Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район "Слатина", ул. "Попова шапка" № 47, ет. 3, ап. 24
89 м²
129,825 лв
2016-10-27
АПАРТАМЕНТ № 24 /двадесет и четири/, находящ се в град София, Столична община, район „Слатина“, ул. „Попова шапка“ № 47 /четиридесет и седем/, на трети жилищен етаж, състоящ се от входно преддверие, дневна, кухня, спалня, детска стая, два балкона, баня с тоалетна и мокро помещение, със застроена площ от 89,34 /осемдесет и девет цяло и тридесет и четири стотни/ квадратни метра, при граници: ателие № 3 /три/, от две страни двор, апартамент № 23 /двадесет и три/ и коридор, заедно с прилежащото МАЗЕ № 5 /пет/, на сутеренно ниво, с площ от 4,35 /четири цяло тридесет и пет стотни/ квадратни метра, при граници: коридор, мазе № 4 /четири/, гараж № 11 /единадесет/ и машинно помещение, заедно със съответните прилежащи към апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който сградата е построена, целият с площ от 1 357 /хиляда триста петдесет и седем/ квадратни метра, който имот, съгласно действащия подробен устройствен план, представлява УПИ № ХІV – 604, 605 /четиринадесети, отреден за имоти с планоснимачени номера шестстотин и четири и шестстотин и пет/, от кв. 226 /двеста двадесет и шести/, по плана на гр. София, местност „Гео Милев – Подуяне – Редута“, при граници: улица „Попова шипка“, УПИ ХХІV – 598, 599 /двадесет и четвърти, отреден за имоти с планоснимачни номера петстотин деветдесет и осми и петстотин деветдасет и девет/, УПИ ХХІІІ – 602, 606, 607 /двадесет и трети, отреден за имоти планоснимачни номера шестстотин и две, шестстотин и шест и шестстотин и седем/ и УПИ Х – 610 /десети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин и десет/
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Попова шапка, Апартамент продажба