Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. "Генерал Карцов" № 244, ет. 2
88.0 м²
60 063 лв
20.03.17 г., 20:39
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 73198.62.65.1.20 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Генерал Карцов“, № 244, ет. 2 - /първи жилищен етаж/, попадащ в сграда №73198.62.65.1, построена в поземлен имот № 73198.62.65, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на първи етаж, секция 2, изложение: запад – изток, с площ 87,82 кв. м., при съседи: на същия етаж: №73198.62.62.1.19, № 73198.62.65.1.18, № 73198.62.65.1.21, под обекта: № 73198.62.65.1.4, над обекта: № 73198.62.65.1.26, заедно с МАЗЕ № 17 с площ 11,03 кв. м., при граници: изток – дворно място, север – коридор и мазе № 18, юг – секция 1 на жилищна сграда, запад – мазе № 13, както и съответните идеални части от общите части на сградата, построена в парцел I-062009 по регулационния план на града, местност „Кръстево“, с адрес: гр. Троян, ж.к.“Лъгът“ № 20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №771/15
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. "Генерал Карцов" № 244, ет. 2
88.0 м²
51 600 лв
16.11.16 г., 21:51
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 73198.62.65.1.20 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Генерал Карцов“, № 244, ет. 2 - /първи жилищен етаж/, попадащ в сграда №73198.62.65.1, построена в поземлен имот № 73198.62.65, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на първи етаж, секция 2, изложение: запад – изток, с площ 87,82 кв. м., при съседи: на същия етаж: №73198.62.62.1.19, № 73198.62.65.1.18, № 73198.62.65.1.21, под обекта: № 73198.62.65.1.4, над обекта: № 73198.62.65.1.26, заедно с МАЗЕ № 17 с площ 11,03 кв. м., при граници: изток – дворно място, север – коридор и мазе № 18, юг – секция 1 на жилищна сграда, запад – мазе № 13, както и съответните идеални части от общите части на сградата, построена в парцел I-062009 по регулационния план на града, местност „Кръстево“, с адрес: гр. Троян, ж.к.“Лъгът“ № 20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №771/15
Още targimot.com

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Ген. Карцов" № 140, етаж.5, ап.10
91.0 м²
45 000 лв
24.10.16 г., 13:30
Недвижим имот, находящ се в град Троян, община Троян, област Ловеч, в ЖСК „Иглика-1“, с адрес „Генерал Карцов“, № 140 ... , етаж 5 /пет/, апартамент 10 /десет/, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73198.506.161.2.12 /седем три едно девет ... , апартамент, със застроена площ 90.61 /деветдесет цяло шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: две спални, дневна
Още targimot.com