Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. "Генерал Карцов" № 244, ет. 2
88 м²
50,452 лв
2017-10-30
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 73198.62.65.1.20 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Генерал Карцов“, № 244, ет. 2 - /първи жилищен етаж/, попадащ в сграда №73198.62.65.1, построена в поземлен имот № 73198.62.65, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на първи етаж, секция 2, изложение: запад – изток, с площ 87,82 кв. м., при съседи: на същия етаж: №73198.62.62.1.19, № 73198.62.65.1.18, № 73198.62.65.1.21, под обекта: № 73198.62.65.1.4, над обекта: № 73198.62.65.1.26, заедно с МАЗЕ № 17 с площ 11,03 кв. м., при граници: изток – дворно място, север – коридор и мазе № 18, юг – секция 1 на жилищна сграда, запад – мазе № 13, както и съответните идеални части от общите части на сградата, построена в парцел I-062009 по регулационния план на града, местност „Кръстево“, с адрес: гр. Троян, ж.к.“Лъгът“ № 20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №771/17
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. "Генерал Карцов" № 244, ет. 2
88 м²
48,051 лв
2017-7-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 73198.62.65.1.20 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Генерал Карцов“, № 244, ет. 2 - /първи жилищен етаж/, попадащ в сграда №73198.62.65.1, построена в поземлен имот № 73198.62.65, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на първи етаж, секция 2, изложение: запад – изток, с площ 87,82 кв. м., при съседи: на същия етаж: №73198.62.62.1.19, № 73198.62.65.1.18, № 73198.62.65.1.21, под обекта: № 73198.62.65.1.4, над обекта: № 73198.62.65.1.26, заедно с МАЗЕ № 17 с площ 11,03 кв. м., при граници: изток – дворно място, север – коридор и мазе № 18, юг – секция 1 на жилищна сграда, запад – мазе № 13, както и съответните идеални части от общите части на сградата, построена в парцел I-062009 по регулационния план на града, местност „Кръстево“, с адрес: гр. Троян, ж.к.“Лъгът“ № 20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №771/15
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. "Генерал Карцов" № 244, ет. 2
88 м²
60,063 лв
2017-3-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 73198.62.65.1.20 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Генерал Карцов“, № 244, ет. 2 - /първи жилищен етаж/, попадащ в сграда №73198.62.65.1, построена в поземлен имот № 73198.62.65, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на първи етаж, секция 2, изложение: запад – изток, с площ 87,82 кв. м., при съседи: на същия етаж: №73198.62.62.1.19, № 73198.62.65.1.18, № 73198.62.65.1.21, под обекта: № 73198.62.65.1.4, над обекта: № 73198.62.65.1.26, заедно с МАЗЕ № 17 с площ 11,03 кв. м., при граници: изток – дворно място, север – коридор и мазе № 18, юг – секция 1 на жилищна сграда, запад – мазе № 13, както и съответните идеални части от общите части на сградата, построена в парцел I-062009 по регулационния план на града, местност „Кръстево“, с адрес: гр. Троян, ж.к.“Лъгът“ № 20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №771/15
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. "Генерал Карцов" № 244, ет. 2
88 м²
51,600 лв
2016-11-16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 73198.62.65.1.20 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Генерал Карцов“, № 244, ет. 2 - /първи жилищен етаж/, попадащ в сграда №73198.62.65.1, построена в поземлен имот № 73198.62.65, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на първи етаж, секция 2, изложение: запад – изток, с площ 87,82 кв. м., при съседи: на същия етаж: №73198.62.62.1.19, № 73198.62.65.1.18, № 73198.62.65.1.21, под обекта: № 73198.62.65.1.4, над обекта: № 73198.62.65.1.26, заедно с МАЗЕ № 17 с площ 11,03 кв. м., при граници: изток – дворно място, север – коридор и мазе № 18, юг – секция 1 на жилищна сграда, запад – мазе № 13, както и съответните идеални части от общите части на сградата, построена в парцел I-062009 по регулационния план на града, местност „Кръстево“, с адрес: гр. Троян, ж.к.“Лъгът“ № 20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №771/15
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Троян, Генерал Карцов, Апартамент продажба

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Ген. Карцов" № 140, етаж.5, ап.10
91 м²
45,000 лв
2016-10-24
Недвижим имот, находящ се в град Троян, община Троян, област Ловеч, в ЖСК „Иглика-1“, с адрес „Генерал Карцов“, № 140, етаж 5 /пет/, апартамент 10 /десет/, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73198.506.161.2.12 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, едно шест едно, точка, две, точка, едно две/, по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с предназначение- жилище, апартамент, със застроена площ 90.61 /деветдесет цяло шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: две спални, дневна, кухня, домакинско помещение, баня и тоалетна, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 73198.506.161.2.13 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, едно шест едно, точка, две, точка, едно три/; под обекта: 73198.506.161.2.9 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, едно шест едно, точка, две, точка, девет/, над обекта: 73198.506.161.2.15 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, едно шест едно, точка, две, точка, едно пет/, заедно с принадлежащите му: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 24 /двадесет и четири/, при съседи: изток- таван № 23 /двадесет и три/ на Евлоги Георгиев, запад- стълбище, север- проход, юг- коридор, отгоре- покрив, отдолу- апартамент № 22 /двадесет и две/- на Борис Минков, и МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 /осемнадесет/, при граници: изток- коридор, запад- коридор, север- коридор, юг- мазе № 17 /седемнадесет/ на Въло Димитров, отгоре помещение за велосипеди, заедно с припадащите му се 4.51 % /четири цяло и петдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сграда № 73198.506.161.2 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, едно шест едно, точка, две/ и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот № 73198.506.161 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, едно шест едно/, както и всички подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1023/16
Ощеtargimot.com