Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Люлин 5, блок 526, вх. А
Предишни търгове на този имот
15.12.16 г., 21:35 targimot.com
48.0 м²
42 600,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Връх Манчо, бл. 5Б, тел. 0889 526 268
апартамент № 86 /осемдесет и шест/, находящ се в град София, Столична община - район „Връбница“, улица „Връх Манчо“, на IV /четвъртия/ етаж в жилищната сграда - блок № 5Б /пет „Б“/, вход „Д“, който апартамент е със застроена площ от 84,18 /осемдесет и четири цяло и осемнадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и обслужващи помещения, при съседи: изток - апартамент от вход „Г“, запад - стълбище, север - фасада, юг - фасада, отгоре - апартамент № 89 /осемдесет и девет/ и отдолу - апартамент № 83 /осемдесет и три/, заедно с принадлежащото избено помещение № 9 /девет/ с площ от 4,29 /четири цяло и двадесет и девет стотни/ квадратни метра, при съседи: изток - коридор и мазе от вход „Г“, запад - коридор, север - избено помещение № 8 /осем/ и юг - избено помещение № 10 /десет/, заедно с 4,148 % /четири цяло, сто четиридесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на вход „Д“ на вход „Д“ на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото.
8.11.16 г., 10:19 targimot.com
84.0 м²
60 900,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, 526