Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. "С. Ванков" № 2
64 м²
24,800 лв
2018-1-9
АПАРТАМЕНТ №17 /седемнадесет/, находящ се в ЕПЖС-1 /едно/, вход "А", на VI /шести/ етаж, ул. "С.Ванков" 2 бл.1, гр.Свищов, със застроена площ от 64,13 /шестдесет и четири цяло и тринадесет стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, антре и тераси, при граници: изток - външен зид, запад - апартамент №18 на Кънчо Кирилов Тодоров, север-коридор и юг - външен зид, с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 /седемнадесет/ с площ 4,40 /четири цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: изток-коридор, запад-изба №18 на Кънчо Кирилов Тодоров, север--коридор и юг-изба №16 на Иванка Г. Кенарова, ведно с 1.79% /едно цяло и седемдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя в квартал 114 /сто и четиринадесет/ по ПУП на гр. Свищов.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Екзарх Антим Първи № 2, вх. Б, ап. 7
80 м²
40,984 лв
2018-1-5
АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се в жилищен блок в етажна собственост "Георги Димитров", в гр. Свищов, ул. Екзарх Антим Първи № 2, във вход "Б", построен върху държавно дворно място, съставляващо ПАРЦЕЛ І /римско едно/ в квартал 85 /осемдесет и пети/ по стария регулационен план на гр. Свищов, а по новия ПАРЦЕЛ ІІІ /римско три/ в квартал 30 /тридесети/, при граници на парцела: изток: - жилищен блок "Дунав", запад - жилищен блок на ГОНС, север - Слави Колев, Димитър Пенев, Петър Йовков, и улица "Васкидович", на етаж ІV /римско четири/ - източен, със застроена площ от 80.00 /осемдесет/ квадратни метра, състоящ се от: една стая, хол, дневна, кухненски бокс, баня, тоалетна, коридор, северна и южна тераси, при граници: изток - апартамент на Георги Димитров Божанов, запад - Апартамент на Йосиф Маринов Тачев и стълбище, север - дворно място, юг - ул. Антим І, отдолу - апартамент на Тодор Асенов Маринов, отгоре - таванско помещение на Тодор Асенов, наследници на Тодор Шишков, Ленка Аврамова и Калушкови; заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ от 8.00 /осем/ квадратни метра, при граници: изток - таван на Статеви, запад - таван на Никови, север - дворно място, юг - коридор, отдолу - собствен апартамент; заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/ от 8.00 /осем/ квадратни метра, при граници: изток - мазе на Иван Върбанов, запад - мазе на Йосиф Тачев, север - дворно място, юг - коридор, отгоре - партерен етаж ГНС - Свищов, заедно с 1/32 /една тридесет и втора/ идеална част от ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30 /тридесет/ с площ от 18.00 /осемнадесет/ квадратни метра, представляващо абонатна станция /пароразпределителна/; заедно с 2.58 % /две цяло петдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент

област Велико Търново гр. Свищов идеален център
45 м²
47,000 лв
2018-1-9
Жилището се състои от кухня, спалня, баня с тоалетна, обзаведено, с ПВЦ-дограма и ламинат. Отлична инвестиция за отдаване под наем за студенти. За оглед предварително обаждане.
Ощеholmes.bg
60 м²
17,040 лв
2018-1-8
2839/100000 ид. Части от УПИ XI – 1626,1625 в квартал 81 по ПУП на гр. Свищов, целият с площ от 760 /седемстотин и шестдесет/кв.м. при граници и съседи: Емине Ахмедова Расимова, Александър Иванов Екимов, Христо Николов Христов, Симеон Христов Христов, Асен и Дамянка Симеонови и улица, заедно с реално от построеният в този обект – ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ – подобект ЖИЛИЩНА СГРАДА САМО АПАРТАМЕНТ № 14, вход А на юг, на трети етаж, със застроена площ от 60.00 /шестдесет/кв.м., състоящ се от спалня, дневна-трапезария, баня-тоалетна и тераса, при граници и съседи: на север – външен зид, на изток – ап. №15 на Марин Златанов и стълбище, на юг- ап. № 8 на Галина Асенова, на запад – външен зид, В едно с принадлежащите му Избено помещение № 14, находящо се в партерния етаж на вх. А, с полезна площ от 6.66 кв.м., при граници и съседи: на север – външен зид, на изток – мазе № 15 на Марин Златанов, на запад – мазе № 19 на Пенчо и Соня Ранкови, на юг – коридор, заедно с 2.839% ид. Части от общите части на сгрпадата – целия обект Жилищна сграда с магазини.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент

област Велико Търново гр. Свищов
176 м²
58,500 лв
2018-1-9
'УНИКРЕДИТ БУЛБАНК' АД, чрез съдебен изпълнител извършва ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижимо имущество Описание на имота: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766. 702. 1725. 2. 1 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно седем две пет точка две точка едно/, находящ се в сграда номер 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766. 702. 1725 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно седем две пет/, с адрес: гр. Свищов, община Свищов, ул. Цар Освободител 72 /седемдесет и две/, етаж 2 /две/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 175, 80 кв. метра /сто седемдесет и пет квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, прилежащи части: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 65766. 702. 1725. 2. 4, под обекта - 65766. 702. 1725. 2. 3, 65766. 702. 1725. 2. 2, над обекта - няма, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и заедно с правото на построяване и надстрояване за самостоятелния обект. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ПРОДАНТА: 58500лева СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 08. 01. 2018 До 08. 02. 2018 Предложения за участие в търга по изп. д. 20177300400092 се подават в РС Свищов с адрес: гр. Свищов, ул. Димитър Анев 2 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Мария Глушкова рег. 730гр. Велико Търновоул. Васил Левски 13 Телефон ЧСИ: 62605082 Е-майл ЧСИ: maria. glushkova@m-glushkova. eu всеки работен ден от 9ч. до 17ч. '
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

област Велико Търново гр. Свищов
97 м²
23,000
2018-1-9
Панорамен апартамент с просторна веранда Апартаментът има високо разположение и просторна веранда с изглед към река Дунав. Самостоятелен апартамент в къща, състояща се от четири апартамента общо; ново строителство. Площ от 97 кв. м. и изложение от спалня, хол, кухня-дневна, веранда, коридор, баня, тоалетна и две тераси. Без комисионна, директно от собственик. Обадете се на 0882-303507.
Ощеholmes.bg

Двустаен апартамент

област Велико Търново гр. Свищов
56 м²
30,000
2018-1-9
АДРЕС продава тухлен апартамент в новопостроена кооперация. Намира се на трети жилищен етаж. Състои се от спалня, баня с тоалетна, дневна и кухненски бокс, тераса и маза. Сградата се намира в центъра на града. 104330
Ощеholmes.bg

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
45 м²
29,000 лв
2018-1-9
E дностаен 45 м 2 , тухлен, ж.к. „Дунав” Разпределение: стая; кухня; баня-WC; коридор и тераса. Изложение – запад. Състояние за стаята и кухнята: под -ламиниран паркет; стени – гипсова шпакловка и латекс, тавани - гипсова шпакловка и латекс. Баня-WC / общо помещение /: теракота, фаянс, латекс. Вътрешна изолация. Прозорци PVC. Външна врата - блиндирана. Вътрешни врати - алуминиеви. Обзаведен. Изба 2,87 м2.
Ощеvalente.svishtov.com

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 77, ет. 3, ап. 6
115 м²
52,807 лв
2018-1-4
- АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/ на трети етаж, източна страна състоящ се от две спални, дневна, столова, бокс, баня, мокро помещение, тоалетна, килер и коридор със застроена площ от 114.93 кв.м. /сто и четиридесет кв.м. и деветдесет и три кв.см/, при граници и съседи: от долу – апартамент № 4 на Петко и Даринка Петкови, от горе – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, на изток – външен зид, запад - апартамент № 5 на Пламен Иванов Гутев, с ИЗБА № 2 /две/, със застроена площ от 17.92 кв.м. /седемнадесет кв.м. и деведесет и два кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – изба № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – изба № 1 на Марин и Мима Герасимови и коридор, от горе - гараж № 2 на Юри и Йорданка Пътови, с ГАРАЖ № 2 /две/, със застроена площ от 22.69 кв.м. /двадесет и два кв.м. и шестдесет и девет кв. см./, при граници и съседи: север – свободна общинска площ, изток – външен зид, юг – гараж 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – гараж № 1 на Марин и Мима Герасимови, от долу – изба № 2 на Юри и Йорданка Пътови, от горе – апартамент № 2 на Валери Георгиев, с ТАВАН № 2 /две/ със застроена площ 15.68 кв.м. /петнадесет кв.м. и шестдесет и осем кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – таван № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – таван № 1 на Валери Георгиев и коридор, от долу – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, задено със съответните ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в УПИ XI в кв. 82 по ПУП на гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ЖБ „Витоша – 2“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4937.1.6, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново, адрес на имота гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ет. 3, ап. 6 самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 65766.702.4937, предназначение на самостоятеления обект: Жилище, апартамент.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цар Освободител № 72
145 м²
80,100 лв
2017-12-28
Самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.1725.1.1 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно седем две пет точка едно точка едно/ с предназначение съгласно Схема № 15-76470-17.02.2016 г. на АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – гр. Велико Търново – жилище, апартамент, при граници и съседи на имота: на същия етаж – няма; под обекта – имоти с идентификатор 65766.702.1725.1.4, 65766.702.1725.1.3, 65766.702.1725.1.2; над обекта – няма, ведно със съответните ид. части от Поземлен имот с идентификатор 65766.702.1725 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, едно, седем, две, пет/ с граници на поземления имот: имот с идентификатор 65766.702.9704, имот с идентификатор 65766.702.1756, имот с идентификатор 65766.702.1753, имот с идентификатор 65766.702.9707 и имот с идентификатор 65766.702.123. Административният адрес на имота е: гр. Свищов, ул. Цар Освободител 72, ет. 2. Жилищният етаж е от 145 кв. метра и се състои от пет стаи /четири спални и хол/, кухненски бокс, баня с мокро помещение и тоалетна, както и самостоятелно обособена тоалетна. Към жилищната сграда има таванско помещение с подходяща височина на таваните с оглед възможността за обособяването му като отделен жилищен етаж. Към жилищният етаж има пристройка, състояща се от стая, предверие и тоалетна. Цена, от която ще започне наддаването при проданта – 80 100.00 /осемдесет хиляди и сто/ лева.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.П.Евтимий № 99,ет.1,ап.2
106 м²
46,656 лв
2017-12-15
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.12.2017г. до 18.01.2018г. с обявяване на 19.01.2018г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на недвижим имот, принадлежащ на длъжника ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ГАРВАНСКИ и ДИАНА КОНСТАНТИНОВА ГАРВАНСКА, за удовлетворяване на вземането на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 65766.702.4538.1.2, който съгласно Схема № 15-92126-04.04.2014г. на СГКК - гр.Велико Търново се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4538, с административен адрес град Свищов, ул."Патриарх Евтимий" № 99, ет. 1, ап. 2 с предназначение на самостоятелния обект "Жилище, апартамент", представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 (две), на първи жилищен етаж, със застроена площ 105,85 кв.м. (сто и пет квадратни метра и осемдесет и пет квадратни дециметра), състоящ се от две спални, дневна и кухненски бокс, коридор, баня-тоалетна, тоалетна, мокро помещение и две тераси, при граници съгласно горепосочената схема: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.4538.1.1, под обекта - самостоятелен обект с идентификатори 65766.702.4538.1.10 и 65766.702.4538.1.9, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.4538.1.4, заедно с принадлежащата му изба 2 (две) с площ от 10,09 кв.м. (десет квадратни метра и девет квадратни дециметра), при граници: изток - изба № 3 (три) на Владимир Георгиев, изток - изба № 1 (едно) на Владимир Георгиев, север - коридор и изба № 1 (едно) на Владимир Георгиев, юг - външен зид, ведно с 9,90% идеални части (девет цяло и деветдесет стотни процента идеални части) от общите части на сградата, заедно с 1/8 ид.ч. (една осма) идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена жилищна сграда, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.4538, съгласно Скица № 15-210394-25.06.2014г. на СГКК - гр.Велико Търново, с площ от 309 кв.м. (триста и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 65766.702.9665, 65766.702.5539, 65766.702.4641 и 65766.702.4537. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 46 656 лв. /четиридесет и шест хиляди шестстотин петдесет и шест лева/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. 33-ти Свищовски полк 104, вх. Б, ет. 4, ап. 26
53 м²
21,285 лв
2017-12-15
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Свищов. ул. "33-ти Свищовски полк" № 104 /сто и четири/, а преди ул. "Роман Аврамов", представляващ тяхна СИО, а именно: АПАРТАМЕНТ № 26 /двадесет и шест/ на IV етаж, в жилищна сграда - блок № II /две/, вход "Б", състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня, тоалетна и тераса със застроена площ от 52.66 кв.м./петдесет и два кв.м. и шестдесет и шест кв.см./ при граници и съседи: север - стълбище коридор, юг - външен зид, изток - държавен апартамент, запад - ап. на Соня Христова; ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с полезна площ 8.81 кв.м. /осем кв.м. и осемдесет и един кв.см/, при граници и съседи: север - коридор и избено помещение на Соня Христова, юг - държавно избено помещение № 6, запад - коридор, изток - зид с другия вход; заедно с 1.595 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя.
Ощеtargimot.com
109.1 м²
62,000
2017-11-27
Тристаен апартамнет ново строителство 109.1кв.м в гр.Свищов 570 E/м2
Още1001line.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Стоян Ников 9-Б, ет. 4,
68 м²
8,800 лв
2017-11-14
АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесети/, ул. "Стоян Ников“, блок ЕПЖС 9-Б /девет-Б/, вход „Б“ на четвърти етаж, със застроена площ 67.87 кв.м. /шестдесет и седем кв.м., осемдесет и седем кв. дм./, състоящ се от стая, кухня, дневна, баня – тоалетна, коридор и две тераси при съседи: изток – външни зидове, запад – ап. № 12 Янко Тодоров , север – ап.№ 10 на Венцислав Минков и стълбищен коридор, юг – външни зидове, заедно с принадлежащото към него ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ със застроена площ 8,01 кв.м. /осем кв.м., нула и един кв.дм./, при съседи: изток – външен зид, север – изба № 10 на Венцислав Минков, юг – външен зид, запад – коридор, заедно с 2.209 % /две цяло и двеста и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 103 /сто и три/ по подробния устройствен план на град Свищов.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Стоян Ников 9-Б, ет. 4,
68 м²
8,800 лв
2017-11-14
АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесети/, ул. "Стоян Ников“, блок ЕПЖС 9-Б /девет-Б/, вход „Б“ на четвърти етаж, със застроена площ 67.87 кв.м. /шестдесет и седем кв.м., осемдесет и седем кв. дм./, състоящ се от стая, кухня, дневна, баня – тоалетна, коридор и две тераси при съседи: изток – външни зидове, запад – ап. № 12 Янко Тодоров , север – ап.№ 10 на Венцислав Минков и стълбищен коридор, юг – външни зидове, заедно с принадлежащото към него ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ със застроена площ 8,01 кв.м. /осем кв.м., нула и един кв.дм./, при съседи: изток – външен зид, север – изба № 10 на Венцислав Минков, юг – външен зид, запад – коридор, заедно с 2.209 % /две цяло и двеста и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 103 /сто и три/ по подробния устройствен план на град Свищов.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ гр. Свищов, ул. "С. Ванков" 2
64 м²
25,200 лв
2017-11-1
АПАРТАМЕНТ №17 /седемнадесет/, находящ се в ЕПЖС-1 /едно/, вход "А", на VI /шести/ етаж, ул. "С.Ванков" 2 бл.1, гр.Свищов, със застроена площ от 64,13 /шестдесет и четири цяло и тринадесет стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, антре и тераси, при граници: изток - външен зид, запад - апартамент №18 на Кънчо Кирилов Тодоров, север-коридор и юг - външен зид, с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 /седемнадесет/ с площ 4,40 /четири цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: изток-коридор, запад-изба №18 на Кънчо Кирилов Тодоров, север--коридор и юг-изба №16 на Иванка Г. Кенарова, ведно с 1.79% /едно цяло и седемдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя в квартал 114 /сто и четиринадесет/ по ПУП на гр. Свищов.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент

област Велико Търново гр. Свищов
114 м²
42,500 лв
2017-10-9
Апартамента се намира на пети етаж в монолитен жилищен блок в близост до центъра на града. Жилищната площ е 98 кв. м. Състои се от 2 спални, просторен хол, коридор, трапезария с кухненски бокс, баня, отделно тоалетна, мокро помещение и панорамна тераса. Подовите настилки в стаите са дъбов паркет, а в коридора мозайка. Изложение:юг Към апартамента има маза от 5кв. м. и таван с площ 9. 48кв. м.
Ощеholmes.bg

Двустаен апартамент

област Велико Търново гр. Свищов Полицията
54 м²
52,000 лв
2017-10-9
Жилището се състои от хол, спалня, кухня, баня с тоалетна, тераса и прилежаща маза. Продава се обзаведено. Подходящо за инвестиция за отдаване под наем за студенти.
Ощеholmes.bg

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цар Борис 9
60 м²
26,744 лв
2017-10-12
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ на първи етаж, с площ от 60 (шестдесет) кв.м., състоящ се от коридор, спалня, баня-тоалетна, кухня-дневна-столова и две тераси, при граници: юг-стълбищен коридор, изток-апартамент № 2 на „Еди-91“ ЕООД, север и запад-външни зидове, ведно с принадлежащата му ИЗБА № 2 /две/ с полезна площ от 3,5 (три цяло и пет десети) кв.м., при граници юг-маза № 3, север-маза № 4, изток-коридор, запад-външен зид, ведно с 4.86% (Четири цяло и осемдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 486/10000 (четиристотин осемдетет и шест десетохилядни) идеални части от УПИ VII – 3663 (седем римско за три хиляди шестотин и шестдесет и три арабско) в кварта 83 (осемдесет и трети) по ПУП на гр. Свищов на улица „Цар Борис“ № 9 /девет/ с площ от 532 кв.м. (петстотин тридесет и два) кв.м., при граници и съседи: юг-улица, изток-УПИ VІ-3664 на Светлин и Емил Антонови, ПИ 3665 на Димитър Костов и Лиляна Кърчева, север-ПИ-3666 на Ангел и Труфана Попови, запад-ПИ-3661 на Цветан Георгиев и др. и УПИ ХІІ-3662 на Иван и Люба Блажеви.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 77, ет. 3, ап. 6
137 м²
58,675 лв
2017-10-12
- АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/ на трети етаж, източна страна състоящ се от две спални, дневна, столова, бокс, баня, мокро помещение, тоалетна, килер и коридор със застроена площ от 114.93 кв.м. /сто и четиридесет кв.м. и деветдесет и три кв.см/, при граници и съседи: от долу – апартамент № 4 на Петко и Даринка Петкови, от горе – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, на изток – външен зид, запад - апартамент № 5 на Пламен Иванов Гутев, с ИЗБА № 2 /две/, със застроена площ от 17.92 кв.м. /седемнадесет кв.м. и деведесет и два кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – изба № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – изба № 1 на Марин и Мима Герасимови и коридор, от горе - гараж № 2 на Юри и Йорданка Пътови, с ГАРАЖ № 2 /две/, със застроена площ от 22.69 кв.м. /двадесет и два кв.м. и шестдесет и девет кв. см./, при граници и съседи: север – свободна общинска площ, изток – външен зид, юг – гараж 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – гараж № 1 на Марин и Мима Герасимови, от долу – изба № 2 на Юри и Йорданка Пътови, от горе – апартамент № 2 на Валери Георгиев, с ТАВАН № 2 /две/ със застроена площ 15.68 кв.м. /петнадесет кв.м. и шестдесет и осем кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – таван № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – таван № 1 на Валери Георгиев и коридор, от долу – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, задено със съответните ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в УПИ XI в кв. 82 по ПУП на гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ЖБ „Витоша – 2“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4937.1.6, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново, адрес на имота гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ет. 3, ап. 6 самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 65766.702.4937, предназначение на самостоятеления обект: Жилище, апартамент.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. 33-ти Свищовски полк 104, бл. 2, вх. б, ет. 4
53 м²
23,650 лв
2017-9-29
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Свищов. ул. "33-ти Свищовски полк" № 104 /сто и четири/, а преди ул. "Роман Аврамов", представляващ тяхна СИО, а именно: АПАРТАМЕНТ № 26 /двадесет и шест/ на IV етаж, в жилищна сграда - блок № II /две/, вход "Б", състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня, тоалетна и тераса със застроена площ от 52.66 кв.м./петдесет и два кв.м. и шестдесет и шест кв.см./ при граници и съседи: север - стълбище коридор, юг - външен зид, изток - държавен апартамент, запад - ап. на Соня Христова; ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с полезна площ 8.81 кв.м. /осем кв.м. и осемдесет и един кв.см/, при граници и съседи: север - коридор и избено помещение на Соня Христова, юг - държавно избено помещение № 6, запад - коридор, изток - зид с другия вход; заедно с 1.595 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя.
Ощеtargimot.com

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
54 м²
13,500
2017-9-27
Двустаен 54 м 2 , панелен, до Болницата Разпределение- спалня, хол, кухня, баня-WC, коридор и две тераси. Изложение - изток. Състояние на стаите: под-замазка, стени-тапети, тавани-латекс. Баня-WC/общи/: теракота, фаянс, латекс. Частична PVC дограма. Външна врата: масивна дървесина. Изба 2.59 кв.м.
Ощеvalente.svishtov.com
60 м²
42,096 лв
2017-9-19
2839/100000 ид. Части от УПИ XI – 1626,1625 в квартал 81 по ПУП на гр. Свищов, целият с площ от 760 /седемстотин и шестдесет/кв.м. при граници и съседи: Емине Ахмедова Расимова, Александър Иванов Екимов, Христо Николов Христов, Симеон Христов Христов, Асен и Дамянка Симеонови и улица, заедно с реално от построеният в този обект – ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ – подобект ЖИЛИЩНА СГРАДА САМО АПАРТАМЕНТ № 14, вход А на юг, на трети етаж, със застроена площ от 60.00 /шестдесет/кв.м., състоящ се от спалня, дневна-трапезария, баня-тоалетна и тераса, при граници и съседи: на север – външен зид, на изток – ап. №15 на Марин Златанов и стълбище, на юг- ап. № 8 на Галина Асенова, на запад – външен зид, В едно с принадлежащите му Избено помещение № 14, находящо се в партерния етаж на вх. А, с полезна площ от 6.66 кв.м., при граници и съседи: на север – външен зид, на изток – мазе № 15 на Марин Златанов, на запад – мазе № 19 на Пенчо и Соня Ранкови, на юг – коридор, заедно с 2.839% ид. Части от общите части на сгрпадата – целия обект Жилищна сграда с магазини. ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : Договорна ипотека от 29.04.2008г. в полза на Банка ДСК ЕАД за сумата от 25 560 Евро; Възбрана от 25.10.2013г. В полза на ПИБ АД; Възбрана в полза на банка ДСК ЕАД от 11.08.2015г.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 42 096 лв. /Четиридесет и две хиляди и деветдесет и шест лева/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Свищов, Апартамент продажба