Град София, Гоце Делчев, 120 кв.м, 3-ти ет. от 6, тец, Отлична локация. Нова сграда. Разпределение: коридор, хол с кухн.бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, 2 тераси. Настилки- ламинат и теракота. Нов апартамент. Предлагаме и други имоти в района. Работим с колеги. тел.: 0886160182, e-mail: bulgaria_imot@ab v.bg, *** www.bulgaria_imo t.imot.bg
20.04.17 г., 23:21 555.bg
3 стаи
120.0 м²
245 000 лв
ТОП МЯСТО!!! -БУЛ. БЪЛГАРИЯ до МОЛ БЪЛГАРИЯ,БИЛА,ДЖЪМБО.Нова луксозна сграда с контролиран достъп,видео наблюдение и денонощна охрана.Изключителен панорамен дизайнерски апартамент.Разпределение 1-во ниво-кухня,трапезария хол,спалня,кабинет фитнес, Б,WC и мокро помещение.2-ро ниво-просторна панорамна спалня,голям дрешник и Б,WC.Aпартамента е завършен до ключ с качествени материали и отлични мебели.В цената влиза цялото обзавеждане! Две подземни парко места -10000евро(за паркомясто).Невероятна Панорама!!! Тел.029898369,0889504369,0878504369,0898433199
20.04.17 г., 15:28 bazar.bg
220.0 м²
179 000 €

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "БОРИС ЧАНДЖИЕВ" № 16
Сграда с идентификационен номер 17395.501.2886.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 71/02.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификационен номер 17395.501.2886 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест/, вписан с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Борис Чанджиев” № 16 /шестнадесет/, със застроена площ по скица: 104.00 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 3 /три/, а по документ за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 96.78 кв.м. (деветдесет и шест цяло и седемдесети осем стотни квадратни метра), построена на основание отстъпено право на строеж по одобрени строителна книжа на 26.06.1990 г. и разрешение за строеж № 228 от 06.07.1990 г. и акт за узаконяване № 30 от 15.12.1997 г. на ОбА Гоце Делчев В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел II (втори) имот с планоснимачен номер 2886 (две хиляди осемстотин осемдесет и шест) от квартал 225 (двеста двадесет и пет) по плана на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992 г. на Кмета на Общината, при съседи за имота по скица: от изток улица, от запад улица, от север УПИ (парцел) I, от юг УПИ (парцел) II. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 67 500,00 лв. / шестдесет и седем хиляди и петстотин лева /.
7.04.17 г., 17:15 targimot.com
67 500 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ДРАГОМАН" № 50, ЕТ. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.2708.1.1 /едно, седем, три, девет, пет точка пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр.Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Драгоман” № 50 /петдесет/, ет.1 /първи/, с площ от 81,16 кв.м. /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе 12,91 кв.м. /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра/; мазе 22,33 кв.м. /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/ и 1/2 / една втора/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, и над обекта: 17395.501.2708.1.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2708 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 165/сто шестдесет и пет кв.м./ квадратни метра, с начин за трайно ползване ниско застрояване /до 10м /, със стар номер: имот № 2708 /две, седем, нула, осем/; квартал: 159 /сто петдесет и девети/; парцел: ІV /четвърти/, при съседи: ПИ № 17395.501.2707; ПИ№ 17395.501.2721 и от две страни улица, който обект по документи за собственост има следните характеристични данни: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелно жилище, със застроена площ от 81.16 /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в урегулиран поземлен имот парцел ІV/четвърти/, имот планоснимачен номер 2708 /две хиляди седемстотин и осем/ от квартал 159 /сто петдесет и девети/ по плана на град Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/ 1992 година на кмета на Общината, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: от североизток УПИ /парцел/ ІІІ 2707 /трети за имот две хиляди седемстотин и седми/, от северозапад УПИ /парцел/ V 2721 /пети за имот две хиляди седемстотин и двадесет и първи/, от югоизток улица и от югозапад улица, ведно със североизточното МАЗЕ със застроена площ от 12.91 /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни/ квадратни метра и югозападнато МАЗЕ със застроена площ 22.33 /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни/ квадратни метра, двете разположени на ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ от описаната сграда, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на жилищната сграда и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 20 737,50 лв. / двадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки /.
8.04.17 г., 0:05 targimot.com
81.0 м²
20 737 лв
ИМОТ ЗА ЦЕНИТЕЛИ! С ДВЕ ПАРКОМЕСТА включени в цената. В близост до Южен парк. Състои се от просторен хол с трапезарна част и кухненски бокс, три непреходни спални, две бани с тоалетни, сауна, дрешник и две мазета. Помещенията са оборудвани с климатици. Има подово отопление и ТЕЦ. Изложението е южно с прекрасен изглед към планината Витоша. Локацията е до търговски вериги и множество автобусни и тролейбусни спирки. ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА Е АКТУАЛНА САМО ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА. За информация и огледи: 0876 990 440, 02/8701604, www.имотисофия.онлайн, www.aneti.net, e-mail: *** Оферта 908
1.04.17 г., 14:15 bazar.bg
200.0 м²
155 200 €

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Лозенград” 10
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел Х /десети/, имот планоснимачен номер 1577 /хиляда петстотин седемдесет и седем/ от квартал 7 /седем/ по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, утвърден със заповед № 32/1992 год. на кмета на община Гоце Делчев, с площ за имота от 552 /петстотин петдесет и два/ квадратни метра, при съседи за урегулирания поземлен имот: от изток- УПИ-парцел V-1570 /пети за имот хиляда петстотин и седемдесети/, от запад –улица, от север-УПИ-парцел ХІ-1576 /единадесети за имот хиляда петстотин седемдесет и шести/, и от юг – УПИ – парцел VІІІ- 1578 /осми за имот хиляда петстотин седемдесет и осми/ и УПИ парцел ІХ-1579 /девети за имот хиляда петстотин седемдесет и девети/, което самостоятелно жилище се състои от първи жилищен етаж със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра, втори жилищен етаж със застроена площ от 66 /шестдесет и шест/ квадратни метра/ и таван със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра. Имотът е нанесен в Кадастралната картна на град Гоце Делчев като Сграда с идентификатор 17395.501.1577.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имот: гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Лозенград” 10, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 60.00 кв.м. /шестдесет/ квадратни метра/, номер по предходен план: Няма, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1577. САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с идентификатор 17395.501.1577.2 е с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Лозенград” 10, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 60.00 кв.м. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени стени и подова конструкция на гредоред. Външните стени на сградата са без мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е извършено през 1960 г. На първия етаж са обособени две стаи и санитарен възел, по вътрешно стълбище се подхожда към втория етаж, където са обособени три стаи. Състоянието на имота е много лошо. Подът е на циментова замазка и дюшеме, а стените са на мазилка също в лошо състояние. Дограмата по прозорци и вратите за дървени – стари. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул. „Лозенград” 10. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
3.04.17 г., 19:50 targimot.com
60.0 м²
36 000 лв

Етаж от къща АЙТОС

АЙТОС ул."Гоце Делчев"№ 23
1/2 /една втора/ ид.част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Айтос. ул."Крали Марко" 2 /две/, с площ от 348 /триста четиридесет и осем/ кв.м., съставляващо неурегулиран поземлен имот № 4056 /четири хиляди петдесет и шест/, в кв.229 /двеста двадесет и девет/ по плана на гр.Айтос, при граници: улица и поземлени имоти №№ 4054, 4055, 4057, ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА на калкан на един етаж, с вход от юг състояща се от кухня - всекидневна, спалня, детска, баня - тоалетна и коридори, с обща РЗП 81.38 /осемдесет и едно цяло тридесет и осем стотни/ кв.м., при граници на сградата: изток и запад - външни зидове, север - калкан, юг - външен зид, като за имотът е бил отреден УПИ /парцел/ № ХІV-4056 /четиринадесети за имот планоснимачен номер четири хиляди петдесет и шест/, в кв.229 /двеста двадесет и девет/ по плана на град Айтос, целият с площ от 350 /триста и петдесет/ кв.м., с неуредени регулационни сметки за 5 /пет/ кв.м., при граници: улица и поземлени имоти №№ ХV-4057, ХІ-4055 и ХІІІ-4054. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 20 800.00 лв. /двадесет хиляди и осемстотин лева/ - която цена е 80% от началната цена по първата продан.
27.03.17 г., 20:07 targimot.com
100.0 м²
24 000 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Одрин” 17
Предмет на публичната продан е 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.831 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин тридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” 17, площ: 345 кв. м. (триста четиридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 831, квартал: 137, парцел: VII, съседи: 17395.501.832, 17395.501.9148, 17395.501.828, 17395.501.829, 17395.501.830, 17395.501.833, който съгласно документ за собственост представлява дворно място парцел: VII, имот планоснимачен номер 831 в кв. 137 по плана на гр. Гоце Делчев с площ от 340 кв. при съседи за парцела улица, Неделчо Маргаритов и Асен Парнарев, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.831.1.1 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин тридесет и едно, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” 17, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.831, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 124.00 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра/, прилежащи части: 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от общите части на сградата, 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от тавана, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 17395.501.831.1.5, 17395.501.831.1.4, над обекта: 17395.501.831.1.2, представляващ първи жилищен етаж от триетажна жилна сграда застроена в парцела. Имотът се намира в северната част на гр. Гоце Делчев, на 200 метра от централната част, на доста тиха градска улица. Сградата е на три етажа, като на всеки етаж са разположени самостоятелни апартаменти с различна конфигурация. Апартаментът се състои от дневна, три спални, водно антре, санитарно помещение, кухня и една тераса. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
4.04.17 г., 10:42 targimot.com
124.0 м²
36 750 лв

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул." Гоце Делчев" 31
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №: 41112.500.154.1.2 (четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, петстотин, сто петдесет и четири, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №:РД - 18-96/28.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК - София с административен адрес по кадастралната схема: гр. Кюстендил, п.к. 2500, ул." Гоце Делчев" 31 (тридесет и едно), етаж 2 (две), който обект се намира в сграда №:1 (едно), с предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент, който обект е със застроена площ 55 (петдесет и пет) кв.м., заедно с прилежащите на обекта:1/2 (една втора) и.ч. от мазето, 1/2 ( една втора) идеална част от тавана, както и 1/2 ( една втора) и.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж в/у имота, при съседни на самостоятелния обект самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта- №:41112.500.154.1.1 (четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, петстотин, сто петдесет и четири, едно, едно), над обекта: няма
13.03.17 г., 19:02 targimot.com
55.0 м²
18 700 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Стражин" №3
І). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.1464, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ: 349,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев, ВЕДНО с изградената в имота СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.1, представляваща: Жилищна сграда – еднофамилна, с площ от 101,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1464, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Административен адрес на имотите: гр. Гоце Делчев, ул. “ Стражин “, №3. -Сградата е двуетажна, състояща се от мазе, две жилищни етажа и таван, масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Първия етаж се състои от: Дневна с трапезария и кухненски бокс, две преходни спални, детска стая, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от детската стая. Втория етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, едната с достъп от дневната и другата с достъп от преходната спалня. Таванския етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, баня с тоалетна, входно антре и три тераси с достъп от дневната и две от спалните. Всички помещения са с частично скосявания. В сутерена на сградата са изградени пет броя мазета от които две по две са преходни. Има изградена Ел. и ВиК инсталация. Начална цена 131 250лв. /сто тридесет и една хиляди двеста и петдесет лева./
14.03.17 г., 18:50 targimot.com
101.0 м²
131 250 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Струма №6
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 102.50кв.м. от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ парцел VI, имот пл.№3056 от кв.93 по сега действащия план на гр.Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. от Кмета на Общината, с площ за УПИ от 160кв.м., при съседи: от изток-улица, от запад-УПИ парцел VIII-2266, от север – УПИ парцел XI-3047, от юг – УПИ парцел – VII-2267, ведно с тавана на сградата със ЗП от 95кв.м., ведно с принадлежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот се намира на административен адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Струма №6.
9.03.17 г., 19:02 targimot.com
102.0 м²
65 100 лв

Тристайно жилище в кв. Гоце Делчев

Област София гр. София кв. "Гоце Делчев" Jumbo
Просторно жилище с 2 спални в кв. Гоце Делчев. Районът е с отлично развити комуникации с града. Основните транспортни връзки са бул. Петко Ю. Тодоров, ул. Тодор Каблешков, ул. Костенски водопад и бул. България. Удобна близост до градски паркове, болници, училища, като е осигурена спокойна жилищна среда с богато озеленяване. На разположение на обитателите са магазини, търговски услуги, спирки на автобусен и тролейбусен транспорт. Отоплението е посредством централна климатизация в сградата. Жилището се намира на четвърти етаж. Изложението е изток, запад, север, с красиви гледки към зелени площи. Имотът се предлага по БДС: • стени: шпакловка • подови настилки: циментова замазка • ПВЦ дограма Апартаментът е просторен, състои се от: • голяма дневна с кухненски бокс около 60 кв.м. • родителска спалня с баня и тоалетна около 20 кв.м. • втора спалня около 15 кв.м. • 2 бани • тераса Има възможност за закупуване на подземни паркоместа. Изключително търсен за наемане обект. В непосредствена бризост да офис сгради! Имотът се намира в благоприятен район, с удобни комуникации с важните части от града. В близост се намират големи пътни артерии, които улесняват транспортните връзки. В съседство се намират 104-то ОУ Захари Стоянов, 40-та ЦДГ Проф. д-р Георги Ангушев, магазини. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
20.03.17 г., 8:33 bulgarianproperties.bg
170.0 м²
170 000 €

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Гьорче Петров №2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 129.00 кв. м, представляващ самостоятелно жилище, находящ се в триетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот- парцел ХХ, имот пл. № 1934 от квартал № 48 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992г. на Кмета на Общината, при съседи на УПИ: от изток- УПИ- парцел ХХI, от запад- улица, от север- улица, от юг- УПИ- парцел ХIХ, ведно с южното мазе със засроена площ от 11.80 кв. м и 1/2 идеална част от тавана на сградата със застроена площ от 121.00 кв. м, ведно с ГАРАЖ с югозападно разположение със застроена площ от 22.70 кв. м, ведно с принадлежащото към гаража избено / сервизно/ помещение със застроена площ от 11.80 кв. м- южно разположение, находящи се на партерния етаж, а съгласно СХЕМА № 23106/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, жилището е с идентификатор 17395.501.1934.1.2; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 129.00 кв. м; прилежащи части: южно мазе със застроена площ 11.80 кв. м и 1/2 ид. части от тавана, целият с площ от 121 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 17395.501.1934.1.1; над обекта: няма, и съгласно СХЕМА на ГАРАЖ № 23107/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, гаражът е с идентификатор 17395.501.1934.1.4; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Гараж в сграда; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 22.70 кв. м; прилежащи части: избено / сервизно/ помещение със застроена площ 11.80кв.м
9.03.17 г., 19:08 targimot.com
129.0 м²
29 100 лв
Ексклузивно!! Изключително просторен и слънчев мезонет в тухлена сграда от 2004г.Разпределение: 1 ниво - дневен тракт: около 80кв.метра,голяма тераса,санитарен възел,2 ниво: три спални,една от които с гардеробна и тераса,баня и тоалетна. Апартаментът е в отлично състояние,изложение: изток,запад,юг,с прекрасна панорама. За повече информация и огледи: 0879477737
10.03.17 г., 15:09 bazar.bg
181.0 м²
145 000 €

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Първи май" №3, ет.2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 323,00кв.м. ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Номер по предходен план: 722, квартал: 191, парцел: ІІІ Съседи: 17395.501.723; 17395.501.9142; 17395.501.721; 17395.501.9137; Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3; Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица, ВЕДНО с изградения в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 17395.501.722.3.1, Предназначение: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 110,59кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.722, в сграда: 17395.501.722.3, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 17395.501.722.3.5; 17395.501.722.3.4; 17395.501.722.3.3; 17395.501.722.3.2, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3, ет.2, ап./1-ви жил. етаж/; Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 110,59кв.м., състоящ се от кухня с хол, две стаи, антре, сервизни помещения и тераса от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,, включваща три броя гаражи, преустроени в магазин за автобои и автоработилница и надстройка към тях, съгласно Разрешение за строеж №82/20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев, построена в УПИ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица. Етажа е изграден съгласно Разрешение за строеж №82 от 20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев. Начална цена 64 168лв. /шестдесет и четири хиляди сто шестдесет и осем лева./
24.02.17 г., 14:37 targimot.com
111.0 м²
64 168 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ гр.Гоце Делчев, ул.''Криволак'' 15, ет.3
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, с идентификатор 17395.501.693.1.3, със застроена площ от 130,12 (сто и тридесет цяло и дванадесет стотни) квадратни метра, обособен- като самостоятелно жилище, от триетажна жилищна сграда, състояща се от мазета, три жилищни етажа и таван, построена на основание отстъпено право на строеж, върху урегулиран поземлен имот - парцел XXIII (двадесет и трети), имот планоснимачен № 693 (шестстотин деветдесет и три) от квартал 191 (сто деветдесет и първи) по сега действащия план на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, утвърден със заповед № 32/1992г. на кмета на Община Гоце Делчев, при съседи за имота по скица: от изток - УПИ XXIV (двадесет и четвърти), от запад УПИ XXII (двадесет и втори), от север- край на регулацията и от юг - улица, ведно с таванско помещение № 3 (три) със застроена площ от 16,37 (шестнадесет цяло и тридесет и седем стотни) квадратни метра, ведно с югоизточен гараж № 2 (две) със застроена площ от 23,32 (двадесет и три цяло и тридесет и две стотни) квадратни метра, който се намира пред жилищната сграда, с излаз на улица, ведно със складово западно помещение със застроена площ от 17,04 (седемнадесет цяло и четири стотни ) квадратни метра, намиращо се между гараж № 1 (едно) и гараж № 2 (две), ведно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания имот.
2.03.17 г., 13:01 targimot.com
52 020 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Одрин” 17
Предмет на публичната продан е 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.831 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин тридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” 17, площ: 345 кв. м. (триста четиридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 831, квартал: 137, парцел: VII, съседи: 17395.501.832, 17395.501.9148, 17395.501.828, 17395.501.829, 17395.501.830, 17395.501.833, който съгласно документ за собственост представлява дворно място парцел: VII, имот планоснимачен номер 831 в кв. 137 по плана на гр. Гоце Делчев с площ от 340 кв. при съседи за парцела улица, Неделчо Маргаритов и Асен Парнарев, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.831.1.1 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин тридесет и едно, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” 17, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.831, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 124.00 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра/, прилежащи части: 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от общите части на сградата, 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от тавана, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 17395.501.831.1.5, 17395.501.831.1.4, над обекта: 17395.501.831.1.2, представляващ първи жилищен етаж от триетажна жилна сграда застроена в парцела. Имотът се намира в северната част на гр. Гоце Делчев, на 200 метра от централната част, на доста тиха градска улица. Сградата е на три етажа, като на всеки етаж са разположени самостоятелни апартаменти с различна конфигурация. Апартаментът се състои от дневна, три спални, водно антре, санитарно помещение, кухня и една тераса. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
6.03.17 г., 19:02 targimot.com
124.0 м²
36 750 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Славянска" №8, ет.2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от четириетажна жилищна сграда с гаражи, три жилищни етажа и тавански етаж, с идентификатор:17395.501.7002.2.2 по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, с площ от 98,17кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, тоалетна, входно антре, коридор и три тераси, ВЕДНО с Мазе №2 с площ от 23,04кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото ан строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Славянска“, №8, ет.2 (ул. „Драма“, №47Б, ет.2, ап.3). Начална цена 23 162лв. /двадесет и три хиляди сто шестдесет и два лева./
9.02.17 г., 18:12 targimot.com
98.0 м²
23 162 лв
ЕЛЕГАНТНА КЪЩА БЛИЗО ДО ЮЖЕН ПАРК, УДОБСТВО И УЮТ В ЕЛИТЕН СТОЛИЧЕН КВАРТАЛ!Жилището е с уникална архитектура - разположено на четири жилищни етажа, всеки от които е със собствена атмосфера.По няколко стълбички се стига до входната врата и оттам във всекидневната-обширна кухня с трапезария / около 70 кв.м./, с градинка на юг.На следващия етаж е дневната със същите размери и две изложения- югозапад, североизток.Вита стълба води до три спални на трети етаж без преходи, а оттам на четвърто ниво има още една панорамна стая.Възможно е да се ползва и покрива за релакс през лятото.Къщата разполага с гараж , в който се побират две коли.Наоколо има ниски блокчета с детски площадки и кътове за отмора.Удобно жилище за всеки вкус!
21.02.17 г., 0:01 bazar.bg
350.0 м²
199 900 €
Продавам две къщи разположени в общ двор, намират се в село Копривлен, община Хаджидимово. Селото се намира в подножието на източните склонове на Пирин, на 7 км от гр. Гоце Делчев. Достъпът до имота е по асфалтиран път. Къщите са масивни, двуетажни. Възможно е да се преобразуват в семеен хотел. Едната къща е със застроена площ от 64.60 кв. м и разгърната застроена площ от 220 кв. м. На първоното ниво са разположени дневна, кухня, спалня и баня с тоалетна. На второто има три спални и баня с тоалетна. Втората къща, която е и по-малка, е със застроена площ от 35 кв. м и разгърната площ от 70 кв. м. На първо ниво се намира дневната с кухненски бокс и трапезария, и баня с тоалетна. Вторият етаж се състои от емпоре, спалня и баня с тоалетна. Къщите се предлагат с обзавеждането, показано в галерията със снимки. В двора, който е равен и ограден, има допълнителни постройки, които се използват за склад. Къщите са свързани с водопроводна и канализационна мрежа. На разположение съм за подробности, свързани с презентацията на имота и за предоставяне на нужната документация.
9.02.17 г., 14:06 mirela.bg
290.0 м²
75 000 €

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Стойо Льондев” 14
Предмет на публичната продан е Втори жилищен етаж с обща застроена площ от 105 (сто и пет) квадратни метра от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. “Стойо Льондев” 14, построена откъм съседа Атанас Папазов върху урегулиран поземлен имот, съставляващ по сега действуващият дворищно – регулационен план на гр. Гоце Делче, община съща, област Благоевград, имот планоснимачен номер 1815 (хиляда осемстотин и петнадесет) на който е отреден парцел X (десети) от квартал 23 двадесет и три), с площ за парцела от 659 кв. м. (шестотин петдесет и девет квадратни метра ), при съседи за парцела: наследници на Георги Гелемаров, Георги Иванов Зърнев, Трендафил Трендафилов и от двете страни улица, ведно с припадащите идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, която сграда е нанесена като сграда с идентификатор по 17395.501.1815.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин и петнадесет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Стойо Льондев” №14, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1815.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин и петнадесет/, застроена площ 111 кв. м., брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. Недвижим имот с идентификатор 17395.501.1815.1 с обща застроена площ от 105 кв.м. представлява втори жилищен етаж от сграда състояща се от партерен етаж и два жилищни етажа Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция с тухлени стени. Външните стени на сградата са частично с минерална мазилка и изолация и частично само с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е из вършено през 1980 г. На втория етаж са обособени кухня с трапезария, три спални, две тераси, килер и два санитарни възела. Подовата настилка е гранитогрес, ламиниран паркет и дюшеме, санитарните възли са с фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ и дървена - двукатна, а вътрешните врати са дървени. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул.“Стойо Льондев”№ 14 . Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
13.02.17 г., 18:12 targimot.com
111.0 м²
56 400 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.„Герман Титов” № 9
Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.1, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в документа площ: 71.82 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 17395.501.542.1.2, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 71.82 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.2, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в документа площ: 76.87 кв.м., прилежащи части: мазе-16.47 кв.м., стълб. Клетка-13.16 кв.м., таван-71.82 кв.м. и съответните идеални общи части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:17395.501.542.1.1, над обекта: няма, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 76.87 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с мазе със застроена площ от 16.47 кв.м., стълбищна клетка със застроена площ от 13.16 кв.м. и таван със застроена площ от 71.82 кв.м., ведно с общите части на жилищната сграда, построена в Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, и заедно със СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, предназначение на самостоятелния обект: Хангар, депо, гараж, застроена площ: 18 кв.м., брой етажи 1, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ГАРАЖ със застроена площ от 18 кв.м., построен в южната част на Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, и ведно с всички подобрения и приращения в имота. Същите представляват: пристройка към двуетжната жилищна сграда, която е нанесена в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.2 /на място е двуетажна/, две постройки – сайвант, който е нанаесен в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.3 и навес, който е нанесен в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.4, за които няма строителни книжа. Конструкцията на жилищната сграда е масивна гредоред и частични ст.бетонни елементи и с тухлени стени. Строителството на сградата е извършено през 1965 г. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. В обхвата на оценка на обекта влиза: Първи жилищен етаж с идентификатор 17395.501.542.1.1 с площ от 71,82 кв.м. Тук са обособени кухненски бокс с трапезария, две спални, тераса и санитарен възел. Подовата настилка е теракот и ламиниран паркет, стените са на мазилка, санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е алуминиева и дървена, а вътрешните врати са алуминиеви и фурнировани. Втори жилищен етаж с идентификатор 17395.501.542.1.2 с площ от 76,87 кв.м., ведно с мазе със застроена площ от 16.47 кв.м., стълбищна клетка със застроена площ от 13.16 кв.м. и таван със застроена площ от 71.82 кв.м.. На втория етаж са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, спалня, още една вътрешна спалня, санитарен възел и перално помещение. Подовата настилка е дюшеме, санитарните възли са с фаянс и теракот. Гараж с идентификатор 17395.501.542.5 с площ от 18 кв.м. Масивна, едноетажна самостоятелна сграда. Покрива е плосък с хидроизолация. От вън е на мазилка, от вътре на мазилка по стени и замазка по под. Вратата е метална. Дворното място е оградено, изградени са алеи от базалтови плочи, а също така има изграден бунар. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул.„Герман Титов” № 9. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
13.02.17 г., 18:39 targimot.com
72.0 м²
98 400 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Изградена само на груб строеж до покрив четириетажна къща със застроена площ от 101кв.м. на тиха и спокойна улица в един от крайните северозападни квартали на град Гоце Делчев с прекрасна гледка към планината и града. На първото вкопано от едната страна ниво са разположени стая, кухня с трапезария, коридор, санитарен възел, складово помещение с котелно и отделна тоалетна. Масивно вътрешно стълбище свързва всички нива на къщата, като на първият етаж на къщата има гараж, голям хол в един обем с кухня и трапезария, коридор и малък склад. На втория етаж има две спални с обща тераса и общ санитарен възел, коридор и трета спалня с дневен тракт, тераса и собствен санитарен възел, а на третият леко скосен мансарден етаж разпределението е същото като на втория етаж. За къщата има утвърден проект и разрешение за строеж и е подписан акт образец 14. Канализационното отклонение към централния канал е изпълнено, а захранванията с ток и вода са на улицата пред имота. От двете страни на къщата има общо стотина квадратни метра незастроена част от парцела върху който е построена къщата. При желание от страна на потенциалният купувач срещу подлежащо на договаряне допълнително заплащане собственикът е готов да се ангажира с изпълнението на всички оставащи довършителни работи или на някаква част от тях на преференциални цени.
21.02.17 г., 16:02 icbproperties.com
404.0 м²
52 700 €

Мезонет, 200m 2 (продажба)

жк. Гоце Делчев, София
Климатик Вана/Джакузи Луксозен имот Паркомясто ПЕРФЕКТНА ЛОКАЦИЯ! ДО ЮЖЕН ПАРК! КОМУНИКАТИВНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ! ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ! ПАНОРАМА КЪМ ВИТОША! ДВЕ ПАРКОМЕСТА И ДВЕ МАЗЕТА В ЦЕНАТА! Предлагаме ВИ за продажба луксозен, обзаведен, стилен 4-стаен апартамент /тип мезонет/, ул.Славовица, тухлена сграда от 1996г. с денонощна охрана, ет.5 . Притежава качества, които да отговорят на изискванията и на най-взискателния клиент. Върху площ от 200 кв. м. са разположени просторен хол с трапезарна част и кухненски бокс, три непреходни спални, две бани с тоалетни, сауна и дрешник. Климатици , подово, ТЕЦ . За контакти: 0878353100, 0888720101
8.02.17 г., 15:38 homes.bg
200.0 м²
155 000 €
1 2 3