Тристаен апартамент Ветрино

Ветрино АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се в село Ветрино, Община Ветрино, Варненска област, ул. "Георги С. Раковски" /бивша ул. "Г. Димитров"/ № 27, вх. "А", ет. 3
АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се в село Ветрино, Община Ветрино, Варненска област, ул. "Георги С. Раковски" /бивша ул. "Г. Димитров"/ № 27, вх. "А", ет. 3, състоящ се от: дневна, спалня, кухня с трапезария и сервизни помещения, със застроена площ от 73.07 кв.м., при граници: изток - ап. № 8, запад - ап. № 16, юг - паркинг, север - улица, горе - покрив, долу - Димитър Иванов Костов, ведно с принадлежащото му избено помещение № 9, с площ от 16.27 кв.м., при граници: изток - изба № 5, юг - коридор, запад - коридор, север-магазини, горе - магазини, както и 2.8953 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху място, представляващо УПИ № I в кв. 49 по регулационния план на с. Ветрино, обл. Варна. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 12 000 лв. /дванадесет хиляди / лева
21.12.16 г., 19:41 targimot.com
73.0 м²
12 000,00 лв

Нов

София Център Георго С. Раковски
Просторен и светъл апартамент на мансарден етаж, състоящ се от дневна, трапезария и кухненски бокс с нови шкафове и оборудван с качествени електроуреди, три самостоятелни спални, кабинет, две бани с wc, три тераси с панорамна гледка и входно антре. Подови настилки теракот, стени на латекс, нова пвц дограма във всички стаи. Отопление с централен тец, както и на ток с климатици. Прилежащо избено помещение. Гараж с площ 17 кв.м, разположен в сутерена на сградата, с много добър подход и дистанционно управление. Нова сграда с акт 16 от 2007 г, с чудесна локация на ул. Будапеща, в непосредствена близост до метростанция "Лъвов мост", спирки на градски транспорт, училище и магазини. В жилището не е живяно. Подходящо както за живеене, така и за инвестиция. Номер оферта - 22269.
11.12.16 г., 2:44 555.bg
4 стаи
192.0 м²
539 000,00 лв

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора, ул. Г.С. Раковски 22, вх. А, ет. 3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.516.331.1.8, намираща се в СГРАДА № 68850.516.331.1, построена в поземлен имот № 68850.516.331, представляваща Жилище, апартамент № 8 /съгласно копие от кадастрална карта на АГКК, а съгласно изходящия документ за собственост – апартамент № 8 А/, с площ 64,03 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, ул. Г.С. Раковски 22, вх. А, ет. 3, брой нива на обекта – един, състоящо се от дневна-столова, кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, коридор и балкон, при граници: на същия етаж - № 68850.516.331.1.9 и № 68850.516.331.1.11, под обекта - 68850.516.331.1.5, над обекта - няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, като и от правото на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата
19.11.16 г., 1:06 targimot.com
64.0 м²
64 600,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 51-2011-УЛ."РАКОВСКИ"№4,ВХ.А,ЕТ.3
½ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 4 на третия етаж, във вход А, находящ се в гр. Русе, по ул. Раковски № 4, състоящ се от кухня с трапезария и дневна, баня, три спални, дрешник, тоалетна, коридор, тераси, с площ от 143.50 кв. м., при граници: изток - стълбище, апартамент № 3, запад - ул. "Раковски", юг - рампа, заедно с прилежащото Избено Помещение № 2, с площ от 3.04 кв. м., заедно с припадащите 6.719 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляваща УПИ-VII, в кв. 249, по плана на гр. Русе, целият с площ от 632 кв.м.,съгласно нотариален акт, а съгласно Копие от Кадастрална Карта с данни от КРНИ, представлява: ½ ид.ч. /една втора идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1637.1.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри с адрес на имота: гр. Русе, ул. "Георги Сава Раковски" № 4, ет. 2, ап. 4, с предназначение: Жилище, Апартамент, с площ от 143.50 кв. м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.1637.1.2, под обекта: 63427.2.1637.1.1, над обекта: 63427.2.1637.1.5, НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 82 500.00 лв. /представляваща 75 % от оценката в размер на 1 1000.00 лв./
17.11.16 г., 21:25 targimot.com
144.0 м²
82 500,00 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Г. С. Раковски № 33, ет. 2, ап. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.48.2.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем точка две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.532.48 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ № 33, ет.2, ап.2, целият с площ 150.52кв.м. /сто и петдесет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.1, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.16 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.4, ведно с прилежащото избено помещение № 2 /две/, с полезна площ 6.32 кв.м. /шест цяло тридесет и две стотни квадратни метра/, при граници: гараж №2, гараж №3 и коридор, заедно с отстъпеното право на строеж и 10.43% /десет цяло четиридесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата.
17.11.16 г., 21:25 targimot.com
151.0 м²
100 374,00 лв

Двустаен апартамент ХАСКОВО

ХАСКОВО бул. Г. С. Раковски 30, вх. Д, ет. 8, ап. 23
виж сканирано обявление
25.10.16 г., 18:55 targimot.com
63.0 м²
32 400,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Сава Раковски № 9, ет. 11, ап. 53
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.504.817.1.53 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, осемстотин и седемнадесет, точка, едно, точка, петдесет и три) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ № 9, ет. 11, ап. 53, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.817 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, осемстотин и седемнадесет), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), посочена в документа площ: 46.00 кв.м. (четиридесет и шест квадратни метра), съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.504.817.1.54, 55155.504.817.1.52, 55155.504.817.1.51, под обекта: 55155.504.817.1.48, над обекта: 55155.504.817.1.58, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с ИЗБА № 52 (петдесет и две), на площ от 4,81 кв.м. (четири цяло и осемдесет и един квадратни метра) и 0,9347 % (нула цяло и девет хиляди триста четиридесет и седем процента) идеални части от общите чсти на сградата и от правото на строеж.
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
46.0 м²
27 150,00 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Г. С. Раковски № 33, ет. 2, ап. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.48.2.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем точка две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.532.48 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ № 33, ет.2, ап.2, целият с площ 150.52кв.м. /сто и петдесет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.1, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.16 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.4, ведно с прилежащото избено помещение № 2 /две/, с полезна площ 6.32 кв.м. /шест цяло тридесет и две стотни квадратни метра/, при граници: гараж №2, гараж №3 и коридор, заедно с отстъпеното право на строеж и 10.43% /десет цяло четиридесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата.
24.10.16 г., 14:40 targimot.com
151.0 м²
125 468,00 лв

Тристаен апартамент Ветрино

Ветрино АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се в село Ветрино, Община Ветрино, Варненска област, ул. "Георги С. Раковски" /бивша ул. "Г. Димитров"/ № 27, вх. "А", ет. 3
АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се в село Ветрино, Община Ветрино, Варненска област, ул. "Георги С. Раковски" /бивша ул. "Г. Димитров"/ № 27, вх. "А", ет. 3, състоящ се от: дневна, спалня, кухня с трапезария и сервизни помещения, със застроена площ от 73.07 кв.м., при граници: изток - ап. № 8, запад - ап. № 16, юг - паркинг, север - улица, горе - покрив, долу - Димитър Иванов Костов, ведно с принадлежащото му избено помещение № 9, с площ от 16.27 кв.м., при граници: изток - изба № 5, юг - коридор, запад - коридор, север-магазини, горе - магазини, както и 2.8953 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху място, представляващо УПИ № I в кв. 49 по регулационния план на с. Ветрино, обл. Варна. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 11 700 лв. /единадесет хиляди и седемстотин/ лева
24.10.16 г., 13:34 targimot.com
73.0 м²
11 700,00 лв
Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ТРИСТАЕН МОНОЛИТЕН АПАРТАМЕНТ , ситуиран на бул."Раковски" - централната част на гр.Хасково. Апартаментът е разположен на 6-ти/непоследен/ етаж от монолитен жилищен блок , със следните характеристики : РЗП : 105.00 кв.м. - идеални части по БДС изложение: С/З мазе/склад с площ - 5 кв.м. асансьор място за паркиране Вътрешно разпределение : просторно антре/коридори всекидневна стая/хол , ведно с кухненски бокс и излаз към тераса основна спалня/родителска/ , с излаз към тераса втора спалня/детска/ перално помещение тоалетна баня и тоалетна В близост : у-ще "Иван Рилски" спирка на градски транспорт 5 пешеходни минути до централната част на града здравни заведения детска градина търговски обекти финансова институция Допълнителна информация Вид апартамент 3-стаен Вид строителство Тухла Етаж 6 Квадратура 105 кв. м Особенности Асансьор Екстри Вода , Ток
3.08.16 г., 15:05 bezplatno.net
3 стаи
105.0 м²
75 000,00 лв

Тристаен апартамент на ул. "Георги С. Раковски"

Област София гр. София "Център" ул. Георги С. Раковски
Тристаен апартамент с чудесно местоположение-на ул. „Г.С. Раковски” и ул. „Екзарх Йосиф”. Апартаментът е подходящ и за офис. Районът носи всички предимства на централната локация, на крачки се намират популярни точки от града като сградата на Националната опера и балет, храм паметник „Александър Невски”, посолства, институции, офиси в сферата на услугите и комуникациите, банкови представителства, спирки на разнообразен градски транспорт. Основните пътни артерии са бул. „Ал. Дондуков”, бул. „Васил Левски”, бул. „Сливница”. Имотът е част от масивна тухлена сграда от 1960 г., която не разполага с асансьор. Отоплението е на ток, поставени са климатици и конвекторни радиатори, както и камина в дневната. Жилището заема втори от общо пететажната сграда. Изложението е изток/запад. Апартаментъте реновиран, предлага се със следната степен на завършеност: • стени: латекс • подови настилки: испански теракот • алуминиева дограма • блиндирана входна врата • баня и тоалетна на теракота и фаянс Имотът е просторен и се състои от: • входно антре • дневна с излаз на балкон • самостоятелен кухненски бокс • две просторни спални • баня • тоалетна Апартаментът се предлага без обзавеждане и оборудване, предоставяйки възможността за избор на собствен инериор от бъдещите си собственици. Имотът се намира в красивата централна част на столицата, заобиколена от емблематични сгради и такива със забележителна архитектура. Всичко необходимо за едно съвременно ежедневие се намира само на крачки разстояния. На минути се стига до популярни булеврди, улици, места и градски градинки, музеи, театри и галерии. Районът се обслажва от тролейбусен и автобусен транспорт, с приятна градска разходка се стига и до близките матростанции „Сердика” и „Лъвов мост”. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
13.07.16 г., 13:34 bulgarianproperties.bg
80.0 м²
90 000,00 €

Тристаен апартамент на бул. "Дондуков" и ул. "Раковски"

България, Област София, гр. София, кв. Център, Софийска Опера
Просторен тристаен апартамент с жилищна площ от 100 кв.м. находящ се в центъра на София, на бул. "Дондуков" в близост до ул. "Г.С.Раковски". Жилището се намира на четвърти етаж в сграда с асансьор от 50-те години. Апартаментът се състои от хол с трапезария, отделна кухня, 2 спални с 2 бани и тераса. Отоплението се осъществява посредством климатици и централно чрез ТЕЦ. Сградата е санирана и има външна топлоизолация. Към жилището има мазе и таван. Имотът е тих и светъл, тъй като всички стаи гледат към вътрешен двор и към сградата на Операта - на изток и юг. Сградата, където е разположен апартамента, е на четири етажа, като има и тавански етаж. Обявената цена е без обзавеждането. Ако желаете да закупите апартамента с обзавеждането, то неговата цена е 169 950 Евро. В близост до апартамента има автобусна спирка, жп гара, метростанция и трамвайна спирка. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, детска градина, кметство, музей, поща, университет, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение, на ваше разположение наблизо ще намерите игрална зала, казино, кафене, ресторант, театър, фризьорски салон, химическо чистене, супермаркет/хипермаркет и хранителен магазин. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
8.06.16 г., 12:33 luximoti.bg
2 стаи
100.0 м²
165 000,00 €

Тристаен апартамент на бул. "Дондуков" и ул. "Раковски"

Област София гр. София "Център" бул. Княз Александър Дондуков
Просторен тристаен апартамент с жилищна площ от 100 кв.м. находящ се в центъра на София, на бул. "Дондуков" в близост до ул. "Г.С.Раковски". Жилището се намира на четвърти етаж в сграда с асансьор от 50-те години. Апартаментът се състои от хол с трапезария, отделна кухня, 2 спални с 2 бани и тераса. Отоплението се осъществява посредством климатици и централно чрез ТЕЦ. Сградата е санирана и има външна топлоизолация. Към жилището има мазе и таван. Имотът е тих и светъл, тъй като всички стаи гледат към вътрешен двор и към сградата на Операта - на изток и юг. Сградата, където е разположен апартамента, е на четири етажа, като има и тавански етаж. Обявената цена е без обзавеждането. Ако желаете да закупите апартамента с обзавеждането, то неговата цена е 169 950 Евро. В близост до апартамента има автобусна спирка, жп гара, метростанция и трамвайна спирка. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, детска градина, кметство, музей, поща, университет, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение, на ваше разположение наблизо ще намерите игрална зала, казино, кафене, ресторант, театър, фризьорски салон, химическо чистене, супермаркет/хипермаркет и хранителен магазин. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
27.05.16 г., 0:17 bulgarianproperties.bg
100.0 м²
165 000,00 €

Обзаведен апартамент в центъра на София

България, Област София, гр. София, кв. Център, бул Княгиня Мария Луиза, Бул. "Г. С. Раковски"
Тристаен апартамент, който се намира в широкия център на София- на тихата и зелена уличка „Родопи” в удобна близост до булевард „Сливница”, площад „Лъвов мост” и новостроящата се спирка на метрото. Районът е разположен на минути от държавни и административни институции, забележителности, емблематични сграда, заведения, ресторанти, магазин и бутици, както и до един от най-посещаваните търговски центрове- „Mall Of Sofia”. Локацията предоставя съчетание между отлична градска мобилност и инфраструктура и същевременно спокойна жилищна атмосфера. Имотът е разположен в модерна сграда с Разрешение за ползване от 2007 година, представителни общи части, портиер, контролиран достъп, посредством чип карти и вътрешен двор с паркоместа. Отоплението е на ТЕЦ, като са поставени алуминиеви радиатори във всички помещения. В цената на жилището е включено надземно паркомясто. Апартаментът е разположен на четвърти етаж. Изложението е изток/север, като се открива приятни гледки към района и планина Витоша. Предлага се качествено завършен: • стени- латекс • подови настилки- ламиниран паркет; гранитогрес • четирикамерна PVC дограма „Shuco” • алуминиеви радиатори • оборудвани баня с тоалетна и тоалетна за гости- санитария на „Ideal Standart” Жилището е с отлично вътрешно разпределение и функционални размери на помещенията. Състои се от: • входно антре • дневна с трапезария и кухненски бокс • две спални • баня с тоалетна и вана • тоалетна за гости • мокро помещение • два балкона- с излаз от всички помещения Апартаментът е цялостно обзаведен с нови мебели. Разполага с всичко необходимо да посрещне новите си собственици, без да са необходими допълнителни инвестиции: • вграден кухненски бокс с бар плот и електроуреди- фурна с четири керамични котлона и парална машина „Indesit”, хладилник „LG”, абсорбатор „Crown” • маса за хранене с шест стола • мека мебел • масичка за кафе • модулна секция • две двойни легла с нощни шкафчета • двукрилен гардероб • трикрилен гардероб • две тоалетки с огледала Имотът се намира в близост до важни пътни артерии като булевардите „Г. С. Раковски”, „Сливница” и „Княгина Мария Луиза”, като същевременно е изолиран от техния шум. Районът е комуникативен, с отлично изградена инфраструктура и предлага на обитателите си приятна домашна атмосфера. На пешеходно разстояние се намира идеалния център на София, както и всички негови ключови точки, театри и галерии, заведения и места за развлечения. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
1.04.16 г., 12:22 luximoti.bg
2 стаи
98.0 м²
78 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Раковски
First Estates има удоволствието да Ви представи-Панорамен южен апартамент в кв. Стрелбище.На изключително комуникативно ... , Стадион Раковски,Супермаркет. Апартаментът се състои от:- Антре с гардероб;- Хол с трапезария и кухня с ел. уреди Сименс и ... дограма, централен ТЕЦ, климатици, изцяло обзаведено с нови мебели.Апартамент готов за наематели.Сградата е от 2003 г
Днес в 12:41 bazar.bg
2 стаи
52.0 м²
86 100,00 €
Тристаен непреходен апартамент в района на стадион 'Раковски' в кв. Иван Вазов, разположен в монолитна сграда. Жилището ... възможност за паркиране. Локацията на сградата е комуникативна - само на няколко минути пешеходно разстояние има градски ... транспорт, стадион, пазар, детска градина, училище, множество магазини, поликлиника. За контакти:02/954 91 05,02/852 43 17, 0886 39 58 31
Вчера в 20:29 bazar.bg
3 стаи
91.0 м²
139 990,00 €

Продава 4-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Георги С. Раковски
Оферта 2424: БЕЗ КОМИСИОН ОТ КУПУВАЧА! Четиристаен апартамент с отлична локация до Операта и в близост до Храм-паметник ... апартамент. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: входно антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, три самостоятелни спални, две бани с WC. Към
Вчера в 19:30 imot.bg
4 стаи
120.0 м²
185 000,00 €
Четиристаен апартамент в новa кооперация на ул. Г. С Раковски, идеален център в близост до метро станция Лъвов Мост ... части). Степен на завършеност - шпакловка и замазка, PVC дограма, блиндирана врата. Апаратамента заема цял жилищен етаж. За контакти: 0878353100
Вчера в 13:15 homes.bg
179.0 м²
119 000,00 €

Тристаен, 138m 2 (продажба)

жк. Иван Вазов, София
ОТЛИЧНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ! БЛИЗО ДО ЮЖЕН ПАРК, СТАДИОН РАКОВСКИ. Жилище в масивна тухлена сграда от 1975г. ул. Янко ... Забунов на 300 м от бул. Витоша. НЕВЕРОЯТНА ПАНОРАМА КЪМ ВИТОША! СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ! Апартамент 138 м2 на 7 ет. 108 м2 ... балкон, дневна с трапезария, кухня, кабинет от който се излиза на голямата -30 м2 тераса. За контакти: 0888720101
Вчера в 11:02 homes.bg
138.0 м²
107 000,00 €
Продавам просторен двустаен апартамент на ул. Г. С. Раковски, в района на бул. Васил Левски, на 300 м от НДК. Съвсем ... самостоятелна спалня, баня с тоалетна и складово помещение. Продава се с обзавеждането и оборудването, показано на снимките. Има ... прилежащи мазе и таванско помещение. На разположение съм за подробности по презентацията на имота. Оферта: 280697 ВИД
22.01.17 г., 5:24 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
128 000,00 €
Продавам просторен двустаен апартамент на ул. Г. С. Раковски, в района на бул. Васил Левски, на 300 м от НДК. Съвсем ... самостоятелна спалня, баня с тоалетна и складово помещение. Продава се с обзавеждането и оборудването, показано на снимките. Има ... прилежащи мазе и таванско помещение. На разположение съм за подробности по презентацията на имота. Оферта: 280697 ВИД
21.01.17 г., 8:57 homes.bg
64.0 м²
128 000,00 €

Продава 3-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Георги С. Раковски
ДВЕ СПАЛНИ плюс КАБИНЕТ. По един апартамент на етаж. Уникален слънчев апартамент, продукт на 'ДЕФ Сълюшънс', с ... -вградено лед осветление, действащ СОТ, окабеляване за тв и интернет. Отопление и охлаждане с инверторни климатични
20.01.17 г., 20:56 imot.bg
3 стаи
120.0 м²
189 500,00 €
Прекрасен четиристаен апартамент в Центъра на София. Имотът е със застроена площ от 121 кв. м. и е ситуиран на шести ... много добра локация, в непосредствена близост до две основни пътни артерии на столицата - бул. ''Г. С. Раковски'' и бул ... . ''Ал. Дондуков''. Предимства за живеене:* детски градини - ЦДГ 45 'Алиса', ЦДГ 106, ОДЗ 48 'Братя Грим' * училища - СМГ
20.01.17 г., 13:28 bazar.bg
4 стаи
121.0 м²
200 000,00 €
Раковски”, с площ 246 кв.м. / двеста четиридесет и шест квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Урбанизирана ... , начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1133 ... самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1 /едно/, с площ: 45 /четиридесет и пет/ кв. м., ниво:1 /едно
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
103.0 м²
28 720,00 лв
Апартамент за продажба в представителна сграда до градина "Кристал" в София. Жилищната сграда е с реновирана фасада ... , вход и асансьор. Апартаментът е разположен на четвърти етаж над партер от общо пет с гледка към ул.Г.С. Раковски
13.01.17 г., 15:59 homes.bg
154.0 м²
379 000,00 €
Апартамент в нова сграда с АКТ 16. Състои се от : антре , тоалетна за гости , хол с трапезария , две спални, баня ... . Довършителни работи : стени - латекс ; под- ламинат ; баня и тоалетна - напълно оборудвани. ТЕЦ. Възможност за закупуване на паркомясто. Цена без ДДС. В близост до бул. Дондуков и ул. Раковски.
11.01.17 г., 16:52 bazar.bg
3 стаи
125.0 м²
124 950,00 €
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ В СГРАДА С АСАНСЬОР !!! ЧИСТА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ 98 кв.м !!! ПАНОРАМА !!! ТЕРАСА КЪМ ВСЯКА СТАЯ ... !!! ИЗЛОЖЕНИЕ СЕВЕР/ИЗТОК/ЗАПАД !!! ПРИМА ИМОТИ предлага на своите клиенти тристаен тухлен апартамент с обща площ от (102 кв.м) в ... етаж над него. Жилището се продава полу-обзаведено без ел.уреди и техниката и част от обзавеждането в дневната
10.01.17 г., 17:39 bazar.bg
3 стаи
102.0 м²
73 000,00 €
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ В СГРАДА С АСАНСЬОР !!! ЧИСТА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ 98 кв.м !!! ПАНОРАМА !!! ТЕРАСА КЪМ ВСЯКА СТАЯ ... !!! ИЗЛОЖЕНИЕ СЕВЕР/ИЗТОК/ЗАПАД !!! ПРИМА ИМОТИ предлага на своите клиенти тристаен тухлен апартамент с обща площ от (102 кв.м) в ... етаж над него. Жилището се продава полу-обзаведено без ел.уреди и техниката и част от обзавеждането в дневната
10.01.17 г., 17:38 bazar.bg
3 стаи
101.0 м²
73 000,00 €

Продава МНОГОСТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Георги С. Раковски
Прекрасен многостаен апартамент на ул. Г. С. Раковски до Софийската опера и балет. Разпределение: антре, кухня с балкон
6.01.17 г., 20:11 imot.bg
134.0 м²
170 000,00 €
Фърст Естейтс има удоволствието да Ви представи eксклузивен четиристаен апартамент за продажба Център на София на ул ... . 'Екзарх Йосиф', в близост до ул. 'Георги Сава Раковски'. Имотът има три спални и обща площ от 138 кв. метра. Разположен е
5.01.17 г., 13:37 homes.bg
138.0 м²
144 429,00 €
обзаведен тристаен апартамент. Съдействаме за получаване на изгодни кредити. За контакт: Галина Иванова, 0888219632; 02/872 40 20 ... Имолукс предлага функционален и просторен тристаен апартамент със ЗП 100 кв.м.в кв.Иван Вазов на ул.Балша до стадион ... Раковски и близо до Южния парк.Състои се от дневна, кухня-трапезария с балкон лоджия към нея, две спални, килер, санитарен
4.01.17 г., 17:37 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
164 000,00 €

Продава 3-СТАЕН, град София, Център

град София, Център Ул. Бачо Киро
. Раковски, на тихо и спокойно място и същевременно много комуникативно. В близост има детска градина, хранителни вериги ... тристайни апартаменти, един мезонет и паркоместа. В момента цените са по 950Е, на акт 15 - 1100Е. , след акт 16 - 1300Е ... . на кв. м. Срок за завършване 05. 2017г. Работим и през почивните дни. Водещ брокер: Веселин Панайотов 0877 662 612
28.12.16 г., 16:23 imot.bg
3 стаи
100.0 м²
95 000,00 €
ЛОКАЦИЯ: Апартамента се намира в централната част на София, между ул. Г.С. Раковски и бул. Мария Луиза, на тихо и ... . Предава се на шпакловка и замазка, с монтирани входни и интериорни врати. Изложение ЮГ / СЕВЕР. В сградата се предлагат и други апартаменти. Водещ брокер Веселин Панайотов 0877 662612
28.12.16 г., 13:24 bazar.bg
3 стаи
87.0 м²
82 700,00 €
ЛОКАЦИЯ: Апартамента се намира в централната част на София, между ул. Г.С. Раковски и бул. Мария Луиза, на тихо и ... замазка, с монтирани входни и интериорни врати. Изложение ИЗТОК / ЗАПАД. В сградата се предлагат и други тристайни апартаменти. Водещ брокер Веселин Панайотов 0877 662612
28.12.16 г., 13:24 bazar.bg
2 стаи
78.0 м²
72 260,00 €
бул. Мария Луиза и ул. Г. С. Раковски, на тихо и спокойно място и същевременно много комуникативно. В близост детска ... други тристайни апартаменти, един мезонет и паркоместа. В момента цените са по 950Е. , на акт 15 - 1100Е. , след акт 16 ... - 1300Е. на кв. м. Срок за завършване 05. 2017 г. Работим и през почивните дни! Водещ брокер: Веселин Панайотов 0877 662 612
28.12.16 г., 13:23 bazar.bg
3 стаи
211.0 м²
200 750,00 €
ЛОКАЦИЯ: Апартамента се намира в централната част на София, между ул. Г.С. Раковски и бул. Мария Луиза, на тихо и ... замазка, с монтирани входни и интериорни врати. Изложение ИЗТОК / ЗАПАД. В сградата се предлагат и други тристайни апартаменти. Водещ брокер Веселин Панайотов 0877 662612
28.12.16 г., 13:22 bazar.bg
2 стаи
79.0 м²
72 260,00 €
Двустаен апартамент с възможност за преустройство в тристаен с площ по замерване 77 кв. м. Състои се от просторна ... дневна 30 кв. м, кухня 15 кв. м, спалня 16 кв. м , баня с вана и тоалетна, ПВЦ дограма, готов за ремонт. Санитарните ... , Испанската езикова гимназия Мигел де Сервантес и парка на Военна академия Георги Раковски. Водещ брокер Светла Георгиева 0885 22 22 67
26.12.16 г., 21:11 imot.bg
2 стаи
77.0 м²
109 900,00 €

Продава 2-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Георги С. Раковски
южен апартамент с просторна тераса и френски прозорци Без комисионна ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА от строител. ул. Раковски и ул ... БУЛЕВАРДИ В СОФИЯ. Ново строителс Сградата ще бъде готова за ползване с Акт 16- октомври 2018г _свободни апартаменти - 2стаен, 3стаен, мезонет с 4стаи и офис пло ... тераса 78, 37 кв. м. ; обща площ: 152 кв. м. ; Идеални части от дворното място- 6, 19 кв. м. _опция за довършителни
26.12.16 г., 20:32 imot.bg
2 стаи
152.0 м²
56 800,00 €