Предлагам на вашето внимание МАЛКА КРАСИВА ВИЛА в живописния Тревненски балкан. Вилата е разположена на южен склон в
20.04.17 г., 17:41 bazar.bg
50.0 м²
15 000 €

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци №3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 4 200 (четири хиляди и двеста) лева.
6.04.17 г., 1:40 targimot.com
34.0 м²
4 200 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 000 (двадесет и една хиляди) лева.
6.04.17 г., 1:41 targimot.com
77.0 м²
21 000 лв

Продава вила в с. Бърдени

Габрово и област Трявна Бърдени с.Бърдени
Имоти Търновград Ви предлага масивна вила в регулация на асфалтов път разполагаща със собствен водоизточник. Вилата се
21.02.17 г., 16:02 555.bg
1 стая
40.0 м²
23 520 лв

Продава вила в село Престой

Габрово и област Трявна Престой с. Престой
Имоти Търновград Ви предлага къща намираща се в спокойно село на 4 км. от гр. Трявна. Къщата е с площ от 60 кв. м и разполага с дворно място с площ от 750 кв.м.. Състои се от жилищен и тавански етаж. На жилищния етаж са разположени дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна. Номер на оферта: 1044
21.02.17 г., 16:04 555.bg
3 стаи
60.0 м²
35 280 лв

Уютна планинска вила само на 3 км от град Трявна

Област Габрово Близо до гр. Трявна
Имаме удоволствието да предложим на Вашето внимание едноетажна вила, лятна кухня, механа и няколко постройки в на 3 км
17.02.17 г., 20:07 bulgarianproperties.bg
148.0 м²
27 000 €

Продава вила в с. Енчовци

Габрово и област Трявна Енчовци село Енчовци
Имоти Търновград Ви предлага двуетажна вила в с. Енчовци, област Габрово, тихо и спокойно местенце за почивка. На
21.02.17 г., 16:11 555.bg
4 стаи
50.0 м²
43 120 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци №3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 250 (пет хиляди двеста и петдесет) лева.
14.01.17 г., 0:02 targimot.com
47.0 м²
5 250 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 250 (двадесет и шест хиляди двеста и петдесет) лева.
14.01.17 г., 0:02 targimot.com
85.0 м²
26 250 лв

Двуетажна планинска вила на 12 км от Трявна

Област Габрово Близо до гр. Трявна
Имотът се състои от двор около 600 кв.м. със застроени къща – 74 кв.м. и плевня 42 кв.м. Дворът е с денивелация и граничи от горната (западна) страна с широколистна гора, отдолу (изток) с път и река, а на юг и север със съседи, които се прибират само през лятото или през почивните дни. Къщата е на два етажа. Обитаем е бил само вторият. Първият е използван за животни и склад. Разпределението на обитаемия етаж е: Два отделни входа, водещи до 2х2 преходни стаи. Конструктивно не е проблем помещенията да се обединят, стига да се запази настоящото разпределение. За предпочитане цялостно прекрояване на втория етаж, позволяващо и разширяване. Покривът е здрав, не тече, но има греди и дограма за подмяна. Има и стени за укрепване. Основата (първият етаж) е каменна, вторият етаж е строен с широки глинени тухли. Плевнята също е с каменна основа, която е много подходяща за маза, а вторият етаж е обикновена сушина, обкована с дъски. Ток, вода и канализация е имало. Възстановяването им не е проблем. Може да се направи нов водопровод, 40 м ще трябва. Къщата е до река. Строена е преди 1950 г. Като цяло имота е подходящ (след сериозен ремонт) и за живеене, и за преобразуване във ваканционен. От плевнята би могло да стане втора обитаема къща. Между селото и Трявна е Плачковци – малко градче с 5-6 магазина за всичко най-необходимо. Постоянните жители са около 40 човека, преобладаващо възрастни. Етнически чисто, без криминални проблеми. В двата края на селото има 2 работещи туристически комплекса. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
23.01.17 г., 11:44 bulgarianproperties.bg
150.0 м²
10 000 €

Двуетажна къща с двор и гараж на 12 км от гр. Трявна

Област Габрово Близо до гр. Трявна
живеене, така и за вила в планината, сред красивата природа на Балкана. Селото се намира в полите на Стара планина и до него
23.01.17 г., 19:53 bulgarianproperties.bg
136.0 м²
23 000 €

Продава къща в Тревненския балкан

Габрово и област Трявна Фъревци село Фъревци
Имоти Търновград Ви предлага къща /вила/ в Тревненския Балкан на 6 км от Вонеща вода. Обща площ на етажите - 65 вк.м
29.12.16 г., 21:54 555.bg
3 стаи
65.0 м²
22 050 лв

Къща в село Мръзеци

Габрово и област Трявна Мръзеци село Мръзевци
къщата се намира до път, има допълнителна постройка с площ 24м/2, идеална за вила или къща за гости. Селото е тихо с
22.12.16 г., 21:49 555.bg
8 стаи
100.0 м²
15 680 лв
Предлагаме ви да закупите тази хубава двуетажна вила, разположена в планинско село , което се намира в сърцето на ... , която е за барбекю. До къщата се стига по асфалтов път и е подходяща както за вила така и за постоянно живеене, тъй като
18.11.16 г., 18:56 bazar.bg
85.0 м²
31 000 €

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци №3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 400 (пет хиляди и четиристотин) лева.
24.10.16 г., 15:05 targimot.com
34.0 м²
5 400 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 33 000 (тридесет и три хиляди) лева.
24.10.16 г., 15:06 targimot.com
85.0 м²
33 000 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 400 (двадесет и шест хиляди и четиристотин) лева.
24.10.16 г., 14:59 targimot.com
77.0 м²
26 400 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 6 750 (шест хиляди седемстотин и петдесет) лева.
24.10.16 г., 14:59 targimot.com
47.0 м²
6 750 лв

Продава къща, област Габрово, с. Престой, 360 кв.м

Габрово и област Трявна Престой n/a
Продавам масивна монолитна триетажна вила, два еднакви обособени самостоятелни отделни входа. Разгъната застроена площ
27.08.16 г., 0:11 555.bg
8 стаи
360.0 м²
98 000 лв

Напълно реновирана къща на 14 км от град Трявна

Област Габрово Близо до гр. Трявна
Имаме удоволствието да предложим за продажба вила в село много близо до град Трявна. Имотът представлява двуетажна
21.07.16 г., 17:58 bulgarianproperties.bg
90.0 м²
25 000 €

Парцел, 846m 2 (продажба)

с.Престой, общ. Трявна
имота има леки постройки подлежащи на събаряне. Изключително удобно място за построяване на къща или вила.
16.06.16 г., 14:24 officespace.bg
45 000 лв

Парцел, 846m 2 (продажба)

с.Престой, общ. Трявна Георги Димов
връзки. На територията на имота има леки постройки подлежащи на събаряне. Изключително удобно място за построяване на къща или вила.
28.04.16 г., 18:10 homes.bg
846.0 м²
45 000 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба вили в град Трявна