Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 323, Апартамент продажба
2 стаи
50 м²
11,654
2017-11-28
БЕЗ КОМИСИОН ОТ КУПУВАЧА! ЮЖНА ГЛЕДКА ! РАЗСРОЧВАНЕ БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ ЗА 3 ГОДИНИ! РЕДОВЕН МАРШРУТЕН ТРАНСПОРТ ДО СОФИЯ !! Първоначална вноска от 11655 Евро + 36 вноски по 323 Евро. Новопостроени, с акт 16, жилищни комплекси, в близост до НОВИ ХАН, САМО на 15 км от София и на 500м. от автомагистала Тракия. Състоят от 24 жилищни сгради-600 апартамента с различна площ от 30кв. м. до 101кв. м. Комплексите разполагат с търговски и спа център, фитнес, закрит и открити плувни басейни, супермаркет, магазини, медицински център, ресторант с бар, детска площадка, много зелени площи, едно комбинирано игрище, включващо: тенис на корт, баскетбол и волейбол. Апартаментите се предлагат на шпакловка и замазка. Разсрочена схема на плащане. Строителят предоставя възможност за изплащане на месечни вноски за срок до 10 години. Възможна покупка и с кредит. Огледи по всяко време. Съдействие за бързо отпускане на ИПОТЕЧНИ и ПОТРЕБИТЕЛСКИ кредити(UniCredit Bulbank, СИБАНК, Postbank, SG Експресбанк, банка ДСК, ОББ и др. )Повече информация за тази и други оферти ще получите на нашият сайт : *** или 0888 033 022, 02/85 19 318;
Ощеbazar.bg

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Дамян Груев“ № 18 , 0898 46 97 79 ПЧСИ Валентин Василев
110 м²
161,700 лв
2017-10-25
апартамент № 4 /четири/ с идентификатор 68134.202.53.1.4 съобразно схема № 15-439928/11.09.2017г., издадена от Директора на АГКК, с административен адрес гр. София, Столична община - район„Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 18 /осемнадесет/, на 1 /първи/ надпартерен етаж, със застроена площ от 110 /сто и десет/ квадратни метра, състоящ се от три стаи, кухня, баня, хол, клозет, слугинска стая, килер, гардеробно антре, при съседи по акт за собственост: на изток - калкан, от север - двор, от запад - стълбище и Невена Перфанова, а съобразно схема № 15-439928/11.09.2017г., издадена от Директора на АГКК при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж - 68134.202.53.1.14; под обекта - 68134.202.53.1.2; над обекта - 68134.202.53.1.6, ведно с мазе /без посочен номер по акт за собственост/ със застроена площ от 8,40 /осем цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра, при съседи от север - коридор, от изток - Борис Димиев, от юг - ул. „Дамян Груев“, от запад - калкан, заедно с едно таванско помещение /без посочен номер по акт за собственост/ със застроена площ от 7,40 /седем цяло и четиридесет/ квадратни метра, при съседи: от север - общ коридор, от изток - Невена Перфанова, от юг - улица „Дамян Груев“ и от запад - калкан, ведно с 90/1000 /деветдесет върху хиляда/ идеални части от мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ V-323 с идентификатор 68134.202.53 съобразно схема № 15-439928/11.09.2017г., издадена от Директора на АГКК, в кв. 323 /триста двадесет и три/ по плана на гр. София, местност „Еврейски гробища“, с площ на поземления имот от 420 /четиристоти и двадесет/ квадратни метра при граници по скица: ул. „Дамян Груев“ и УПИ VI-6, УПИ I - отреден за ОЖС и УПИ IV-4.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Дамян Груев“ № 18 , 0898 46 97 79 ПЧСИ Валентин Василев
110 м²
161,700 лв
2017-10-25
апартамент № 4 /четири/ с идентификатор 68134.202.53.1.4 съобразно схема № 15-439928/11.09.2017г., издадена от Директора на АГКК, с административен адрес гр. София, Столична община - район„Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 18 /осемнадесет/, на 1 /първи/ надпартерен етаж, със застроена площ от 110 /сто и десет/ квадратни метра, състоящ се от три стаи, кухня, баня, хол, клозет, слугинска стая, килер, гардеробно антре, при съседи по акт за собственост: на изток - калкан, от север - двор, от запад - стълбище и Невена Перфанова, а съобразно схема № 15-439928/11.09.2017г., издадена от Директора на АГКК при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж - 68134.202.53.1.14; под обекта - 68134.202.53.1.2; над обекта - 68134.202.53.1.6, ведно с мазе /без посочен номер по акт за собственост/ със застроена площ от 8,40 /осем цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра, при съседи от север - коридор, от изток - Борис Димиев, от юг - ул. „Дамян Груев“, от запад - калкан, заедно с едно таванско помещение /без посочен номер по акт за собственост/ със застроена площ от 7,40 /седем цяло и четиридесет/ квадратни метра, при съседи: от север - общ коридор, от изток - Невена Перфанова, от юг - улица „Дамян Груев“ и от запад - калкан, ведно с 90/1000 /деветдесет върху хиляда/ идеални части от мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ V-323 с идентификатор 68134.202.53 съобразно схема № 15-439928/11.09.2017г., издадена от Директора на АГКК, в кв. 323 /триста двадесет и три/ по плана на гр. София, местност „Еврейски гробища“, с площ на поземления имот от 420 /четиристоти и двадесет/ квадратни метра при граници по скица: ул. „Дамян Груев“ и УПИ VI-6, УПИ I - отреден за ОЖС и УПИ IV-4.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. "Младост 3" , бл. № 323А
73 м²
149,300 лв
2017-8-3
Апартамент № 21 (двадесет и едно), с идентификатор 68134.4089.62.1.68, находящ се в град София, СО-район "Младост", ж.к. "Младост 3" (трета) част, в жилищна сграда-блок № 323 А (триста двадесет и три-А), вход 4 (четири), стара секция 2 (две), на V (пети) жилищен етаж в жилищната сграда построена от ЖСК "Медик", състоящ се от: входящо антре, кухня, дневна, коридор, спалня, дрешник, баня, балкон, с обща застроена площ от 72.60 (седемдесет и две цяло и шестдесет стотни) кв. метра, при съседи: север-калкан, запад-паркинг, юг-стълбище, изток-коридор и апартамент № 22 (двадесет и две), заедно с мазе № 18 (осемнадесет), застроено на 3.68 (три цяло и шестдесет и осем стотни) кв. м., при съседи: север-мазе № 19 (деветнадесет), запад-коридор, юг-мазе № 17 (седемнадесет), изток-коридор, заедно с 2.93 % (две цяло деветдесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части отстъпеното право на строеж върху мястото-общинска земя, върху което е построена сградата, цялото с площ от 22 830.00 (двадесет и две хиляди осемстотин и тридесет) кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот-за ОЖС и улици, от квартал 13 (тринадесети) по плана на град София, местност ж.к. "Младост-З" (трета) част, при съседи: изток-ул. ок-ок 225-263, запад-кв.14, север-кв.12а, юг - кв. 3; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ район Красна поляна, ул. Троян № 16, ап.8
91 м²
114,240 лв
2017-7-15
Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда с идентификатор № 68134.1106.144.1, с магазини и подземни гаражи в София, район Красна поляна, улица "Троян" № 16 /шестнадесет/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/ на трети етаж, с площ от 90,50 /деветдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., като съгласно удостоверение издадено от СГКК София град с изх. № 25-27259/02.04.2016г. няма данни за схема на самостоятелен обект – апартамент № 8, състоящ се от кухненски бокс, дневна, антре, баня - тоалетна, тоалетна, две спални и една тераса, при съседи: от запад - улица, от изток - апартамент № 9, от север - апартамент № 7, от юг - свободна площ, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № М6 /буква "м" шест/ с площ от 2,3 /две цяло и три десети/ кв.м., ЗАЕДНО с 7,22% /седем цяло двадесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-323 /седми за имот триста двадесет и три/ с площ от 320 /триста и двадесет/ кв.м. в квартал 76 /седемдесет и шест/ по плана на София местността "Разсадника - Коньовица", при съседи: улица Троян, УПИ VII -289, УПИ VI-322, имот без номер от квартал 76а. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 114 240 лв. (сто и четиринадесет хиляди двеста и четиридесет лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след уговорка на тел: 0882714091 г-н Станислав Георгиев. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Служба по вписванията гр.София том 5, акт № 217/2016г., дв.вх.рег. 16991/29.03.2016г.; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 091, акт № 109/2007г., дв.вх.рег. 102467/19.12.2007г. за сумата от 183 000 лева. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20168480400575. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ район Красна поляна, ул. Троян № 16, ап.8
91 м²
114,240 лв
2017-7-15
Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда с идентификатор № 68134.1106.144.1, с магазини и подземни гаражи в София, район Красна поляна, улица "Троян" № 16 /шестнадесет/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/ на трети етаж, с площ от 90,50 /деветдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., като съгласно удостоверение издадено от СГКК София град с изх. № 25-27259/02.04.2016г. няма данни за схема на самостоятелен обект – апартамент № 8, състоящ се от кухненски бокс, дневна, антре, баня - тоалетна, тоалетна, две спални и една тераса, при съседи: от запад - улица, от изток - апартамент № 9, от север - апартамент № 7, от юг - свободна площ, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № М6 /буква "м" шест/ с площ от 2,3 /две цяло и три десети/ кв.м., ЗАЕДНО с 7,22% /седем цяло двадесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-323 /седми за имот триста двадесет и три/ с площ от 320 /триста и двадесет/ кв.м. в квартал 76 /седемдесет и шест/ по плана на София местността "Разсадника - Коньовица", при съседи: улица Троян, УПИ VII -289, УПИ VI-322, имот без номер от квартал 76а. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 114 240 лв. (сто и четиринадесет хиляди двеста и четиридесет лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след уговорка на тел: 0882714091 г-н Станислав Георгиев. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Служба по вписванията гр.София том 5, акт № 217/2016г., дв.вх.рег. 16991/29.03.2016г.; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 091, акт № 109/2007г., дв.вх.рег. 102467/19.12.2007г. за сумата от 183 000 лева. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20168480400575. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. "Младост 3" , бл. № 323А
73 м²
108,000 лв
2017-7-6
Апартамент № 21 (двадесет и едно), находящ се в град София, СО-район "Младост", ж.к. "Младост 3" (трета) част, в жилищна сграда-блок № 323 А (триста двадесет и три-А), вход 4 (четири), стара секция 2 (две), на V (пети) жилищен етаж в жилищната сграда построена от ЖСК "Медик", състоящ се от: входящо антре, кухня, дневна, коридор, спалня, дрешник, баня, балкон, с обща застроена площ от 72.60 (седемдесет и две цяло и шестдесет стотни) кв. метра, при съседи: север-калкан, запад-паркинг, юг-стълбище, изток-коридор и апартамент № 22 (двадесет и две), заедно с мазе № 18 (осемнадесет), застроено на 3.68 (три цяло и шестдесет и осем стотни) кв. м., при съседи: север-мазе № 19 (деветнадесет), запад-коридор, юг-мазе № 17 (седемнадесет), изток-коридор, заедно с 2.93 % (две цяло деветдесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части отстъпеното право на строеж върху мястото-общинска земя, върху което е построена сградата, цялото с площ от 22 830.00 (двадесет и две хиляди осемстотин и тридесет) кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот-за ОЖС и улици, от квартал 13 (тринадесети) по плана на град София, местност ж.к. "Младост-З" (трета) част, при съседи: изток-ул. ок-ок 225-263, запад-кв.14, север-кв.12а, юг - кв. 3;
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ район Красна поляна, ул. Троян № 16, ап.8
91 м²
142,800 лв
2017-4-27
Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда с идентификатор № 68134.1106.144.1, с магазини и подземни гаражи в София, район Красна поляна, улица "Троян" № 16 /шестнадесет/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/ на трети етаж, с площ от 90,50 /деветдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., като съгласно удостоверение издадено от СГКК София град с изх. № 25-27259/02.04.2016г. няма данни за схема на самостоятелен обект – апартамент № 8, състоящ се от кухненски бокс, дневна, антре, баня - тоалетна, тоалетна, две спални и една тераса, при съседи: от запад - улица, от изток - апартамент № 9, от север - апартамент № 7, от юг - свободна площ, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № М6 /буква "м" шест/ с площ от 2,3 /две цяло и три десети/ кв.м., ЗАЕДНО с 7,22% /седем цяло двадесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-323 /седми за имот триста двадесет и три/ с площ от 320 /триста и двадесет/ кв.м. в квартал 76 /седемдесет и шест/ по плана на София местността "Разсадника - Коньовица", при съседи: улица Троян, УПИ VII -289, УПИ VI-322, имот без номер от квартал 76а. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 142 800 лв. (сто четиридесет и две хиляди и осемстотин лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след уговорка на тел: 0882714091 г-н Станислав Георгиев. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения.
Ощеtargimot.com
3 стаи
230 м²
460,000
2016-10-12
СУПЕР ЛУКСОЗЕН ДИЗАЙНЕРСКИ АПАРТАМЕНТ НА БУЛ.БЪЛГАРИЯ! Намира се в УНИКАЛЕН за София, (а може би и за цяла България) АПАРТ ХОТЕЛ 'ФЛОРИМОНТ ЕМИРЕЙТС'. Отлична локация - бърз достъп до центъра и останалите точки на София, посредством главни пътни артерии: бул. България и Околовръстен път. Освен със забележителната архитектура и дизайн, сградата се отличава с наличието на: 24 часова охрана, луксозен спа център, 26 м. басейн, парна баня, сауна, модерен фитнес, денонощен рум сървиз, ресторант, суши бар. . . Апартаментът е стилен, с просторни стаи, високи тавани (310 см. ), бани с италиански облицовки и елементи от злато и оникс. Апартаментът е предназначен за хора с висок lifestyle и безкомпромисни изисквания. Работим с колеги по всички наши оферти! Агенцията ни предлага преференциални условия за отпускане на ипотечен кредит и пълно юридическо съдействие. Удобно е да се обаждате по всяко време! Водещ брокер Ясен Джанев 0888 23 50 63. Оферта номер 323.
Ощеbazar.bg
3 стаи
230 м²
460,000
2016-4-13
СУПЕР ЛУКСОЗЕН ДИЗАЙНЕРСКИ АПАРТАМЕНТ НА БУЛ.БЪЛГАРИЯ! Намира се в УНИКАЛЕН за София, (а може би и за цяла България) АПАРТ ХОТЕЛ 'ФЛОРИМОНТ ЕМИРЕЙТС'. Отлична локация - бърз достъп до центъра и останалите точки на София, посредством главни пътни артерии: бул. България и Околовръстен път. Освен със забележителната архитектура и дизайн, сградата се отличава с наличието на: 24 часова охрана, луксозен спа център, 26 м. басейн, парна баня, сауна, модерен фитнес, денонощен рум сървиз, ресторант, суши бар. . . Апартаментът е стилен, с просторни стаи, високи тавани (310 см. ), бани с италиански облицовки и елементи от злато и оникс. Апартаментът е предназначен за хора с висок lifestyle и безкомпромисни изисквания. Работим с колеги по всички наши оферти! Агенцията ни предлага преференциални условия за отпускане на ипотечен кредит и пълно юридическо съдействие. Удобно е да се обаждате по всяко време! Водещ брокер Ясен Джанев 0888 23 50 63. Оферта номер 323.
Ощеbazar.bg