Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Екзарх Антим 1” 44
97 м²
53,181 лв
2017-11-5
Предмет на публичната продан са: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.2726 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. На ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Екзарх Антим 1” 44, площ: 454 кв. м. /четиристотин петдесет и четири кв. метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 2726, квартал: 80, парцел: 5, съседи: 17395.66.66, 17395.501.2619, 17395.501.9295, 17395.501.2727, 17395.501.2735, а съгласно нотариален акт за дарение представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел 5 /пети/ имот с планоснимачен ноемер 2726 /две хиляди седемстотин двадесет и шест/ от квартал 80 /осемдесет/ по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце делчев, област Благоевград, утвърден със заповед № 32/1992 г. на Кмета на Общината, с площ за имота от 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/, при съседи за имота по скица: от изток: улица, от север УПИ /парцел/ 6 /шести/, от запад – край на регулацията, от юг – УПИ /парцел/ 4 /четвърти/ и 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.2726.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. На ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Екзарх Антим І” 44, ет.2, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2726, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 68.25 кв. м. /шестдесет и осем цяло и двадесет и пет кв. метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 17395.501.2726.2.1, над обекта: 17395.501.2726.2.3, стар идентификатор: няма, а съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелно жилище със застроена площ от 97.23 кв. м. /деветдесет и седем квадратни метра и двадесет и три квадратни сантиметра/, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от приземен етаж, два жилищни етажа и таван, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел 5 /пети/, заснет като имот с планоснимачен номер 2726 /две хиляди седемстотин двадесет и шест/ от квартал 80 /осемдесети/ по плана на гр. Гоце Делчев, община същата, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992 година на Кмета на Общината, с площ за парцела от 500 /петстотин/ квадратни метра, при съседи за същия по скица: изток – улица, от запад – край на регулацията от север - УПИ /парцел/ 6 /шести/ и от юг – УПИ /парцел/ 4/четвърти/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Жилищната сграда е изградена през 1975 година по системата на монолитно строителство – бетонови колони и плочи. Преградни зидове от тухли съответно 12 и 25 см. Вътрешна и външна мазилка изпълнена. Върху парцела има изградени две калканни къщи на два етажа и таван. Предмет на проданта е втори етаж от двуетажната жилищна сграда с приземен етаж, разположена в северната част. Достъпа до жилищният етаж става по бетонова стълба без настилка. Разпределението на етажа е входно антре, кухня две спални и санитарно помещение. Настилка в стаите от дюшеме, а в санитарното помещение настилка и облицовка от теракот. Има монтирана вана. Дограмата е дървена. Имотът е разположен в трета зона на град Гоце Делчев. Достъпа до имота се осъществява по асфалтирана улица, част от уличната мрежа на града. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Гоце Делчев, Къща продажба

Тристаен апартамент

град София Красно село
127 м²
135,000
2017-12-20
First Estates Ви предлага 3-стаен непреходен апартамент за продажба в тухлена сграда построена 2008г. в близост до VI - то РПУ в жк. Красно село. Въпреки, че е на първи жилищен етаж, то е на височина над улицата около 4 м. тъй като партерният етаж е доста висок. Самотео жилището е с отлично разпределение: югозападни спални и североизточен хол с кухненски бокс. Малка WC с душ и голяма баня с място за вана и тоалетна. Баните нямат нужда от ремонт и са в отлично състояние. Препорчваме освежаващ ремонт (пребоядисване) на стаите и хола. В непосрествена близост има начално и средно училище, детска градина. Пазара Красно село е на 10 мин. пешеходно разстояние. Новостроящата се метростанция на бул. Гоце Делчев и Цар Борис III е също на 10 минути разстояние. Имотът се състои от:- дневна с кухненски бокс - 30м2, - две непреходни стаи всяка от които е по 15-16м2, - голяма баня с тоалетна, - малка баня, - коридор и тераса, гледаща към вътрешен двор. Изложението е изток, югозапад. Отоплението е решено с климатици. Нуждае се от освежаване. Тъй като имотът се продава с 50% идеални части от застроения парцел, има много добра възможност за паркиране на автомобил. Моля, цитирайте кода на обявата 5337.
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град София Красно село
127 м²
135,000
2017-12-21
First Estates Ви предлага 3-стаен непреходен апартамент за продажба в тухлена сграда построена 2008г. в близост до VI - то РПУ в жк. Красно село. Въпреки, че е на първи жилищен етаж, то е на височина над улицата около 4 м. тъй като партерният етаж е доста висок. Самотео жилището е с отлично разпределение: югозападни спални и североизточен хол с кухненски бокс. Малка WC с душ и голяма баня с място за вана и тоалетна. Баните нямат нужда от ремонт и са в отлично състояние. Препорчваме освежаващ ремонт (пребоядисване) на стаите и хола. В непосрествена близост има начално и средно училище, детска градина. Пазара Красно село е на 10 мин. пешеходно разстояние. Новостроящата се метростанция на бул. Гоце Делчев и Цар Борис III е също на 10 минути разстояние. Имотът се състои от:- дневна с кухненски бокс - 30м2, - две непреходни стаи всяка от които е по 15-16м2, - голяма баня с тоалетна, - малка баня, - коридор и тераса, гледаща към вътрешен двор. Изложението е изток, югозапад. Отоплението е решено с климатици. Нуждае се от освежаване. Тъй като имотът се продава с 50% идеални части от застроения парцел, има много добра възможност за паркиране на автомобил. Моля, цитирайте кода на обявата 5337.
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град София Красно село
127 м²
135,000
2017-12-20
First Estates Ви предлага 3-стаен непреходен апартамент за продажба в тухлена сграда построена 2008г. в близост до VI - то РПУ в жк. Красно село. Въпреки, че е на първи жилищен етаж, то е на височина над улицата около 4 м. тъй като партерният етаж е доста висок. Самотео жилището е с отлично разпределение: югозападни спални и североизточен хол с кухненски бокс. Малка WC с душ и голяма баня с място за вана и тоалетна. Баните нямат нужда от ремонт и са в отлично състояние. Препорчваме освежаващ ремонт (пребоядисване) на стаите и хола. В непосрествена близост има начално и средно училище, детска градина. Пазара Красно село е на 10 мин. пешеходно разстояние. Новостроящата се метростанция на бул. Гоце Делчев и Цар Борис III е също на 10 минути разстояние. Имотът се състои от:- дневна с кухненски бокс - 30м2, - две непреходни стаи всяка от които е по 15-16м2, - голяма баня с тоалетна, - малка баня, - коридор и тераса, гледаща към вътрешен двор. Изложението е изток, югозапад. Отоплението е решено с климатици. Нуждае се от освежаване. Тъй като имотът се продава с 50% идеални части от застроения парцел, има много добра възможност за паркиране на автомобил. Моля, цитирайте кода на обявата 5337.
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град София Красно село
127 м²
135,000
2017-12-21
First Estates Ви предлага 3-стаен непреходен апартамент за продажба в тухлена сграда построена 2008г. в близост до VI - то РПУ в жк. Красно село. Въпреки, че е на първи жилищен етаж, то е на височина над улицата около 4 м. тъй като партерният етаж е доста висок. Самотео жилището е с отлично разпределение: югозападни спални и североизточен хол с кухненски бокс. Малка WC с душ и голяма баня с място за вана и тоалетна. Баните нямат нужда от ремонт и са в отлично състояние. Препорчваме освежаващ ремонт (пребоядисване) на стаите и хола. В непосрествена близост има начално и средно училище, детска градина. Пазара Красно село е на 10 мин. пешеходно разстояние. Новостроящата се метростанция на бул. Гоце Делчев и Цар Борис III е също на 10 минути разстояние. Имотът се състои от:- дневна с кухненски бокс - 30м2, - две непреходни стаи всяка от които е по 15-16м2, - голяма баня с тоалетна, - малка баня, - коридор и тераса, гледаща към вътрешен двор. Изложението е изток, югозапад. Отоплението е решено с климатици. Нуждае се от освежаване. Тъй като имотът се продава с 50% идеални части от застроения парцел, има много добра възможност за паркиране на автомобил. Моля, цитирайте кода на обявата 5337.
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град София Красно село
127 м²
135,000
2017-12-20
First Estates Ви предлага 3-стаен непреходен апартамент за продажба в тухлена сграда построена 2008г. в близост до VI - то РПУ в жк. Красно село. Въпреки, че е на първи жилищен етаж, то е на височина над улицата около 4 м. тъй като партерният етаж е доста висок. Самотео жилището е с отлично разпределение: югозападни спални и североизточен хол с кухненски бокс. Малка WC с душ и голяма баня с място за вана и тоалетна. Баните нямат нужда от ремонт и са в отлично състояние. Препорчваме освежаващ ремонт (пребоядисване) на стаите и хола. В непосрествена близост има начално и средно училище, детска градина. Пазара Красно село е на 10 мин. пешеходно разстояние. Новостроящата се метростанция на бул. Гоце Делчев и Цар Борис III е също на 10 минути разстояние. Имотът се състои от:- дневна с кухненски бокс - 30м2, - две непреходни стаи всяка от които е по 15-16м2, - голяма баня с тоалетна, - малка баня, - коридор и тераса, гледаща към вътрешен двор. Изложението е изток, югозапад. Отоплението е решено с климатици. Нуждае се от освежаване. Тъй като имотът се продава с 50% идеални части от застроения парцел, има много добра възможност за паркиране на автомобил. Моля, цитирайте кода на обявата 5337.
Ощеholmes.bg

Мезонет

град София Борово
250 м²
275,000
2017-12-19
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Sfa 63880 Тел: 0882 817 464, 02 425 68 26 Отговорен брокер: Камелия Ждерова Ако мечтаете за стилен и уютен дом в комуникативен столичен район вижте новото ни предложени. Жилище с красив дизайн обзаведено с много вкус и внимание към детайла. Смесването на декоративни елементи, материали и похвати създава уникална атмосфера, която всеки ще хареса. За тези от вас, които харесват изчистения дизайн този апартамент ще бъде истинско откритие. Тук ще намерите образец на качествено строителство, висок клас обзавеждане, който ще пасне на вашите ежедневни потребности. Мезонетът се намира на пети етаж и е със застроена площ 250 кв. м разпределена между: Първо ниво - две дневни с кухненски бокс и трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, килер, антре и тераса. Второ ниво - четири спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре и две тераси. Качествено завършен имот с : PVC дограма подове с теракота и ламиниран паркет стени боядисани с латекс напълно оборудвани бани пълно окабеляване за интернет, телефон, телевизия Апартаментът се продава с пълното обзавеждане. Напълно обзаведен кухненски бокс с всички необходими електроуреди, мека мебел, маса за хранене с шест стола. Напълно обзаведени спални. Напълно оборудвани бани с тоалетни едната с вана. Изложение изток/запад. Сградата е тухлена с поддържани общи части пространство около нея и асансьор. Жилището разполага с мазе с площ 30. 12 кв. м. Покупката на апартамента е обвързана с покупка на гараж с площ от 20. 16 кв. м на цена 18000 евро. Борово е един от най-старите и най-предпочитаните за живеене сред южните квартали на София. Кварталът е разположен в югозападната част на София в полите на Витоша и квартал 'Бояна', между бул. 'България', ул. Тодор Каблешков, ул. Дойран и бул. Гоце Делчев. Близостта до планината и удобната връзка с центъра и другите квартали на столицата го правят предпочитано място за живеене. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява . ..
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град София Красно село
127 м²
135,000
2017-12-21
First Estates Ви предлага 3-стаен непреходен апартамент за продажба в тухлена сграда построена 2008г. в близост до VI - то РПУ в жк. Красно село. Въпреки, че е на първи жилищен етаж, то е на височина над улицата около 4 м. тъй като партерният етаж е доста висок. Самотео жилището е с отлично разпределение: югозападни спални и североизточен хол с кухненски бокс. Малка WC с душ и голяма баня с място за вана и тоалетна. Баните нямат нужда от ремонт и са в отлично състояние. Препорчваме освежаващ ремонт (пребоядисване) на стаите и хола. В непосрествена близост има начално и средно училище, детска градина. Пазара Красно село е на 10 мин. пешеходно разстояние. Новостроящата се метростанция на бул. Гоце Делчев и Цар Борис III е също на 10 минути разстояние. Имотът се състои от:- дневна с кухненски бокс - 30м2, - две непреходни стаи всяка от които е по 15-16м2, - голяма баня с тоалетна, - малка баня, - коридор и тераса, гледаща към вътрешен двор. Изложението е изток, югозапад. Отоплението е решено с климатици. Нуждае се от освежаване. Тъй като имотът се продава с 50% идеални части от застроения парцел, има много добра възможност за паркиране на автомобил. Моля, цитирайте кода на обявата 5337.
Ощеholmes.bg

Мезонет

град София Борово
250 м²
275,000
2017-12-19
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Sfa 63880 Тел: 0882 817 464, 02 425 68 26 Отговорен брокер: Камелия Ждерова Ако мечтаете за стилен и уютен дом в комуникативен столичен район вижте новото ни предложени. Жилище с красив дизайн обзаведено с много вкус и внимание към детайла. Смесването на декоративни елементи, материали и похвати създава уникална атмосфера, която всеки ще хареса. За тези от вас, които харесват изчистения дизайн този апартамент ще бъде истинско откритие. Тук ще намерите образец на качествено строителство, висок клас обзавеждане, който ще пасне на вашите ежедневни потребности. Мезонетът се намира на пети етаж и е със застроена площ 250 кв. м разпределена между: Първо ниво - две дневни с кухненски бокс и трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, килер, антре и тераса. Второ ниво - четири спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре и две тераси. Качествено завършен имот с : PVC дограма подове с теракота и ламиниран паркет стени боядисани с латекс напълно оборудвани бани пълно окабеляване за интернет, телефон, телевизия Апартаментът се продава с пълното обзавеждане. Напълно обзаведен кухненски бокс с всички необходими електроуреди, мека мебел, маса за хранене с шест стола. Напълно обзаведени спални. Напълно оборудвани бани с тоалетни едната с вана. Изложение изток/запад. Сградата е тухлена с поддържани общи части пространство около нея и асансьор. Жилището разполага с мазе с площ 30. 12 кв. м. Покупката на апартамента е обвързана с покупка на гараж с площ от 20. 16 кв. м на цена 18000 евро. Борово е един от най-старите и най-предпочитаните за живеене сред южните квартали на София. Кварталът е разположен в югозападната част на София в полите на Витоша и квартал 'Бояна', между бул. 'България', ул. Тодор Каблешков, ул. Дойран и бул. Гоце Делчев. Близостта до планината и удобната връзка с центъра и другите квартали на столицата го правят предпочитано място за живеене. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява . ..
Ощеholmes.bg

Мезонет

град София Борово
250 м²
275,000
2017-12-19
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Sfa 63880 Тел: 0882 817 464, 02 425 68 26 Отговорен брокер: Камелия Ждерова Ако мечтаете за стилен и уютен дом в комуникативен столичен район вижте новото ни предложени. Жилище с красив дизайн обзаведено с много вкус и внимание към детайла. Смесването на декоративни елементи, материали и похвати създава уникална атмосфера, която всеки ще хареса. За тези от вас, които харесват изчистения дизайн този апартамент ще бъде истинско откритие. Тук ще намерите образец на качествено строителство, висок клас обзавеждане, който ще пасне на вашите ежедневни потребности. Мезонетът се намира на пети етаж и е със застроена площ 250 кв. м разпределена между: Първо ниво - две дневни с кухненски бокс и трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, килер, антре и тераса. Второ ниво - четири спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре и две тераси. Качествено завършен имот с : PVC дограма подове с теракота и ламиниран паркет стени боядисани с латекс напълно оборудвани бани пълно окабеляване за интернет, телефон, телевизия Апартаментът се продава с пълното обзавеждане. Напълно обзаведен кухненски бокс с всички необходими електроуреди, мека мебел, маса за хранене с шест стола. Напълно обзаведени спални. Напълно оборудвани бани с тоалетни едната с вана. Изложение изток/запад. Сградата е тухлена с поддържани общи части пространство около нея и асансьор. Жилището разполага с мазе с площ 30. 12 кв. м. Покупката на апартамента е обвързана с покупка на гараж с площ от 20. 16 кв. м на цена 18000 евро. Борово е един от най-старите и най-предпочитаните за живеене сред южните квартали на София. Кварталът е разположен в югозападната част на София в полите на Витоша и квартал 'Бояна', между бул. 'България', ул. Тодор Каблешков, ул. Дойран и бул. Гоце Делчев. Близостта до планината и удобната връзка с центъра и другите квартали на столицата го правят предпочитано място за живеене. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява . ..
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град София Красно село
127 м²
135,000
2017-12-20
First Estates Ви предлага 3-стаен непреходен апартамент за продажба в тухлена сграда построена 2008г. в близост до VI - то РПУ в жк. Красно село. Въпреки, че е на първи жилищен етаж, то е на височина над улицата около 4 м. тъй като партерният етаж е доста висок. Самотео жилището е с отлично разпределение: югозападни спални и североизточен хол с кухненски бокс. Малка WC с душ и голяма баня с място за вана и тоалетна. Баните нямат нужда от ремонт и са в отлично състояние. Препорчваме освежаващ ремонт (пребоядисване) на стаите и хола. В непосрествена близост има начално и средно училище, детска градина. Пазара Красно село е на 10 мин. пешеходно разстояние. Новостроящата се метростанция на бул. Гоце Делчев и Цар Борис III е също на 10 минути разстояние. Имотът се състои от:- дневна с кухненски бокс - 30м2, - две непреходни стаи всяка от които е по 15-16м2, - голяма баня с тоалетна, - малка баня, - коридор и тераса, гледаща към вътрешен двор. Изложението е изток, югозапад. Отоплението е решено с климатици. Нуждае се от освежаване. Тъй като имотът се продава с 50% идеални части от застроения парцел, има много добра възможност за паркиране на автомобил. Моля, цитирайте кода на обявата 5337.
Ощеholmes.bg