Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11, вх.5,ет.2, ап.6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.582.19.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две, точка, деветнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 19 /деветнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, с прилежащи части: ИЗБА № 6 /шест/, 1.266% ид.ч. /едно цяло двеста шестдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /ниво/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.582.19.5, Под обекта: 63427.4.582.19.3, Над обекта: 63427.4.582.19.9, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, на втория етаж, във вход "Д" на жилищен блок № 23 /двадесет и три/, ЖК Дружба-3, в гр. Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: на север-терен, на изток-стълбище и апартамент № 15, на юг-терен, на запад-ап. от вход "Г, заедно с избено помещение № 6 /шест/, с площ от 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: на север-изба № 5, на изток-коридор, на юг-изба, на запад-изби от вх. "Г", ВЕДНО с 1.266 % /един процент и двеста шестдесет и шест хилядни от процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
11.01.17 г., 18:22 targimot.com
81.0 м²
43 319 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11, бл.23, вх. 5, ет. 2, ап. 6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.582.19.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две, точка, деветнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 19 /деветнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, с прилежащи части: ИЗБА № 6 /шест/, 1.266% ид.ч. /едно цяло двеста шестдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /ниво/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.582.19.5, Под обекта: 63427.4.582.19.3, Над обекта: 63427.4.582.19.9, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, на втория етаж, във вход "Д" на жилищен блок № 23 /двадесет и три/, ЖК Дружба-3, в гр. Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: на север-терен, на изток-стълбище и апартамент № 15, на юг-терен, на запад-ап. от вход "Г, заедно с избено помещение № 6 /шест/, с площ от 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: на север-изба № 5, на изток-коридор, на юг-изба, на запад-изби от вх. "Г", ВЕДНО с 1.266 % /един процент и двеста шестдесет и шест хилядни от процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
18.11.16 г., 20:37 targimot.com
81.0 м²
54 149 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11,бл.23, вх. 5, ет.2, ап.6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.582.19.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две, точка, деветнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 19 /деветнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, с прилежащи части: ИЗБА № 6 /шест/, 1.266% ид.ч. /едно цяло двеста шестдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /ниво/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.582.19.5, Под обекта: 63427.4.582.19.3, Над обекта: 63427.4.582.19.9, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, на втория етаж, във вход "Д" на жилищен блок № 23 /двадесет и три/, ЖК Дружба-3, в гр. Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: на север-терен, на изток-стълбище и апартамент № 15, на юг-терен, на запад-ап. от вход "Г, заедно с избено помещение № 6 /шест/, с площ от 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: на север-изба № 5, на изток-коридор, на юг-изба, на запад-изби от вх. "Г", ВЕДНО с 1.266 % /един процент и двеста шестдесет и шест хилядни от процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
18.11.16 г., 20:35 targimot.com
81.0 м²
54 149 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Никола Й. Вапцаров № 14
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.569.1.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин шестдесет и девет, точка, едно, точка, едно/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров № 14 /четиринадесет/, блок МНО-4, вход 1 /едно/, етаж 1 /едно/, ап. 1 /едно/, който се намира с сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.569 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин шестдесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 72.55 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра петдесет и пет квадратни дециметра/; прилежащи части: ...; стар идентификатор: няма; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.4.569.1.2; под обекта: няма; над обекта: 63427.4.569.1.4. Начална цена, от която ще започне проданта: 6 500 лева.
6.11.16 г., 4:32 targimot.com
72.0 м²
6 500 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Русе, Никола Вапцаров