Едностаен апартамент ПОМОРИЕ

ПОМОРИЕ (1288-2015) УЛ. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР №10 ЕТ.3 АП.313
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ПОМОРИЕ, УЛ. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР № 10 ЕТ.3 АП.313 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ. ОБЕКТЪТ Е РАЗПОЛОЖЕН В СГРАДА, КОЯТО НЕ Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НО Е ЗАВЪРШЕНА ИЗЦЯЛО И Е ОБИТАЕМА. ЗА СГРАДАТА Е ИЗДАДЕН АКТ 15 . СЪЩАТА ПРЕДСТАВЛЯВА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С НАЗВАНИЕ МАЛАЯ РОССИЯ. РАЗПОЛОЖЕНА Е В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД ПОМОРИЕ, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА.
21.12.16 г., 20:25 targimot.com
35.0 м²
33 300,00 лв

Едностаен апартамент ПОМОРИЕ

ПОМОРИЕ (1288-2015) УЛ. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР № 10 ЕТ.3 АП.313
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, С ПЛОЩ 34,93КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПОМОРИЕ, УЛ. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР №10 ЕТ.3 АП.313. ОБЕКТЪТ Е РАЗПОЛОЖЕН В СГРАДА, КОЯТО НЕ Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НО Е ЗАВЪЛШЕНА ИЗЦЯЛО И Е ОБИТАЕМА. ЕИЗДАДЕН Е АКТ 15. СГРАДАТА ПРЕДСТАВЛЯВА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С НАЗВАНИЕ МАЛАЯ РОССИЯ. РАЗПОЛОЖЕН Е В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГР.ПОМОРИЕ, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА.
21.12.16 г., 20:25 targimot.com
35.0 м²
33 300,00 лв

Двустаен апартамент ПОМОРИЕ

ПОМОРИЕ ул."Цар Иван Александър" №6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификтор 57491.501.219.1.14 (петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, двеста и деветнадесет, точка, едно, точка, четиринадесет) по кад.карта и кад.регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Поморие, п.к.8200, ул.“Цар Иван Александър“ №6, ет.3, ап.14, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.501.219 (петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, двеста и деветнадесет), с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 63.08 (шестдесет и три цяло и осем стотни) кв.м., при следните съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 57491.501.219.1.8 и 57491.501.219.1.13, под обекта – 57491.501.219.1.6 и 57491.501.219.1.7, над обекта - 57491.501.219.1.21, който обект е идентичен с АПАРТАМЕНТ №14, на площ от 63.08 (шестдесет и три цяло и осем стотни) кв.м, находящ се на втория жилищен етаж, състоящ се от антре, дневна с кухненски бокс и спалня с обща тераса за двете, дрешник, баня-тоалетна, при граници: ап.№8, калканен зид, външен зид, ап.№13, коридор, отдолу – ап. №7, отгоре – ап.№21, заедно със 7.66 (седем цяло шестдесет и шест стотни) кв.м ид.ч. от общите части на пететажната с мансарден етажи жилищна сграда със застроена площ 389.87 (триста осемдесет и девет цяло осемдесет и седем стотни) кв.м и с обща РЗП 2649.48 (две хиляди шестстотин четиридесет и девет цяло четиридесет и осем стотни) кв.м, построена в дворно място с площ от 643.00 (шестстотин четиридесет и три) кв.м, представляващо УПИ ХХ-5258 (двадесети, за имот с планоснимачен номер пет хиляди двеста петдесет и осем), в кв. 257 (двеста петдесет и седем) по плана на гр.Поморие, ул.„Цар Иван Александър“№6, при граници: от две страни – улици, УПИ ХХII- 5367, УПИ ХХI- 5259, УПИ ХVIII- 5256,УПИ ХIХ- 5257.
6.12.16 г., 21:15 targimot.com
63.0 м²
65 500,00 лв

Едностаен апартамент ПОМОРИЕ

ПОМОРИЕ (1288-2015) УЛ. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР № 10 ЕТ.3 АП. 313
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ПОМОРИЕ УЛ. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР№ 10 ЕТ.3 АП.313, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЖИЛИЩЕ , АПАРТАМЕНТ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЕДНА СТАЯ. ОБЕКТЪТ Е РАЗПОЛОЖЕН В СГРАДА, КОЯТО НЕ Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ , НО Е ЗАВЪРШЕН ИЗЦЯЛО И Е ОБИТАЕМ.иЗДАДЕН Е АКТ 15. СГРАДАТА ПРЕДСТАВЛЯВА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С НАЗВАНИЕ МАЛАЯ РОССИЯ.РАЗПОЛОЖЕН Е В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД ПОМОРИЕ, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ОБЩИНА ПОМОРИЕ
24.10.16 г., 14:40 targimot.com
35.0 м²
33 300,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Поморие, Цар Иван Александър