Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Нови сад № 2 /две/, вх.4 /четири/, ет.4 /четири/, ап.35 /тридесет и пет/
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.357.5.111 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, триста петдесет и седем, точка, пет, точка, сто и единадесет/, адрес на имота: гр. Русе, жк Изток, ул. Нови сад № 2 /две/, вх.4 /четири/, ет.4 /четири/, ап.35 /тридесет и пет/; Самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.357 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, триста петдесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1/едно/; площ по документ: 55.19 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра/; прилежащи части: ИЗБА № 6 /шест/, 0.676 % /нула цяло шестстотин седемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от сградата; ниво: 1/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.7.357.5.112, 63427.7.357.5.110; под обекта: 63427.7.357.5.107; над обекта: 63427.7.357.5.115; Стар идентификатор: няма, а по акт за собственост: АПАРТАМЕНТ № 35 /тридесет и пет/, ет.ІV /четири/, във вх.Г /буква „Г”/ в ж.бл. Мура в кв.Изток, в гр.Русе, със застроена площ от 55.19 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра/, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с ИЗБА № 6 /шест/, с площ от 2.52 кв.м. /два квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра, при граници за избата: от североизток: изба № 5, от югоизток – стълбище, от югозапад - изба № 7 и от северозапад - коридор, заедно с 0.676 % /нула цяло шестстотин седемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху място от 62 кв.м. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 39 216 лв.
20.11.16 г., 11:17 targimot.com
55.0 м²
39 216,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Русе, ул. Нови Сад