КЪЩА РАЗПОЛОЖЕНА В МАЛЪК ПЛАНИНСКИ ГРАД. ОПИСАНИЕ: Масивна двуетажна къща изцяло в битов стил, пресъздаващ възрожденски дух, типичен за този край. Къщата е с разгъната застроена площ от 100 кв.м, разпределени между два етажа и красиво оформена градина. ПЪРВИЯТ ЕТАЖ е с отворен план включващ голяма дневна-механа с кухненска част, баня с тоалетна и веранда. ВТОРИЯТ ЕТАЖ е разпределен между три спални, коридор, баня с тоалетна и панорамна тераса с изключителна гледка към върховете Ботев и Марагидик. ДВОРЪТ е изцяло озеленен, с изградено външно барбекю към верандата на първият етаж. Къщата е изцяло обзаведена, оборудвана и предоставя една невероятна възможност за отмора и почивка. Непосредствената близост до откритите плувни басейни, ски писта и нощен клуб. Оферта: 251399 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 50 кв.м; ОТОПЛЕНИЕ: локално; ИЗЛОЖЕНИЕ: изток, юг, гледка към планината, гледка към озеленен двор; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 2; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ДОГРАМА: Дървена; Вторичен пазар; С обзавеждане; Целогодишно ползване ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА АПРИЛЦИ. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
20.04.17 г., 16:34 bazar.bg
100.0 м²
48 000 €
Предлагаме за продажба тухлена двуетажна къща с РЗП 180 кв.м. и много допълнителни стопански постройки с РЗП от още 820 кв.м. и два гаража, разположени в голям двор 2404 кв.м. На първия етаж на къщата се намират кухня с бокс, голям хол и санитарно помещение. Вторият етаж се състои от две спални и една стая за работен кът с панорамна тераса и с леко скосяване. Към допълнителните пристройки има два гаража. Единият е със стая за живеене и работилница. Към другия има две стаи, санитарен възел и още едно помещение. Две остъклени летни тераси, множество навеси и селскостопански постройки, допълват предимствата на офертата. Ток, вода и канализация са налични. Целогодишен достъп. Вилата е разположена на почти равно отстояние между Троян, Априлци, Орешак и минералните извори в селата Чифлик и Шипково. В околностите на Априлци се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, Априлци се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. VT 2819
20.04.17 г., 19:14 bazar.bg
180.0 м²
30 000 €

Вила Априлци

Априлци гр. Априлци, кв. Острец, местност МАРИШНИЦА
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.544.71 по КК и КР на град Априлци, община Априлци, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. Априлци, кв. Острец, местност МАРИШНИЦА, с площ 2 306 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 т ) , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 0, при съседни имоти с идентификатори: 52218.544.74, 52218.544.73, 52218.544.72, 52218.544.98, 52218.544.107, 52218.544.70, ведно с построената в имота: СГРАДА с идентификатор 52218.544.71.1, със застроена площ 61 кв.м., "сой етажи 2. с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, както и всички подобрения в имота, който съгласно доказателствен акт е описан като: имот с пл. № 878 в строителен полигон "Маршница" - гр. Априлци, кв. Острец, обл. Ловешка, целият от 2310 кв.м., при граници: на изток - Моша Недялкова Василева и Пламен Христов Караджов; на юг - река "Маришница" и на запад Илия Иванов Иванов, ведно с построената в имота двуетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА, включваща: първи етаж със застроена площ 65 кв.м., състоящ се от дневна, трапезария, кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор, вътрешно стълбище и покрити тераси; втори етаж със застроена площ 60 кв.м., състоящ се от три спални, килер, коридор, стълбище и тераса; ИЗБА с площ 19.80 кв.м. и БАСЕЙН от 100 куб. м.
7.04.17 г., 13:40 targimot.com
61.0 м²
98 950 лв

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, местност "Маришница"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 52218.544.73 (петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, седемдесет и три), находящ се в гр. Априлци, Община Априлци, Област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-49/31.08.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Априлци, п.к. 5641, местност „Маришница“, с площ от 1829 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален № 52218.544.73.1 (петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, едно) и площ 184 кв.м. При граници и съседи на имота съгласно Скица: 52218.544.71; 52218.544.74; 52218.544.98 и 52218.544.72. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 151/2014г.
19.04.17 г., 8:49 targimot.com
184.0 м²
109 200 лв

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, кв. "Острец"
Недвижим имот, находящ се в град Априлци, община Априлци, област Ловеч, квартал „Острец", в махала „Боголонта“ а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 834 /осемстотин тридесет и четири/, идентификатор № 52218.746.60, с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м., при граници по доказателствен акт: път, Димитър Христов Куев и от две страни земеделска земя, а по скица изх. № 76 от 10.01.2007г. на Община Априлци: улица и от три страни землищна граница, а по скица с площ 1889 кв.м. /хиляда осемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, при съседи: 52218.735.442, 52218.746.61, 52218.746.37, 52218.735.4, 52218.746.36, ведно с построените в имота едно-двуетажна паянтова ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 52218.746.60.1, паянтова ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 52218.746.60.3 и двуетажна паянтова СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 52218.746.60.2, както и всички подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1395/16
12.04.17 г., 21:01 targimot.com
1500.0 м²
27 048 лв

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Даскал Никола“ № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.530.176 с площ 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м., находящ се в гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Даскал Никола“ № 1 съставляващ парцел XII – 462 /дванадесет римско –четиристотин шестдесет и две арабско/, в квартал 7 /седем/, по одобрения със Заповед № 11 от 21.10.1981 г. кадастрален план на града и регулационен план одобрен със Заповед № 11 от 21.01.2004г., при граници: улица, поземлен имот отреден „За озеленяване“, урегулиран поземлен имот XI – 463, 464 /единадесет римско –четиристотин шестдесет и три, четиристотин шестдесет и четири арабско/, урегулиран поземлен имот XIII – 466, 465 /тринадесет римско – четиристотин шестдесет и шест, четиристотин шестдесет и пет арабско/, в квартал 7 /седем/ , ведно с построените в него: двуетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв. м., узаконена с акт за узаконяване № 3 от 24.09.2004 г. и въведена в експлоатация съгласно удостоверение № 10 от 11.10.2004 г. на община Априлци, полумасивна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 80 /осемдесет/ кв.м., едноетажна паянтова СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ 20 /двадесет/ кв.м., НАВЕС със застроена площ 10 /десет/ кв.м., ГАРАЖ с разгъната застроена площ 100 /сто/ кв. м., находящ се в гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Даскал Никола“ № 1, с идентификатор № 52218.530.176.2.3, узаконен с акт за узаконяване № 3 от 24.09.2004 г. и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 10 от 11.10.2004 г. на община Априлци и всички подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20138790400034
23.03.17 г., 18:55 targimot.com
1030.0 м²
53 250 лв

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, ул. "Васил Левски"
1/2 ( една втора ) идеална част от Поземлен имот с площ от 1055 кв.м., находящ се в гр. Априлци, Общ. Априлци, ул. „Васил Левски“, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване, с идентификатор № 52218.531.137 по кадастрална карта и кадастралните регистри на АГКК, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007г. с адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Център, стар идентификатор № 615, при съседи: 52218.531.263; 52218.531.97; 52218.531.285; 52218.531.235; 52218.531.234; 52218.531.136, ВЕДНО с 1/2 ( една втора ) идеална част от построените в него 1/ ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор № 52218.531.137.1, със застроена площ от 87 кв.м., конструкция – масивна с частични железобетонни елементи; 2/ СГРАДА с идентификатор № 52218.531.137.2, със застроена площ от 31 кв.м., на един етаж, с предназначение – постройка на допълващото застрояване, с конструкция – масивна с частични железобетонни елементи; 3/ ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 52218.531.137.3, със застроена площ 105 кв.м., конструкция – масивна с частични стоманобетонни елементи; ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ 6 кв.м. с идентификатор 52218.531.137.4. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 147/2014г.
17.03.17 г., 18:51 targimot.com
87.0 м²
32 250 лв
Имотът е близо до централната част на кв. Острец, граничи с асфалтов път, в близост до р. Острешка
22.03.17 г., 15:10 bazar.bg
225.0 м²
63 000 €
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание кокетна двуетажна вила в много голям двор намираща се в красиво планинско населено място. Селото е в община Севлиево, на 7 км. от гр. Априлци, на 220 км от София и на толкова от Варна. Имотът представлява сравнително новопостроена двуетажна къща разположена в голямо дворно място ( над 2000 кв.м. ), непосредствено до брега на река. Къщата е масивна, изградена от тухла и бетон, конструктивно здрава. Първият етаж се състои от голяма дневна с камина ( без водна риза ), кухненски бокс , баня и тоалетна. Вътрешни дървени стълби водят до второто ниво , където има три стаи ( две са преходни). РЗП на жилищното пространство е около 100 кв.м. Подовете са с ламинат и теракот. Дограмата е стара дървена . Вилата е обзаведена с вградени кухненски шкафове, трапезна маса и диван във всекидневната. Спалните имат две единични легла и едно по-голямо. Има напълно оборудвано вътрешно санитарно помещение в имота. Под покривното пространство може спокойно да бъде обособено в мансардно жилищно. Нужно е освежаване само, за да се превърне къщата в едно наистина чудесно място за постоянно живеене или ваканционен имот. Пред пространството на сградата има бетонирана площадка ,която може да бъде изградена като веранда, откъдето се открива невероятна панорама към реката и Балкана. Парцелът , където е разположена къщата е голям ,равен и добре поддържан двор, в който има още стара къща за реновация или събаряне и още две стопански постройки. Има засадени множество плодни дървета. Постройка за съхранение за дърва и септична яма са другите предимства на недвижимостта. Сателитна телевизия е налична. Къщата е достъпна целогодишно и се намира на асфалтов път. Имотът граничи с река и това придава още по-голямо очарование на вилата и възможност за практикуване на риболов. Населеното място има магазини, заведения и множество вили и хотели предлагащи прекрасни условия за отдих сред красивата природа на Балкана. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
18.03.17 г., 12:22 bulgarianproperties.bg
200.0 м²
30 000 €
Къща за продажба в град Априлци, кв. 'Острец', местността 'Боголанта', с РЗП 92 кв.м, на един етаж. Построена е през 1955 год, с добро състояние на конструкцията. Състои се от: мазе със започнати дейности за преустройство в механа. Жилищната част се състои от коридор, баня с тоалетна и три спални помещения. Подовете са на дървено дющаме, банята с теракот, стените са измазани и боядисани, в банята с фаянс. Дограмата е дървена еднокатна. В съседство на основната жилищна сграда е разположена едноетажна масивна жилищна сграда с площ от 24 кв.м, построена в началото на 80-те годи, предназначена е за кухня с трапезария и огнище. Пода е на дървено дюшаме и каменни плочи около огнището. Сградата е със стоманенобетонна плоча и дървен скатен покрив. Двете сгради са разположени в парцел с площ 1500 кв.м, полуравнинен, с лек наклон към дере от югоизточната страна. Имотът е разположен на тихо и спокoйно място, в близост до горски масив. В съседство има други жилищни имоти и ловна хижа. След извършване на довършителните дейности, имотът е подходящ за развитие на селски туризъм. Имотът се продава на публична продан.
23.02.17 г., 20:54 bazar.bg
114.0 м²
13 830 €
Предлагам за продажба къща в град Априлци. Имотът е с площ 930 кв.м, намиращ се недалеч от центъра на града. Къщата е на два етажа, като на първия са разположени дневна с кухненска част, спалня и баня с тоалетна. По вътрешно стълбище се достига до втория етаж, на който се намират още две спални и дрешник. Имотът разполага още и с две избени помещения и тухлена стопанска постройка. Оферта: 283256 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 60 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1991 г.; ОТОПЛЕНИЕ: камина; ИЗЛОЖЕНИЕ: югоизток, югозапад; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 1; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 2; ДОГРАМА: Дървена
8.03.17 г., 14:45 bazar.bg
120.0 м²
42 300 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Стара двуетажна селска къща със застроена площ от 40 кв.м. намираща се в малкото тракийско село Априлци разположено на 15 километра северно от град Пазарджик. На първия партерен етаж на къщата са разположени коридор, кухня с трапезария и мазе, а на достъпния по масивна външна стълба през малък чардак втори етаж има коридор и три стаи с подове на дюшеме. Дограмата е дървена еднокатна, а покривът е скатен с керемиди. Къщата е обитаема, но се нуждае от ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 1000 кв.м. е равно, обработваемо и оградено, с различни овощни лозови насаждения, стопански сгради и кладенец за поливни нужди в него. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода.
21.02.17 г., 16:02 icbproperties.com
80.0 м²
5 000 €

Вила Априлци

Априлци гр. Априлци, махала "Маришница", кв."Острец"
Поземлен имот с идентификатор № 52218.544.37/петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин четиридесет и четири точка тридесет и седем/ с площ 779/седемстотин седемдесет и девет/кв.м в строителен полигон махала Маришница, гр. Априлци, кв. Острец, Ловешка област, при граници: улица Халевска и от три страни землищна граница, ЗАЕДНО с построените в имота сгради с идентификатори : 52218.37.1, 52218.37.2, 52218.37.3.
10.02.17 г., 0:15 targimot.com
779.0 м²
93 075 лв

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, местност "Маришница"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 52218.544.73 (петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, седемдесет и три), находящ се в гр. Априлци, Община Априлци, Област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-49/31.08.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Априлци, п.к. 5641, местност „Маришница“, с площ от 1829 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален № 52218.544.73.1 (петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, едно) и площ 184 кв.м. При граници и съседи на имота съгласно Скица: 52218.544.71; 52218.544.74; 52218.544.98 и 52218.544.72. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 151/2014г.
7.02.17 г., 19:18 targimot.com
184.0 м²
136 500 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Новопостроена масивна двуетажна къща със застроена площ от 110 кв.м. находяща се в известния с касивата си природа и неповторими гледки към Централен Балкан и връх Ботев град Априлци. Къщата е разположена в квартал Острец, близо до хотелите Марагидик и Панорама. На първия етаж на къщата са разположени две спални със самостоятелни санитарни възли, коридор, дневна с кухненски бокс и трапезария, санитарен възел за гости и тераса на покрива на гаража, а на достъпният по вътрешно стълбище втори скосен мансарден етаж има три спални, коридор, два санитарни възела и тераса. На сутеренният етаж са разположени мазе и гараж.Къщата е в процес на довършване. Фасадата е с положена 10 см топлоизолация и защитна мазилка, дограмата е ПВЦ златен дъб със стъклопакет, покривът е двускатен с керемиди. Не са изпълнявани вътрешните довършителни работи, ВиК и електро инсталациите, настилките и вътрешните мазилки. Балконите и стълбищата на къщата са без настилки и без парапети. Дворното място с площ от 589 кв.м. е наклонено и има нужда от подравняване и аранжиране. Имотът целогодишно достъпен по асфалтов път и е захранен с ток и вода, но септичната яма не е изпълявана. След завършването и къщата е подходяща както за постоянно обитаване, така и за малък семеен хотел. При желание от страна на купувача може да се закупи и друг съседен парцел с площ от около 1000 кв.м., като цената му е предмет на договаряне. Обявената продажна цена е за къщата във видът и степента на довършеност, в който е описана в обявата.
1.02.17 г., 7:42 icbproperties.com
220.0 м²
41 000 €
Имоти Консулт Ви предлага имот в гр. Априлци с красива гледка към вр. Ботев и вр. Марагидик от където извира водопад. Имотът се състои от три къщи. Двете къщи са с площ по 50 кв. м., а третата е 100 кв. м. Имотът е подходящ за строеж на нови вили и развиване на туристическа дейност. Къщите са за основен ремонт. Не пропускайте това изгодно предложение! Ref. No. 1685
1.02.17 г., 9:16 bazar.bg
200.0 м²
19 500 €
www.asavia.net Предлагаме двуетажна масивна къща с разпределение: първи етаж трапезария с кухня, маза, баня с тоалетна, вътрешни стълби; втори етаж четири самостоятелни стаи и тераса; тавански (мансарден) голям етаж с тераса. Дворното място е 1100кв.м, с две селскостопански сгради подходящи за механа, лятна кухня и 2 бр. гаражи. Оферта 7447
14.01.17 г., 0:15 bazar.bg
184.0 м²
56 000 лв
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание масивна къща в красивия планински град Априлци. Къщата е на два етажа - първи и полуприземен. Състои се от спалня, хол, кухня, баня и тоалетна, коридор и остъклена тераса. На приземния етаж е същото разположение - предверие, коридор и 3 помещения, които са за спалня, механа и маза за ремонт. РЗП 140 кв.м., ЗП 70 кв.м. Дворът е 1000 кв.м., ограден изцяло, с паркинг за 3 коли. Има и двуетажна плевня с основи речен камък, стопански постройки и панорама към Ботев и Марагидик. Отличен имот за къща за гости по евро програма. Град Априлци се намира в Ловешка област, Северна България. Той е разположен в обширна котловина в подножието на връх Ботев, Стара планина. Градът е известен със своята невероятно красива природа. В околностите на Априлци се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, Априлци се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
23.01.17 г., 12:05 bulgarianproperties.bg
140.0 м²
42 300 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: VT 58659 Тел: 0882 817 481, 062 605 486 Отговорен брокер: Стефан Консулов Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание масивна къща в красивия планински град Априлци. Къщата е на два етажа - първи и полуприземен. Състои се от спалня, хол, кухня, баня и тоалетна, коридор и остъклена тераса. На приземния етаж е същото разположение - предверие, коридор и 3 помещения, които са за спалня, механа и маза за ремонт. РЗП 140 кв.м., ЗП 70 кв.м. Дворът е 1000 кв.м., ограден изцяло, с паркинг за 3 коли. Има и двуетажна плевня с основи речен камък, стопански постройки и панорама към Ботев и Марагидик. Отличен имот за къща за гости по евро програма. Град Априлци се намира в Ловешка област, Северна България. Той е разположен в обширна котловина в подножието на връх Ботев, Стара планина. Градът е известен със своята невероятно красива природа. В околностите на Априлци се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, Априлци се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, ...
14.01.17 г., 12:07 bazar.bg
140.0 м²
42 300 €
Продава се къща в центъра на китнито селце Старо Стефаново, Априлци. Къщата е на два етажа с двор, има нужда от основен ремонт, защото не е живяно в нея от години.
12.01.17 г., 8:53 bazar.bg
75.0 м²
15 000 лв
Продавам новопостроена къща за гости намира се под хотел 'Панорама'. Имота разполага с гараж и маза на първия етаж, на втория етаж има 2 спални, дневна с кухненски бокс, 3 бани с WC и тераса, на третия етаж (с вътрешни стълби) има 3 спални, 2 бани с WC и тераса с прекрасна гледка. Къщата е с 8 см. топло изолация и PVC дограма, вътрешната част на имота се нуждае от довършителни работи като мазилки и изграждане на Ел и ВиК инсталации, двора е 600кв.м, пътя до къщата е асфалт. За огледи 0896952878 Атанасова.
25.01.17 г., 12:49 bazar.bg
220.0 м²
42 000 €
Къща ново строителство с отлична локация, и невероятна панорама. Разполага с кухненски трак с всекидневна, хол,две спални, санитарен възел, коридор,с два входа. Направена външна изолация. Прекрасен имот в подножието на балкана. за оглед: 0878393908; 0887426399; 0896258092 СЪДЕЙСТВАМЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ И ПРИ НАБАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКА ПРЕД НОТАРИУС !
16.01.17 г., 14:47 bazar.bg
225.0 м²
45 000 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: VT 50450 Тел: 0882 817 446, 062 605 486 Отговорен брокер: Ани Николова Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание масивна и новопостроен къща в красив планински град. Имотът е с РЗП 112 кв. м. и е построен през 2010 година. На първи етаж има всекидневна с кухня, баня с тоалетна. На втори етаж има три спални и баня с тоалетна. Няма други постройки. Има изградено парно с камина. Къщата е на шпакловка и замазка отвътре, няма вътрешни врати. Вилата е разположена в обширен двор от 774 кв.м. От мястото се открива невероятна панорама към върховете на Стара планина. Имотът може да се използва като къща за гости. Вилата е подходяща за къща за гости. Градът се намира в Ловешка област, Северна България. Той е разположен в обширна котловина в подножието на връх Ботев, Стара планина. Населеното място е известно със своята невероятно красива природа, многото пътеки, склонове и поляни, заобиколени от широколистни, иглолистни и алпийски гори. В околностите на града се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, градът се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват ...
14.01.17 г., 12:07 bazar.bg
112.0 м²
26 750 €
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание масивна къща в красивия планински град Априлци. Къщата е на два етажа с РЗП 120 кв.м., разположена в двор от 700 кв.м. На първия етаж има механа, две стаи и баня и тоалетна. На втория етаж има две тераси, три стаи, коридор и баня и тоалетна. Подменена ел. инсталация, вътрешна изолация. Подът е с ламинат. Дограмата е нова и е дървена. Град Априлци се намира в Ловешка област, Северна България. Той е разположен в обширна котловина в подножието на връх Ботев, Стара планина. Градът е известен със своята невероятно красива природа. В околностите на Априлци се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, Априлци се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
25.01.17 г., 1:49 bulgarianproperties.bg
120.0 м²
24 600 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Априлци
1 2 3 4 5