Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Русалка № 48, бл. 3, ет. 4
Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 14.11.2016г. до 14.12.2016г. на следния недвижим имот, който спрямо взискателя е собственост на ДЕЯН ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЙСКИ, съгласно Решение от 30.05.2014г. по гр.д. № 5221/2012г. по описа на СГС, вписано в СВ – гр. София, акт № 10, том 7, вх.рег. № 5465/08.02.2016г., потвърдено частично с Решение от 15.12.2014г. по гр.д. № 2983/2014г. по описа на САС, като с Определение от 01.06.2015г. по гр.д. № 2457/2015г. по описа на ВКС не е допуснато касационно обжалване и същото е влязло в сила, с които решения е обявен за недействителен на основание чл. 135 ЗЗД по отношение на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД, сключеният между ДЕЯН ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЙСКИ, МАРИЯ ПАНЧЕВА ТЕРЗИЙСКА, ПАВЛЕТА ДЕЯНОВА ТЕРЗИЙСКА и ЕЛИНА ДЕЯНОВА ТЕРЗИЙСКА, Нотариален акт за дарение на недвижим имот, вписан в СВ – гр. София, акт № 88, том 14, дв.вх.рег. № 4486/19.02.2004г., без частта в която длъжникът запазва, за себе си, докато е жив, право на ползване върху ½ идеална част върху долуописания недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/, находящ се в гр. София, ул. "Русалка" № 48 /предишно наименование ул. "Йордан Кискинов"/, бл. 3 /трети/, вход А, етаж 4 /четвърти/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, застроен на 50.94 кв.м. /петдесет цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/ при съседи: изток - държавен апартамент, запад - Атанас Кралев, север - стълбище и юг дворно място, заедно с мазе № 24 /двадесет и четири/ при съседи: изток - Иван Джаджев, запад - коридор и юг - държавно мазе, както и 1.987 /едно цяло деветстотин осемдесет и седем хилядни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото - държавна собственост, който апартамент е заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/ одобрени със Заповед РД – 18 – 45 /09.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, като Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.409.103.4.11, с адрес на имота: гр. София, район Оборище, ул. „Русалка“ № 48, вх. „А“, ет. 4, ап. 11, самостоятелния обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.409.103, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочен в документа площ: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.409.103.4.10, 68134.409.103.4.12, под обекта – 68134.409.103.4.8, над обекта – 68134.409.103.4.14, Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 71 970.00 лв. (седемдесет и едно хиляди деветстотин и седемдесет лева). Същата представлява 75 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Искова молба, вписана в СВ – гр. София, акт № 172, том 6, дв.вх.рег. № 21361/30.05.2012г. Обезпечителна заповед, в полза на взискателя, вписана в СВ – гр. София, акт № 165, том 12, дв.вх.рег. № 23912/13.06.2012г. Отбелязване по вписани искови молби, вписано в СВ – гр. София, акт № 10, том 7, дв.вх.рег. № 5464/08.02.2016г. Възбрана в полза на взискателя, по настощото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 248, том 11, дв.вх. рег. № 40628/06.07.2016г., за сумата от 1 640 490,26 лв. Съгласно Решение от 15.12.2014г. по гр.д. № 2983/2014г. по описа на САС, за което с Определение от 01.06.2015г. по гр.д. № 2457/2015г. по описа на ВКС не е допуснато касационно обжалване и същото е влязло в сила, длъжникът е запазил, за себе си, докато е жив, право на ползване върху ½ идеална част от гореописания недвижим имот. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен Деян Терзийски, тел.: 0877/ 06 80 36. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20117900402276 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 15.12.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
10.11.16 г., 19:34 targimot.com
51.0 м²
71 970,00 лв

Практичен тристаен апартамент, до Сердика Център

Област София гр. София кв. "Оборище" ул. Русалка
Имаме удоволствието да ви представим ексклузивно тристаен апартамент с висококачествени довършителни работи и чиста квадратура от 64кв.м. на отлична локация, кв. Оборище. Апартаментът разполага с ново оборудване и обзавеждане както в кухнята така и в банята. - Антре; - Две спални; - Хол с кухня; - Баня с тоалетна; 1. Просторни помещения и практично разпределение 2. Добре поддържани общи части 3. Комуникативна локация до Сердика Център В района са разположени множество значими обекти, сгради и иституции в София. В непосредствена близост ще откриете Сердика Център, 129 Основно Училище "Антим-I", 164 Испанска Езикова Гимназия "Мигел де Сервантес", Малък градски театър Зад канала. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
10.09.16 г., 10:22 bulgarianproperties.bg
64.0 м²
78 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, Русалка