Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 138, ЕТ. 2
105 м²
24,000 лв
2016-11-10
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 31111.32.142.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 105 кв.м. (сто и пет квадратни метра), състоящ се от две стаи, хол, кухня, антре и сервизни помещения, с административен адрес: гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Смолян, обл. Смолян, бул. България № 138, ет. 2, находящ се в ТРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 31111.32.142.1, със застроена площ от 105 кв.м. (сто и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.32.142, с площ от 334 кв.м. (триста тридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 31111.32.142.1.1, над обекта: 31111.32.142.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 31111.32.122, 31111.32.156, 31111.32.153, 31111.32.158, ВЕДНО с правото на собственост върху ПОМЕЩЕНИЕ от 9 кв.м. (девет квадратни метра) и ЗАПАДЕН ГАРАЖ, находящи се на приземния етаж от сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху стълбищната клетка, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху поземления имот.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Златоград, Къща продажба

Къща в с. Падина, общ. Ардино

гр. Кърджали, Възрожденци
140 м²
46,000
2016-6-8
Напълно обзаведена къща в с. Падина, общ. Ардино. Намира се на 50 км от гр. Кърджали, на 60 км от Пампорово и на 30 км от Златоград. Разположена е в екологично чист район, в парцел от 750 кв.м, на два етажа / РЗП 140 кв.м /. Разполага с общо шест стаи и два санитарни възела, гараж и пристройка. Къщата притежава и собствен водоизточник. Продава се с наличното обзавеждане.
Ощеbazar.bg