Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Богатица" № 34
105.0 м²
59 640 лв
25.04.17 г., 16:59
½ идеална част от АПАРТАМЕНТ №11 /единадесет/, находящ се на 5 /пети/ жилищен етаж на кота +13,25 /плюс тринадесет цяло и двадесет и пет стотни/ в жилищната сграда на ул. „Богатица” №34 /тридесет и четири/ в гр. София, застроен на 104.85 /сто и четири цяло и осемдесет и пет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две стаи и сервизни помещения, при съседи: калкан, улица, стълбище, коридор, асансьор, апартамент № 10 и двор, ЗАЕДНО с МАЗЕ №3 /три/, находящо се на сутерена на кота – 2,40 /минус две цяло и четиридесет стотни/, с площ 5,82 /пет цяло осемдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседи: улица, коридор, мазе №2 и стълбищна клетка, ЗАЕДНО с 4,39% /четири цяло и тридесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, съставляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот VII-400 /седми за имот четиристотин/ в квартал 6-а /шест буква „а”/ по плана на гр. София, местност „Лозенец – жил. група Южен парк”, при съседи ул. „Богатица” и поземлени имоти: XVII-527, XVI-525 и VI-399. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Лозенец, ул. Богатица № 34, ет. 5, ап. 11
105.0 м²
74 550 лв
8.02.17 г., 18:07
½ идеална част от АПАРТАМЕНТ №11 /единадесет/, находящ се на 5 /пети/ жилищен етаж на кота +13,25 /плюс тринадесет цяло и двадесет и пет стотни/ в жилищната сграда на ул. „Богатица” №34 /тридесет и четири/ в гр. София, застроен на 104.85 /сто и четири цяло и осемдесет и пет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две стаи и сервизни помещения, при съседи: калкан, улица, стълбище, коридор, асансьор, апартамент № 10 и двор, ЗАЕДНО с МАЗЕ №3 /три/, находящо се на сутерена на кота – 2,40 /минус две цяло и четиридесет стотни/, с площ 5,82 /пет цяло осемдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседи: улица, коридор, мазе №2 и стълбищна клетка, ЗАЕДНО с 4,39% /четири цяло и тридесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, съставляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот VII-400 /седми за имот четиристотин/ в квартал 6-а /шест буква „а”/ по плана на гр. София, местност „Лозенец – жил. група Южен парк”, при съседи ул. „Богатица” и поземлени имоти: XVII-527, XVI-525 и VI-399, собственост на СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПАЧНИКОВ ЕГН 7412096808. За повече информация и снимки: *** Лице за контакт в кантората - Вероника Колева, тел. 0877 318 244 email: *** ***
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Лозенец, ул. Богатица № 34, ет. 5, ап. 11
52.0 м²
63 300 лв
24.10.16 г., 17:52
½ идеална част от АПАРТАМЕНТ №11 /единадесет/, находящ се на 5 /пети/ жилищен етаж на кота +13,25 /плюс тринадесет цяло и двадесет и пет стотни/ в жилищната сграда на ул. „Богатица” №34 /тридесет и четири/ в гр. София, застроен на 104.85 /сто и четири цяло и осемдесет и пет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две стаи и сервизни помещения, при съседи: калкан, улица, стълбище, коридор, асансьор, апартамент № 10 и двор, ЗАЕДНО с МАЗЕ №3 /три/, находящо се на сутерена на кота – 2,40 /минус две цяло и четиридесет стотни/, с площ 5,82 /пет цяло осемдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседи: улица, коридор, мазе №2 и стълбищна клетка, ЗАЕДНО с 4,39% /четири цяло и тридесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, съставляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот VII-400 /седми за имот четиристотин/ в квартал 6-а /шест буква „а”/ по плана на гр. София, местност „Лозенец – жил. група Южен парк”, при съседи ул. „Богатица” и поземлени имоти: XVII-527, XVI-525 и VI-399.
Още targimot.com