Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ кв. Слатина, ул. 593, № 2, ет.2, ап.9
АПАРТАМЕНТ №9 (девет), находящ се в гр.София, Столична община, р-н ,,Слатина’’, ул.,,593’’ (петстотин деветдесет и трета) № 2 (две), на 2 (втория) етаж, на кота +2,80 (две цяло и осемдесет стотни) метра, във вход ,,А’’, със застроена площ от 65,94 (шестдесет и пет цяло и деветдесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от входно антре, баня с тоалетна, склад, спалня, дневна с кухненски бокс и балкон, при съседи: етажна площадка, апартамент № 8 (осем), улица и апартамент № 10 (десет), заедно със СКЛАД № 23 (двадесет и три), находящ се в подземния етаж на вход ,,А’’, на кота – 3,45 (минус три цяло и четиридесет и пет стотни) метра, с полезна площ от 3,91 (три цяло деветдесет и една стотни) квадратни метра, при съседи: коридор, склад № 24 (двадесет и четири) от вход ,,А’’, склад № 22 (двадесет и две) от вход ,,А’’ и подземно паркомясто № 3 (три) от вход ,,А’’, заедно с 0,681% (нула цяло шестстотин осемдесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо Урегулиран поземлен имот Х – 619,624,625 (десети, отреден за имоти с планоснимачни номера шестстотин и деветнадесет, шестстотин двадесет и четири, шестстотин двадесет и пет) от квартал 117 (сто и седемнадесети) по плана на гр.София, местност ,,Христо Смирненски – Слатина’’, целият с площ от 3401,00 (три хиляди четиристотин и един) квадратни метра, при съседи, съгласно скица от СО р-н ,,Слатина’’ от 18.03.2016г.: от две страни улици, УПИ VIII – 622 (осми, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин двадесет и втори), УПИ XVI – 622 (шестнадесети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин двадесет и втори), улица – тупик, УПИ XIV – 618 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин и осемнадесет), УПИ III – 614,615 (трети, отреден за имоти с планоснимачни номера шестстотин и четиринадесет и шестстотин и петнадесет), УПИ XII-620 (дванадесети, отреден за имот с планоснмачен номер шестстотин и двадесет), УПИ XI – 720 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и двадесет), ЗАЕДНО с ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО №7 (седем), находящо се в гр.София, Столична община, р-н ,,Слатина’’, ул.,,593’’ (петстотин деветдесет и трета) № 2 (две), във вход ,,Б’’ на подземния етаж, на кота – 3,45 (минус три цяло четиридесет и пет стотни) метра, със застроена площ от 23,70 (двадесет и три цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, при съседи: маневрена алея, подземно паркомясто № 8 (осем) от вход ,,Б’’, склад № 1 (едно) от вход ,,Б’’, склад № 2 (две) от вход ,,Б’’ и стълбищна клетка на вход ,,Б’’, заедно с 0,231 % (нула цяло двеста тридесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо Урегулиран поземлен имот Х – 619,624,625 (десети, отреден за имоти с планоснимачни номера шестстотин и деветнадесет, шестстотин двадесет и четири, шестстотин двадесет и пет) от квартал 117, подробно описан по – горе. Сградата, в която се намират описаните обекти е въведена в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване № ДК-07-199/07.05.2007г., издадено от органите на СО Дирекция на Национален строителен контрол. По време на описа на 28.03.2016г. се констатира, че гаражът е общ за всички входове и достъпът до него се осъществява от всеки един вход. Описаното паркомясто е обособено като гаражна клетка с бетонни стени и собствена метална ролетна врата.
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
66.0 м²
126 330,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, 593

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров" № 10-12, етаж 4, апартамент № 12. Сградата е изградена на груб строеж.
) АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добри Немиров” 10-12, в УПИ № IX – 689, 699 ... е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 2 (две) - начална цена в размер на 64 722, 00 лева, представляваща 75% от ... актуализираната пазарна стойност на имота; 2. За АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) - начална цена в размер на 61 341, 00 лева
13.12.16 г., 9:02 targimot.com
83.0 м²
62 907,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров" № 10-12, етаж 2, апартамент № 4. Сградата е изградена на груб строеж.
) АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добри Немиров” 10-12, в УПИ № IX – 689, 699 ... е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 2 (две) - начална цена в размер на 64 722, 00 лева, представляваща 75% от ... актуализираната пазарна стойност на имота; 2. За АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) - начална цена в размер на 61 341, 00 лева
13.12.16 г., 9:01 targimot.com
83.0 м²
61 341,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров № 10-12, етаж 2, апартамент № 2. Сградата е изградена на груб строеж!
) АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добри Немиров” 10-12, в УПИ № IX – 689, 699 ... е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 2 (две) - начална цена в размер на 64 722, 00 лева, представляваща 75% от ... актуализираната пазарна стойност на имота; 2. За АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) - начална цена в размер на 61 341, 00 лева
13.12.16 г., 9:01 targimot.com
88.0 м²
64 722,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров" № 10-12, етаж 5, апартамент № 14. Сградата е изградена на груб строеж.
) АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добри Немиров” 10-12, в УПИ № IX – 689, 699 ... е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 2 (две) - начална цена в размер на 64 722, 00 лева, представляваща 75% от ... актуализираната пазарна стойност на имота; 2. За АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) - начална цена в размер на 61 341, 00 лева
13.12.16 г., 9:01 targimot.com
88.0 м²
78 279,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров" № 10-12, етаж 5, апартамент № 16. Сградата е изградена на груб строеж.
) АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добри Немиров” 10-12, в УПИ № IX – 689, 699 ... е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 2 (две) - начална цена в размер на 64 722, 00 лева, представляваща 75% от ... актуализираната пазарна стойност на имота; 2. За АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) - начална цена в размер на 61 341, 00 лева
12.12.16 г., 19:28 targimot.com
78.0 м²
56 682,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров" № 10-12, етаж 3, ателие № 5. Сградата е изградена на груб строеж.
) АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добри Немиров” 10-12, в УПИ № IX – 689, 699 ... е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 2 (две) - начална цена в размер на 64 722, 00 лева, представляваща 75% от ... актуализираната пазарна стойност на имота; 2. За АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) - начална цена в размер на 61 341, 00 лева
12.12.16 г., 19:28 targimot.com
59.0 м²
42 339,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров" № 10-12, етаж 2, ателие № 1. Сградата е изградена на груб строеж.
) АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добри Немиров” 10-12, в УПИ № IX – 689, 699 ... е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 2 (две) - начална цена в размер на 64 722, 00 лева, представляваща 75% от ... актуализираната пазарна стойност на имота; 2. За АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) - начална цена в размер на 61 341, 00 лева
12.12.16 г., 19:26 targimot.com
59.0 м²
42 723,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров" № 10-12, етаж 6, апартамент № 17. Сградата е изградена на груб строеж.
) АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добри Немиров” 10-12, в УПИ № IX – 689, 699 ... е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 2 (две) - начална цена в размер на 64 722, 00 лева, представляваща 75% от ... актуализираната пазарна стойност на имота; 2. За АПАРТАМЕНТ № 4 (четири) - начална цена в размер на 61 341, 00 лева
12.12.16 г., 19:24 targimot.com
77.0 м²
55 593,00 лв

Сграда до Air Sofia Golf Club

Област София Близо до гр. София Air Sofia Golf Club
Сградата се намира в гр. Ихтиман, на около 40 км от столицата София и 25 км от известния ски курорт Боровец в Рила ... прекрасна гледка към голф-игрището. Сградата е на три етажа с площ на приземния етаж от 593 кв.м и обща площ на имота ... кв.м жилищна площ. Всички апартаменти са необзаведени, като пода е покрит с теракот, а баните с тоалетните са изцяло
11.11.16 г., 13:46 bulgarianproperties.bg
2117.0 м²
797 615,00 €