Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 250 (двадесет и шест хиляди двеста и петдесет) лева.
14.01.17 г., 0:02 targimot.com
85.0 м²
26 250,00 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци №3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 250 (пет хиляди двеста и петдесет) лева.
14.01.17 г., 0:02 targimot.com
47.0 м²
5 250,00 лв

Продава къща в Тревненския балкан

Габрово и област Трявна Фъревци село Фъревци
Имоти Търновград Ви предлага къща /вила/ в Тревненския Балкан на 6 км от Вонеща вода. Обща площ на етажите - 65 вк.м
29.12.16 г., 21:54 555.bg
3 стаи
22 050,00 лв

Къща в село Мръзеци

Габрово и област Трявна Мръзеци село Мръзевци
къщата се намира до път, има допълнителна постройка с площ 24м/2, идеална за вила или къща за гости. Селото е тихо с
22.12.16 г., 21:49 555.bg
8 стаи
15 680,00 лв
Предлагаме ви да закупите тази хубава двуетажна вила, разположена в планинско село , което се намира в сърцето на ... , която е за барбекю. До къщата се стига по асфалтов път и е подходяща както за вила така и за постоянно живеене, тъй като
18.11.16 г., 18:56 bazar.bg
85.0 м²
31 000,00 €

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 33 000 (тридесет и три хиляди) лева.
24.10.16 г., 15:06 targimot.com
85.0 м²
33 000,00 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци №3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 400 (пет хиляди и четиристотин) лева.
24.10.16 г., 15:05 targimot.com
34.0 м²
5 400,00 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 6 750 (шест хиляди седемстотин и петдесет) лева.
24.10.16 г., 14:59 targimot.com
47.0 м²
6 750,00 лв

Вила Кашенци

Кашенци община Трявна
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 400 (двадесет и шест хиляди и четиристотин) лева.
24.10.16 г., 14:59 targimot.com
77.0 м²
26 400,00 лв
горската природа. Имота е подходящ за всеки който иска да започне бизнес, превръщайки я в къща за гости, или вила за
11.10.16 г., 12:30 bazar.bg
51.0 м²
14 000,00 €
части. Разделен е на 3 части по 1000кв.м и една от 2000кв.м. Има и готов проект за вила. Намира се в края на селото.
28.08.16 г., 17:31 address.bg
25 565,00 €
АДРЕС продава монолитна вила, на 3 етажа, строена в края на 80-те. Състои се от: на първия етаж- механа, кухня
28.08.16 г., 14:21 address.bg
50 000,00 €

Продава къща, област Габрово, с. Престой, 360 кв.м

Габрово и област Трявна Престой n/a
Продавам масивна монолитна триетажна вила, два еднакви обособени самостоятелни отделни входа. Разгъната застроена площ
27.08.16 г., 0:11 555.bg
8 стаи
98 000,00 лв

Напълно реновирана къща на 14 км от град Трявна

Област Габрово Близо до гр. Трявна
Имаме удоволствието да предложим за продажба вила в село много близо до град Трявна. Имотът представлява двуетажна
21.07.16 г., 17:58 bulgarianproperties.bg
90.0 м²
25 000,00 €

Парцел, 846m 2 (продажба)

с.Престой, общ. Трявна
имота има леки постройки подлежащи на събаряне. Изключително удобно място за построяване на къща или вила.
16.06.16 г., 14:24 officespace.bg
45 000,00 лв

Парцел, 846m 2 (продажба)

с.Престой, общ. Трявна Георги Димов
имота има леки постройки подлежащи на събаряне. Изключително удобно място за построяване на къща или вила.
28.04.16 г., 18:10 homes.bg
846.0 м²
45 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба вили в град Трявна

Земеделска земя, 2000m 2 (продажба)

с.Вонеща Вода, общ. Велико Търново
. Намиращ се на 500-600 м. от селото. Подходящ е за построяването на вила, къща или хотел. От него се разкрива красива ... гр. Велико Търново и на 20 км от гр. Трявна. ОСОБЕНОСТИ: ъглов парцел на 30-40 метра от регулация, с лека денивилация ... панорама. Районът е подходящ за селски туризъм. В селището, освен живописната природа, има открит минерален извор, даващ
13.01.17 г., 11:20 homes.bg
2000.0 м²
4 100,00 €
. Намиращ се на 500-600 м. от селото. Подходящ е за построяването на вила, къща или хотел. От него се разкрива красива ... гр. Велико Търново и на 20 км от гр. Трявна. ОСОБЕНОСТИ: ъглов парцел на 30-40 метра от регулация, с лека денивилация ... панорама. Районът е подходящ за селски туризъм. В селището, освен живописната природа, има открит минерален извор, даващ
11.01.17 г., 10:49 officespace.bg
4 100,00 €

Вила в село Вонеща вода

Велико Търново и област Велико Търново Вонеща вода село Вонеща вода
Имоти Търновгра Ви предлагат вила в село Вонеща вода 30 км. от Велико Търново, 20 км. от Трявна. Първият етаж се състои
28.12.16 г., 20:47 555.bg
5 стаи
111 720,00 лв
къщата се намира до път, има допълнителна постройка с площ 24м/2, идеална за вила или къща за гости. Селото е тихо с ... Имоти Търновград Ви предлага къща в село Мръзеци общ Трявна. Къщата е с осем стаи , има ВиК инсталация, дворът е равен
23.12.16 г., 11:53 bazar.bg
100.0 м²
8 000,00 €
Имоти Търновгра Ви предлагат вила в село Вонеща вода 30 км. от Велико Търново, 20 км. от Трявна. Първият етаж се състои
14.11.16 г., 5:34 bazar.bg
70.0 м²
57 000,00 €
Предлагаме вила в махала Гърците, квартал на село Вонеща вода. Къщата е построена през 1986 г. Намира се на изцяло южен ... самостоятелни стаи, две от които с тераса с южно изложение. Приземният етаж се използва за склад и лятна кухня. Къщата е на ново ... асфалтиран път, като в самият двор има бетонирана площадка за паркиране на 3 автомобила. До самата къща има изградена
11.10.16 г., 15:19 bazar.bg
156.0 м²
34 400,00 €
Предлагам на вашето внимание МАЛКА КРАСИВА ВИЛА в живописния Тревненски балкан. Вилата е разположена на южен склон в ... малко, но красиво и спокойно населено място на 3 км от гр. Трявна. Имотът представлява добре поддържано дворно място с ... представлява подпокривно пространство с малка тераса и възможност за обособяване и преустройство в жилищна площ. Дворът е
11.10.16 г., 15:18 bazar.bg
50.0 м²
14 800,00 €
Продавам масивна монолитна триетажна вила, два еднакви обособени самостоятелни отделни входа. Разгъната застроена площ ... се намира на 3 км от центъра на гр. Трявна, с. Престой, изключително тихо селце в тревненския балкан. Номер на оферта: 591 v
11.10.16 г., 15:16 bazar.bg
360.0 м²
50 000,00 €
Недвижими имоти Адрес има удоволствието да ви предложи къща за гости в с.Буковец, на 15 км от старата столица - Велико ... с 3 легла и една със спалня. Всяка къща има баня с тоалетна, обща за всички стаи. Допълнително разполага с разтегателен ... диван с две места за спане, както и с 2 детски легла и една кошарка. Къщата разполага с лятно барбекю и басейн с
28.08.16 г., 15:15 address.bg
170.0 м²
81 000,00 €
Продавам масивна монолитна триетажна вила, два еднакви обособени самостоятелни отделни входа. Разгъната застроена площ ... намира на 3 км от центъра на гр. Трявна, с. Престой, изключително тихо селце в тревненския балкан. № на оферта: 591
27.08.16 г., 0:56 alo.bg
360.0 м²
50 000,00 €
Предлагаме вила в махала Гърците, квартал на село Вонеща вода. Къщата е построена през 1986 г. Намира се на изцяло южен ... самостоятелни стаи, две от които с тераса с южно изложение. Приземният етаж се използва за склад и лятна кухня. Къщата е на ново ... асфалтиран път, като в самият двор има бетонирана площадка за паркиране на 3 автомобила. До самата къща има изградена
22.08.16 г., 16:59 alo.bg
156.0 м²
34 400,00 €
Продавам масивна монолитна триетажна вила, два еднакви обособени самостоятелни отделни входа. Разгъната застроена площ ... се намира на 3 км от центъра на гр. Трявна, с. Престой, изключително тихо селце в тревненския балкан. Номер на оферта: 591 v
14.08.16 г., 17:09 bazar.bg
360.0 м²
50 000,00 €

Парцел, 2200m 2 (продажба)

с.Царева Ливада, общ. Дряново
югоизточно изложение; има лице на асфалтиран път (за Трявна), а в долния си край граничи с малка рекичка; отсрещния склон е с ... - чиста природа, транспортна достъпност, отлична локация (на 6км от Дряново и на 15км от Трявна), прекрасна панорама; базова цена за преговори - 8 евро за кв.м. ... иглолистна и широколистна гора; граничи със земеделска земя; в парцела има построена малка монолитна вила (на 2 етажа по
15.07.16 г., 19:59 officespace.bg
11 000,00 €

Парцел, 2200m 2 (продажба)

с.Царева Ливада, общ. Дряново Снежана Кожухарова
югоизточно изложение; има лице на асфалтиран път (за Трявна), а в долния си край граничи с малка рекичка; отсрещния склон е с ... - чиста природа, транспортна достъпност, отлична локация (на 6км от Дряново и на 15км от Трявна), прекрасна панорама; базова цена за преговори - 8 евро за кв.м. ... иглолистна и широколистна гора; граничи със земеделска земя; в парцела има построена малка монолитна вила (на 2 етажа по
25.03.16 г., 15:50 homes.bg
2200.0 м²
11 000,00 €

Масивна двуетажна вила на 35 км от град Велико Търново

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
, 21 км от Габрово, 31 км от Трявна, 25 км от Севлиево. В непосредствена близост до селото тече река Янтра. От имота се ... до нея има красиво езеро и останки от римска крепост. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За ... целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде
25.03.16 г., 13:30 bulgarianproperties.bg
113.0 м²
19 900,00 €