Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН Димитър Икономов - Димитриката №14
114 м²
76,020 лв
2016-10-24
АПАРТАМЕНТ № 4 с площ 114 кв.м., на четвърти жилищен етаж, състоящ се от две спални, детска, кухненски бокс, дневна, хол, кухня, баня, тоалетна, мокро помещение, два коридора, две тераси с трайно предназначение - жилище, апартамент с кад. № 73198.502.318.1.4, съгласно кадастралната карта на гр.Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/ 20.04.2007г. на изп. директор на АК, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда с пълен кад. № 73198.502.318.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кад. № 73198.502.318, при граници на апартамента: под обекта - имот № 73198.502.318.1.3, ведно с прилежащите към апартамента МАЗЕ № 4 с площ от 17.76 кв.м., при граници: изток - ул. Димитър Икономов-Димитриката, запад - мазе № 1 на Божана Цанкова, север - мазе № 2, юг - двор, отгоре - ап. № 1 на Божана Цанкова, отдолу - земя; ТАВАН № 4 с площ 16.30 кв.м. при граници: изток - ул. Димитър Икономов-Димитриката, запад - стълбище, север - Кооперация Постоянство, юг - таван № 2, отгоре - покрив, отдолу - ап. № 4 на Драгомир Стефанов, заедно със съответните на този имот идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №73198.502.318
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Троян, Димитър Икономов - Димитриката, Апартамент продажба

Многостаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. Димитър Икономов - Димитрика № 14
114 м²
54,540 лв
2017-12-11
Недв. имот, находящ се в гр. Троян, ул.Димитр Икономов - Димитриката № 14, ап.4: АПАРТАМЕНТ № 4 с площ 114 кв.м., на четвърти жилищен етаж, състоящ се от две спални, детска, кухненски бокс, дневна, хол, кухня, баня, тоалетна, мокро помещение, два коридора, две тераси с трайно предназначение - жилище, апартамент с кад. № 73198.502.318.1.4, съгласно кадастралната карта на гр.Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/ 20.04.2007г. на изп. директор на АК, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда с пълен кад. № 73198.502.318.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кад. № 73198.502.318, при граници на апартамента: под обекта - имот № 73198.502.318.1.3, ведно с прилежащите към апартамента МАЗЕ № 4 с площ от 17.76 кв.м., при граници: изток - ул. Димитър Икономов-Димитриката, запад - мазе № 1 на Божана Цанкова, север - мазе № 2, юг - двор, отгоре - ап. № 1 на Божана Цанкова, отдолу - земя; ТАВАН № 4 с площ 16.30 кв.м. при граници: изток - ул. Димитър Икономов-Димитриката, запад - стълбище, север - Кооперация Постоянство, юг - таван № 2, отгоре - покрив, отдолу - ап. № 4 на Драгомир Стефанов, заедно със съответните на този имот идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №73198.502.318
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. Димитър Икономов - Димитрика № 14
114 м²
60,600 лв
2017-7-29
Недв. имот, находящ се в гр. Троян, ул.Димитр Икономов - Димитриката № 14, ап.4: АПАРТАМЕНТ № 4 с площ 114 кв.м., на четвърти жилищен етаж, състоящ се от две спални, детска, кухненски бокс, дневна, хол, кухня, баня, тоалетна, мокро помещение, два коридора, две тераси с трайно предназначение - жилище, апартамент с кад. № 73198.502.318.1.4, съгласно кадастралната карта на гр.Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/ 20.04.2007г. на изп. директор на АК, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда с пълен кад. № 73198.502.318.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кад. № 73198.502.318, при граници на апартамента: под обекта - имот № 73198.502.318.1.3, ведно с прилежащите към апартамента МАЗЕ № 4 с площ от 17.76 кв.м., при граници: изток - ул. Димитър Икономов-Димитриката, запад - мазе № 1 на Божана Цанкова, север - мазе № 2, юг - двор, отгоре - ап. № 1 на Божана Цанкова, отдолу - земя; ТАВАН № 4 с площ 16.30 кв.м. при граници: изток - ул. Димитър Икономов-Димитриката, запад - стълбище, север - Кооперация Постоянство, юг - таван № 2, отгоре - покрив, отдолу - ап. № 4 на Драгомир Стефанов, заедно със съответните на този имот идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №73198.502.318
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. Димитър Икономов - Димитрика № 14
114 м²
57,240 лв
2017-6-2
Недв. имот, находящ се в гр. Троян, ул.Димитър Икономов - Димитриката № 14, ап.4: АПАРТАМЕНТ № 4 с площ 114 кв.м., на четвърти жилищен етаж, състоящ се от две спални, детска, кухненски бокс, дневна, хол, кухня, баня, тоалетна, мокро помещение, два коридора, две тераси с трайно предназначение - жилище, апартамент с кад. № 73198.502.318.1.4, съгласно кадастралната карта на гр.Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/ 20.04.2007г. на изп. директор на АК, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда с пълен кад. № 73198.502.318.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кад. № 73198.502.318, при граници на апартамента: под обекта - имот № 73198.502.318.1.3, ведно с прилежащите към апартамента МАЗЕ № 4 с площ от 17.76 кв.м., при граници: изток - ул. Димитър Икономов-Димитриката, запад - мазе № 1 на Божана Цанкова, север - мазе № 2, юг - двор, отгоре - ап. № 1 на Божана Цанкова, отдолу - земя; ТАВАН № 4 с площ 16.30 кв.м. при граници: изток - ул. Димитър Икономов-Димитриката, запад - стълбище, север - Кооперация Постоянство, юг - таван № 2, отгоре - покрив, отдолу - ап. № 4 на Драгомир Стефанов, заедно със съответните на този имот идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №73198.502.318
Ощеtargimot.com