Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска 2, бл. 8, вх. В
Предишни търгове на този имот
14.12.16 г., 18:35 targimot.com
49.0 м²
53 370,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. “3ападен парк”, ул. “Суходолска”, бл. 129
АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр. София, р-н “Красна поляна“, ж.к. “3ападен парк”, ул. “Суходолска”, бл. 129, вх. 1, ет. 1, състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 61,82 кв.метра, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ без номер, с полезна площ от 12,75 кв.метра и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ без номер, с полезна площ от 6,84 кв.метра
22.11.16 г., 13:31 targimot.com
62.0 м²
57 975,00 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска-2, блок 49
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1105.11.10.2 /шест осем едно три четири, точка, едно едно нула пет, точка, едно едно, точка, едно нула, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, обл. София, одобрени със Заповед № РД-18-50/02.11.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в сграда № 10 /десет/ по кадастралната схема, представляващ АПАРТАМЕНТ №2 /две/, на 1 /първи/ етаж, с административен адрес гр. София, Столична община, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска-2 /две/, блок 49 /четиридесет и девет/, вх. 1 /едно/ по кадастралната схема, а по документ за собственост - вход "А", със застроена площ от 46,73 кв.м. /четиридесет и шест цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от стая, дневна - хол, кухна, антре, баня - тоалентна, при съседи по документ за собственост: изток - апартамент №9, запад - апартамент №1, север - зелена площ; юг - зелена площ; отгоре - апартамент №4, отдолу - мазета, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.1105.11.10.9, 68134.1105.11.10.1, под обекта - няма, над обекта: 68134.1105.11.104; заедно с МАЗЕ №2 /ДВЕ/ с площ от 6.12 кв.м. /шест цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, при граници: изток - зелена площ, запад - държавни маза, север - шахта, юг - зелена площ, ЗАЕДНО с 4.571 % /четири цяло петстотин седемдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.1105.11 /шест осем едно три четири, точка, едно едно нула пет, точка, едно едно/.
19.11.16 г., 15:10 targimot.com
47.0 м²
53 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, ул. Суходолска
Предлагам за продажба тристаен апартамент в жилищна сграда панелно строителство, построена през 1985 г. Апартаментът е ... с традиционното за този тип строителство функционално разпределение. Състои се от антре, просторен хол, дневна, две ... от големите търговски вериги. Междублоковите пространства в района са озеленени, с обособени зони за площадки и възможности за паркиране. Към апартамента има прилежащо мазе.
22.12.16 г., 19:41 mirela.bg
87.86 м²
53 000,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

жк. Западен Парк, София
591833; Продава Двустаен Апартамент София - Западен парк 46500 € Продава се двустаен, непреходен апартамент, състоящ се ... . Настилки - естествен паркет и мозайка. Апартаментът е в близост до бул. Ал. Стамболийски, супермаркети, детска градина, училище и метростанция. Ориентир: ул. Суходолска ... от две стаи, кухня, килер, баня, тоалетна, два балкона, мазе. Жилището е за ремонт. Разположение изток - запад
9.12.16 г., 0:02 homes.bg
60.0 м²
46 500,00 €