Двустаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул. "Омуртаг" 3, вх. Б, ет. 4
78 м²
58,350 лв
2017-11-3
АПАРТАМЕНТ №25 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ с идентификатор №40909.106.201.2.13 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, двеста и едно, точка, две, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, попадащ в сграда с идентификатор №40909.106.201.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, двеста и едно, точка, две/, построена в поземлен имот с идентификатор №40909.106.201 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, двеста и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, ул.“Омуртаг“ 3 /три/, вх.“Б“, ет.4 /четири/, със застроена площ 77,89 /седемдесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухненски бокс и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- имот с идентификатор №40909.106.201.2.14; под обекта- имот с идентификатор №40909.106.201.2.12 и имот с идентификатор №40909.106.201.2.11, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №25 /двадесет и пет/ със светла площ 11,45 /единадесет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м., при съседи: юг-избено помещение №26 и коридор, север- избено помещение №34, както и ведно с припадащите му се 1,598% /едно цяло и петстотин деветдесет и осем процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
Ощеtargimot.com

Апартамент в гр. Омуртаг

Търговище, гр. Омуртаг
3 стаи
80 м²
23,000
2017-10-23
Продавам апартамент намира се в блоковете над енергото ,предстои цялостно саниране през 2018г на блока 4-ти последен етаж изложение запад/изток. В момента е отдаден под наем с договор за една година! Добра инвестиция.Цената подлежи на коментар в рамките на разумното !!!
Ощеbazar.bg

Двустаен апартамент АЙТОС

АЙТОС гр.Айтос, ул."Хан Омуртаг" N 23
52 м²
23,332 лв
2017-8-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с площ от 52 кв.м., с административен адрес: гр.Айтос, ул."Хан Омуртаг" N 23 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АЙТОС

АЙТОС гр.Айтос, ул."Хан Омуртаг" N 23
52 м²
29,165 лв
2017-6-9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с площ от 52.00 кв.м., с административен адрес: гр.Айтос, ул."Хан Омуртаг" N 23 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Омуртаг, Апартамент продажба