Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Градево 1
АПАРТАМЕНТ № 33 (тридесет и три) на VІІ (седми) етаж в жилищен блок № 1 (едно) с административен адрес град Свищов, улица „Градево“ 1, ЖК „Дунав“, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня, тоалетна и две тераси със застроена площ от 62,62 (шестдесет и два квадратни метра и шестдесет и два квадратни сантиметра), при граници и съседи: юг-външен зид; изток-апартамент на Младен Колев; север-стълбищен коридор; запад-държавен апартамент, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18 (осемнадесет) с площ от 3.65 (три квадратни метра и шестдесет и пет квадратни сантиметра) при граници и съседи: север-коридор и мазе на Младен Колев; юг-външен зид; изток-външен зид; запад-външен зид, заедно с 2,878 % (две цяло осемстотин седемдесет и осем хиляди процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя по ПУП на град Свищов.
5.01.17 г., 18:19 targimot.com
63.0 м²
70 500,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Патриарх Евтимий" № 72, жк"Младост", бл. 2, вх.Д, ет. 6, ап. 18
Недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № 18, находящ се в блок ЕПЖС, построен 1972г. с адрес: гр.Свищов, ул."Патриарх Евтимий" № 72, ж.к."Младост", блок 2, вх."Д", етаж VІ, с идентификатор 65766.702.5005.1.18, според кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, състоящ се от: две стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор, килер и две тераси, със застроена площ от 58,70кв.м., при граници и съседи: север и юг - външни зидове, изток - стълбищен коридор и ап.№ 17 на Костадин Христов Костадинов, запад - апартамент от вход "Е" на Пенка Димова Иванова, с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 с полезна площ 3,12 кв.м., при граници и съседи: север - коридор, юг - изба на Първан Любенов, изток - коридор, запад - зид от вход "Е", заедно с 2,784 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 105 по ПУП на гр.Свищов.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 26 400 лв. /двадесет и шест хиляди и четиристотин лева/.
7.12.16 г., 20:16 targimot.com
59.0 м²
26 400,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ХАДЖИ ДИМИТЪР № 9
АПАРТАМЕНТ № 17 на втори етаж, във вход „Б”, жилищен блок ППП-6-В, построен върху общинска земя в парцел V, квартал 56 по ПУП на гр.Свищов, ул.”Хаджи Димитър” № 9, състоящ се от: дневна, стая, кухня, баня-тоалетна, входно антре и една тераса, със застроена площ от 65,93 кв.м., с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17, с площ от 15,53 кв.м, заедно с 4,43777% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху гореописания имот.
7.12.16 г., 19:15 targimot.com
81.0 м²
35 000,00 лв
Апартамента е 70 кв. м. , има две тераси, хол, кухня и спалня с маза 9 кв.м. Намира се до пазара на Велешана. На 4 етаж е, монолитно строителство. Цена 34 000 лв. Допълнителна информация Вид апартамент 2-стаен Вид строителство Тухла Етаж 4 Квадратура 70 кв. м
14.11.16 г., 13:28 bezplatno.net
2 стаи
70.0 м²
34 000,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Черни връх 72, вх. Ж, ет. 7, ап. 21
Апартамент № 21 /двадесет и първи/ с административен адрес град Свищов, ул. Черни връх 72, вход Ж, ет. 7, ап. 21 състоящ се от дневна, стая, баня-тоалетна, коридор и две тераси със застроена площ от 59.15 /петдесет и девет цяло и петнадесет/кв.м. при граници и съседи: на север - улица Черни връх, на юг - общинско място, на изток - Апартамент на Анчо Кутев, ведно с прилежащото му избено помещение № 21 с площ от 2,61 /две цяло и шестдесет и един/кв.м при граници и съседи: на север - избено помещение на Христо Вързалов, на юг - избено помещение на Васил Станков, на изток - коридор, на запад - стълбище, заедно с 1.11% ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинско място част от квартал 114 по ПУП на град Свищов.
11.11.16 г., 12:39 targimot.com
59.0 м²
27 720,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Петър Ангелов № 13, блок № 2, вх. В, ет. 5
АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесети/, находящ се в град Свищов, обл. Велико Търново, ул. Петър Ангелов № 13 /тринадесет/, блок № 2 /две/, вход "В", етаж 5 /пети/, със застроена площ от 77,16 /седемдесет и седем цяло и шестнадесет стотни /кв.м, състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор, дрешник и един балкон, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 /петнадесет/ с полезна площ от 3,74 /три цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.метра, при граници за избата: изток - външен зид, запад - коридор, север - коридор, юг - изба № 14 /четиринадесет/ на Васил и Ваня Трифонови съгласно, заедно с 2,0090 % /две цяло и деветдесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя в квартал 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на града, който имот съгласно Схема № 15-139225-12.05.2014г. на СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО представлява САМОСТОЯТЕЛН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.702.4829.1.15 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири осем две девет точка едно точка едно пет/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 65766.702.4829.1.14; под обекта – 65766.702.4829.1.12 и над обекта – 65766.702.4829.1.18, разположен в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4829 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири осем две девет/. Терасата – остъклена. PVC дограма. Външна и вътрешна изолация.
4.11.16 г., 17:50 targimot.com
77.0 м²
33 600,00 лв

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. "Стоян Ников" № 5, бл. 7, вх. Б, ет.7, ап.19
недвижим имот, находящ се в град Свищов, ул. "Стоян Ников" №5, а именно апартамент №19, застроен на седми етаж, вход "Б" от жилищна сграда - блок 7, със застроена площ 81,48 кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, баня, тоалетна, коридор и тераси при граници: север - общинско място, изток -апартаменти от вх. "А", юг - междублоково пространство, запад - коридор и апартамент №20, заедно с принадлежащото му избено помещение №19 с полезна площ 2,61 кв.м., при граници: север - изба №3, изток - коридор, юг - изба №20 и запад - коридор, заедно с 1,234 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя в квартал 103 по подробният устройствен план на град Свищов на ул. "Стоян Ников" №5, а съгласно схеми ИКАР СОС 65766.702.5064.1.19, гр. Свищов, п.к. 5250, ул. "Стоян Ников" №5, бл. 7, вх. Б, ет. 7, ап. 19, вид собственост частна, тип Жилище апартамент, бр. нива 1, сграда 65766.702.5064.1, гр. Свищов, п.к. 5250, ул. "Стоян Ников" №5, бл. 7, вид собственост съсобственост, функц. предн. жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 8, брой самостоятелни обекти 24, застроена площ 194 кв.м., поземлен имот 65766.702.5064, гр. Свищов, п.к. 5250, ул. "Стоян Ников" №5, вид собственост няма данни, вид територия урбанизирана, НТП за друг обществен обект комплекс, площ 194 кв.м., стар номер 5015064, при първоначална цена за публична продан в размер на 37 125.00 лв. (тридесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева).
28.10.16 г., 12:01 targimot.com
81.0 м²
37 125,00 лв
На главната улица в град Свищов, на 5 минути пеша до Академията се намира самостоятелният напълно обзаведен тристаен апартамент. Апартамента се състой от три самостоятелни спални, трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна и тоалетна,две тераси. В кухнята има хладилник, печка и пералня, а в трапезарията е телевизора с кабелна. Има интернет и WiFi. В една от спалните има климатик, навсякъде е с PVC дограма. Квартирата е уютна и удобна. Подходящо е в нея да живеят от 3 до 6 човека.
25.10.16 г., 14:21 bezplatno.net
320,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Стоян Ников 9-Б, ет. 4
АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесети/, ул. "Стоян Ников“, блок ЕПЖС 9-Б /девет-Б/, вход „Б“ на четвърти етаж, със застроена площ 67.87 кв.м. /шестдесет и седем кв.м., осемдесет и седем кв. дм./, състоящ се от стая, кухня, дневна, баня – тоалетна, коридор и две тераси при съседи: изток – външни зидове, запад – ап. № 12 Янко Тодоров , север – ап.№ 10 на Венцислав Минков и стълбищен коридор, юг – външни зидове, заедно с принадлежащото към него ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ със застроена площ 8,01 кв.м. /осем кв.м., нула и един кв.дм./, при съседи: изток – външен зид, север – изба № 10 на Венцислав Минков, юг – външен зид, запад – коридор, заедно с 2.209 % /две цяло и двеста и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 103 /сто и три/ по подробния устройствен план на град Свищов.
24.10.16 г., 14:58 targimot.com
68.0 м²
14 076,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цар Борис 9
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ на първи етаж, с площ от 60 (шестдесет) кв.м., състоящ се от коридор, спалня, баня-тоалетна, кухня-дневна-столова и две тераси, при граници: юг-стълбищен коридор, изток-апартамент № 2 на „Еди-91“ ЕООД, север и запад-външни зидове, ведно с принадлежащата му ИЗБА № 2 /две/ с полезна площ от 3,5 (три цяло и пет десети) кв.м., при граници юг-маза № 3, север-маза № 4, изток-коридор, запад-външен зид, ведно с 4.86% (Четири цяло и осемдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 486/10000 (четиристотин осемдетет и шест десетохилядни) идеални части от УПИ VII – 3663 (седем римско за три хиляди шестотин и шестдесет и три арабско) в кварта 83 (осемдесет и трети) по ПУП на гр. Свищов на улица „Цар Борис“ № 9 /девет/ с площ от 532 кв.м. (петстотин тридесет и два) кв.м., при граници и съседи: юг-улица, изток-УПИ VІ-3664 на Светлин и Емил Антонови, ПИ 3665 на Димитър Костов и Лиляна Кърчева, север-ПИ-3666 на Ангел и Труфана Попови, запад-ПИ-3661 на Цветан Георгиев и др. и УПИ ХІІ-3662 на Иван и Люба Блажеви.
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
60.0 м²
37 520,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Алеко Константинов №1 вх.Г
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 65766.701.2163.1.97, съгласно Схема № 15-258604-28.07.2014 год. на СГКК – гр. Велико Търново, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2163, с административен адрес гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов“ № 1, вх. Г, ет. 7, ап. 31, представляващ АПАРТАМЕНТ № 31, на шести и половина етаж, с площ от 62,40 кв. м. /шестдесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра/, състоящ се от спалня, дневна със столова и бокс, баня-тоалетна, коридор и тераса, при граници и съседи съгласно горе цитираната схема: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 65766.701.2163.1.96, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 65766.701.2163.1.84, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 65766.701.2163.1.108, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 24-В, със застроена площ от 5,68 кв. м. /пет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни сантиметра/, при граници: север – изба на Костадин Друмев, юг – изба на Атанас Павлов, изток – ведомствена изба и запад – коридор, ведно с 0,758 % /нула цяло и седемстотин петдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху част от квартал 52 /петдесет и втори/ по ПУП на гр. Свищов
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
62.0 м²
22 400,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 24, вх. Б
Апаратмент № 8 /осем/ находящ се на улица "Патриарх Евтимий" № 24 /двадесет и четири/ в град Свищов, вход "Б" на втория етаж , състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор, килер и две тераси, със застроена площ от 60.39 /шестдесет цяло и тридесет и девет/ кв. м. , при граници: на изток - апартамент № 7, на юг - държавно място и апартамент № 7, на запад - ЕЖБ на ЗСКИ " Г. Терзиев" - Свищов и на север - държавно място , ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/ със застроена площ от 4.62 /четири цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., при граници: на изток - стълбище, на запад - избено помещение, на север - държавно място/външен зид и на юг - коридор, заедно с 2.8003 % /две цяло осем хиляди и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя - част от квартал № 108 /сто и осем/ по гергилационния план на гр. Свищов за построяване на жилищна сграда - ЕЖБ
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
60.0 м²
25 800,00 лв
АПАРТАМЕНТ № 8 - А, състоящ се от две спални, дневна, баня - тоалетна, мокро помещение - тоалетна, коридор и две тераси, със застроена площ от 85,41 кв.м., при граници и съседи: север - апартамент № 7 - А, изток - апартамент № 7 - А, стълбище и апартамент № 9А, запад - външен зид и апартамент № 7А и юг - външен зид, с принадлежащата му МАЗА № 8, с полезна площ 6,99 кв.м., при граници и съседи: север - маза № 9А, изток - коридор, запад - външен зид и юг - маза № 7А, заедно с 4,56 % идеални части от общите части на сградата, изградена на етап “груб строеж” и от отстъпеното право на строеж върху УПИ XL с площ от 1195 кв.м., в квартал 105 по ПУП на гр. Свищов, при граници и съседи на целия имот: север - ул. “П.Евтимий”, юг - новопроектирана улица, изток - УПИ XXXVII - общинска собственост и запад - УПИ NLI на ПЛВК “Грозд” с. Карайсен
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
85.0 м²
45 000,00 лв

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Цар Освободител 72, ет. 2.
Самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.1725.1.1 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно седем две пет точка едно точка едно/ с предназначение съгласно Схема № 15-76470-17.02.2016 г. на АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – гр. Велико Търново – жилище, апартамент, при граници и съседи на имота: на същия етаж – няма; под обекта – имоти с идентификатор 65766.702.1725.1.4, 65766.702.1725.1.3, 65766.702.1725.1.2; над обекта – няма, ведно със съответните ид. части от Поземлен имот с идентификатор 65766.702.1725 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, едно, седем, две, пет/ с граници на поземления имот: имот с идентификатор 65766.702.9704, имот с идентификатор 65766.702.1756, имот с идентификатор 65766.702.1753, имот с идентификатор 65766.702.9707 и имот с идентификатор 65766.702.123. Административният адрес на имота е: гр. Свищов, ул. Цар Освободител 72, ет. 2. Жилищният етаж е от 145 кв. метра и се състои от пет стаи /четири спални и хол/, кухненски бокс, баня с мокро помещение и тоалетна, както и самостоятелно обособена тоалетна. Към жилищната сграда има таванско помещение с подходяща височина на таваните с оглед възможността за обособяването му като отделен жилищен етаж. Към жилищният етаж има пристройка, състояща се от стая, предверие и тоалетна.
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
145.0 м²
127 000,00 лв

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
Двустаен 54 м 2 , панелен, ул. „Рила” Разпределение - спалня, хол, кухня, баня-WC, коридор и две тераси. Изложение - юг. Състояние на стаите: под-замазка, стени-тапети, тавани-латекс. Баня-WC/общи/: мозайка, блажна боя. Изба 5м 2 .
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
54.0 м²
26 500,00 лв

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
Двустаен 64 м 2 , тухлен, до СОУ "Алеко Константинов" Разпределение- спалня, хол, кухня, баня-WC, килер, коридор и две тераси. Изложение- юг / запад. Състояние на стаите: под-замазка, стени-латекс, тавани-латекс. Баня-WC /общи/: мозайка, фаянс, латекс. Локална парна инсталация. Изба 8.47 кв.м.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
64.0 м²
28 000,00 лв

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
E дностаен 40 м 2 , панелен, южен, до Болницата Разпределение– стая, кухня, баня-WC, коридор и тераса. Изложение–изток. Състояние стая, кухня: под-замазка, стени-латекс, тавани-латекс. Баня-WC/общи/: мозайка, фаянс, блажна боя. Изба 4 м2. Стара цена - 22 500 лв.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
40.0 м²
19 800,00 лв

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
Двустаен 59 м 2 , панелен q ул.„С.Ванков” Разпределение - спалня, хол, кухня, баня, WC, коридор и две тераси. Изложение - север / юг. Състояние на стаите: под - замазка, стени - латекс, тавани - латекс. Баня-WC/общи/: мозайка, фаянс, латекс. Изба. Стара цена - 18 300 лв.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
59.0 м²
17 300,00 лв

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
E дностаен 40 м 2 , панелен, до Болницата Разпределение – стая, кухня, баня - WC, коридор и тераса. Изложение – изток. Състояние стая, кухня: под -замазка, стени - латекс, тавани - латекс. Баня-WC /общи/: мозайка, блажна боя / фаянс, латекс. Изба 3,20 м2. Стара цена - 23 500 лв.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
40.0 м²
22 000,00 лв

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
Двустаен 62 м 2 , панелен, ул. „Симеон Ванков” Разпределение- спалня, хол, кухня, баня-WC, коридор и две тераси. Изложение- север / юг. Състояние на стаите: под-замазка, стени-латекс / гипсова шпакловка, тавани-латекс. Баня-WC /общи/: теракота, фаянс, латекс. Прозорци частично PVC. Вътрешна изолация на външните зидове. Вътрешна изолация с вата и картон на таваните.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
62.0 м²
26 900,00 лв

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
1- стаен 5 0 м 2 , тухлен, подобрен, ж.к.”Дунав” Разпределение- стая, кухня, баня-WC, коридор и тераса. Изложение запад. Състояние: под: хол- масивен паркет, кухня-масивен паркет, коридор-мозайка, стени - латекс, тавани-латекс. Баня-WC/общи/:теракота, фаянс, латекс.. Отопление – климатик, външна изолация. Стара цена 26 500 лева.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
50.0 м²
25 300,00 лв

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
Двустаен 56 м 2 , панелен, ул. „Ст.Ников” Разпределение- спалня, хол, кухня, баня-WC/общи/, коридор и тераса. Изложение- юг. Състояние на стаите: под-замазка, стени-тапети, тавани-латекс. Баня-,WC/общи/: мозайка, фаянс, латекс/блажна боя.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
56.0 м²
26 000,00 лв

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
E дностаен 40 м 2 , панелен, до гробищен парк Разпределение– стая, кухня, баня – WC, коридор и тераса. Изложение– запад. Състояние: под-замазка, стени - тапети / латекс, тавани - латекс. Баня-WC/общи/: мозайка, фаянс, блажна боя. Вътрешна изолация. Изба 3,68 м 2 .
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
40.0 м²
17 900,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Свищов
1 2