Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Солунска № 20
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , ПОСТРОЕНА ВЪРХУ УПИ 8-1151 ОТ КВ. 85 ПО ПЛАНА НА ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , УЛ.СОЛУНСКА 20 , СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ СПАЛНИ , ДНЕВНА , КУХНЯ , БАНЯ И АНТРЕ, ТЕРАСА ЗАЕДНО С ½ ИД.Ч ОТ ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО , ПРИ ГРАНИЦИ НА ПАРЦЕЛА : ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ , УПИ 7-1151, УПИ -9-1471 , КОЙТО ИМОТ СЪГЛАСНО АГК-ШУМЕН Е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТ. 58222.495.1450.1.3, ОТРАЗЕН КАТО АП.3, ЕТ.3 , УЛ. СОЛУНСКА № 20 ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ПОСТРОЕНА В ИМОТ 58222.495.1450 ПРИ СЪСЕДИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ: 58222.495.1450.1.2. ДВАТА ЖИЛИЩНИ ЕТААЖА СА С ОБЩ ВХОД И ОБЩО СТЪЛБИЩЕ. ВХОДНАТА ВРАТА НА ВТОИЯ ЕТАЖ Е АЛУМИНИЕВА, КОРИДОР – ТЕРАКОТА, ДВЕ СТАИ-МОКЕТ, ЕДНАТА СТАЯ Е С ДЮШЕМЕ, КУХНЯ – ТЕРАКОТА. СТЕНИ И ТАВАНИ – ГЛАДКА МАЗИЛКА С ЛАТЕКС, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ-ТЕРАКОТА И ФАЯНС, ДОГРАМА ЧАСТИЧНО PVC И ДЪРВЕНА, ЕЛ И В И К. СРАДАТА Е МАСИВНА, МОНОЛИТНА С ТУХЛЕНИ СТЕНИ, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ ВЪРХУ СТОМАНОБЕТОНОВА ПЛОЧА. ИМОТЪТ Е ВИДИМО НЕОБИТАЕМ, ЧАСТИЧНО ОБРУЛЕНА МАЗИЛКА ОТ ТАВАН.
20.01.17 г., 18:29 targimot.com
24 000,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ УЛ. ЮБИЛЕЙНА № 61
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП ОТ 118 КВ.М. ПОСТРОЕН В ДЪРЖАВЕН ПАРЦЕЛ УПИ 3-34 ОТ КВАРТАЛ 15 , ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ ОТ 380 КВ.М. ПО ПЛАНА НА ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА; УЛИЦА, УПИ 4-55 , УПИ 13- 153 И УПИ 2-36, А ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА – ИМОТ С ИДЕНТ. 58222.495.309.1 , ЗП ОТ 107 КВ.М. С ГРАНИЦИ ; 58222.495.308.1. ЖИЛИЩЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ЧАСТИ – СЕВЕРНА И ЮЖНА, КАКТО СЛЕДВА; СЕВЕРНАТА ЧАСТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ СТАИ СЪС САЛОН , СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И ВЕРАНДА С ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ. СТЕНИ ТУХЛЕНИ, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МАЗИЛКА , ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА С ШПАКЛОВКА , PVC ДОГРАМА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ , ВХОДНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА , ПОКРИВ С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ. В ЮЖНАТА ЧАСТ – ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ОТ ИЗТОК ПО ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ . ДЪРВЕНА ДОГРАМА , СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, СТОМАНО БЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ , ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ. ЕТАЖЪТ Е С ½ ИД.Ч. ОТ ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТА.
5.01.17 г., 12:16 targimot.com
118.0 м²
9 000,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ УЛ. "АТАНАС ЖЕЧЕВ" № 4
от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от спалня, хол, дневна, кухненски бокс, коридор, антре, балкон на нивото на двора, без реално обособен санитарен възел, , при граници: от долу – партер, от горе – втори жилищен етаж, от всички страни – двор, представляващ отделно самостоятелно жилище от двуетажна жилищна сграда – тухлена, масивна, със сутеренен етаж, , построена в дворно място, цялото с площ от 620 кв.м., находящо се в гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Атанас Жечев“ № 4, за което дворно място е отреден УПИ III-1712 от квартал 96 по плана на гр. Велики Преслав, : Самостоятелен обект с идентификатор 58222.495.1374.1.2, с адрес гр. Велики Преслав, ул. Атанас Жечев № 4, ет. 1, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, на едно ниво, с площ 80 кв.м., при граници на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – 58222.495.1374.1.1, над обекта – 58222.495.1374.1.3. Пода на жилищния етаж е от дюшеме, а стените са с мазилка и тапети.
5.01.17 г., 0:16 targimot.com
80.0 м²
26 250,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Виница № 1
Недвижим имот находящ се в гр. В.Преслав, ул. Виница № 1 масивна жилищната сграда на един етаж върху изба/сутерен/, жилищна пристройка, надземно складово помещение и стопански постройки, построени въз основа на отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот II-1526, кв. 3 по плана на гр. В.Преслав с площ от 670 кв.м. при граници за имота: от три страни улица и УПИ III-1527, заедно с правото на строеж върху мястото съгасно акт за Дог. ипотека № 120 вх. № 2337/19.09.2007 г., а по констатация на място имота представлява обединено дворно място с изградена ограва от 4 страни плочник, ввъншна чешма, декоративен кладенец и беседка. Жилищната сграда е масивна ан един етаж с вътрешна и външна мазилка, тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, PVC дограма, ел. и В и К. Стопански постройки на един етаж с тухлени стени, покрив дървена конструкция и ондулин, а съгласно КК на гр. В.Преслав съставляващо общинско дворно с идентификатор 58222.495.1 с площ 694, ведно с построените в имота сгради, а именно: сграда 58222.495.1.1 на един етаж с площ 67 кв.м. – жилищна; сграда 58222.495.1.2 – жилищна на един етаж с площ от 54 кв.м.; сграда 58222.495.1.3 – друг вид сграда за обитаване с площ от 3.00 кв.м.; сграда 58222.495.1.4 с площ от 59 кв.м. – производствена складова сграда и сграда 58222.495.1.5 – производствена сграда „Работилница за студена обработка на метали” с площ от 150 кв.м. при граници за НИ : 58222.495.2, 58222.495.2082, 58222.495.2054. НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН ДВОРНОТО МЯСТО И СГРАДА 58222.495.1.5 – РАБОТИЛНИЦА ЗА ДОГРАМА !!!
4.01.17 г., 16:39 targimot.com
37 517,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Лозарска № 29
Жилищна сграда със степен на завършеност- изградени сутеренен и първи жилищен етаж, завършен само в груб строеж, постоена в Общински УПИ VI-77,72 в кв. 16 по плана на гр. В.Преслав с учредено право на строеж с договор № 315/30.01.78 г., а по КК на гр. В.Преслав сграда с идентификатор 58222.495.282.2 с площ 81 кв.м ,построена в ПИ 58222.495.282, адм. адрес гр. В.Преслав, ул. Лозарска № 29 при граници и съседи на сградата: 58222.495.282, 58222.495.282.1, 58222.495.282.3, 58222.495.2059. Сградата е масивна,монолитна с тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди с частично изградена мазилка, дървена дограма на приземния етаж, втори – без дограма, на 1 етаж – 3 помещения и предверие, на втори етаж – вътрешно стълбище, 3 помещения и коридор. В дворното място – външна тоалетна.
29.12.16 г., 16:35 targimot.com
81.0 м²
3 600,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул.Александър Стамболийски № 57,ет. 3 ап. 3
Дворно място , находящо се в гр.В.Преслав , цялото с площ от 490 кв.м. , урегулирано от също толкова , съставляващо парцел 5-564 от 108 кв.м. По плана на гр.В.Преслав , при следните граници на парцела ; улица , парцел 1 отреден за супермаркет н-ци на Петър Бодуров и общински парцел , заедно с трети жилищен етаж от триетажна жил.сграда в парцел “Ела“ , състоящ се от четири стаи , кухня , коридор и сервизни помещения , при следните граници на жилището – от долу 2 етаж , от горе – тавански етаж и от четири страни двор , заедно с изба от 15 кв.м. , разположена в западната част на избения етаж , заедно с 1/3 ид.ч. от таванския етаж с право на ползване на северната част от тавана, заедно с 1/3 от очс на сградата, като реално от парцела ще се ползва: от север 1/3 ид.ч. от западната страна на правата линия, поделена от западната граница до източната граница минаваща по край къщата, на юг също 1/3 ид.ч.,от края на западната граница, на изток по правата линия, съединяваща горепосочените третини с южната и северните граници, като празното пространство ограничено между улицата; жилищната постройка и западната граница на працела остава за общо ползване съглано нот.акт № 147 топ 1 дело № 300/21.02.1995 г. РС В.Преслав , а съгласно кадастралната карта на гр.В.Преслав , самостоятелен обект с идент. 58222.495.1642.1.3 , попадащ в ПИ 58222.495.1642 при граници на поземления имот 58222.495.1641 , 58222.495.1643 , 58222.495.2171 и при граници на самостоятелния обект: на същия етаж – няма, под обекта - 58222.495.1642.1.2, над обекта – няма, а по констатация на място сградата е масивна, монолитна състояща се от три жилищни етажа, избени помещения и таван. Трети жилищен етаж е с вход от общо стълбище.Състои се от от 4 стаи, предверие, кухня, баня и тоалетна по отделно с общо предверие и три тераси.Подове теракота и паркет, стени и тавани гладка мазилка и латекс при граници на избата: от север – улица, от запд – двор, от изток – коридор и изба, от юг – изба и коридор, от горе – първи жилищен етаж. По данни от КК и кадастрални регистриПИ с идент. 58222.495.1642. с площ 496 кв.м. с НТП – ниско застрояване, по данни на КК и кадастралните регистри самостоятелен обект с идентификатор 58222.495.1642.1.3 е с площ 116 кв.м. с предназначение - жилище. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯТ: 3/12 ИД.Ч. ОТ ДВОРНОТО МЯСТО; ¾ ИД.Ч. ОТ ЖИЛИЩЕТО; 3/12 ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ; 1/3 ИД.Ч. ОТ ТАВАНА И ЦЯЛАТА ИЗБА С ПЛОЩ 15 КВ.М.
29.12.16 г., 8:56 targimot.com
31 890,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ кв. Кирково, ул. "Македония"№5
ДВОРНО МЯСТО с идентификатор № 58222.497.111 с площ от 860,00 кв. м. по нот. акт за учредяване на договорна ипотека и площ от 845,00 кв. м. по кадастрална карта съставляващо УПИ VII-3 от квартал 14 по плана на Велики Преслав, квартал „Кирково“, ул. „Македония“ №5, съставляващо УПИ VII-3 от квартал 14 по плана на Велики Преслав, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.1 с площ от 48,00 кв. м. , състояща се от жилищен етаж с площ от 48,00 кв. м. включващ три стаи, санитарно помещение , кухня и коридор, обитаем таван от две стаи с площ от 48,00 кв. м. с обща разгъната застроена площ от 96,00 кв. м. по нот. акт за учредяване на договорна ипотека и площ от 83,00 кв. м. по кадастрална карта, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.2 със застроена площ от 32,00 кв. м. и СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.3 със застроена площ от 46,00 кв. м. по кадастрална карта.
5.12.16 г., 19:31 targimot.com
96.0 м²
13 600,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Оградите № 13,ет.2, ап. 2
½ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 58222.495.224.1.2 с площ : няма данни, находящ се в гр. Велики Преслав, ул. Оградите 13, ет.2, ап.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент брой нива на обекта: 1, при следните съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - № 58222.495.224.1, над обекта: няма, който имот е идентичен с описания в Договор за Доброволна делба № 35, том I, вх. рег. 219/1988г. на ВПРС, представляващ втоти жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда в парцел VIII - 518 в кв. 12 по плана на гр. Велики Преслав с площ от 400 кв. м., който етаж се състои от четири стаи , кухня коридор, тоалетна и баня заедно с принадлежащите към този етаж - избен полуетаж, заедно с 1/2 ид. части от таванското помещение на сградата, а по констатация на място жилищната сграда е на два етажа с ехлени стени. Втори жилищен етаж е без външна мазилка, покрив дървена конструкция с керемиди, PVC дограма със стъклопакет – цвят „Златен дъб”. В дворното място е изграден гараж, покрив стоманобетонова плоча с вход през дворното място с ролетна врята цвят „Златен дъб”.
10.11.16 г., 21:04 targimot.com
15 000,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №7А, ЕТ.2
: , в УПИ II-1054 „а“ в квартал 97 по плана на гр. Велики Преслав, състоящ се от коридор, санитарен възел, кухня, три спални и хол, при граници: от долу – първи жилищен етаж, от горе – таванско помещение, , при граници: от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, от юг – две избени помещения, , при граници: от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, от север – две избени помещения и южен гараж, , съставляващо УПИ II-1054 „а“ в квартал 97 по плана на гр. Велики Преслав, при граници: улица, УПИ-III-1054, УПИ Х-1055, УПИ XI-1735, УПИ I-1053, : Самостоятелен обект с идентификатор 58222.495.1367.1.2, гр. Велики Преслав, ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 7А, ет. 2, ап. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, ведно с ДВЕ ИЗБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ в северната част на партерния етаж, с площ от 30 кв.м., при граници: от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, от юг – две избени помещения, ведно с 1/2 идеална част от прилежащото таванско помещение с площ 40 кв.м., ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 58222.495.1367.1.4, гр. Велики Преслав, ул. „Александър Стамболийски“ №7А, ет.0, вид собств. Частна, тип Гараж в сграда, бр. нива 1, ведно с 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 58222.495.1367, гр.Велики Преслав, ул.“Александър Стамболийски“ №7, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10m), площ 540 кв.м., при граници: съседни имоти с идентификатори 58222.495.1368, 58222.495.1357, 58222.495.1358, 58222.495.1366, 58222.495.2197.
8.11.16 г., 21:18 targimot.com
122.0 м²
39 888,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Виница № 1
Недвижим имот находящ се в гр. В.Преслав, ул. Виница № 1 масивна жилищната сграда на един етаж върху изба/сутерен/, жилищна пристройка, надземно складово помещение и стопански постройки, построени въз основа на отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот II-1526, кв. 3 по плана на гр. В.Преслав с площ от 670 кв.м. при граници за имота: от три страни улица и УПИ III-1527, заедно с правото на строеж върху мястото съгасно акт за Дог. ипотека № 120 вх. № 2337/19.09.2007 г., а по констатация на място имота представлява обединено дворно място с изградена ограва от 4 страни плочник, ввъншна чешма, декоративен кладенец и беседка. Жилищната сграда е масивна ан един етаж с вътрешна и външна мазилка, тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, PVC дограма, ел. и В и К. Стопански постройки на един етаж с тухлени стени, покрив дървена конструкция и ондулин, а съгласно КК на гр. В.Преслав съставляващо общинско дворно с идентификатор 58222.495.1 с площ 694, ведно с построените в имота сгради, а именно: сграда 58222.495.1.1 на един етаж с площ 67 кв.м. – жилищна; сграда 58222.495.1.2 – жилищна на един етаж с площ от 54 кв.м.; сграда 58222.495.1.3 – друг вид сграда за обитаване с площ от 3.00 кв.м.; сграда 58222.495.1.4 с площ от 59 кв.м. – производствена складова сграда и сграда 58222.495.1.5 – производствена сграда „Работилница за студена обработка на метали” с площ от 150 кв.м. при граници за НИ : 58222.495.2, 58222.495.2082, 58222.495.2054. НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН ДВОРНОТО МЯСТО И СГРАДА 58222.495.1.5 – РАБОТИЛНИЦА ЗА ДОГРАМА !!!
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
46 896,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Любен Каравелов № 48
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , КОЯТО ИМА И ПАРТЕРЕН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 129 КВ.М. , СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЧЕТИРИ СТАИ , КУХНЯ ,БАНЯ И ТОАЛЕТНА И КОРИДОР ,ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ЕТАЖА : ОТ ГОРЕ – ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ОТ ДОЛУ – ПАРТЕРЕН ЕТАЖ И ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ – ДВОР, ЗАЕДНО С ИЗБЕНА КЛЕТКА ПОД СТЪЛБИЩЕТО , ЗАЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ТАВАНСКИЯ ЕТАЖ , ЗАЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ СТЪЛБИЩЕТО И ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА , КОЯТО Е ПОСТРОЕНА В УПИ 2-749 В КВ.34 ПО ПЛАНА НА ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 48 С ПЛОЩ ОТ 325 КВ.М. , ПРИ Г-ЦИ ЗА ПАРЦЕЛА: УЛИЦА , УПИ 13-746 ; УПИ 12-747 ; УПИ 1-748 , А СЪГЛАСНО КК НА ГР. В.ПРЕСЛАВ ИМОТЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 58222.495.555.1.1, В СГРАДА 58222.495.555.1, В ПИ 58222.495.555.ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ: ПОДОВЕ – ТЕРАКОТА И ЛАМИНАТ, СТЕНИ – ЛАТЕКС И ГИПСВА ШПАКЛОВКА, ЕЛ. И В И К, ДОГРАМА – АЛУМИНИЕВА И PVC.
25.10.16 г., 15:12 targimot.com
129.0 м²
27 600,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Солунска № 20
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , ПОСТРОЕНА ВЪРХУ УПИ 8-1151 ОТ КВ. 85 ПО ПЛАНА НА ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , УЛ.СОЛУНСКА 20 , СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ СПАЛНИ , ДНЕВНА , КУХНЯ , БАНЯ И АНТРЕ, ТЕРАСА ЗАЕДНО С ½ ИД.Ч ОТ ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО , ПРИ ГРАНИЦИ НА ПАРЦЕЛА : ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ , УПИ 7-1151, УПИ -9-1471 , КОЙТО ИМОТ СЪГЛАСНО АГК-ШУМЕН Е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТ. 58222.495.1450.1.3, ОТРАЗЕН КАТО АП.3, ЕТ.3 , УЛ. СОЛУНСКА № 20 ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ПОСТРОЕНА В ИМОТ 58222.495.1450 ПРИ СЪСЕДИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ: 58222.495.1450.1.2. ДВАТА ЖИЛИЩНИ ЕТААЖА СА С ОБЩ ВХОД И ОБЩО СТЪЛБИЩЕ. ВХОДНАТА ВРАТА НА ВТОИЯ ЕТАЖ Е АЛУМИНИЕВА, КОРИДОР – ТЕРАКОТА, ДВЕ СТАИ-МОКЕТ, ЕДНАТА СТАЯ Е С ДЮШЕМЕ, КУХНЯ – ТЕРАКОТА. СТЕНИ И ТАВАНИ – ГЛАДКА МАЗИЛКА С ЛАТЕКС, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ-ТЕРАКОТА И ФАЯНС, ДОГРАМА ЧАСТИЧНО PVC И ДЪРВЕНА, ЕЛ И В И К. СРАДАТА Е МАСИВНА, МОНОЛИТНА С ТУХЛЕНИ СТЕНИ, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ ВЪРХУ СТОМАНОБЕТОНОВА ПЛОЧА. ИМОТЪТ Е ВИДИМО НЕОБИТАЕМ, ЧАСТИЧНО ОБРУЛЕНА МАЗИЛКА ОТ ТАВАН.
24.10.16 г., 14:13 targimot.com
25 600,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Юбилейна № 61
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП ОТ 118 КВ.М. ПОСТРОЕН В ДЪРЖАВЕН ПАРЦЕЛ УПИ 3-34 ОТ КВАРТАЛ 15 , ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ ОТ 380 КВ.М. ПО ПЛАНА НА ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА; УЛИЦА, УПИ 4-55 , УПИ 13- 153 И УПИ 2-36, А ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА – ИМОТ С ИДЕНТ. 58222.495.309.1 , ЗП ОТ 107 КВ.М. С ГРАНИЦИ ; 58222.495.308.1. ЖИЛИЩЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ЧАСТИ – СЕВЕРНА И ЮЖНА, КАКТО СЛЕДВА; СЕВЕРНАТА ЧАСТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ СТАИ СЪС САЛОН , СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И ВЕРАНДА С ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ. СТЕНИ ТУХЛЕНИ, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МАЗИЛКА , ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА С ШПАКЛОВКА , PVC ДОГРАМА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ , ВХОДНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА , ПОКРИВ С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ. В ЮЖНАТА ЧАСТ – ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ОТ ИЗТОК ПО ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ . ДЪРВЕНА ДОГРАМА , СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, СТОМАНО БЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ , ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ. ЕТАЖЪТ Е С ½ ИД.Ч. ОТ ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТА.
24.10.16 г., 14:13 targimot.com
118.0 м²
9 840,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №7
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
122.0 м²
39 888,00 лв

Мезонет, 152m 2 (продажба)

Бул. Велики Преслав, Шумен Elena Nasteva
МЕЗОНЕТА -ИМА 4-РИ СПАЛНИ,ХОЛ,КУХНЯ,ДВЕ ЛУКСОЗ- НИ БАНИ С ДУШ КАБИНИ,+10кв.м ИЗБА+ДВЕ ПАРКО МЕСТА.ГОЛЕМИ ТЕРАСИ НА ДВЕТЕ НИВА.ЮГО-ИЗТОК. И СТРАХОТЕН ИЗГЛЕД.
3.05.16 г., 9:54 homes.bg
152.0 м²
120 000,00 лв

Къща в село Златар

Шумен и област Велики Преслав Златар ivan vazov
Едноетажна къща в с. Златар. Къщата се състои от две спални, коридор, кухня, трапезария, външна баня и тоалетнал Има и селскостопанска постройка. В къщата има ток, вода и септична яма. Обща застроена площ 100 м2.Площ на парцела 2400 м2. Къщата е с южно изложение с изглед към планината. Къщата се намира в края на селото и до нея има целогодишен достъп. Село Златар е разположено в подножието на източна Стара планина. Населението на селото е 1100 души. В селото има училище, доктор, детска градина, магазини и пощенска служба. Към селото има редовна автобусна линия. Селото има екологично чиста природа и свеж въздух. Недалеч от селото има две малки езера, където любителите на риболова могат да прекарат свободното си време. Селото е на 25 км от Шумен, на 16 км от старата столица на България Велики Преслав и на 100 км от летище Бургас
31.03.16 г., 10:39 555.bg
4 стаи
6 999,00 лв

Къща в село Драгоево 2

Шумен и област Велики Преслав Драгоево ivan vazov
. Стариннна българска двуетажна къща в с.Драгоево,Шумен . На първия етаж има салон, маза и пещ. Таванът е дървен. На втория етаж има две спални и килер подът е дървен. Пред къщата има градина с чемшири. На двора има селскостопански постройки-плевня .Застроена площ 150 м2, дворно място 685 м2.Къщата е с южно изложение. Селото се намира в подножието на Източна Стара планина и е със чист и свеж въздух. Селото има традиции в лозаро-винарство то. В селото има магазини и доктор. До селото има редовна автобусна линия. Селото се намира на около 25 км от Шумен, 110 км от Варна и аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Преслав
31.03.16 г., 10:34 555.bg
3 стаи
12 990,00 лв

Къща в село Драгоево

Шумен и област Велики Преслав Драгоево ivan vazov
Селска къща в с.Драгоево на два етажа.Дворното место от470кв.м .В имота има стопански постройки ,кладенец
31.03.16 г., 10:34 555.bg
3 стаи
15 000,00 лв

Просавам къща в с. Златар

Шумен и област Велики Преслав Златар Тракия 5
Къща с двор, кладенец и селскостопански постройки
31.03.16 г., 10:34 555.bg
3 стаи
9 000,00 лв

Продавам тухлена къща в с. Златар

Шумен и област Велики Преслав Златар БАЛЧИК 2
Къщата се намира на 22км от Шумен и на 15 км от Велики Преслав. на 200метра от центъра на селото зад училището. представлява две големи стаи с коридор върху голямо мазе.Къщата е тухлена, северната стена е от кирпич. допълнителна пристройка- голяма лятна кухня с пещ и стая. къщата е обитаема. има ток вода и кладенец и изграден мръсен канал не е на помийна яма.благоприятна е за отглеждане на животни, поради минаващата наблизо малка река.има изградени и постройки за отглеждане на животни и сайвант. двора е 800 квадрата има и малко лозе и асма.тел за връзка 0887227735, 0898676651 и 054981718 близу. има и още снимки, но не позволяват да кача повече който желае да ми се обади или ми пише на имеила. за оглед транспорта е безплатен
31.03.16 г., 10:08 555.bg
7 стаи
12 000,00 лв

Старинна къща в с Драгоево

Шумен и област Велики Преслав Драгоево Вълива 2
Продавам старинна къща в с Драгоево община Велики Преслав област Шумен със застроена площ 150 кв.м и дворно място 850 кв.м година на строителство 1929г. Цената на имота е 15 999лв.
31.03.16 г., 9:58 555.bg
5 стаи
15 999,00 лв

Старинна къща в с Драгоево

Шумен и област Велики Преслав Драгоево Валива 2
Продавам старинна къща в с Драгоево община Велики Преслав област Шумен със застроена площ 150 кв и дворно място 850 кв. Къщата е построена през 1929 година с общо 5 стаи. Цена 15 999 лв.
31.03.16 г., 9:58 555.bg
5 стаи
15 999,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Велики Преслав