Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Петър Парчевич" № 10
85.0 м²
175 800 лв
8.11.16 г., 10:18
АПАРТАМЕНТ, находящ се жилищния дом, построен върху мястото на ул. “Парчевич” № 10 (десет), в гр. София, Столична община – район Триадица, на третия етаж над партера, западнато крило на сградата, който апартамент по удостоверение за данъчна оценка е обозначен като апартамент № 8 (осем), състоящ от: три стаи, вестибюл, кухня, баня, гардеробно антре, черно антре, антре пред банята, килер, клозет, балкон към двора и балкон към улицата, със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ кв.м., при съседи по разделителен договор: от изток – Павел В. Танев и стълбище, от запад – калканска стена, от север – ул. Парчевич, от юг – двор, отдолу – Богадана и Тодор Гребенарови и отгоре – Надежда Петрова, заедно с едно зимнично помещение № 6 (шест), площ от около 5,50 (пет цяло и петдесет стотни) кв.м., при съседи по разделителен договор: Александър М. Гигов, двор, коридор, и Анастасия Ив. Стефанова, заедно с едно таванско помещение № 6 /шест/, с площ от около 8 /осем/ кв.м., при съседи по разделителен договор: калканска стена, коридор, Велика Караджова и ул. Парчевич, заедно с 22/258 / двадесет и две върху двеста петдесет и осем/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо по документ за собственост парцел VI – 13 (шести за имот тринадесет), а съгласно удостоверение за данъчна оценка представляващ парцел 4 – 13 (четири – тринадесет), от квартал 347 (триста четиридесет и седем), местност Центъра, по плана на гр. София, цялото с площ от 331.5 /триста тридесет и едно цяло и пет десети/ кв. м. при съседи по документ за собственост: от изток – наследници на Апостол Петров, от запад - бр. Тишинови, от север – ул. Парчевич, и от юг – наследници на Кирил Стоянов.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул.Петър Парчевич №38
75.0 м²
214 500 лв
11.04.17 г., 21:22
АПАРТАМЕНТ № 17 / седемнадесет / на 5 / пети / етаж, находящ се в гр. София, в жилищната сграда, изградена на ул ... . „Петър Парчевич“ № 38 / тридесет и осем /, състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения със застроена площ ... /, без посочена площ съгласно документ за собственост при съседи: Георги К. Саев, ул. „Парчевич“, Вера Лукова, заедно с
Още targimot.com