин. В близост до селото има минерален извор.
24.10.16 г., 14:00 mirela.bg
117.0 м²
6 500,00 €
Предлагаме ексклузивно предложение за продажба на къща в град Каварна! Къщата е със следното разположение: Партерен етаж състоящ се от гараж /с външен вход от улицата/, баня, тоалетна, стълбище /към избено помещение/, дневна, трапезария, кухня, стая, килер, баня, тоалетна. Четери външни входа /три от двора и един към избеното помещение/. Етажът е със застроена площ 215 м2. Първи жилищен етаж, състоящ се от южно жилище - дневна, трапезария-кухня, стая, сервизно помещением; североизточно жилище - дневна, трапезария-кухня, две стаи и сервизни помещения, общо стълбище, три балкона, със застроена площ 220 м2 Втори жилищен етаж, състоящ се дневна, трапезария, вестибюл, четири стаи и сервизни помещения, общо стълбище, два балкона, със застроена площ 220 м2 Мансарден етаж, състоящ се от шест стаи, баня, тоалетна, със застроена площ 220 м2 Складови помещения /изба и таван/ със застроена площ 133 м2.
22.10.16 г., 18:18 bazar.bg
1008.0 м²
113 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Каварна
1 2 3 4 5