Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Петър Парчевич" № 10
85 м²
175,800 лв
2016-11-8
АПАРТАМЕНТ, находящ се жилищния дом, построен върху мястото на ул. “Парчевич” № 10 (десет), в гр. София, Столична община – район Триадица, на третия етаж над партера, западнато крило на сградата, който апартамент по удостоверение за данъчна оценка е обозначен като апартамент № 8 (осем), състоящ от: три стаи, вестибюл, кухня, баня, гардеробно антре, черно антре, антре пред банята, килер, клозет, балкон към двора и балкон към улицата, със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ кв.м., при съседи по разделителен договор: от изток – Павел В. Танев и стълбище, от запад – калканска стена, от север – ул. Парчевич, от юг – двор, отдолу – Богадана и Тодор Гребенарови и отгоре – Надежда Петрова, заедно с едно зимнично помещение № 6 (шест), площ от около 5,50 (пет цяло и петдесет стотни) кв.м., при съседи по разделителен договор: Александър М. Гигов, двор, коридор, и Анастасия Ив. Стефанова, заедно с едно таванско помещение № 6 /шест/, с площ от около 8 /осем/ кв.м., при съседи по разделителен договор: калканска стена, коридор, Велика Караджова и ул. Парчевич, заедно с 22/258 / двадесет и две върху двеста петдесет и осем/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо по документ за собственост парцел VI – 13 (шести за имот тринадесет), а съгласно удостоверение за данъчна оценка представляващ парцел 4 – 13 (четири – тринадесет), от квартал 347 (триста четиридесет и седем), местност Центъра, по плана на гр. София, цялото с площ от 331.5 /триста тридесет и едно цяло и пет десети/ кв. м. при съседи по документ за собственост: от изток – наследници на Апостол Петров, от запад - бр. Тишинови, от север – ул. Парчевич, и от юг – наследници на Кирил Стоянов.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Петър Парчевич, Апартамент продажба

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул.Петър Парчевич №38
75 м²
214,500 лв
2017-4-11
АПАРТАМЕНТ № 17 / седемнадесет / на 5 / пети / етаж, находящ се в гр. София, в жилищната сграда, изградена на ул. „Петър Парчевич“ № 38 / тридесет и осем /, състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения със застроена площ от 74,81 / седемдесет и четири цяло и осемдесет и една стотни / кв. метра при съседи на апартамента: от север – ул. „Парчевич“, от запад-двор, от юг – двор и Вера Лукова, от изток – стълбище, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 17/ седемнадесет/, без посочена площ съгласно документ за собственост при съседи: Георги К. Саев, ул. „Парчевич“, Вера Лукова, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 / десет /, без посочена площ съгласно документ за собственост при съседи: Вера Лукова, Илия Г. Илиев, двор, коридор, заедно с принадлежащите се 5,263% / пет цяло двеста шестдесет и три хилядни върху сто / идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на собственост върху мястото, съставляващо УПИ VI-6 / шести, отреден за имот планоснимачен номер шест / от квартал 350 / триста и петдесет /, местността - „ГГЦ-Г-6-I част, по плана на гр. София, целия с площ от 352 / триста петдесет и два / кв. метра при съседи съгласно скица: УПИ VII-7; бул. „Витоша“; ул. „Парчевич“; УПИ V-5; заедно с 5,696 / пет цяло шестстотин деветдесет и шест хилядни / върху сто идеални части от асансьора. Недвижимият имот е разположен в центъра на гр. София. В непосредствена близост до метростанция. Конструкция – масивна стоманобетонна с тухлени преградни стени. Жилищната сграда, в която се намира процесният имот е с един вход, състояща се от шест жилищни етажи, сутерен, мазета и тавани. Фасади: топлоизолация и мазилка. Входът на сградата е от север. Много добре поддържани общи части. Подови настилки в апартамента – коридор, кухня и спалня:теракотни плочки; хол и стая – естествен паркет; баня: теракот и фаянс. Стени и тавани – шпакловка и латекс и частично дървена ламперия; Дограма: дървена и алуминиева. Инсталации: водоснабдяване, канализация, осветителна и ел. инсталация; ТЕЦ. тел. за контакт: 0886 97 00 05 Елена Георгиева
Ощеtargimot.com