Парцел, 1175m 2 (продажба)

с.Гурмазово, общ. Божурище
, ПОДХОД ОТ ДВЕ АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ. 'BULTRADE PROPERTIES' продава УПИ за къща или вила, за целогодишно ползване. Имотът е до
14.02.17 г., 0:48 homes.bg
1175.0 м²
42 990 €

Парцел, 1175m 2 (продажба)

с.Гурмазово, общ. Божурище
УЛИЦИ. 'BULTRADE PROPERTIES' продава УПИ за къща или вила, за целогодишно ползване. Имотът е до река, между къщи, панорамен, равен, с ток и вода. ОГЛЕДИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!
13.02.17 г., 18:16 officespace.bg
42 990 €

Вила Росоман

Росоман община Божурище, област Софийска,ул."Рила"№ 2а
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана на с.Росоман, община Божурище, област София, при съседи на имота, съгласно скица - улица-тупик, УПИ X-54, УПИ VIII-55, 56, терен за озеленяване и УПИ XII – 52, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., състояща се от първи етаж, включващ стая с бокс, стая, антре и килер и втори етаж, включващ четири стаи. На основание чл.494,ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването e 21 840 лв./двадесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден , през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
24.10.16 г., 15:03 targimot.com
70.0 м²
21 840 лв

Вила Росоман

Росоман област София,община Божурище, ул."Рила"№
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана на с.Росоман, община Божурище, област София, при съседи на имота, съгласно скица - улица-тупик, УПИ X-54, УПИ VIII-55, 56, терен за озеленяване и УПИ XII – 52, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., състояща се от първи етаж, включващ стая с бокс, стая, антре и килер и втори етаж, включващ четири стаи. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването e 21 500 лв./двадесет и една хиляди и петстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден , през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
24.10.16 г., 15:02 targimot.com
70.0 м²
21 500 лв

Парцел, 950m 2 (продажба)

с.Хераково, общ. Божурище
М.БЕЛИЦА.НА 20КМ ОТ СОФИЯ И 2КМ ОТ Е-79.ПЕРФЕКТНО РАВНО МЯСТО ЗА ВИЛА/КЪЩА.
20.04.16 г., 4:05 homes.bg
950.0 м²
10 000 €

Парцел, 950m 2 (продажба)

с.Хераково, общ. Божурище
УПИ С ЛИЦЕ НА ДВЕ УЛИЦИ.ЕДНОТО ЛИЦЕ Е СРЕЩУ ПЪРВИТЕ КЪЩИ А ДРУГОТО НА АСФАЛТОВИЯТ ПЪТ ВОДЕЩ КЪМ М.БЕЛИЦА.НА 20КМ ОТ СОФИЯ И 2КМ ОТ Е-79.ПЕРФЕКТНО РАВНО МЯСТО ЗА ВИЛА/КЪЩА.
14.03.16 г., 19:49 officespace.bg
10 000 €
с.Храбърско, община Божурище, Софийска област, при граници и съседи на УПИ: от две страни улици УПИ II-233 /втори, отреден за имот двеста тридесет и три/. ... ВИЛНА СГРАДА, находяща се в село Храбърско, община Божурище, Софийска област, на два етажа с мазета, гараж и ... УПИ № I-221 /първи, отреден за имот планоснимачен номер двеста двадесет и едно/ в квартал №11 /единадесет/ по плана на
28.03.17 г., 15:29 targimot.com
112.0 м²
50 820 лв
Продавам вила, находяща се в село Храбърско, община Божурище. Селото се намира на 15 км. от София. Парцела с къщата са
21.02.17 г., 16:02 bazar.bg
36.0 м²
45 000 лв