Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Дичо Петров" №26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67653.917.713.1.9 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка, едно, точка, девет/, с площ съгласно схема на СК - Смолян № 2411 от 02.06.2006 г. от 80.53 кв.м. /осемдесет цяло и петдесет и три/, с предназначение - офиси, при граници съгласно схемата: на същия етаж - обект с № 10 /десет/ и № 11 /единадесет/, под обекта - обект № 8 /осем/, съгласно удостоверение по чл. 202 от ЗУТ № 651 от 29.05.3003 г. на община Смолян, състоящ се от: жилище със застроена площ 80.53 кв.м. /осемдесет цяло и петдесет и три/, находящо се на втори /2/ етаж, образувано след преустройство от описаните в документа за собственост обекти, а именно: кабинети № 6 /шест/ и № 7 /седем/ със застроена площ от 80.53 кв.м. /осемдесет цяло и петдесет и три/, находящи се на втори /2/ етаж, при граници: от изток - външен зид, от юг - външен зид, от запад - кабинет № 5 /пет/, коридор и склад № 2 /две/, от север - външен зид, от административна сграда „ПУЦ“ с идентификатор 67653.917.713.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка, едно/, състояща се от сутерен, партерен етаж, първи /1/ етаж и втори /2/ етаж, с разгъната площ от 2222.06 кв.м. /две хиляди двеста деветдесет и две цяло и нула шест/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.713 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, едно, три, точка/, от кадастрален район 917 /девет, едно, седем/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община гр. Смолян, област гр. Смолян, утвърдена със заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г на изпълнителния директор на АК-София, с площ по кадастралната карта 891 кв.м. /осемстотин деветдесет и един/, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - територии, заети от населени места, на адрес: ул. “Дичо Петров“ № 26 /двадесет и шест/, със стар идентификатор 1329 /едно, три, две, девет/, при граници на имота съгласно скица № 2365 от 29.05.2006 г. : имот № 917.621 /девет, едно, седем, точка, шест, две, едно/, имот № 917.551 /девет, едно, седем, точка, пет, пет, едно/, образуващ съгласно документа за собственост УПИ /парцел/ VII /седми/ - ПУЦ, находящ се в квартал 230 /двеста и тридесети/, по действащия устройствен план на гр. Смолян, община гр. Смолян, при граници съгласно документа за собственост: от двете страни улична регулация, изток - пешеходна пътека, запад - УПИ /парцел/ V /пети/ - учебен център, север - УПИ /парцел/ III /трети/ - озеленяване, юг - улица - тупик, ведно с припадащите се 6.06 % /шест цяло и нула шест/ идеални части от правото на собственост върху общите части на описаната по-горе сграда, както и 6.06/891 /шест цяло и нула шест върху осемстотин деветдесет и един/ идеални части от описания по-горе поземлен имот.
16.01.17 г., 18:30 targimot.com
81.0 м²
54 750,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и четири/, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: Никола и Златка Маринови, Петър Трайков Лазаров, тавани и Симо и Захарина Шукерови, ВЕДНО с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 6.00 кв.м. /шест/ при съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при съседи: Петър и Елена Андонови и стълбище, ВЕДНО с 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, което жилище, съгласно схема № 3904/30.05.2008г., издадена от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.916.78.1.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно, точка, три, пет/, при съседи: на същия етаж - обекти 034 /нула, три, четири/ и 036 /нула, три, шест/ и отдолу - обект 029 /нула, две, девет/, попадащ в сграда с идентификатор 67653.916.78.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.78 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем/ по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 2303 кв.м. /две хиляди триста и три/, трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, при съседи на имота: имоти № 916.79 /девет, едно, шест, точка, седем, девет/, № 916.74 /девет, едно, шест, точка, седем, четири/, № 916.77 /девет, едно, шест, точка, седем, седем/ и № 916.80 /девет, едно, шест, точка, осем, нула/, съгласно скица № 3190/03.06.2008 г., издадена от СГКК Смолян.
16.01.17 г., 17:42 targimot.com
64.0 м²
32 400,00 лв
Предлагаме за продажба двустаен апартамент сред боровите гори на ски курорт Пампорово, в тихия затворен комплекс „Росица”, построен в близост до ски пистите. Комплексът предлага на територията си ресторант, спа център, масажи, сауна, парна баня и джакузи. Aпартаментът е с обща площ 85.29 кв.м., чиста площ - 69.40 кв.м. и общи части – 15.89 кв.м. Намира се на втори етаж и се състои от дневна с кухня, спалня, баня с тоалетна и един балкон с приятна гледка към околните борови гори. Подовите настилки са с теракот, ламинат, мокет; стени - латекс; ПВЦ дограма. Отоплението е с електрически радиатори. Сградата е снабдена с портиер и асансьор. Годишната такса поддръжка е 8.4 евро на кв.м. с ДДС. Освен модерните ски съоръжения и някои ежедневни удобства, районът се характеризира с благоприятен климат с мека зима и над 100 слънчеви дни за година. Пампорово се намира в Родопите, на 1650 м надморска височина, в подножието на връх Снежанка, на около 220 км от столицата София, 85 км южно от Пловдив, 15 км северно от Смолян и 10 км южно от Чепеларе. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
9.01.17 г., 19:33 bulgarianproperties.bg
85.29 м²
47 000,00 €
Днешното предложение включва двустаен апартамент в спокоен затворен комплекс „Росица” в живописния ски курорт Пампорово, недалеч от ски пистите. Курортът е разположен в Родопите на 1650 м надморска височина, в подножието на връх Снежанка, на около 220 км от столицата София, 85 км южно от Пловдив, 15 км северно от Смолян и 10 км южно от Чепеларе. Описваният апартамент се намира на втори етаж, с обща площ от 80.37 кв.м., чиста площ - 65.40 кв.м. и общи части – 14.97 кв.м. Състои се от дневна с кухня, спалня, баня с тоалетна и един балкон с приятна гледка към околните борови гори. Подовите настилки са с теракот, ламинат, мокет; стени - латекс; ПВЦ дограма. Отоплението е с електрически радиатори. Сградата е снабдена с портиер и асансьор. Комплекс „Росица” предлага на своите гости ресторант, спа център, масажи, сауна, парна баня и джакузи. Освен модерните ски съоръжения и някои ежедневни удобства, районът се характеризира с благоприятен климат с мека зима и над 100 слънчеви дни за година. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
6.01.17 г., 19:39 bulgarianproperties.bg
80.37 м²
45 000,00 €

Тристаен апартамент в комплекс Лъки Пампорово/Lucky Pamporovo

Област Смолян к.к. Пампорово Ски писта
Напълно завършен и обзаведен апартамент в комплекс "Лъки“ в ски курорта Пампорово. Разположен на третия етаж на шест етажна нова сграда с асансьор. Жилището заема площ от 83.31 кв.м. Разпределението включва: • две спални • кухненски бокс с трапезария и дневна • баня с тоалетна • тоалетна за гости • тераса Общите площи възлизат на 12.84 кв.м. Тъй като е напълно обзаведен и оборудван както е показано на снимката, апартаментът може да бъде използван веднага. Имотът разполага ПВЦ дограма, ламиниран паркет в стаите, плочки в банята и локално парно отопление. Освен това се предлагат кабелна телевизия и интернет. Комплексът се обслужва от портиер. Комплекс „Лъки Пампорово“ предлага басейн, зона за масажи, сауна и тенис. Намира се на километър от ски пистите на Пампорово, на 2.5 километра от централната зона на курорта и на около 80 км от град Пловдив. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
6.01.17 г., 19:30 bulgarianproperties.bg
83.31 м²
30 000,00 €
Продаваме тристаен апартамент в новия център на град Смолян, в сграда, построена през 2007 година. Новият апартамент е със слънчево изложение и обща площ от 131.28 кв.м., от които чистата площ е 114.75 кв.м. и общи части – 16.53 кв.м. Жилището се намира на втори етаж и разкрива приятна гледка към съседните сгради и планината. В крайната цена е включено и мазе с площ 11.66 кв.м. Апартаментът включва хол с кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, три балкона. Помещенията са завършени с подови настилки от гранитогрес (кухня) и дъбов паркет в останалите стаи, както и ПВЦ дограми на прозорците. Жилището се отоплява чрез камина с водна риза. Разполага с кабелна телевизия и Интернет. Продава се необзаведен. Град Смолян се намира на 100 км от втория по големина град в страната – Пловдив и само на 15 км от популярния ски курорт Пампорово. Градът разполага с разнообразие от удобства и обществени институции. Тук се разполага и най-голямата обсерватория на Балканите. Районът е подходящ за планинарство, разходки, разглеждане на архитектурни забележителности, ски и зимни спортове, както и много други забавления. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
5.01.17 г., 19:34 bulgarianproperties.bg
131.28 м²
62 800,00 €

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. БУЗЛУДЖА, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 5А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.917.724.1.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Смолян, ул. "Бузлуджа", вх. А, ет. 5, ап. 5 А, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 68.28 /шестдесет и осем цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.724.1.48 и 67653.917.724.1.44, под обекта: 67653.917.724.1.41, над обекта: 67653.917.724.1.49, който самостоятелен обект се намира в осеметажна жилищна сграда със смесено предназначение с идентификатор 67653.917.724.1 и със застроена площ 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.724, с площ 1388 /хиляда триста осемдесет и осем/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: високо застрояване, със съседи - поземлени имоти с идентификатори: 67653.917.775, 67653.917.612, 67653.917.607, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 А със застроена площ 8.54 /осем цяло и петдесет и четири стотни/ кв.м., при граници: външен зид, коридор, избено помещение № 6 А, ВЕДНО с 12.78 /дванадесет цяло и седемдесет и осем стотни/ кв.м. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
29.12.16 г., 19:44 targimot.com
68.0 м²
52 800,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ №8б , блок „ДЦ-10“, вх.Б, ет.1, ап.10
АПАРТАМЕНТ № 10 /десети/, с идентификатор 67653.918.111.2.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, едно, едно, точка, две, точка, две/, находящ се в гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 8б /осем „б“/, жилищен блок „ДЦ-10“ /десет/, вход „Б“, на I /първи/ етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 62.12 кв.м. /шестдесет и две цяло и дванадесет стотни/, представляващ самостоятелно обособен обект от жилищен блок „ДЦ-10“ /десет/, с идентификатор 918.111.2.2 /девет, едно, осем, точка, едно, едно, едно, точка, две, точка, две/, построен в поземлен имот с идентификатор 67653.918.111 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, едно, едно/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК-София, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8-Б /осем „Б“/, с полезна площ от 10.70 кв.м. /десет цяло и седемдесет стотни/, ВЕДНО с 3.43% /три цяло и четиринадесет и три стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници и съседи на апартамента по нотариален акт: избени помещения и държавно жилище, при граници и съседи по схема: над обекта - обект № 004, при граници и съседи на избено помещение: жилище /в апартамента/.
28.12.16 г., 17:59 targimot.com
62.0 м²
38 250,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ №8б , блок „ДЦ-10“, вх.Б, ет.1, ап.10
АПАРТАМЕНТ № 10 /десети/, с идентификатор 67653.918.111.2.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, едно, едно, точка, две, точка, две/, находящ се в гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 8б /осем „б“/, жилищен блок „ДЦ-10“ /десет/, вход „Б“, на I /първи/ етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 62.12 кв.м. /шестдесет и две цяло и дванадесет стотни/, представляващ самостоятелно обособен обект от жилищен блок „ДЦ-10“ /десет/, с идентификатор 918.111.2.2 /девет, едно, осем, точка, едно, едно, едно, точка, две, точка, две/, построен в поземлен имот с идентификатор 67653.918.111 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, едно, едно/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК-София, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8-Б /осем „Б“/, с полезна площ от 10.70 кв.м. /десет цяло и седемдесет стотни/, ВЕДНО с 3.43% /три цяло и четиринадесет и три стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници и съседи на апартамента по нотариален акт: избени помещения и държавно жилище, при граници и съседи по схема: над обекта - обект № 004, при граници и съседи на избено помещение: жилище /в апартамента/.
27.12.16 г., 17:58 targimot.com
62.0 м²
38 250,00 лв
Разположен в комплекс Манастира-3, само на 240 метра от лифтова станция „Студенец“, този двустаен апартамент предлага топла и уютна атмосфера. Балконът открива чудесна гледка към планината и околните улички. Върху площ от 59 кв.м. са разгърнати оборудвана кухня, отворена към хол с камина от френски тип, диван и телевизор. Обособено е и място за хранене подходящо за четирима. До хола се намира спалнята, която се предлага с двойно легло, гардероб, нощни шкафчета и телевизор. Банята е с вана. На място в комплекса има басейн, фитнес помещение, джакузи, бюро за обмен на валута. След дълъг ден на пистите, можете да разпуснете в пиано-бара на апарт-хотел Манастира или да се насладите на ястията, предлагани в ресторанта на обекта. В близост могат да бъдат открити още заведения, а центърът на Пампорово е на 10 минути пеш. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
23.12.16 г., 19:31 bulgarianproperties.bg
58.59 м²
25 000,00 €

Комфортно обзаведен апартамент в Замъка 2 / Castle 2

Област Смолян к.к. Пампорово Ски писта
Двустаен апартамент за продажба в затворен комплекс „Замъка 2“, разположен на първа линия (на самата ски писта) в най-слънчевия ски курорт в България – Пампорово. Ваканционният курорт радва своите гости с отлични условия за ски спортове, а през лятото - с неограничен брой възможности за приятни дейности на открито сред живописната красота на Родопите. Имотът (обща площ от 39.18 кв.м., чиста площ – 33 кв.м.) се състои от всекидневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и душ кабина. Апартаментът се продава завършен с подови настилки от ламиниран паркет и теракот, както и ПВЦ дограми. Пълното обзавеждане и оборудване може да разгледате на снимките. Жилището разполага с кабелна телевизия и интернет. Отоплението е с електрически радиатори. Годишната такса поддръжка на комплекса е 9.6 евро без ДДС на кв.м. Апарт-хотел Castle предлага на своите гости спокойствие, комфорт и разнообразие от различни удобства и забавления за незабравими ваканции, включително: таверна, ресторант, лоби бар, супермаркет, фитнес център, сауна, солариум, джакузи и масаж, ски гардероб, пералня и сушилня, обменно бюро и денонощен медицински център. Предпочитаният планински курорт Пампорово се характеризира и с добра комуникативност – на 80 км от втория по големина град в страната – Пловдив и аерогара Крумово, както и на 15 км от град Смолян. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, сържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът можде да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
23.12.16 г., 19:24 bulgarianproperties.bg
39.18 м²
13 000,00 €

Хотел за продажба в к.к. Пампорово

Област Смолян к.к. Пампорово Studenets
Напълно завършен модерен комплекс Dream View, който се намира на 1659 м надморска височина в прекрасния ски-курорт Пампорово. На разположение за незабавна покупка, комплексът се предлага с Разрешително за ползване /Акт 16/. Комплексът е разположен на урегулиран поземлен парцел с издадени разрешителни за построяване на площ от 729 кв.м и проект с общи части от 2196 кв.м. Сградата се състои от 19 апартамента и 14 студия. Заобиколен от стари борове, комплексът предлага на гостите апартаменти с югоизточно и западно разположение, предлагащи панорамен изглед към връх Снежанка и ски пистите. Dream View комплекс е спокойно място с бърз достъп до ски центъра на Студенец, който е на разположение само на 30 метра от комплекса. Dream View се намира непосредствено до хотел "Панорама" и срещу комплекс „Замъка”, като предоставя на място един рецепция и кафе-бар, фитнес център и зона за релакс със сауна и джакузи, плюс ски гардероб и един подземен с 9 паркоместа. Извън комплекса са на разположение озеленен двор, барбекю и открита зона за деца. Всички апартаменти са завършени съгласно най-високите стандарти и са готови за обзавеждане, според плановете на новите собственици. Детайли: • измазани и боядисани стени • ламинат и гранитогрес • PVC дограма със стъклопакет • оборудвани бани / WC • електрически бойлер за топла вода Посочената цена е без ДДС! Пампорово е модерен ски курорт, който се намира в планината Родопи и е разположен приблизително. 85 км южно от Пловдив. Пампорово е сред най-южните ски курорти в Европа, той е с мек климат, с дълъг ски сезон и покритие сняг от около 150-200 дни в годината. Курортът е подходящ за начинаещи и напреднали скиори, а в момента има 25 км ски писти и 17,5 км алпийски писти, 5 седалкови лифта, влекове и т.н. с общ капацитет от 8500 туристи на час. Най-високият връх в курорта е Снежанка с 1926 m над морското равнище. През лятото може да се практикува планинско колоездене, риболов и конна езда. Егейско море в Гърция е само на 80 км от тук.
22.12.16 г., 20:25 bulgarianproperties.bg
2196.0 м²
505 000,00 €

Двустаен апартамент в комплекс Манастира 2

Област Смолян к.к. Пампорово Хотел Орловец
Предлагаме на вашето внимание уютен двустаен апартамент, разположен в комплекс Манастира 2 в Пампорово. Центърът на Паморово и лифтовете са на 10 минути разстояние. Комплексът привлича любителите на зимните спортове, както и всички, които обичат спокойствието, тишината и комфорта, гарантирайки отлични условия за ваканция в полите на Родопите. Имотът разполага с прекрасна гледка към гора, а камината от френски тип в хола създава допълнително усещане за комфорт и зимна приказка. Върху площ от 62 кв.м. са разгърнати още и оборудвана кухня, обособена част за хранене, спалня и баня с тоалетна. В апартамента има възможност за използването на интернет и кабелна телевизия. Уютната механа-ресторант на комплекса предлага на клиентите да се насладят на български регионални специалитети. Допълнителни удобства, които се предлагат на място, включват сауна и джакузи. Вариантите за разходка сред природата, до други ски писти или до близки градчета, предлагат богат избор и лесно придвижване - Смолянските езера са на 18 км от комплекса, а богатата на история и фолклорни традиции Широка лъка се намира на 14 км. Чепеларе е разположено на 12 км отстояние, а Левочево - на 20 км. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
22.12.16 г., 20:07 bulgarianproperties.bg
62.26 м²
39 000,00 €
Предлагаме на вашето внимание напълно обзаведен четиристаен апартамент в комплекс Манастира-2, в Пампорово. Сградата е разположена на половин километър от центъра на курорта и на 800 метра от ски-лифтовете. На място има ресторант, сауна и джакузи. Просторният и светъл апартамент с изключително внимание към удобството и функционалността. Върху площ от 115 кв.м. са разгърнати 3 спални, 3 бани с тоалетна, кухня, дневен тракт и кът за хранене за осем души. Кухнята е напълно оборудвана, а в хола е разположена и уютната камина. Балконът е с изглед към малка уличка и планината. Родителската спалня е с прилежаща към нея баня с тоалетна, докато другото санитарно помещение е споделено между останалите две спални. Имотът е поддържан в отлично състояние и е готов за нанасяне. Локацията на обекта го прави подходящ за краткотрайно или целогодишно настаняване, като в близост има магазин за хранителни стоки, богат избор от заведения за хранене и кафенета. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
22.12.16 г., 19:45 bulgarianproperties.bg
115.87 м²
43 000,00 €
Разположено само на 400 метра от ски-лифтовете в Пампорово, това обзаведено студио предлага прекрасна възможност за пълноценна почивка сред планината. Далеч от центъра и шума на околните заведения, апарт-хотелът не лишава от удобствата, необходими за незабравима ваканция. На място се предлагат масажи, има джакузи, сауна и парна баня. Има възможност за пускане на интернет и кабелна телевизия. Апартаментът е с площ 42.50 кв.м., разпределена практично в дневна с обособено място за сън и почивка. До него е разположен удобен диван, заедно с малка секция и телевизор. По желание, може да се устрои кухненски бокс. Банята е оборудвана с бойлер. От балкона се открива приятна гледка към гора и красивите Родопи. В близост могат да бъдат намерени различни ресторанти, предлагащи авторски ястия, както и класически местни специалитети допълнени сполучливо от винена селекция. На 6 км се намира центърът на Пампорово, където разнообразни дискотеки, барове и пъбове приканват към забавленията на нощния живот. Вариантите за разходка сред природата, до други ски писти или до близки градчета предлагат лесно придвижване - Смолянските езера са на 15 км от комплекса, а богатата на история и фолклорни традиции Широка лъка се намира на 17 км. Чепеларе е разположено на 14 км отстояние, а Левочево - на 10 км. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
22.12.16 г., 19:36 bulgarianproperties.bg
42.5 м²
30 000,00 €
Представяме ви двустаен апартамент, разположен в апарт-хотел Росица, само на 400 метра от ски-пистите и лифтовете. Имотът предлага чудесна възможност за влагане на собствен почерк при обзавеждането и стилизирането му. От балкона се открива приятна гледка към гора и красивите Родопи. Разпределението на обекта включва спалня, хол, слят с кухненска част, както и баня с тоалетна. Стените са с боядисани с латекс, а подовите настилки включват ламинат, теракот и мокет. Прозорците са от PVC дограма. Възможностите за декор на това практично жилище са много и позволяват динамика и креативност при избора на материали и цветове. Чудесното изложение на балкона предлага шанс да започнете деня, наслаждавайки се на чистата природа, докато отпивате първите глътки горещо кафе или чай. Локацията на апартамента е подходяща за пълноценна почивка в планината – далеч от центъра и шума на околните заведения, апарт-хотелът не лишава от удобствата, необходими за незабравима ваканция. На място се предлагат масажи, има джакузи, сауна и парна баня. В близост могат да бъдат намерени различни ресторанти, предлагащи авторски ястия, както и класически местни специалитети допълнени сполучливо от винена селекция. На 6 км се намира центърът на Пампорово, където разнообразни дискотеки, барове и пъбове приканват към забавленията на нощния живот. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
22.12.16 г., 19:35 bulgarianproperties.bg
56.5 м²
40 000,00 €

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. Малчика № 24, кв. Райково
½ (една втора) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.337.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 92.95 кв.м. (деветдесет и две цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Адалберт Антонов-Малчика“ №24, ет.1, представляващ първи, призем етаж от триетажна сграда с идентификатор 67653.919.337.1 и със застроена площ от 93 кв.м. (деветдесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.337, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: ниско застрояване (до 10 м), и с площ 1423 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и три квадратни метра), попадащ в УПИ XII-658, кв. 15 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Смолян, кв. „Райково“, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.919.337.1.2, и при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.336, 67653.919.465, 67653.919.321, 67653.919.473, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот,
16.12.16 г., 20:06 targimot.com
93.0 м²
12 474,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. АТАНАС БЕРОВ, БЛ. Б-3, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 7
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.926.146.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров, бл. Б- 3, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ от 84.39 (осемдесет и четири цяло и тридесет и девет стотни) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- СОС с идентификатор 67653.926.146.1.8, под обекта- СОС с идентификатор 67653.926.146.1.4, над обекта- СОС с идентификатор 67653.926.146.1.10, който самостоятелен обект се намира в четириетажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 67653.926.146.1, със застроена площ 205 /двеста и пет/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 67653.926.146, с площ 2200 /две хиляди и двеста/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 67653.301.2, 67653.300.990, 67653.926.165, 67653.926.340, ВЕДНО с прилежащите: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 с площ от 5.80 (пет цяло и осемдесет стотни) кв.м., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 с площ от 8.43 (осем цяло и четиридесет и три стотни) кв.м., както и 2.37 % (две цяло и тридесет и седем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 1.29 % (едно цяло двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
13.12.16 г., 22:52 targimot.com
84.0 м²
40 620,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ПЕРЕЛИК № 12, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 6
1. АПАРТАМЕНТ № 6, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.918.60.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 79.13 кв.м / седемдесет и девет цяло и тринадесет квадратни метра/, с адрес: гр. Смолян, ж.к. Нов център, ул. Перелик № 12, вх. А, ет. 2, ап. 6, с трайно предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.918.60.1.9, под обекта: № 67653.918.60.1.2, над обекта: 67653.918.60.1.14, намиращ се в четириетажна сграда с идентификатор 67653.918.60.1, с площ от 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.60, с площ 878 кв.м /осемстотин седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 67653.918.59, 67653.918.158, 67653.918.61, 67653.918.306, ВЕДНО с избено помещение № 6-А, с площ 3.14 кв.м / три цяло и четиринадесет квадратни метра/, ВЕДНО с таванско помещение № 6-А, с площ 14.67 кв.м. / четиринадесет цяло и шестдесет и седем квадратни метра/, ВЕДНО с 4.10 % /четири цяло и десет процента/ идеални части от правото на собственост върху общите част на сградата и от правото на строеж върху имота. ЗАБЕЛЕЖКА: Таванското помещение е устроено като механа.
2.12.16 г., 21:40 targimot.com
79.0 м²
67 443,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ № 6, БЛ. ДЦ-15, ВХ. Б, ЕТ. 5, АП. 47
АПАРТАМЕНТ № 47, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.918.106.2.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 39.86 кв.м/ тридесет и девет цяло и осемдесет и шест квадратни метра/, с адрес: гр. Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 6, бл. ДЦ-15, вх.Б, ет. 5, ап. 47, с трайно предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.918.106.2.47, 67653.918.106.2.49, под обекта: 67653.918.106.2.33, над обекта: 67653.918.106.2.56, намиращ се в осеметажна сграда с идентификатор 67653.918.106.2, с площ от 736 кв.м. (седемстотин тридесет и шест квадратни метра), с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.106, с площ 3573 кв.м /три хиляди петстотин седемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори 67653.918.107, 67653.918.113, 67653.918.193, 67653.918.193, 67653.918.112, ВЕДНО с 1.47 % /едно цяло и четирдесет и седем стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
2.12.16 г., 20:12 targimot.com
40.0 м²
35 127,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ЛЪГЪТ, ЕТ. 2
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 52.65 кв.м. (петдесет и две цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Лъгът, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 67653.504.12.1.1, над обекта – 67653.504.12.1.5, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1, със застроена площ от 106 кв.м. (сто и шест квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.504.12, с площ на имота от 2400 кв.м. (две хиляди и четиристотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.504.11, 67653.449.387, 67653.504.8 и 67653.504.4, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
53.0 м²
13 824,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ЛЪГЪТ, ЕТ. 2
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 52.65 кв.м. (петдесет и две цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Лъгът, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 67653.504.12.1.2, над обекта – 67653.504.12.1.6, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1, със застроена площ от 106 кв.м. (сто и шест квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.504.12, с площ на имота от 2400 кв.м. (две хиляди и четиристотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.504.11, 67653.449.387, 67653.504.8 и 67653.504.4, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
53.0 м²
13 824,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ЛЪГЪТ, ЕТ. 1
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 42.49 кв.м. (четиридесет и две цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Лъгът, ет. 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 67653.504.12.1.4, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1, със застроена площ от 106 кв.м. (сто и шест квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.504.12, с площ на имота от 2400 кв.м. (две хиляди и четиристотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.504.11, 67653.449.387, 67653.504.8 и 67653.504.4, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
42.0 м²
11 059,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ЛЪГЪТ, ЕТ. 1
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 42.49 кв.м. (четиридесет и две цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Лъгът, ет. 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 67653.504.12.1.3, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1, със застроена площ от 106 кв.м. (сто и шест квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.504.12, с площ на имота от 2400 кв.м. (две хиляди и четиристотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.504.11, 67653.449.387, 67653.504.8 и 67653.504.4, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
26.11.16 г., 2:56 targimot.com
42.0 м²
11 059,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Смолян
1 2 3 4 5