40 м²
16,500
2017-1-14
Къща с.Иваново -две стаи на плоча,лятна кухня,масивен гараж в центъра .Двор-720кв.м.
Ощеbazar.bg
90 м²
46,000 лв
2017-1-14
Масивна двуетажна къща с двор в с.Иванова разгъната застроена площ от 90 кв.м. с гараж и избено помещение.Двор-342,5 кв.м.
Ощеbazar.bg

Продава се къща с.Кошов обл.Русе

Русе и област Иваново Кошов Баба Тонка 13
6 стаи
130 м²
29,400 лв
2016-3-31
Продава се масивна двуетажна къща с рзп 130 кв.м, разпределени между четири спални, баня и външна тоалетна. Къщата е тухлена – гредоред. Има наличен трифазен ток. Помещенията са в много добро общо състояние и след ремонт могат да се превърнат в чудесно място за живеене. Към имота има изграден гараж с големина 18 кв. м. В добре поддържан двор от 340 кв.м. са разположени стопански постройки. Има трайни овощни насъждения и лозница над външната порта. Висок каменен зид опасва цялата територия на имота. Селото се намира в Дунавската равнина на левия бряг на р. Черни лом по древния път, водещ от историческата крепост на с. Червен до голямата погранична р. Дунав. Селището е разположено на 29 км от град Русе в малка котловина, естествено защитена от североизток с хълмове и цяла верига скали. Проломът е живописен и интересен с причудливите си образувания от особеното изветряване на скалите.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Иваново, Къща продажба

Къща Тръстеник

Тръстеник ул. Плевен № 1
56 м²
14,580 лв
2018-1-15
ДВОРНО МЯСТО, намиращо се в село Тръстеник, община Иваново, област Русе, ул. Плевен № 1 /едно/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ-1088 /двадесет римско, хиляда и осемдесет и осем арабско/, в квартал 55 /петдесет и пет/, с неприложена регулация, с площ 777 кв.м. /седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/ и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при граници и съседи: улица, Тодор Найденов Манолов, наследници на Панталей Манолов и Йордан Алеков. Начална цена от която ще започне проданта: 14 580 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Тръстеник

Тръстеник ул. Плевен № 1
56 м²
16,200 лв
2017-4-17
ДВОРНО МЯСТО, намиращо се в село Тръстеник, община Иваново, област Русе, ул. Плевен № 1 /едно/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ-1088 /двадесет римско, хиляда и осемдесет и осем арабско/, в квартал 55 /петдесет и пет/, с неприложена регулация, с площ 777 кв.м. /седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/ и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при граници и съседи: улица, Тодор Найденов Манолов, наследници на Панталей Манолов и Йордан Алеков. Начална цена от която ще започне проданта: 16 200 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Божичен

Божичен УЛ. МАДАРА 16 - ИД 922/2013
86 м²
37,200 лв
2017-3-27
ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ГАРАЖ, с площ за парцела 1071.00 кв.м. /хиляда седемдесет и един квадратни метра/, а по скица с площ 1070.00 кв.м. /хиляда и седемдесет квадратни метра/, находящо се в село Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, съставляващо УПИ VI – 482 /шест римско четиристотин осемдесет и две арабско/, в квартал 41 /четиридесет и първи/ по регулационния план на с. Божичен, административен адрес: с. Божичен, общ. Иваново, ул. Мадара № 16 /шестнадесет/, при граници по нотариален акт: Минка Иванова, Тодор Тошев, Георги Въртелешков и улица, а по скица: УПИ VII-483, УПИ V-481, улица и терен. По време на описа са констатирани: външен басейн с площ 32.00 кв. м., за който не са представени документи за собственост и строителни книжа; навес без оградни стени с постройка зад него, служеща за кухненско помещение и перално помещение с площ 46.40 кв.м.; лятната кухня е преустроена в две самостоятелни стаи, всяка от които със собствен санитарен възел и обща застроена площ от 39.20 кв.м. Гаражът е обособен в стая за гости с отделен санитарен възел. ЦЕНА: 37 200.00 лв. вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 26 000 евро Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18;00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Тръстеник

Тръстеник ул. Плевен № 1
56 м²
16,800 лв
2017-2-12
ДВОРНО МЯСТО, намиращо се в село Тръстеник, община Иваново, област Русе, ул. Плевен № 1 /едно/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ-1088 /двадесет римско, хиляда и осемдесет и осем арабско/, в квартал 55 /петдесет и пет/, с неприложена регулация, с площ 777 кв.м. /седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/ и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при граници и съседи: улица, Тодор Найденов Манолов, наследници на Панталей Манолов и Йордан Алеков. Начална цена от която ще започне проданта: 16 800 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Тръстеник

Тръстеник ул. Плевен № 1
56 м²
21,000 лв
2016-11-6
ДВОРНО МЯСТО, намиращо се в село Тръстеник, община Иваново, област Русе, ул. Плевен № 1 /едно/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ-1088 /двадесет римско, хиляда и осемдесет и осем арабско/, в квартал 55 /петдесет и пет/, с неприложена регулация, с площ 777 кв.м. /седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/ и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при граници и съседи: улица, Тодор Найденов Манолов, наследници на Панталей Манолов и Йордан Алеков. Начална цена от която ще започне проданта: 21 000 лв.
Ощеtargimot.com