Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Генерал Гурко №67, вх. А, ет. 2
94.0 м²
84 000 лв
11.07.17 г., 22:59
АПАРТАМЕНТ № 3, с площ от 93.56 кв.м, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.505.100.1.9, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, състоящ се от две стаи, хол, дневна с ниша, баня-тоалетна, антре и тераса, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. Генерал Гурко № 67, вх. А, ет. 2, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.100, на едно ниво, с прилежащи части: избено помещение с южно изложение и таванско помещение с площ от 10 кв.м, при самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.505.100.1.8, 68850.505.100.1.10; под обекта: 68850.505.100.1.3; над обекта: 68850.505.100.1.15
Още targimot.com

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" № 100, ВХ. "В", ЕТ. 8, АП.71
97.0 м²
59 640 лв
31.03.17 г., 18:10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.51.1.71 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, седемдесет и едно) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 65/30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК , с предназначение: за жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Гурко“ № 100 (сто), вх. В (буква „В“), ет. 8 (осем), ап. 71 (седемдесет и едно), намиращ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.51 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, петдесет и едно), с площ: 96.70 кв. м. (деветдесет и шест цяло седемдесет стотни квадратни метра), прилежащи части: избено помещение № 13 (тринадесет), стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: имот с № 68850.518.51.1.56, 68850.518.51.1.72, под обекта: 68850.518.51.1.69; над обекта: няма, а по нотариален акт, представлява АПАРТАМЕНТ № 71 (седемдесет и едно), находящ се в град Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 100 (сто), общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, вх. „В“ (буква „В“), на VIII (осми етаж) в жилищна сграда построена в общински урегулиран поземлен имот – парцел I – ЖС – 5536 (първи – ЖС - имот планоснимачен номер пет хиляди петстотин тридесет и шест) в квартал 13 (тринадесет) по плана на града одобрен 1996 г., който апартамент е със застроена площ от 96.70 кв. м. (деветдесет и шест цяло седемдесет стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, дневна, столова, кухненски бокс и сервизни помещения, при граници: от запад – апартамент от друг вход, от изток – стълбище и апартамент № 72, от север – улица, от юг – двор, ЗАЕДНО с избено помещение № 13 (тринадесет), с площ от 3.78 кв. м. (три цяло седемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници: от изток – мазе от друг вход, от запад – коридор, от север – мазе № 14, от юг – двор, ЗАЕДНО с 0. 786 % (нула цяло седемстотин осемдесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Генерал Гурко №67, вх. А, ет. 2
94.0 м²
105 000 лв
6.03.17 г., 17:02
АПАРТАМЕНТ № 3, с площ от 93.56 кв.м, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.505.100.1.9, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, състоящ се от две стаи, хол, дневна с ниша, баня-тоалетна, антре и тераса, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. Генерал Гурко № 67, вх. А, ет. 2, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.100, на едно ниво, с прилежащи части: избено помещение с южно изложение и таванско помещение с площ от 10 кв.м, при самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.505.100.1.8, 68850.505.100.1.10; под обекта: 68850.505.100.1.3; над обекта: 68850.505.100.1.15
Още targimot.com

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Генерал Гурко №67, вх. А, ет. 2
94.0 м²
96 000 лв
25.10.16 г., 19:27
АПАРТАМЕНТ № 3, с площ от 93.56 кв.м, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.505.100.1.9, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, състоящ се от две стаи, хол, дневна с ниша, баня-тоалетна, антре и тераса, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. Генерал Гурко № 67, вх. А, ет. 2, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.100, на едно ниво, с прилежащи части: избено помещение с южно изложение и таванско помещение с площ от 10 кв.м, при самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.505.100.1.8, 68850.505.100.1.10; под обекта: 68850.505.100.1.3; над обекта: 68850.505.100.1.15
Още targimot.com
52.0 м²
47 000 €
20.11.16 г., 2:19
НАМАЛЕНА ЦЕНА!!!НС с лице на улица Генерал Гурко-лукс ОСД,подходящ за магазин, офис,фризьорски салон,козметично ателие ... НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!! ... % съдействие за кредити от банки!!!Услугата не е обвързана с покупка на недвижим имот!АУГУСТА ИМОТИ ПРЕДЛАГА БЕЗ КОМИСИОНА
Още bazar.bg