Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. „Богдан войвода” № 23, вх. 1, ет. 1, ап. Б
80 м²
63,632 лв
2016-12-4
АПАРТАМЕНТ „Б", на първи етаж в блок Б, по улица „Богдан Войвода” в град Русе, с площ от 79, 07 кв.м.(седемдесет и девет квадратни метра и седем квадратни дециметра), състоящ се от: две стаи, столова, бокс, баня, клозет, антре и два балкона, при съседи: от североизток-стълбище, от югоизток-ул. „Богдан войвода”, от югозапад-ап. В, от северозапад-двора на блока, заедно с избено помещение № 18 (осемнадесет) от 8.42 кв.м. (осем квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра), при съседи: от североизток-двора на блока, от югоизток-изба № 1, от югозапад-коридор, от северозапад-изба № 15, заедно с 4.83 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, а съгласно схема представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 63247.2.3934.1.2, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Богдан войвода” № 23, вх. 1, ет. 1, ап. Б; самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.3934, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 79.07 кв.м.; прилежащи части: изба № 18 и 4.83 % идеални части от сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.3934.1.1; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.3934.1.4, Начална цена, от която ще започне публичната продан: 63 632 лв. ИЗП. Д. № 20169140400725
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. „Богдан войвода” № 23, вх. 1, ет. 1, ап. Б;
79 м²
79,540 лв
2016-10-26
АПАРТАМЕНТ „Б", на първи етаж в блок Б, по улица „Богдан Войвода” в град Русе, с площ от 79, 07 кв.м.(седемдесет и девет квадратни метра и седем квадратни дециметра), състоящ се от: две стаи, столова, бокс, баня, клозет, антре и два балкона, при съседи: от североизток-стълбище, от югоизток-ул. „Богдан войвода”, от югозапад-ап. В, от северозапад-двора на блока, заедно с избено помещение № 18 (осемнадесет) от 8.42 кв.м. (осем квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра), при съседи: от североизток-двора на блока, от югоизток-изба № 1, от югозапад-коридор, от северозапад-изба № 15, заедно с 4.83 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, а съгласно схема представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 63247.2.3934.1.2, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Богдан войвода” № 23, вх. 1, ет. 1, ап. Б; самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.3934, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 79.07 кв.м.; прилежащи части: изба № 18 и 4.83 % идеални части от сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.3934.1.1; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.3934.1.4, Начална цена, от която ще започне публичната продан: 79 540 лв./представляваща първоначална цена на имота, съгласно решение № 855/24.06.16 г. по гр.д. № 4964/14 г./ ИЗП. Д. № 20169140400725
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Богдан войвода, Апартамент продажба