Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22А ет.1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 83510.660.368.1,1 попадащ в сграда с идентификатор №83510.660.368.1 разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 , в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет.1 с предназначение Жилище, апартамент при граници за обекта: съседни самостоятелни обекти с идентификатори : на етажа - № 83510.660.368.1.2, под обекта - 83510.660.368.1.8, и над обекта - № 83510.660.368.1.4 и №83510.660.368.1.3, съгласно схема № 15754/04.11.2008г. изд.от СГКК гр.Шумен и действащия кадастрален план за гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, който недвижим имот съгласно обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент № 1 със застроена площ от 113,20 кв.м, при граници: от северозапад - двор, от изток общо стълбище и апартамент № 2, от юг и югозапад - улици, отдолу - магазин, отгоре - апартамент № 3, заедно с прилежащата му Изба № 1 с площ от 2,73 кв.м , при граници за избата: от север - общо помещение, от изток изба № 7, от юг - общ коридор, от запад - общ коридор, отдолу - земя , отгоре - общ подход, заедно с 0,129878 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж , на които съответстват 27,51 кв.м.;подове – циментова замазка, стени и тавани гипсова шпакловка, ел. и В и К до тапа и кутия PVC дограма.
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
113.0 м²
64 800,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22а, ет.2
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.660.368.1.3, попадащ в сграда с идентификатор №83510.660.368.1 ,разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет. 2, с предназначение: Жилище, апартамент при граници за обекта: съседни самостоятелни обекти с идентификатори : на етажа - № 83510.660.368.1.4, под обекта - 83510.660.368.1.1 и № 83510.660.368.1.2 и над обекта - №83510.660.368.1.5 съгласно схема № 15755/04.11,2008г. изд. от СГКК гр.Шумен и действащия кадастрален план за гр,Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, и който недвижим имот, съгласно обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент №3 със застроена площ от 90,86 кв.м при граници: от северозапад - двор , от изток - общо стълбище и апартамент № 4, от юг и югозапад - улици, отдолу - апартамент №1, отгоре - апартамент № 5, заедно с прилежащата му Изба № 3 с площ от 2,19 кв. м. при граници за избата : от север - изба №2, от изток - общ коридор, от юг - изба №4, от запад - гаражна клетка 4, отдолу - земя, отгоре - магазин, заедно е 0,104246 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, на които съответстват 22,08 кв.м., съгласно акт № 41 том 2, вх. № 3415/24.06.2009 г., а по констатация на място - подове теракота и ламиниран паркет, стени и тавани гипсова шпакловка с латекс, санитарен възел теракота и фаянс, PVC дограма в отлично състояние.
24.10.16 г., 14:34 targimot.com
91.0 м²
60 000,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22А, ет. 4
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.660.368.1.7 , попадащ в сграда с идентификатор №83510.660.368.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368, с предназначение: Жилище ,брой нива на обекта 2 при граници за АПАРТАМЕНТА: съседни самостоятелни обекти с идентификатори: под обекта - №83510.660.368.1.5 и №83510.660.368.1.6, съгласно схема № 3944 / 11.05.2009г. изд. от СГКК гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, и който недвижим имот, съгласно обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент №7 на четвърти етаж, със застроена площ от 163,08 кв.м на две нива, при общи граници: от север-общо стълбище, от изток-двор, от югоизток и югозапад-улица, от долу-ап. 5 и ап. 6, от горе-покрив, заедно с прилежащата му изба № 7 с площ от 2,88 кв. м. , при граници за избата от север - общо помещение, от изток - двор, от юг — общ коридор и изба №6, от запад - изба № 1, отдолу - земя, отгоре - общ вход, заедно с 0,186509 ид.ч. от общите части на сградата на които съответстват 39,51 кв.м., съгласно акт № 41 том 2, вх. № 3415/24.06.2009 г. По констатация на място жилището е на две нива свързани с вътрешна дървена стълба, подове циментова замазка, стени и тавани гипсова шпакловка, PVC, ел. и В и К до тапа и кутия .
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
163.0 м²
93 600,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22а
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 83510.660.368.1,1 попадащ в сграда с идентификатор №83510.660.368.1 разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 , в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет.1 с предназначение Жилище, апартамент при граници за обекта: съседни самостоятелни обекти с идентификатори : на етажа - № 83510.660.368.1.2, под обекта - 83510.660.368.1.8, и над обекта - № 83510.660.368.1.4 и №83510.660.368.1.3, съгласно схема № 15754/04.11.2008г. изд.от СГКК гр.Шумен и действащия кадастрален план за гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, който недвижим имот съгласно обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент № 1 със застроена площ от 113,20 кв.м, при граници: от северозапад - двор, от изток общо стълбище и апартамент № 2, от юг и югозапад - улици, отдолу - магазин, отгоре - апартамент № 3, заедно с прилежащата му Изба № 1 с площ от 2,73 кв.м , при граници за избата: от север - общо помещение, от изток изба № 7, от юг - общ коридор, от запад - общ коридор, отдолу - земя , отгоре - общ подход, заедно с 0,129878 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж , на които съответстват 27,51 кв.м.;подове – циментова замазка, стени и тавани гипсова шпакловка, ел. и В и К до тапа и кутия PVC дограма.
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
113.0 м²
81 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Шумен, ул. Антим I