Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Свети Иван Рилски" № 283
„1 / 2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.13.88, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с административен адрес ул. „Свети Иван Рилски“ № 283, с площ на целия имот съгласно кадастралната карта от 982 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10 метра“, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 68789.13.87, имот с идентификатор 68789.13.431, имот с идентификатор 68789.13.86, имот с идентификатор 68789.13.85, имот с идентификатор 68789.13.73, имот с идентификатор 68789.13.69, имот с идентификатор 68789.13.89, имот с идентификатор 68789.13.90, ВЕДНО с 1/2 ид.част от построената в така описания имот сграда: Сграда с идентификатор 68789.13.88.1, разположена в южната час на поземления имот със застроена площ, съгласно кадастралната карта от 134 кв.м, брой етажи – един, предназначение „Жилищна сграда – еднофамилна“, ВЕДНО със Сграда с идентификатор 68789.13.88.2, със застроена площ, съгласно кадастралната карта от 20 кв.м, брой етажи – един, предназначение „Хангар, депо, гараж“
11.01.17 г., 18:48 targimot.com
134.0 м²
31 594,00 лв
Продава се къща с дворно място на централна улица.На сутеренния етаж е разположен магазин около 75кв,м със складово помещение и санитарен възел с работещ бизнес.Има втори етаж и тавански етаж.и голямо мазе под магазина.Къщата е гредоред но е масивна.Дограмата е подменена с ПВЦ дограма,къщата е санирана.В двора е разположен голям гараж.Много добра инвестиция.При интерес тел.0878 211 139
3.01.17 г., 13:21 bazar.bg
230.0 м²
52 000,00 €

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Булаир" № 28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 68789.16.323 (землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, поземлен имот триста двадесет и три), находящ се в гр. Дупница, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789, по кадастралната карта одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес ул. "Булаир" № 28, с площ по кадастралната карта на целия имот 217,00 (двеста и седемнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение: "Урбанизирана"и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване", по кадастралния план на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, стар идентификатор имот планоснимачен номер № 2654 (две хиляди шестстотин петдесет и четири), при съседи на имота по скица: имот № 68789.16.322 - ниско застрояване, имот № 68789.16.324 - собственост на Богдан Ангелов Ставрев, имот № 687889.16.337 - ниско застрояване, имот № 68789.16.338 - ниско застрояване и имот № 68789.17.463 - второстепенна улица, ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 68789.16.323.1 (землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, поземлен имот триста двадесет и три, сграда едно), със застроена площ от 43,00 (четиридесет и три) квадратни метра, брой етажи: 1 (един) и конструкция: масивна с железен гредоред, и СГРАДА с с идентификатор № 68789.16.323.2 (землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, поземлен имот триста двадесет и три, сграда две), с предназначение: ГАРАЖ, със застроена площ от 19,00 (деветнадесет) квадратни метра, брой етажи 1 (един)
21.12.16 г., 19:44 targimot.com
43.0 м²
34 942,00 лв
Самостоятелна къща,находяща се в кв.Бешика.Много добра локация,Възможност за застрояване на още два етажа.Изцяло ремонтиран покрив,сменена ПВЦ дограма.Дворър е ограден с масивна ограда.Състои се от кухня,две спални,вестибюл,ремонтирана баня с тоалетна.При интерес тел.0878 211 139
20.12.16 г., 11:09 bazar.bg
70.0 м²
63 000,00 лв
ИМОТИ КИМА предлага стара къща във вилна зона Топлата вода, близо до гарата, на ул.В.Левски. Облагороден двор - череши, праскови, ябълки и др. с лека денивилация. Има ток, вода и канализация. Отделно Бунар, лятна кухня, открит гараж. Първи етаж - коридор с мивка, мазе, стая с мивка. Външни бетонни стълби към втори етаж - голяма южна тераса, коридор на дюшеме, голяма стая -28кв.м. на дюшеме, малка стая. Няма баня и тоалетна. Изложение - изток/юг/запад. Къщата е близнак. За повече информация: 02/ 9864823, 0896651974 *** ***
18.12.16 г., 3:27 bazar.bg
65.0 м²
10 000,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Княз Александър Батенберг" №37
„7/24 идеални части от Поземлен имот с идентификационен номер 68789.15.75, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 37, целият с площ от 499 кв. м., при съседи: имот № 68789.15.73; имот № 68789.15.74; имот № 68789.15.77; имот № 68789.15.79; имот № 68789.15.423; ВЕДНО с ПЪРВИ и ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота СГРАДА с идентификационен номер 68789.15.75.4, със застроена площ от 71.00 кв. м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна“
15.12.16 г., 22:05 targimot.com
71.0 м²
29 000,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Захари Стоянов" №1
„ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от СГРАДА с идентификационен № 68789.606.212.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Захари Стоянов“ № 1, с трайно предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, конструкция „Масивна с железен гредоред“, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от мазето, ВЕДНО с 1 / 2 ид.част от тавана, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от общите части на сградата, ВЕДНО с 50.50/186 кв.м. идеална част от поземления имот с идентификатор 68789.606.212, в който имот се намира сградата, с площ на целия имот от 186 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.606.216, имот с идентификатор 68789.606.217, имот с идентификатор 68789.606.282, имот с идентификатор 68789.606.211“.
15.12.16 г., 21:02 targimot.com
91.0 м²
37 800,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Саморанска" №54А
„1 / 2 идеална част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, която представлява самостоятелна къща близнак, ползвана откъм страната на съседите Миладин Георгиев Миладинов и Цвета Димитрова Миладинова, която сграда е с идентификатор 68789.603.260.1, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Саморанска“ № 54А, със застроена площ на цялата сграда от 113 кв.м., брой етажи - два, с трайно предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, конструкция „Масивна с дървен гредоред“, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68789.603.260.3, със застроена площ на цялата сграда от 28 кв.м., брой етажи - един, с трайно предназначение „Хангар, депо, гараж“, конструкция „Масивна с дървен гредоред“, преустроена в кафе-аператив, ВЕДНО с 1 / 2 идеална част от поземления имот с идентификатор 68789.603.260, в който имот се намират сградите, с площ на целия имот от 536 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.603.280, имот с идентификатор 68789.603.281, имот с идентификатор 68789.603.261, имот с идентификатор 68789.603.259, имот с идентификатор 68789.603.392“.
15.12.16 г., 18:49 targimot.com
113.0 м²
36 000,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Каваклия"№3
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.601.160, находящ се в гр. Дупница, ул. „Каваклия“ № 3, обл. Кюстендил с площ на целия имот от 496.00 кв.м, трайно предназначение„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м/“, при граници и съседи на имота: поземлен имот с идентификационен № 68789.601.159, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.161, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.162, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.163, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.146, ВЕДНО с построените в така описания имот сгради: СГРАДА с идентификационен № 68789.601.160.1, със застроена площ от 75.00 кв.м, брой етажи – два, с предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификационен № 68789.601.160.2, със застроена площ от 43.00 кв.м, брой етажи – един, с предназначение – Промишлена сграда.
15.12.16 г., 18:48 targimot.com
75.0 м²
17 400,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул."Бабуна планина" 49, ет.2
Предишни търгове на този имот
14.12.16 г., 7:58 targimot.com
95.0 м²
33 933,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бабуна планина" № 28
„ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от СГРАДА с идентификационен № 68789.605.71.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Бабуна планина“ № 28, със застроена площ от 73.00 кв.м., с предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи - два, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от поземления имот, в който е построена сградата с идентификатор 68789.605.71, с площ на целия имот от 259 кв.м.“
9.12.16 г., 19:51 targimot.com
73.0 м²
16 800,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
132/211 /сто и тридесет и две върху двеста и единадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.605.333 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот от 211. 00 /двеста и единадесет/ квадратни метра с ТПТ: урбанизарана, с НТП: ниско застрояване, със стар идентификатор № 200, кв. 50, парцел V-531, 532, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 57. 00 /петдесет и седем/ квадратни метра при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж и под обекта- няма; над обекта № 68789.605.333.2.2, както и със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.2 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда две/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 68. 00 /шестдесет и осем/ квадратни метра при граници: на същия етаж и над обекта- няма; под обекта 68789.605.333.2.1
17.11.16 г., 21:38 targimot.com
125.0 м²
41 621,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68789.606.144.1.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, етаж 1 /първи/, който обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 104 /сто и четири/ квадратни метра, при съседи на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.144.1.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, две/, който обект представлява ПЪРВИЯ ЕТАЖ ведно с дюкянската част на същия етаж и съответните идеални части от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-683 /девети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин осемдесет и три/, в квартал 34 /тридесет и четвърти/, съгласно ЗРП на град Дупница, одобрен със Заповед № 289/1993 г., ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, с площ ат 261 /двеста шестдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията7 Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: имот планоснимачен номер 683 /шестстотин осемдесет и три/, квартал 34 /тридесет и четвърти/, парцел ІХ /девети/, при съседи на имота съгласно представена скица: имоти с идентификатори 68789.606.270 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста и седемдесет/, 68789.606.143 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и три/, 68789.606.145 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и пет/ и 68789.606.264 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста шестдесет и четири/
17.11.16 г., 21:37 targimot.com
104.0 м²
20 400,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Антим І" №16, ет.1,
„ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ парцел ХІV, отреден за имот с планоснимачен № 1461, в квартал 82, по регулационния план на гр.Дупница, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница представлява, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 68789.607.523.1.1, находящ се в гр.Дупница, ул.“Антим Първи“ №16, ет.1, ап.1 с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 със застроена площ от 91.00 кв.м., при съседи на обекта : на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта обект с идентификатор №68789.607.523.1.2, който обект е построен в СГРАДА с идентификатор №68789.607.523.1 находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.607.523., ВЕДНО с прилежащите му процент идеални части от общите части на сградата, а именно сутеренен етаж, тавански етаж и дворно място.
17.11.16 г., 21:36 targimot.com
91.0 м²
24 400,00 лв

Къща Крайни дол

Крайни дол общ. Дупница, обл. Кюстендил
„ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПАЯНТОВ НАВЕС пред жилищната сграда и ПАЯНТОВ НАВЕС зад жилищната сграда, ВЕДНО с ДВОРНОТО МЯСТО от 690.00 кв.м., при съседи: дере – път, Яне Спасов Огненски и Иван Христов Янев – съгласно нот. Акт №132, том ІV, дело № 1445/1974 г., о съгласно Скица № 306/30.05.2012 г., издадена от Община Дупница, презаверена на 25.08.2014 г. – ДВОРНО МЯСТО, съставляващо имот № 22, отреден за парцел VІ, кв. 7 по плана на с. Крайни дол, с площ от 715.00 кв.м., с неуредени регулационни сметки, при съседи: УПИ Парцел VІІІ-23, собственост на наследници на Иван Янев, улица, имот № 21, отреден за Парцел VІ, собственост на АПК и УПИ Парцел ХІІІ-55, ВЕДНО с Лятна кухня с площ от 9.00 кв.м., находяща се в дворното място, както и Прилежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 70.00 кв.м. към сградата и ТАВАН с площ 70.00 кв.м.
17.11.16 г., 17:25 targimot.com
70.0 м²
24 000,00 лв
Предлагаме за продажба втори етаж от къща с площ 77 кв. м. заедно с 1/2 идеална част от таван, мазе, самостоятелен гараж и 1/2 и.ч. от двор с площ 598 кв.м. Имотът се намира в центъра на гр. Дупница. Възможна е замяна за малко жилище в София. ID 74115
15.11.16 г., 15:29 bazar.bg
77.0 м²
25 000,00 €

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Евтим Трайчев" №71
„1 / 2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификационен номер № 68789.15.131, находящ се в гр.Дупница, ул.“ Евтим Трайчев“ №71, целия с площ от 235 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м./“, при граници и съседи: имоти с идентификационни номера: № 68789.15.130, №68789.15.129, №68789.15.133, №68789.15.430, №68789.15.132, който имот е идентичен с ДВОРНО МЯСТО, съставляващо имот с планоснимачен № 4965, находящ се в гр. Дупница, с площ от 201.50 кв.м., който имот е включен в парцел VII, в кв. 162, по регулационния план на гр. Дупница, с урегулирано пространство за целия парцел от 390.50 кв.м., при граници и съседи на поземления имот: улица с осови точки 2049-2061, парцел VIII-4964, на Йордан Иванов, парцел ХIV-4958, на Живко Станков, парцел VI-4967, на Димитър Ковачки и Йорданка Ковачка, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.1, със застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначиние „Селскостопанска“, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.2, със застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначиние „Хангар, депо, гараж“, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.3, със застроена площ 64 кв.м., брой етажи 3, предназначиние „Жилищна сграда, еднофамилна“.
31.10.16 г., 15:39 targimot.com
64.0 м²
10 500,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Изгрев“ № 21
„МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.604.115.1, с площ от 88.00 кв.м., която сграда представлява половината от КЪЩАТА БЛИЗНАК, ВЕДНО с Поземлен имот с идентификационен № 68789.604.115, с адрес: гр. Дупница, ул. „Изгрев“ № 21, с площ от 274.00 кв.м.
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
88.0 м²
26 250,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Изгрев" №21
„МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 68789.604.114.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с площ от 74.00 кв.м, която сграда представлява половината от КЪЩАТА БЛИЗНАК разположена в предната част на имота, ВЕДНО с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.604.114, в който е построена сградата с адрес: ул. „Изгрев“ № 21, с площ по кадастрална карта 274 кв.м., при съседи ниско застрояване/до 10 м./, имот № 68789.604.108, имот № 68789.604.113, имот № 68789.604.115, имот № 68789.604.148, имот № 68789.604.148.“
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
74.0 м²
22 500,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Баба Тонка" № 16, ет.1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от входно антре, две стаи, столова с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, със застроена площ от 93.00 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/, и ГАРАЖ със застроена площ 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ , находящи се в СГРАДА с идентификатор 68789.605.51.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот петдесет и едно, сграда едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07 .2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на сградата: гр. Дупница, ул.”Баба Тонка” № 16, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.605.51, Брой етажи: 3 /три/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при граници и съседи на имота: поземлен имот с идентификатор 68789.605.435, 68789.605.50, 68789.605.52 и 68789.605.66, /съгласно Скица на сграда № 669/20.02.2012 г. на Служба по ГКК град Кюстендил/, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 43 875 лв. /четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/.
28.10.16 г., 16:11 targimot.com
93.0 м²
43 875,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Венелин" № 88, ет.1
1. 62/562 /шестдесет и два от петстотин шестдесет и два квадратни метра идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.14.233 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район четиринадесет, имот двеста тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Венелин” № 88, с Площ на целия имот: 562 кв.м. /петстотин шестдесет и два квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: 4620 /четири хиляди шестстотин и двадесет/, при съседи: 68789.14.229, 68789.14.431, 68789.14.234, 68789.14.236, 68789.14.232, 68789.14.231, 68789.14.230, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.14.233.4.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район четиринадесет, имот двеста тридесет и три, сграда четири, обект едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул."Венелин” № 88, ет.1, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Посочена в документа площ: няма, /64 кв. шестдесет и четири квадратни метра по нотариален акт за договорна ипотека/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 68789.14.233.4.2, ВЕДНО с прилежащите зимнични помещения от югозападната страна и 1 /2 /една втора идеална част/ от общите части на сградата, съгласно Скица на № 15-377283/02.08.2016 г., на Служба по ГКК град Кюстендил, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 41 625 лв. /четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и пет лева/.
28.10.16 г., 13:36 targimot.com
64.0 м²
41 625,00 лв

Продава просторен етаж от къща в Дупница

кв. Христо Ботев гр. Дупница обл. Кюстендил
Частно лице продава просторен етаж от къща с чиста площ 110 м². Четири стаи на паркет, кухненски бокс, коридор и баня на теракот. Две големи тераси с изглед към Рила. Цента включва 70 м² двор, лятна кухня и гараж (36 м²), две мазета с обща площ 28 м² и 37 м² таван.
24.10.16 г., 17:50 alo.bg
150.0 м²
35 000,00 €
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.604.86 по КК на гр. Дупница с адрес: гр. Дупница, ул. „Свобода“ № 1, целия с площ 212 кв. м., ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.604.86.1 състояща се от два жилищни етажа със застроена площ всеки от тях по 113.90 кв. м. и тавански етаж със застроена площ 61.10 кв. м. и два броя гаражи със застроена площ 20.15 кв. м. всеки от тях.“
24.10.16 г., 14:30 targimot.com
114.0 м²
13 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Дупница
1 2 3 4