ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА с площ 104кв.м.,находяща се в центъра на гр.Гулянци,с двор 872кв.м.Има лятна кухня с две стаи с площ 36кв.м.,гараж 21кв.м. с разрешителни за магазин,стопански постройки,работеща дърводелска работилница.Основната къща е с 4 стаи,вътрешна баня и тоалетна,2 климатика,поддържана,в много добро състояние.За контакти и огледи тел.:0877/77-47-17,0885/10-37-09.
5.01.17 г., 23:20 bazar.bg
104.0 м²
35 000,00 лв
Къща 85 кв.м, с бетони плочи на един етаж три стаи , килер, вътрешна баня с фаянс, септична яма , под къщата маза, стара къща 65 кв.м, ползвана за работилница, стопански сгради.Намира се в близост до центърана града на асфалтирана улица.
19.12.16 г., 9:35 bazar.bg
150.0 м²
26 000,00 лв
Предишни търгове на този имот
14.12.16 г., 18:43 targimot.com
104.0 м²
12 075,00 лв

Къща Гулянци

Гулянци ул.Васил Петлешков № 24
Предишни търгове на този имот
17.11.16 г., 0:17 targimot.com
611.0 м²
4 200,00 лв

Къща Гулянци

Гулянци Гулянци, ул. ”Опълченска” № 5
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 324/ 2008 г. с Изх. № 52490/ 25.10.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 09.12.2016г. до 17.00 часа на 09.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот, принадлежащ на НИКОЛАЙ СПАСОВ ИЛИЕВ, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Гулянци, обл.Плевен, на ул.”Опълченска”№5, съставлявящ имот № V-1095, с площ от 640 кв.м., в кв.117 по плана на града, ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА, при граници и съседи на имота: улица, наследници на Кирил Георгиев Сайков, наследници на Кирил Стойков Йосифов, наследници на Страхил Николов Тодоров. Съгласно скица № 15-190699/12.06.2014г. на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Плевен, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18099.401.1746 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-6/26.02.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: град Гулянци, ул.”Опълченска”№5, с площ: 679 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1095, квартал: 117, парцел: V, при съседи: 18099.401.1096, 18099.401.1094, 18099.401.2136, 18099.401.1095. Ведно със сградите, които попадан върху имота: 1. Сграда 18099.401.1746.1, застроена площ 87 кв.м., брой етажи 2, предназначение- жилищна сграда еднофамилна. 2. Сграда 18099.401.1746.2, застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1, предназначение-хангар, депо, гараж. 3. Сграда 18099.401.1746.3, застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1, предназначение-селскостопанска сграда. 4. Сграда 18099.401.1746.4, застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение-селскостопанска сграда. - при първоначална цена – 9 200 лева /девет хиляди и двеста лева/. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на „ОББ“АД вписана том 1, №5/2007г.; възбрана том 1, №12/2008г., в полза на „ОББ“АД, по изп.д.№200881504000324 по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверние за тежести на Агенция Вписвания имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Гулянци, на ул.”Опълченска”№5, при управителя Николай Спасов Илиев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№20088150400324/2008 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 10.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
25.10.16 г., 18:40 targimot.com
640.0 м²
9 200,00 лв

Продавам къща в с.Шияково

Плевен и област Гулянци Шияково ul
Продавам едноетажна къща в с.Шияково с площ 80кв. м. и двор 1500кв. м. Къщата има четири стаи, кухня, пристройка и лятна кухня. В двора има геран, селскостопански постройки, гараж и овощни дръвчета. Намира се на тихо място, в близост до главния път. Цена 8000 лв. За контакти: Gsm: 0878 832073 , e-mail: ***
21.07.16 г., 18:36 555.bg
1 стая
7 840,00 лв
Къща 85 кв.м, с бетони плочи на един етаж три стаи , килер, вътрешна баня с фаянс, септична яма , под къщата маза, стара къща 65 кв.м, ползвана за работилница, стопански сгради.Намира се в близост до центърана града на асфалтирана улица.
6.04.16 г., 6:10 bazar.bg
150.0 м²
26 000,00 лв

Изгодно къща с.Загражден, Плевенски

Плевен и област Гулянци Загражден изгрев 2
168 кв.м. къща с 1500 кв.м двор с плодови дръвчета и лозе, между 3 асфалтови улици, близо до река Дунав, кладенец с електрическа помпа, алармена инсталация, селскостопански постройки, 7 стаи, от които 4 спални, напълно обзаведени, кухня, лятна кухня, вътрешна баня, външна тоалетна, 2 отделни входа към къщата, 3 входа към двора от 3те улици.
31.03.16 г., 10:25 555.bg
7 стаи
9 000,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Едноетажна къща в центъра на разположеното на 7км от река Дунав село Милковица. Къщата със застроена площ от 100кв.м. е без външна мазилка и се състои от три спални, хол и кухня. Дворното място с площ от 1660 кв.м. е равно, обработваемо и оградено, като в него има различни овощни и лозови насаждения, стопанска сграда и лятна кухня, състояща се от стая, кухня, баня и голямо мазе. Лятната кухня е с топла връзка и вътрешно стълбище към къщата. Имотът е захранен с ток и вода, като допълнително има и сондаж за поливни нужди.
25.03.16 г., 14:56 icbproperties.com
2 стаи
100.0 м²
10 600,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Едноетажна къща със застроена площ от 120кв.м. Състои се от пет стаи свързани помежду си. Има два входа. Към имота има стопански постройки. Къщата има нужда от частичен ремонт. Захранена е с вода и ток. Дворът е поддържан, с много овощни насаждения и с площ от 744кв.м. Имотът е лесно достъпен чрез път на асфалт. Намира се в село на 11км от Гулянци и на 43км от Плевен. Селото се намира на главния път за Никопол, който е само на 12км от там. Има чудесна гледка към река Дунав.
25.03.16 г., 13:14 icbproperties.com
120.0 м²
10 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Гулянци

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Стоян Михайловски“ № 30а
сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на ... ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, от село Милковица, общ. Гулянци ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на
21.12.16 г., 21:36 targimot.com
99.0 м²
50 700,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Бодевски връх”
сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на ... ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, от село Милковица, общ. Гулянци ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на
21.12.16 г., 20:08 targimot.com
3551.0 м²
2 235,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Три могили “
сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на ... ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, от село Милковица, общ. Гулянци ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на
21.12.16 г., 20:07 targimot.com
1200.0 м²
1 023,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Върба”
сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на ... ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, от село Милковица, общ. Гулянци ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на
21.12.16 г., 20:05 targimot.com
2301.0 м²
1 448,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Черешовица”
сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на ... ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, от село Милковица, общ. Гулянци ... № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на
21.12.16 г., 20:03 targimot.com
2301.0 м²
1 448,00 лв

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к. ”Дружба”, блок 411, вх. ”В”, ет.4
сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба ... Дъбован, общ.Гулянци, обл. Плевен, ул.„Солун“ №4 и ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, от село Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен ... , ул. „Солун“ № 4, за задължение на „БМ АГРА“ ЕООД вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК
24.10.16 г., 14:58 targimot.com
63.0 м²
28 320,00 лв

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к. ”Дружба”, блок 411, вх. ”В”, ет.4
сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба ... Дъбован, общ.Гулянци, обл. Плевен, ул.„Солун“ №4 и ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, от село Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен ... , ул. „Солун“ № 4, за задължение на „БМ АГРА“ ЕООД вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
63.0 м²
28 320,00 лв
са паркет. При интерес може да се закупи и съседният парцел с площ от 2 000 кв.м. Селото е на 17 км от гр. Гулянци и на
12.10.16 г., 16:57 bazar.bg
120.0 м²
9 000,00 лв
са паркет. При интерес може да се закупи и съседният парцел с площ от 2 000 кв.м. Селото е на 17 км от гр. Гулянци и на
25.03.16 г., 14:26 bazar.bg
120.0 м²
9 000,00 лв