Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 13
128 м²
96,000 лв
2017-9-8
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Граничар, № 13, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.501.331, 05462.501.333, 05462.501.5021, 05462.501.323, ВЕДНО с разположената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 05462.501.952.1 и със застроена площ от 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com

Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 13
128 м²
120,000 лв
2017-6-21
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Граничар, № 13, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.501.331, 05462.501.333, 05462.501.5021, 05462.501.323, ВЕДНО с разположената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 05462.501.952.1 и със застроена площ от 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com

Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 13
128 м²
128,000 лв
2017-3-30
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Граничар, № 13, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.501.331, 05462.501.333, 05462.501.5021, 05462.501.323, ВЕДНО с разположената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 05462.501.952.1 и със застроена площ от 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com

Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 13
128 м²
160,000 лв
2017-1-11
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Граничар, № 13, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.501.331, 05462.501.333, 05462.501.5021, 05462.501.323, ВЕДНО с разположената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 05462.501.952.1 и със застроена площ от 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com

Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 15
125 м²
172,855 лв
2016-10-24
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Граничар, № 13, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.501.331, 05462.501.333, 05462.501.5021, 05462.501.323, ВЕДНО с разположената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 05462.501.952.1 и със застроена площ от 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com
3 стаи
100 м²
51,500
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Наскоро вътрешно реновирана двуетажна къща в живописно селце, разположено вблизост до Ягодинската пещера и яз. Доспат. Къщата е в добро състояние с вътрешен санитарен възел на първия етаж, където има и две стаи и коридор. Външни стълби водят до второто ниво, на което има три стаи. Имотът е достъпен целогодишно. Селото е с около 200 души жители. От околностите на селото се разкриват впечатляващи, панорамни гледки към вр.Свети Илия. В близост са и защитените обекти Ягодинска пещера и Дяволски мост. Природата на територията на селото е живописна, разполага с прекрасни места за изглед и подслон, богата на животински и растителни видове.
Ощеicbproperties.com
200,000
2016-3-14
БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА! Тъкачната фабрика се намира в село Ягодина , Област Смолян. Индустриалният имот, представен тук, има много добро и стратегическо местоположение в близост до центъра на живописно и спокойно село, сгушено в Родопите. Тази тъкачна фабрика със застроена и незастроена площ 6430 кв. м се състои от: Производствена сграда Приземен етаж: 350 квадратни метра Първи етаж: 2060 квадратни метра Втори етаж: 2160 квадратни метра Трети етаж: 350 квадратни метра Едноетажна сграда с площ от 4320 кв. м. Сграда с три 5-тонни резервоари с площ от 40 кв. м. Портиерна с площ от 40 кв. м. Ремонтна работилница с площ от 200 кв. м. Трансформатор с 400 kWA. Фабриката е оборудвана с: 1. Чепкало с вентилационна система и тръбопровод 2. Кабина за вълна 4×4 м – 2 броя 3. Дарачен състав "Бефема" – 2 броя 4. Присуквало "Текстима" с 46 вретена 5. Заточващ апарат на валове за дарак 6. Предачен ринг "Бефама" – 3 броя 7. Тъкачен стан "Кайзер" 8. Тъкачен стан "Зулцер-Рути" 9. Сновило "Текстима" 10. Мотовилка 11. Шпул машина за 12 глави 12. Бобинарка двустранна с 12 тромела 13. Сукомер "Тестер" 14. Шардон "Текстима" с 15 Kw вентилатор и тръбопровод Самото село е на 28 км от град Девин, 115 км от Пловдив и на 226 км от София. Известният ски курорт Пампорово е само на 48 км от него, а границата с Гърция е на 17 км от селото. Цената на фабриката е без оборудването!
Ощеofficespace.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Борино, Къща продажба