Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Акад. Иван Евстратиев Гешов", бл. 122, вх. Г, ет. 2, ап. 64
97 м²
60,525 лв
2016-11-14
1/2 идеални части от АПАРТАМЕНТ № 64 /шестдесет и четири/, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бул. „Димитър Несторов“, бл. 122 /сто двадесет и две/, вход „Г“ на втория етаж на сградата, състоящ се от: една стая, дневна, столова, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 97,45 кв. м. /деветдесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни/ квадратни метра, при съседи: от изток – стълбище и Борис Бенев Янков, от запад – Стоян Ангелов Стоянов, от север – двор, от юг – ул. „Софийски герой“, отгоре – Иван Григоров Василев, отдолу - фризьорски салон, заедно с принадлежащото му избено помещение № 6 /шест/, без посочена квадратура по доказателствения нотариален акт, при съседи: от изток – абонатна станция, от запад – коридор, от север – Никола Владимиров Величков, от юг – ул. „Софийски герой“ и заедно с 0,826 ид. ч. /нула цяло и осемстотин двадесет и шест хилядни върху сто идеални части/ от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху държавна земя, отстъпено с протокол № 6, статия № 36 от 11.03.1968 г. На ИК на СГНС.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов, Апартамент продажба