Етаж от къща ХАСКОВО

ХАСКОВО ул. Драгоман 16, ет. 0 и ет. 2
виж сканирано обявление
16.01.17 г., 18:27 targimot.com
160.0 м²
40 012,00 лв

Етаж от къща ХАСКОВО

ХАСКОВО ул. Драгоман 16, ет. 3
виж сканирано обявление
16.01.17 г., 18:23 targimot.com
80.0 м²
23 890,00 лв
Масивно строителство от 90-те години. Къщата е на два жилищни етажа по 65 м2, мазе под цялата къща, таванско помещение и гараж за няколко коли-66 м2. Централен водопровод и канализация, отделно има и кладенец с помпа, свързан към къщата. В околните къщи се живее целогодишно. Разпределение: първи етаж-дневна, кухня, веранда, баня с тоалетна, вътрешни стълби към втори етаж-две спални, кабинет, баня с тоалетна. Строена е законно, изрядна документация. Къщата е много здраво строителство. Нуждае се от вътрешен ремонт. За контакт Анелия Ангелова 0878432673, 0898421912
16.01.17 г., 13:00 bazar.bg
130.0 м²
29 900,00 €

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ДРАГОМАН" № 176
ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификационен номер 17395.501.2951.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две девет пет едно точка едно/, с предназначение жилищна сграда еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 17395.501.2951 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две девет пет едно/, находяща се в град Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 71/02.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с вписан административен адрес: гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. „Драгоман”, с площ по схема от 104 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, който имот съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 98/2007г., по описа на Елена Ласина Нотариус, рег. № 137 на Нотариалната камара, с район на действие PC Гоце Делчев, вписан в СВ Гоце Делчев с вх. рег. № 1508/15.05.2007 г., акт № 139, том I/2008 г. представлява ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 80 /осемдесет/ квадратни метра, състояща се от приземен гаражен етаж, първи жилищен етаж и таван, построена на основание отстъпено право на строеж върху държавна земя в имот с планоснимачен номер 2951 /две хиляди деветстотин петдесет и едно/, на който имот ведно с имоти планоснимачни номера 2952 и 2953 /две хиляди деветстотин петдесет и две, и две хиляди деветстотин петдесет и три/ е отреден урегулиран поземлен имот парцел VII /седем/ от квартал 216 /двеста и шестнадесети/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32 /номер тридесет и две/ от 1992 /хиляда деветстотин деветдесет и втора/ година на Кмета на Община Гоце Делчев, област Благоевградска, при съседи за имота по документ за собственост: от две страни улици, зелен пояс и държавен парцел, и при съседи на имота по скица: от изток улица, от запад край на регулацията, от север УПИ парцел VIII 2954 /осем за имот планоснимачен номер две хиляди деветстотин петдесет и четири/ и от юг УПИ парцел VI /шест/. В сградата има построен втори жилищен етаж, на етап „груб строеж”, за който няма издадени строителни книжа, няма изработена кадастрална схема и не е предмет на публичната продан. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 28 845,00 лв. / двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и пет лева /.
13.01.17 г., 18:50 targimot.com
28 845,00 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ДРАГОМАН" № 50, ЕТ. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.2708.1.1 /едно, седем, три, девет, пет точка пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр.Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Драгоман” № 50 /петдесет/, ет.1 /първи/, с площ от 81,16 кв.м. /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе 12,91 кв.м. /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра/; мазе 22,33 кв.м. /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/ и 1/2 / една втора/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, и над обекта: 17395.501.2708.1.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2708 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 165/сто шестдесет и пет кв.м./ квадратни метра, с начин за трайно ползване ниско застрояване /до 10м /, със стар номер: имот № 2708 /две, седем, нула, осем/; квартал: 159 /сто петдесет и девети/; парцел: ІV /четвърти/, при съседи: ПИ № 17395.501.2707; ПИ№ 17395.501.2721 и от две страни улица, който обект по документи за собственост има следните характеристични данни: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелно жилище, със застроена площ от 81.16 /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в урегулиран поземлен имот парцел ІV/четвърти/, имот планоснимачен номер 2708 /две хиляди седемстотин и осем/ от квартал 159 /сто петдесет и девети/ по плана на град Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/ 1992 година на кмета на Общината, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: от североизток УПИ /парцел/ ІІІ 2707 /трети за имот две хиляди седемстотин и седми/, от северозапад УПИ /парцел/ V 2721 /пети за имот две хиляди седемстотин гр.БЛАГОЕВГРАД, ул. Тодор Александров № 41, ет. 3, офис 15,16 и 17, тел. 073836295, 0878919439; и двадесет и първи/, от югоизток улица и от югозапад улица, ведно със североизточното МАЗЕ със застроена площ от 12.91 /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни/ квадратни метра и югозападнато МАЗЕ със застроена площ 22.33 /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни/ квадратни метра, двете разположени на ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ от описаната сграда, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на жилищната сграда и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 22 602,00 лв. / двадесет и две хиляди шестстотин и два лева /.
13.01.17 г., 18:25 targimot.com
81.0 м²
22 602,00 лв
КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ - САМО ДО 25 ДЕКЕМВРИ - 23 000 ЕUR. Страхотна вила само на 50км. от София! Село Чорул се намира в община Драгоман(само на 5 км от Драгоман) сред тишината, зеленината и спокойствието на планината. Къщата е масивно строителство от 1981г. на 2 етажа и сутерен. Състои се от: Първи етаж - дневна с трапезария, кухня, тераса, втора тераса, баня с тоалетна, коридор. Втори етаж - Две спални с общ балкон, коридор, трета спалня. Сутерен, гараж. Достъпът до имота е по ново асфалтиран път. Към къщата има двор 500 кв.м. За повече информация и огледи: 0899 35 55 47, брокер Мирослав Димов; Оферта 647;
13.12.16 г., 19:18 bazar.bg
120.0 м²
23 000,00 €
ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ- На 50 км. от София Двоорно място 780кв.м в регулация, тухла, канализация,селскостопанска сграда.Къщата е с два входа , едноетажна.Разпределение; два коридора , две спални ,дневна, кухня, баня с бойлер на ток и водна риза включена към локално парно с камина алуминиеви радиатори.Подходяща за вила и къща за постоянно живеене.Разчупена на асфалтов път, в центъра на 300 м магазин, ресторант , интернет вода ,кабел.На 7 км от г. Драгоман целогодишен достъп , кладенец с хидрофор с включено водоподаване към къщата.Дограма прозорци и врати златен дъб.Удобен транспорт за София шест пъти на ден.Чист въздух, спокойствие уют. Брокер: Людмила Савова - 0878360333; ЕППИ - 23 ГОДИНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ!!! оферта 1532
22.11.16 г., 9:09 bazar.bg
150.0 м²
50 000,00 €

Етаж от къща ХАСКОВО

ХАСКОВО ул. Драгоман, ет. 3
виж сканирано обявление
8.11.16 г., 9:17 targimot.com
80.0 м²
27 312,00 лв

Етаж от къща Драгоман

Драгоман ул. Спортист № 5
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от Двуетажна двуфамилна масивна жилищна сграда, обособен като самостоятелно жилище, находящ се в гр. Драгоман, ул. Спортист № 5, със застроена площ от 80,00 кв.м.(осемдесет квадратни метра), състоящ се от входно антре, санитарен възел с предверие, кухненска ниша с кухня-дневна, тераса и две спални, при граници на етажа: от северозапад - стълбищна клетка и двор, от североизток - двор, от югоизток - двор, от югозапад - двор, отдолу - зимнични помещения, отгоре - втори жилищен етаж, заедно със 1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от общите части на сградата, ведно със съответното право на строеж върху имота, в който е построена сградата, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII-689 (тринадесети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин осемдесет и девет), от квартал 37 (тридесет и седми), по плана на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, целият с площ 585,00 кв.м. (петстотин осемдесет и пет квадратни метра), при граници на имота, съгласно скица: улица с о.т.о.т. 95-96, улица с о.т.о.т. 95-90, УПИ ХIV-691 и УПИ ХII-690.
27.10.16 г., 14:08 targimot.com
80.0 м²
21 600,00 лв

Къща Владиславци

Владиславци община Драгоман
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИШНА СГРАДА, застроена на площ от 75.55 /седемдесет и пет цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м. и с РЗП 151.10 /сто петдесет и едно цяло и десет стотни/ кв.м., ведно с ДВОРНОТО МЯСТО, в което е застроена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ ХV-240 /петнадесети за имот двеста и четиридесети/ от кв.23 /двадесет и трети/ по регулационния план на с. Владиславци, Софийска област, целият с площ от 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м.. при граници и съседи: УПИ ХIV-240 /четиринадесети за имот двеста и четиридесети/, ХII-239 /дванадесети за имот двеста тридесет и девети/, УПИ ХI-259 /единадесети за имот двеста петдесет и девети/, УПИ Х-238 /десети за имот двеста тридесет и осми/, УПИ ХVI-240 /шестнадесети за имот двеста и четиридесети/ и улица с ок. 146-147 по плана на с. Владиславци, от същия квартал.
27.10.16 г., 13:20 targimot.com
76.0 м²
14 400,00 лв
ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП.Ток,вода,канал.Къщата е на 2 етажа,на всеки етаж има сан.възелГолямо сухо мазе.Хубава тераса за барбекю.Здрав покрив.Голям гараж-66квм,който може да се използва за живеене или работилница.КЛЮЧ.Петрова-9542722,0879603803,0879603800.ОГЛЕД САМО СРЕЩУ ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД .КОМИСИОН ПО ДОГОВАРЯНЕ.
25.10.16 г., 8:39 bazar.bg
120.0 м²
29 000,00 €

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "ДРАГОМАН" №51, ЕТ.1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.2708.1.1 /едно, седем, три, девет, пет точка пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр.Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Драгоман” № 50 /петдесет/, ет.1 /първи/, с площ от 81,16 кв.м. /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе 12,91 кв.м. /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра/; мазе 22,33 кв.м. /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/ и 1/2 / една втора/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, и над обекта: 17395.501.2708.1.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2708 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 165/сто шестдесет и пет кв.м./ квадратни метра, с начин за трайно ползване ниско застрояване /до 10м /, със стар номер: имот № 2708 /две, седем, нула, осем/; квартал: 159 /сто петдесет и девети/; парцел: ІV /четвърти/, при съседи: ПИ № 17395.501.2707; ПИ№ 17395.501.2721 и от две страни улица, който обект по документи за собственост има следните характеристични данни: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелно жилище, със застроена площ от 81.16 /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в урегулиран поземлен имот парцел ІV/четвърти/, имот планоснимачен номер 2708 /две хиляди седемстотин и осем/ от квартал 159 /сто петдесет и девети/ по плана на град Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/ 1992 година на кмета на Общината, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: от североизток УПИ /парцел/ ІІІ 2707 /трети за имот две хиляди седемстотин и седми/, от северозапад УПИ /парцел/ V 2721 /пети за имот две хиляди седемстотин и двадесет и първи/, от югоизток улица и от югозапад улица, ведно със североизточното МАЗЕ със застроена площ от 12.91 /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни/ квадратни метра и югозападнато МАЗЕ със застроена площ 22.33 /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни/ квадратни метра, двете разположени на ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ от описаната сграда, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на жилищната сграда и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 28 252,50 лв. / двадесет и осем хиляди двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки /.
24.10.16 г., 14:08 targimot.com
81.0 м²
28 252,00 лв
Двуетажна масивна къща с РЗП 200,2 кв.м. На първи /наземен/ етаж:антре, кухня, хол, спалня, складово помещение/може да се трансформира в голяма стая/, WC. На втори етаж: кухня, хол и три спални /едната с тераса към вътрешния двор/.Широки вътрешни стълби между първи и втори етаж.В парцела има и : масивни стопански постройки, тревни площи и градина. Парцел-390кв.м. Обади се и цитирай този код: 308601
11.10.16 г., 15:33 bazar.bg
200.0 м²
35 400,00 €
160.0 м²
70 000,00 €
Двуетажна масивна къща с РЗП 200 кв.м. На първи /наземен/ етаж:антре, кухня, хол, спалня, складово помещение/може да се трансформира в голяма стая/, WC. На втори етаж: кухня, хол и три спални /едната с тераса към вътрешния двор/.Широки вътрешни стълби между първи и втори етаж.В парцела има и : масивни стопански постройки, тревни площи и градина.Парцел-390кв.м.СГРАДА: Масивна къща с колони и стоманобетонна плоча между първи и втори етаж.Между втори етаж и тавана е гредоред, затворен от окачен таван.Каменни стени на първи етаж.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В центъра на гр.Драгоман, зад общинатаПРЕДИМСТВА: На централно за Драгоман място в близост до търговски и общински обекти.Целогодишен достъп и постоянно живеещи наоколо съседи.Обади се СЕГА и цитирай този код 308601!
27.08.16 г., 0:57 address.bg
200.0 м²
35 400,00 €
Двуетажна масивна къща с РЗП 200,2 кв.м. На първи /наземен/ етаж:антре, кухня, хол, спалня, складово помещение/може да се трансформира в голяма стая/, WC. На втори етаж: кухня, хол и три спални /едната с тераса към вътрешния двор/.Широки вътрешни стълби между първи и втори етаж.В парцела има и : масивни стопански постройки, тревни площи и градина. Парцел-390кв.м. Обади се и цитирай този код: 308601
19.08.16 г., 22:47 bazar.bg
200.0 м²
35 400,00 €

Масивна къща

град Драгоман
Продаваме къща , на спирка Калотина 40 км от София , охраняема , 210 кв. м , с гараж, двор 1200 кв. м , до борова гора , целогодишен достъп, ток , вода , канализация.С собствена земя ,която в момента върви по 5 - 6 евро на кв.м Спирка Калотина не е село Калотина.Спирка е охраняема гранична зона и се намира на граница.
16.06.16 г., 15:16 bezplatno.net
30 000,00 €

Продава се къща спешно

София и област Годеч Букоровци пътя за драгоман
Спешно !!! Продавам нова завършена къща на 2км. От годеч къща 150м2 с двор 800м2+23000м2 срещу къщата 23 декара земя на 100-200м от къщата !!!
31.03.16 г., 10:43 555.bg
4 стаи
49 000,00 лв

Продава спешно къща на 40 км. западно от софия .

София и област Драгоман Цацаровци с.Цацаровци
Продава къща с целогодишен достъп и възможност за живеене с локално отопление на твърдо гориво или ток в тих ловно-рибарски район на 40 км. западно от София. Къщата е на три нива . Първо ниво есобособена голяма стая. отделна кухня сбаня и тоалетна .Второ ниво се състои от 50кв.м. всекидневна на две нива надюшаме итеракот плюс спалня кухня сбаня и тоалетна тераса 15кв.м. с панорамен изглед и гараж заедин автомобил.Трето ниво е достъпно по вътрешна художествено устроена стелба масивно строителство от второ ниво и се състои отдве спални помещения и панорамна тераса. В двора на къщата който е ограден с бански тип дувар с височина 2.5м има навес наплощ100кв.м. с двоино барбекю и панорамен изглед . в ниската част на двора се намира басейн на60кв.м. площ и овощтни дървета. От източната страна на двора има гараж с малка стая .Гаража побира 3 автомобила .Къщата има собствен водоизточник бърз интернет ивсички видове телевизия.
31.03.16 г., 10:39 555.bg
7 стаи
180 000,00 лв
ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ- На 50 км. от София Двоорно място 780кв.м в регулация, тухла, канализация,селскостопанска сграда.Къщата е с два входа , едноетажна.Разпределение; два коридора , две спални ,дневна, кухня, баня с бойлер на ток и водна риза включена към локално парно с камина алуминиеви радиатори.Подходяща за вила и къща за постоянно живеене.Разчупена на асфалтов път, в центъра на 300 м магазин, ресторант , интернет вода ,кабел.На 7 км от г. Драгоман целогодишен достъп , кладенец с хидрофор с включено водоподаване към къщата.Дограма прозорци и врати златен дъб.Удобен транспорт за София шест пъти на ден.Чист въздух, спокойствие уют. Брокер: Людмила Савова - 0878360333; ЕППИ - 23 ГОДИНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ!!! оферта 1532
28.03.16 г., 19:29 bazar.bg
150.0 м²
50 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща с полувкопан приземен етаж със застроена площ от 80 кв.м. намираща се на тихо място до малка рекичка в централната част на село Габер недалеко от град Драгоман. На първия полувкопан приземен етаж са разположени гараж и три избени помещения.На достъпният по масивна външна и вътрешна стълба втори етаж има хол, кухня, спалня, баня с тоалетна и тераса, като подовите настилки на стаите са на ламинат а в санитарните и общите помещения на теракот. На третото ниво има коридор с вътрешно стълбище свързващо всички нива на къщата, три стаи и тераса. Дограмата е нова ПВЦ със стъклопакет. На първите две нива е изпълнена външна топлоизолация по фасадата, но е без външна мазилка. Дворното място с площ от 650кв.м. е равно, обработваемо и оградено и в него има непресъхваем кладенец. Имотът е целогодишно достъпен. Захранен с ток и вода и е с централна канализация. Къщата е подходяща за постоянно обитаване.
25.03.16 г., 15:13 icbproperties.com
250.0 м²
26 400,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се монолитна тухлена къща, построена през 1990г. в село Табан,разположено на 6км. западно от гр. Драгоман. Къщата е в добро състояние и се продава с дворно място от 785кв.м. Сградата е със следното разпределение: Сутерен: гараж и мазета с обща площ от 47кв.м. Първи етаж: хол, кухня, трапезария, общи тоалетна и баня с обща площ от 47кв.м. Втори етаж: две спални, общи тоалентна и баня, 2 тераси с обща площ от 59кв.м., Таванска стая с площ от 17кв.м. Етажите са свързани посредством вита вътрешна метална стълба.
25.03.16 г., 14:53 icbproperties.com
2 стаи
170.0 м²
27 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Триетажна къща в близост до гора и рекичка на около 50км от град София. На сутерена има механа в битов стил,мазе. На първия етаж са разположени голям хол с камина,кухня, баня с тоалетна. Вторият етаж се състои от три стаи, вътрешна и външна тераса. Къщата е в много добро състояние.
25.03.16 г., 14:49 icbproperties.com
3 стаи
150.0 м²
46 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се масивна двуетажна къща с площ 80кв.м. в село Раяновци, Софийска област. На първия етаж има голям хол с камина и венецианска мозайка на пода,кухненски бокс и тоалетна. На втория етаж има две спални с паркет на пода и тераса. Под покрива има таванско помещение за склад. Къщата е свързана към ел. мрежа и водопровод. Канализация в септична яма. Отопление с дърва чрез камината. Дворно място от 816кв.м. в регулация с плодни дръвчета и чешма.
25.03.16 г., 14:48 icbproperties.com
2 стаи
80.0 м²
25 800,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Драгоман
1 2