100.0 м²
117 000 €
22.07.17 г., 20:03
ARCO REAL ESTATE предлага за продажба къща с двор в жк.Гоце Делчев, ул.Златишки проход. Къщата е на един етаж и сутерен застроени в/у 50м2 всеки.Състои се от две помещения и тоалетна в сутерена, две спални, кухненски бокс и тоалетна на жилищния етаж. Състоянието е за ремонт. Изложение - югоизток. Отоплението е на ток. Към къщата има двор от 182м2. Районът е с отлично изградена инфраструктура, в близост до спирки на градски транспорт, хранителни хипермаркети, училища и детски градини.Фирмата работи по БДС EN15733.За повече информация и огледи Даниела Вачева - 029173075;0894505538 Оферта 23711
Още bazar.bg

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Първи май" №3
111.0 м²
76 255 лв
25.07.17 г., 22:23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 323,00кв.м. ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Номер по предходен план: 722, квартал: 191, парцел: ІІІ Съседи: 17395.501.723; 17395.501.9142; 17395.501.721; 17395.501.9137; Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3; Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица, ВЕДНО с изградения в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 17395.501.722.3.1, Предназначение: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 110,59кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.722, в сграда: 17395.501.722.3, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 17395.501.722.3.5; 17395.501.722.3.4; 17395.501.722.3.3; 17395.501.722.3.2, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3, ет.2, ап./1-ви жил. етаж/; Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 110,59кв.м., състоящ се от кухня с хол, две стаи, антре, сервизни помещения и тераса от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,, включваща три броя гаражи, преустроени в магазин за автобои и автоработилница и надстройка към тях, съгласно Разрешение за строеж №82/20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев, построена в УПИ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица. Етажа е изграден съгласно Разрешение за строеж №82 от 20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев. Начална цена 76 255лв. /седемдесет и шест хиляди двеста петдесет и пет лева./
Още targimot.com

Продава, Къща, 100 кв.м.

София (град), Гоце Делчев
4 стаи
117 000 €
17.07.17 г., 11:05
ARCO REAL ESTATE предлага за продажба къща с двор в жк.Гоце Делчев, ул.Златишки проход. Къщата е на един етаж и сутерен застроени в/у 50м2 всеки.Състои се от две помещения и тоалетна в сутерена, две спални, кухненски бокс и тоалетна на жилищния етаж. Състоянието е за ремонт. Изложение - югоизток. Отоплението е на ток. Към къщата има двор от 182м2. Районът е с отлично изградена инфраструктура, в близост до спирки на градски транспорт, хранителни хипермаркети, училища и детски градини.Фирмата работи по БДС EN15733.За повече информация и огледи Даниела Вачева - 029173075;0894505538 Оферта №23711
Още arcoreal.bg

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Тодор Александров” № 9
110.0 м²
153 000 лв
4.07.17 г., 17:51
Предмет на публичната продан е ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 115.58 /сто и петнадесет квадратни метра и петдесет и осем сантиметра/ от Четириетажна жилищна сграда с идентификатор 17395.501.572.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.572, представляващ урегулиран поземлен имот – парцел XIX /деветнадесети/, имот планоснимачен номер 572 /петстотин седемдесет и две/ от квартал 182 /сто осемдесет и две/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община същата, с площ за имота от 346 /триста четиридесет и шест/ квадратни метра, при съседи за имота по нотариален акт: от изток – УПИ /парцел/ XVIII /осемнадесети/ на Иван Кокошаров, от запад – УПИ /парцел/ XX /двадесети/ на Димитър Бойков, от север – УПИ /парцел/ XI /единадесети/ на Кирил Бусаров и юг – улица, при съседи по кадастрална карта: 17395.501.573, 17395.501.9217, 17395.501.460, 17395.501.459, 17395.501.593, 17395.501.592, 17395.501.591, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Четвърти жилищен етаж от четириетажна сграда с идентификатор 17395.501.572.1 е с обща застроена площ от 115,58 кв.м. Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция и тухлени стени. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е из вършено през 1989 г. На етажа са обособени кухня с трапезария и дневна, спалня и санитарен възел, както и самостоятелна стая, за която се подхожда директно от стълбищната клетка. Подовата настилка е гранитогрес, ламиниран паркет и дюшеме, стени и тавани - шпакловка, санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ - бяла, а вътрешните врати са МДФ. Има монтирано парно с панелни радиатори и печка на дърва с водна риза. Самостоятелната стая е в недовършен вид – тухлени стени и циментова замазка по пода. Конструкцията на жилищната сграда е монолитна, стоманобетонова с тухлени стени, а в приземния етаж – каменна зидария. Строителството на сградата е извършено през 1999 г. Външните стени на сградата са с изолация и минерална мазилка, а приземния етаж е с облицовка от цепен камък. Покривът е дървен, скатен с керемиди. В приземния етаж, който е на 40 см под нивото на терена са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, санитарен възел с мокро помещение и предверие. Подовата настилка е теракот, тавани - дървена обшивка, стените са на мазилка и каменна облицовка, санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е дървена със стъклопакет, а вътрешните врати от масивно дърво. На първи и таванския етаж са обособени по три спални, тераса и санитарен възел, като на първия етаж има изградена още една голяма покрита тераса. Подовата настилка е дюшеме, тавани - дървена обшивка, стените са на мазилка, санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е дървена със стъклопакет, а вътрешните врати от масивно дърво. В приземния гараж и на терасата на първия етаж има изградени зидани камини. Дворното място откъм улицата е с масивна ограда със средна височина от 2,20 мс дървена шапка, покрита с керемиди. Изградени са алеи от бетонови карета с настилка от цепен камък. Имотът се намира в гр. Гоце Делчев, ул. „Тодор Александров” № 9. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. Приблизителни координати: 41.570440, 23.72605. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Никола Вапцаров” № 17
116.0 м²
59 250 лв
4.07.17 г., 18:50
Предмет на публичната продан е ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 115.58 /сто и петнадесет квадратни метра и петдесет и осем сантиметра/ от Четириетажна жилищна сграда с идентификатор 17395.501.572.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.572, представляващ урегулиран поземлен имот – парцел XIX /деветнадесети/, имот планоснимачен номер 572 /петстотин седемдесет и две/ от квартал 182 /сто осемдесет и две/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община същата, с площ за имота от 346 /триста четиридесет и шест/ квадратни метра, при съседи за имота по нотариален акт: от изток – УПИ /парцел/ XVIII /осемнадесети/ на Иван Кокошаров, от запад – УПИ /парцел/ XX /двадесети/ на Димитър Бойков, от север – УПИ /парцел/ XI /единадесети/ на Кирил Бусаров и юг – улица, при съседи по кадастрална карта: 17395.501.573, 17395.501.9217, 17395.501.460, 17395.501.459, 17395.501.593, 17395.501.592, 17395.501.591, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Четвърти жилищен етаж от четириетажна сграда с идентификатор 17395.501.572.1 е с обща застроена площ от 115,58 кв.м. Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция и тухлени стени. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е из вършено през 1989 г. На етажа са обособени кухня с трапезария и дневна, спалня и санитарен възел, както и самостоятелна стая, за която се подхожда директно от стълбищната клетка. Подовата настилка е гранитогрес, ламиниран паркет и дюшеме, стени и тавани - шпакловка, санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ - бяла, а вътрешните врати са МДФ. Има монтирано парно с панелни радиатори и печка на дърва с водна риза. Самостоятелната стая е в недовършен вид – тухлени стени и циментова замазка по пода. Имотът се намира в източната част на гр. Гоце Делчев, ул. „Никола Вапцаров” № 17. Квартала е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. Приблизителни координати: 41.574438, 23.742188. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Мезонет, 400m 2 (продажба)

жк. Гоце Делчев, София Стела Благова
400.0 м²
420 000 €
6.07.17 г., 4:13
Климатик Про Естейт ви предлага прекрасен тризонет до Южен парк, в тихата и зелена част на кв. Гоце Делчев. Възможност за разделяне на два мезонета. Посетете ни на www. proestate. abv. bg Оферта 1152
Още homes.bg

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Струма №6
102.0 м²
58 590 лв
6.07.17 г., 18:51
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 102.50кв.м. от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ парцел VI, имот пл.№3056 от кв.93 по сега действащия план на гр.Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. от Кмета на Общината, с площ за УПИ от 160кв.м., при съседи: от изток-улица, от запад-УПИ парцел VIII-2266, от север – УПИ парцел XI-3047, от юг – УПИ парцел – VII-2267, ведно с тавана на сградата със ЗП от 95кв.м., ведно с принадлежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот се намира на административен адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Струма №6.
Още targimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Гьорче Петров №2
129.0 м²
26 250 лв
6.07.17 г., 18:51
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 129.00 кв. м, представляващ самостоятелно жилище, находящ се в триетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот- парцел ХХ, имот пл. № 1934 от квартал № 48 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992г. на Кмета на Общината, при съседи на УПИ: от изток- УПИ- парцел ХХI, от запад- улица, от север- улица, от юг- УПИ- парцел ХIХ, ведно с южното мазе със засроена площ от 11.80 кв. м и 1/2 идеална част от тавана на сградата със застроена площ от 121.00 кв. м, ведно с ГАРАЖ с югозападно разположение със застроена площ от 22.70 кв. м, ведно с принадлежащото към гаража избено / сервизно/ помещение със застроена площ от 11.80 кв. м- южно разположение, находящи се на партерния етаж, а съгласно СХЕМА № 23106/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, жилището е с идентификатор 17395.501.1934.1.2; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 129.00 кв. м; прилежащи части: южно мазе със застроена площ 11.80 кв. м и 1/2 ид. части от тавана, целият с площ от 121 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 17395.501.1934.1.1; над обекта: няма, и съгласно СХЕМА на ГАРАЖ № 23107/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, гаражът е с идентификатор 17395.501.1934.1.4; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Гараж в сграда; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 22.70 кв. м; прилежащи части: избено / сервизно/ помещение със застроена площ 11.80кв.м
Още targimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Славянска" №8, ет.2
98.0 м²
25 753 лв
11.06.17 г., 18:40
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от четириетажна жилищна сграда с гаражи, три жилищни етажа и тавански етаж, с идентификатор:17395.501.7002.2.2 по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, с площ от 98,17кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, тоалетна, входно антре, коридор и три тераси, ВЕДНО с Мазе №2 с площ от 23,04кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото ан строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Славянска“, №8, ет.2 (ул. „Драма“, №47Б, ет.2, ап.3). Начална цена 25 753лв. /двадесет и пет хиляди седемстотин петдесет и три лева./
Още targimot.com

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Стражин" №3
101.0 м²
105 000 лв
11.06.17 г., 17:29
І). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.1464, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ: 349,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев, ВЕДНО с изградената в имота СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.1, представляваща: Жилищна сграда – еднофамилна, с площ от 101,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1464, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Административен адрес на имотите: гр. Гоце Делчев, ул. “ Стражин “, №3. -Сградата е двуетажна, състояща се от мазе, две жилищни етажа и таван, масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Първия етаж се състои от: Дневна с трапезария и кухненски бокс, две преходни спални, детска стая, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от детската стая. Втория етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, едната с достъп от дневната и другата с достъп от преходната спалня. Таванския етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, баня с тоалетна, входно антре и три тераси с достъп от дневната и две от спалните. Всички помещения са с частично скосявания. В сутерена на сградата са изградени пет броя мазета от които две по две са преходни. Има изградена Ел. и ВиК инсталация. Начална цена 105 000лв. /сто и пет хиляди лева./
Още targimot.com

Продаване на къща

град Гоце Делчев
800.0 м²
38 000 лв
5.06.17 г., 14:16
Продава се къща в центъра на с.Мосомище. В регулиран подземлен имот. Къщата има приземен етаж с 4 - стаи и коридор. На горният етаж има също 4 стаи и коридор. Има балкон. На три от стаите има алуминиева дограма. Парцела е 800 кв.м с голяма гаражна врата. Къщата се намира на центъра до основно училище и детската градина. Допълнителна информация Вид къща 2-етажна Вид строителство Тухла Площ 800 кв. м Екстри Вода , Регулация , СОТ , Ток
Още bezplatno.net

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Стойо Льондев” 14
111.0 м²
45 120 лв
17.05.17 г., 18:37
Предмет на публичната продан е Втори жилищен етаж с обща застроена площ от 105 (сто и пет) квадратни метра от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. “Стойо Льондев” 14, построена откъм съседа Атанас Папазов върху урегулиран поземлен имот, съставляващ по сега действуващият дворищно – регулационен план на гр. Гоце Делче, община съща, област Благоевград, имот планоснимачен номер 1815 (хиляда осемстотин и петнадесет) на който е отреден парцел X (десети) от квартал 23 двадесет и три), с площ за парцела от 659 кв. м. (шестотин петдесет и девет квадратни метра ), при съседи за парцела: наследници на Георги Гелемаров, Георги Иванов Зърнев, Трендафил Трендафилов и от двете страни улица, ведно с припадащите идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, която сграда е нанесена като сграда с идентификатор по 17395.501.1815.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин и петнадесет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Стойо Льондев” №14, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1815.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин и петнадесет/, застроена площ 111 кв. м., брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. Недвижим имот с идентификатор 17395.501.1815.1 с обща застроена площ от 105 кв.м. представлява втори жилищен етаж от сграда състояща се от партерен етаж и два жилищни етажа Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция с тухлени стени. Външните стени на сградата са частично с минерална мазилка и изолация и частично само с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е из вършено през 1980 г. На втория етаж са обособени кухня с трапезария, три спални, две тераси, килер и два санитарни възела. Подовата настилка е гранитогрес, ламиниран паркет и дюшеме, санитарните възли са с фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ и дървена - двукатна, а вътрешните врати са дървени. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул.“Стойо Льондев”№ 14 . Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Одрин” 17
124.0 м²
36 750 лв
17.05.17 г., 18:36
Предмет на публичната продан е 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.831 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин тридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” 17, площ: 345 кв. м. (триста четиридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 831, квартал: 137, парцел: VII, съседи: 17395.501.832, 17395.501.9148, 17395.501.828, 17395.501.829, 17395.501.830, 17395.501.833, който съгласно документ за собственост представлява дворно място парцел: VII, имот планоснимачен номер 831 в кв. 137 по плана на гр. Гоце Делчев с площ от 340 кв. при съседи за парцела улица, Неделчо Маргаритов и Асен Парнарев, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.831.1.1 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин тридесет и едно, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” 17, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.831, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 124.00 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра/, прилежащи части: 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от общите части на сградата, 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от тавана, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 17395.501.831.1.5, 17395.501.831.1.4, над обекта: 17395.501.831.1.2, представляващ първи жилищен етаж от триетажна жилна сграда застроена в парцела. Имотът се намира в северната част на гр. Гоце Делчев, на 200 метра от централната част, на доста тиха градска улица. Сградата е на три етажа, като на всеки етаж са разположени самостоятелни апартаменти с различна конфигурация. Апартаментът се състои от дневна, три спални, водно антре, санитарно помещение, кухня и една тераса. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Многостаен апартамент в представителна сграда в кв. Стрелбище

Област София гр. София кв. "Стрелбище" бул. Гоце Делчев
216.26 м²
189 000 €
12.05.17 г., 21:28
Луксозен имот в модерна сграда (2007 година) с представителни общи части и охрана в кв. Стрелбище. Имотът се намира на първи надпартерен етаж и е бил ползван за офис, успешно отдаван под наем с гарантирани доходи от 1680 лв с ДДС. Характеризира се с комуникативна локация, в близост до бул. България, Южен парк, мол България, Била, Еконт, ДГ 2 „Звънче“, аптеки, банки, магазини, Easy Pay, Telenor, химическо чистене и други удобства от ежедневието. Имотът е с чиста площ от 128.99 кв.м., плюс общи части - 22.38 кв.м. и в допълнение тераса от 64.89 кв.м. с гледка към околните сгради и бул. Гоце Делчев. Състои се от: • 4 работни помещения; • заседателна зала; • кухня; • склад; • WC; • тераса с възможност за усвояване. Отопление – ТЕЦ и климатици. Апартаментът е окабелен за телефон и интернет. Крайната цена включва пълното обзавеждане от снимките. В сградата има портиер и асансьор. Такса поддръжка на общите части - около 30 лв. Отличен имот в жилищен район с добре развита инфраструктура, с разнообразие от учебни заведения, магазини, ресторанти, офиси, удобни транспортни линии на градския транспорт и възлови булеварди за бърза връзка с центъра на града, летището и околовръстния път. Други удобства в близост: • 270 м до детска градина; • 700 м до Южен парк; • 70 м до булевард България; • 900 м до Мол България, Джъмбо и Била. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Одрин” 17
124.0 м²
36 750 лв
17.05.17 г., 18:36
Предмет на публичната продан е 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.831 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин тридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” 17, площ: 345 кв. м. (триста четиридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 831, квартал: 137, парцел: VII, съседи: 17395.501.832, 17395.501.9148, 17395.501.828, 17395.501.829, 17395.501.830, 17395.501.833, който съгласно документ за собственост представлява дворно място парцел: VII, имот планоснимачен номер 831 в кв. 137 по плана на гр. Гоце Делчев с площ от 340 кв. при съседи за парцела улица, Неделчо Маргаритов и Асен Парнарев, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.831.1.1 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин тридесет и едно, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” 17, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.831, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 124.00 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра/, прилежащи части: 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от общите части на сградата, 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от тавана, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 17395.501.831.1.5, 17395.501.831.1.4, над обекта: 17395.501.831.1.2, представляващ първи жилищен етаж от триетажна жилна сграда застроена в парцела. Имотът се намира в северната част на гр. Гоце Делчев, на 200 метра от централната част, на доста тиха градска улица. Сградата е на три етажа, като на всеки етаж са разположени самостоятелни апартаменти с различна конфигурация. Апартаментът се състои от дневна, три спални, водно антре, санитарно помещение, кухня и една тераса. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Продава 3-стаен Гоце Делчев нова сграда с акт 16 лукс 125000

Продава 3-стаен Гоце Делчев нова сграда с акт 16 лукс 125000
120.0 м²
125 000 €
16.05.17 г., 1:40
град София, Гоце Делчев, 120 кв.м, 3-ти ет. от 6, ТЕЦ, Отлична локация. Нова сграда. Разпределение: коридор, хол с кухн.бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, 2 тераси. Настилки- ламинат и теракота. Нов апартамент. Предлагаме и други имоти в района. Работим с колеги. тел.: 0886160182, e-mail: ***, *** www.bulgaria_imot.imot.bg
Още imoti24.com

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.„Герман Титов” № 9
72.0 м²
75 000 лв
17.05.17 г., 18:09
Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.1, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в документа площ: 71.82 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 17395.501.542.1.2, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 71.82 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.2, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в документа площ: 76.87 кв.м., прилежащи части: мазе-16.47 кв.м., стълб. Клетка-13.16 кв.м., таван-71.82 кв.м. и съответните идеални общи части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:17395.501.542.1.1, над обекта: няма, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 76.87 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с мазе със застроена площ от 16.47 кв.м., стълбищна клетка със застроена площ от 13.16 кв.м. и таван със застроена площ от 71.82 кв.м., ведно с общите части на жилищната сграда, построена в Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, и заедно със СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, предназначение на самостоятелния обект: Хангар, депо, гараж, застроена площ: 18 кв.м., брой етажи 1, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ГАРАЖ със застроена площ от 18 кв.м., построен в южната част на Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, и ведно с всички подобрения и приращения в имота. Същите представляват: пристройка към двуетжната жилищна сграда, която е нанесена в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.2 /на място е двуетажна/, две постройки – сайвант, който е нанаесен в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.3 и навес, който е нанесен в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.4, за които няма строителни книжа. Конструкцията на жилищната сграда е масивна гредоред и частични ст.бетонни елементи и с тухлени стени. Строителството на сградата е извършено през 1965 г. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. В обхвата на оценка на обекта влиза: Първи жилищен етаж с идентификатор 17395.501.542.1.1 с площ от 71,82 кв.м. Тук са обособени кухненски бокс с трапезария, две спални, тераса и санитарен възел. Подовата настилка е теракот и ламиниран паркет, стените са на мазилка, санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е алуминиева и дървена, а вътрешните врати са алуминиеви и фурнировани. Втори жилищен етаж с идентификатор 17395.501.542.1.2 с площ от 76,87 кв.м., ведно с мазе със застроена площ от 16.47 кв.м., стълбищна клетка със застроена площ от 13.16 кв.м. и таван със застроена площ от 71.82 кв.м.. На втория етаж са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, спалня, още една вътрешна спалня, санитарен възел и перално помещение. Подовата настилка е дюшеме, санитарните възли са с фаянс и теракот. Гараж с идентификатор 17395.501.542.5 с площ от 18 кв.м. Масивна, едноетажна самостоятелна сграда. Покрива е плосък с хидроизолация. От вън е на мазилка, от вътре на мазилка по стени и замазка по под. Вратата е метална. Дворното място е оградено, изградени са алеи от базалтови плочи, а също така има изграден бунар. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул.„Герман Титов” № 9. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com
3 стаи
120.0 м²
245 000 лв
20.04.17 г., 23:21
Град София, Гоце Делчев, 120 кв.м, 3-ти ет. от 6, тец, Отлична локация. Нова сграда. Разпределение: коридор, хол с кухн.бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, 2 тераси. Настилки- ламинат и теракота. Нов апартамент. Предлагаме и други имоти в района. Работим с колеги. тел.: 0886160182, e-mail: bulgaria_imot@ab v.bg, *** www.bulgaria_imo t.imot.bg
Още 555.bg
220.0 м²
179 000 €
20.04.17 г., 15:28
ТОП МЯСТО!!! -БУЛ. БЪЛГАРИЯ до МОЛ БЪЛГАРИЯ,БИЛА,ДЖЪМБО.Нова луксозна сграда с контролиран достъп,видео наблюдение и денонощна охрана.Изключителен панорамен дизайнерски апартамент.Разпределение 1-во ниво-кухня,трапезария хол,спалня,кабинет фитнес, Б,WC и мокро помещение.2-ро ниво-просторна панорамна спалня,голям дрешник и Б,WC.Aпартамента е завършен до ключ с качествени материали и отлични мебели.В цената влиза цялото обзавеждане! Две подземни парко места -10000евро(за паркомясто).Невероятна Панорама!!! Тел.029898369,0889504369,0878504369,0898433199
Още bazar.bg
120.0 м²
125 000 €
4.05.17 г., 1:59
град София, Гоце Делчев, 120 кв. м, 3 - ти ет. от 6, ТЕЦ, Отлична локация. Нова сграда. Разпределение: коридор, хол с кухн. бокс, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, 2 тераси. Настилки - ламинат и теракота. Нов апартамент. Предлагаме и други имоти в района. Работим с колеги. тел. : 0886160182, e - mail:,
Още grad.bg

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "БОРИС ЧАНДЖИЕВ" № 16
67 500 лв
7.04.17 г., 17:15
Сграда с идентификационен номер 17395.501.2886.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 71/02.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификационен номер 17395.501.2886 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест/, вписан с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Борис Чанджиев” № 16 /шестнадесет/, със застроена площ по скица: 104.00 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 3 /три/, а по документ за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 96.78 кв.м. (деветдесет и шест цяло и седемдесети осем стотни квадратни метра), построена на основание отстъпено право на строеж по одобрени строителна книжа на 26.06.1990 г. и разрешение за строеж № 228 от 06.07.1990 г. и акт за узаконяване № 30 от 15.12.1997 г. на ОбА Гоце Делчев В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел II (втори) имот с планоснимачен номер 2886 (две хиляди осемстотин осемдесет и шест) от квартал 225 (двеста двадесет и пет) по плана на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992 г. на Кмета на Общината, при съседи за имота по скица: от изток улица, от запад улица, от север УПИ (парцел) I, от юг УПИ (парцел) II. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 67 500,00 лв. / шестдесет и седем хиляди и петстотин лева /.
Още targimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ДРАГОМАН" № 50, ЕТ. 1
81.0 м²
20 737 лв
8.04.17 г., 0:05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.2708.1.1 /едно, седем, три, девет, пет точка пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр.Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Драгоман” № 50 /петдесет/, ет.1 /първи/, с площ от 81,16 кв.м. /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе 12,91 кв.м. /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра/; мазе 22,33 кв.м. /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/ и 1/2 / една втора/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, и над обекта: 17395.501.2708.1.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2708 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 165/сто шестдесет и пет кв.м./ квадратни метра, с начин за трайно ползване ниско застрояване /до 10м /, със стар номер: имот № 2708 /две, седем, нула, осем/; квартал: 159 /сто петдесет и девети/; парцел: ІV /четвърти/, при съседи: ПИ № 17395.501.2707; ПИ№ 17395.501.2721 и от две страни улица, който обект по документи за собственост има следните характеристични данни: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелно жилище, със застроена площ от 81.16 /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в урегулиран поземлен имот парцел ІV/четвърти/, имот планоснимачен номер 2708 /две хиляди седемстотин и осем/ от квартал 159 /сто петдесет и девети/ по плана на град Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/ 1992 година на кмета на Общината, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: от североизток УПИ /парцел/ ІІІ 2707 /трети за имот две хиляди седемстотин и седми/, от северозапад УПИ /парцел/ V 2721 /пети за имот две хиляди седемстотин и двадесет и първи/, от югоизток улица и от югозапад улица, ведно със североизточното МАЗЕ със застроена площ от 12.91 /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни/ квадратни метра и югозападнато МАЗЕ със застроена площ 22.33 /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни/ квадратни метра, двете разположени на ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ от описаната сграда, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на жилищната сграда и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 20 737,50 лв. / двадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки /.
Още targimot.com
200.0 м²
155 200 €
1.04.17 г., 14:15
ИМОТ ЗА ЦЕНИТЕЛИ! С ДВЕ ПАРКОМЕСТА включени в цената. В близост до Южен парк. Състои се от просторен хол с трапезарна част и кухненски бокс, три непреходни спални, две бани с тоалетни, сауна, дрешник и две мазета. Помещенията са оборудвани с климатици. Има подово отопление и ТЕЦ. Изложението е южно с прекрасен изглед към планината Витоша. Локацията е до търговски вериги и множество автобусни и тролейбусни спирки. ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА Е АКТУАЛНА САМО ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА. За информация и огледи: 0876 990 440, 02/8701604, www.имотисофия.онлайн, www.aneti.net, e-mail: *** Оферта 908
Още bazar.bg

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Лозенград” 10
60.0 м²
36 000 лв
3.04.17 г., 19:50
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел Х /десети/, имот планоснимачен номер 1577 /хиляда петстотин седемдесет и седем/ от квартал 7 /седем/ по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, утвърден със заповед № 32/1992 год. на кмета на община Гоце Делчев, с площ за имота от 552 /петстотин петдесет и два/ квадратни метра, при съседи за урегулирания поземлен имот: от изток- УПИ-парцел V-1570 /пети за имот хиляда петстотин и седемдесети/, от запад –улица, от север-УПИ-парцел ХІ-1576 /единадесети за имот хиляда петстотин седемдесет и шести/, и от юг – УПИ – парцел VІІІ- 1578 /осми за имот хиляда петстотин седемдесет и осми/ и УПИ парцел ІХ-1579 /девети за имот хиляда петстотин седемдесет и девети/, което самостоятелно жилище се състои от първи жилищен етаж със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра, втори жилищен етаж със застроена площ от 66 /шестдесет и шест/ квадратни метра/ и таван със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра. Имотът е нанесен в Кадастралната картна на град Гоце Делчев като Сграда с идентификатор 17395.501.1577.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имот: гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Лозенград” 10, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 60.00 кв.м. /шестдесет/ квадратни метра/, номер по предходен план: Няма, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1577. САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с идентификатор 17395.501.1577.2 е с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Лозенград” 10, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 60.00 кв.м. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени стени и подова конструкция на гредоред. Външните стени на сградата са без мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е извършено през 1960 г. На първия етаж са обособени две стаи и санитарен възел, по вътрешно стълбище се подхожда към втория етаж, където са обособени три стаи. Състоянието на имота е много лошо. Подът е на циментова замазка и дюшеме, а стените са на мазилка също в лошо състояние. Дограмата по прозорци и вратите за дървени – стари. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул. „Лозенград” 10. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com
1 2 3