Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр. Разлог, ул. Рила" 17, ет. 2
Втори етаж от двуетажна жилищна сграда, построена върху Урегулиран поземлен имот – II /втори/, планоснимачен № 2588 /две хиляди петстотин осемдесет и осем/ , квартал 9 /девети/ по плана на гр. Разлог
8.11.16 г., 16:19 targimot.com
57 801,00 лв

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ "САРОВИЦА", БЛ. 17, ЕТ. 1, АП. 1
Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 61813.762.131.4.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто тридесет и едно точка четири точка три), който обект попада в сграда с идентификационен номер 61813.762.131.4 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто тридесет и едно точка четири), построена върху поземлен имот с идентификационен номер 61813.762.131 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто тридесет и едно), находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: гр. Разлог, „Саровица", бл. 17, етаж 1 (първи), апартамент 1 (първи), брой нива на обекта: 1, със застроена площ по схема от 45,00 (четиридесет и пет) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.762.131.4.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто тридесет и едно точка четири точка две), над обекта: 61813.762.131.4.6 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто тридесет и едно точка четири точка шест) и 61813.762.131.4.5 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто тридесет и едно точка четири точка пет), ведно с избено помещение № 3 (три), който самостоятелен обект е обособен от разделянето на АПАРТАМЕНТ №2 (две), находящ се на първи етаж от жилищна сграда блок № 13 (тринадесет), вход А, построена върху държавна земя Парцел XVIII (осемнадесети), в квартал 147 (сто четиридесет и седми) по плана на гр. Разлог, който апартамент е със застроена площ от 107 (сто и седем) квадратни метра и се състои от кухня, три стаи, хол, баня, тоалетна, коридор и тераси, ведно с прилежащите му избено помещение № 2 (две) и избено помещение № 3 (три), с обща площ от 12 (дванадесет) квадратни метра, при съседи на жилището: изток и запад апартаменти, север и юг улици, и при съседи на избените помещения: изток и запад мазета, север улица, юг коридор. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 14 580,00 лв. / четиринадесет хиляди петстотин и осемдесет лева /.
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
45.0 м²
14 580,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Разлог, 17

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево", Уайт фър Ризорт - Балкан Хаус
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА и ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ: I).АПАРТАМЕНТ D23 с идентификатор: 61813.559.7.1.23 по кадастралната карта на гр ... . Разлог, находящ се на пети жилищен етаж на сграда “ D – БАЛКАН ХАУС “, на кота +11,60м., със застроена площ от 68,32кв. м ... части на сградата и 0,45% ид. ч. от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог, м. "Кукурево
15.01.17 г., 18:23 targimot.com
68.0 м²
52 600,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика"
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: АПАРТАМЕНТ № С6 на две нива, с идентификатор: 61813.454.43.3.6 по кадастралната карта на гр. Разлог ... : За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. на Гл. Архитект на Община Разлог ... адрес: гр. Разлог, ул. “ Байова борика “ – сграда С, вх.3, ет.1, ап.С6 ВЕДНО с находящите се в апартамента движими вещи
15.01.17 г., 18:08 targimot.com
189.0 м²
127 000,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево", С - Родопи Хаус
-ZA, 20 инчов екран, сер.№710ТЕРQ12803. 17. Поставка за телевизор 1брой- от МДФ, размери 0,60м. Х1,20м., Н=0,30м.. 18 ... I). АПАРТАМЕНТ №С 25 на две нива, с идентификатор: 61813.559.7.2.25 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на ... . Разлог, община Разлог, област Благоевград. Забележка 2: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в
15.01.17 г., 17:41 targimot.com
66.0 м²
47 620,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево"
Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог., ВЕДНО с находящите се в апартамент ... АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18 по кадастралната карта на гр. Разлог, със застроена площ от ... върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, м. „Кукурево“, ет.4, ап.С18 Забележка: За сградата има издадено
9.01.17 г., 18:19 targimot.com
102.0 м²
73 410,00 лв

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Христо Ботев” №59
предходен план: 1550, квартал 74, парцел 17, при съседи на имота: 61813.759.156, 61813.750.405, 61813.759.154 ... , 61813.759.157, 61813.759.158, а по документ за собственост представлява XVII, целият от 440 кв.м. /четиристотин и четиридесет ... , 61813.759.154, 61813.759.157, 61813.759.158 с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на
22.12.16 г., 0:48 targimot.com
74.0 м²
31 620,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ" БЛ. 2, ЕТ. 4, АП. 14
точка едно, нула, пет точка две точка едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ ... . Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед№ РД 18 33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК , с площ от 70,78 ... предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с адрес на имота: гр.Разлог, п.к. 2760, м. „ Изворите“, бл.2, ет
9.12.16 г., 21:00 targimot.com
71.0 м²
662,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика" В - ОРХИДЕЯ ХАУС
АПАРТАМЕНТ №70 с идентификатор: 61813.454.43.2.70 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на втори жилищен ... . Разлог, ул. “ Байова борика “ – сграда В, ет.2, ап. В70 АПАРТАМЕНТ №70 се намира в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ... ., Н = 0,72. 17. Табуретка за тоалетка 2брой - от МДФ със седалка от еко-кожа 18. Телевизор 1брой - марка "SHARP", ; мод
8.12.16 г., 22:00 targimot.com
101.0 м²
65 776,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №25, ет.2, ап.2
: Жилище, апартамент, с площ от 122,00кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 755, в поземлен ... , Под обекта: 61813.755.123.1.1, Над обекта: 61813.755.123.1.6 Адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №25, ет.2, ап.2 ... . Дограма – ПВЦ. Ел. инсталация до точка. ВиК до тапа. Начална цена 17 978лв./седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева./
1.11.16 г., 16:05 targimot.com
122.0 м²
17 978,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №25, ет.1
: Жилище, апартамент, с площ от 122,00кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 755, в поземлен ... ; 61813.755.123.1.5; 61813.755.123.1.4, Над обекта: 61813.755.123.1.2 Адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №25, ет.1 ... тапа. Начална цена 17 978лв./седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева./
1.11.16 г., 16:05 targimot.com
122.0 м²
17 978,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево" ет.4, ап.С18 ТЕРА КОМПЛЕКС
I). АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18 по кадастралната карта на гр. Разлог, със застроена площ от ... строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, м. „Кукурево“, ет.4, ап.С18 Забележка: За сградата има издадено ... Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА 65 639лв
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
102.0 м²
65 639,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика" - сграда С, вх.3, ет.1, ап. С6
АПАРТАМЕНТ № С6 на две нива, с идентификатор: 61813.454.43.3.6 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на ... издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. на Гл. Архитект на Община Разлог. ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА 113 200лв. /сто и тринадесет хиляди и двеста лева./ ... двете спални, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
189.0 м²
113 200,00 лв

Многостаен апартамент Банско

Банско м. „Грамадето”
. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.18.39.1.17, представляващ апартамент17 на 2 етаж, с площ от 46,40 кв.м ... апартамент № 1 на 1 етаж, с площ от 97,58 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от ... обект в сграда с идентификатор 02676.18.39.1.2, представляващ апартамент № 2 на 1 етаж, с площ от 63,06 кв.м., ведно със
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
98.0 м²
9 843,00 лв

Тристаен апартамент Банско

Банско м. "Байова борика" А
I). АПАРТАМЕНТ №45 с идентификатор: 61813.454.43.1.45 по кадастралната карта на гр. Разлог, с площ от 82,97кв.м ... АПАРТАМЕНТ №45 с идентификатор: 61813.454.43.1.45: 1. Диван тип двойка от еко-кожа – 1бр. с размери 200/90м. 2. Холна ... алуминий и ратан – 4бр. 5. Кухненски шкафове – долен от МДФ, с размери 350/60/90, състоящ се от три шкафа за вградени уреди
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
83.0 м²
61 600,00 лв

Тристаен апартамент в Мурите Клуб Хотел / Murite Club Hotel

Област Благоевград Близо до гр. Банско Голф игрище
затворен комплекс „Мурите Клуб Хотел“ / Murite Club Hotel, с чудесни условия за семейна почивка, спортни ваканции, зимен и ... котловина, на 10 минути път от ски курорт Банско (11 км), в близост до „Пирин Голф и Кънтри Клуб” и гр. Разлог (5 км ... , разтегателен диван, 2 стола, телевизор, поставка за телевизор, маса за хранене с 4 стола, щори, перална машина. Баня с тоалетна
12.10.16 г., 10:24 bulgarianproperties.bg
103.0 м²
39 000,00 €