Тристаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Хаджи Димитър № 56,вх. 2, ет. 8, ап.50
АПАРТАМЕНТ № 50 , образуващ съгласно КК на гр.Нови пазар самостоятелен обект с идентификатор 52009.503.483.19.50 в сграда 52009.503.483.19, в поземлен имот 52009.503.483 в г. Нови пазар, ул. Хаджи Димитър № 56, вх.2, ет. 8, което жилище се състои от три стаи, кухня и сервизни помещения с обща площ 77.48 кв.м. При съседи на същия етаж -52009.503.483.19.51 и под обекта -52009.503.483.19.47, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18, при граници: от изток – коридор, от запад – асансьорна шахта, от север – изба № 19, от юг – коридор, от горе – първи етаж, от долу – земя заедно с 1322/100000 ид.ч. От общите части на сградата и правото на строеж върху мястото – държавен поземлене имот VI в кв.117 по плана гр. Нови пазар,обл.Шумен, а по констатация на място жилището е панелно с дървена дограма, подове балатум с мокет, баня и тоалетна мозайка с фаянс, стени гладка мазилка с тапети, ел. и В и К.
20.01.17 г., 17:53 targimot.com
77.0 м²
21 904,00 лв

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, ап.62
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
10.01.17 г., 12:04 targimot.com
102.0 м²
25 687,00 лв

Двустаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР Чавдар Войвода 5
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/ с идентификатор 52009.503.427.2.65 /пет, две, нула, нула, девет, точка, пет, нула, три, точка, четири, две, седем, точка, две, точка, шестдесет и пет/ със застроена площ 64,48 /шестдесет и четири цяло четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, находящ се в гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, на улица „Чавдар войвода“ №5 /пет/, вход 3 /три/, етаж 4 /четири/, апартамент 65 /шестдесет и пет/, попадащ в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.427 /пет, две, нула, нула, девет, точка, пет, нула, три, точка, четири, две, седем/ по кадастралната карта на града, одобрена със заповед №РД -18-20/28.08.2005 г., изменена със заповед №КД-14-27-2958/08.09.2008г. На СГКК Шумен, при граници на апартамента: на същия етаж: 52009.503.427.2.64, под обекта: 52009.427.2.62, над обекта: 52009.503.427.2.68, съгласно схема №15264/30.11.2012г. На СГКК – Шумен, ведно с прилежащите му: А/ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12/ дванадесет/ с площ 4.13 /четири цяло и тринадесет/ квадратни метра, при граници: от горе – първи етаж, от долу – земя, както и: Б/ 6.25% /шест цяло и двадесет и пет стотни прецента/ от общите части на сградата о 0.01325 /нула цяло хиляда триста двадесет и пет стохилядни/ идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото.
24.11.16 г., 18:48 targimot.com
64.0 м²
47 000,00 лв

Тристаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Хаджи Димитър № 56,вх. 2, ет. 8, ап.50
АПАРТАМЕНТ № 50 , образуващ съгласно КК на гр.Нови пазар самостоятелен обект с идентификатор 52009.503.483.19.50 в сграда 52009.503.483.19, в поземлен имот 52009.503.483 в г. Нови пазар, ул. Хаджи Димитър № 56, вх.2, ет. 8, което жилище се състои от три стаи, кухня и сервизни помещения с обща площ 77.48 кв.м. При съседи на същия етаж -52009.503.483.19.51 и под обекта -52009.503.483.19.47, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18, при граници: от изток – коридор, от запад – асансьорна шахта, от север – изба № 19, от юг – коридор, от горе – първи етаж, от долу – земя заедно с 1322/100000 ид.ч. От общите части на сградата и правото на строеж върху мястото – държавен поземлене имот VI в кв.117 по плана гр. Нови пазар,обл.Шумен, а по констатация на място жилището е панелно с дървена дограма, подове балатум с мокет, баня и тоалетна мозайка с фаянс, стени гладка мазилка с тапети, ел. и В и К.
22.11.16 г., 19:37 targimot.com
77.0 м²
27 380,00 лв

Тристаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Цар Освободител № 15 вх.2 ет.2 ап.8
Недвижим имот АПАРТАМЕНТ № 8 с адм. адрес гр. Нови пазар, у. Цар Освободител № 15, вх.2, ет.2, а именно: самостоятелен обект – жилище, апартамент № 8 с идентификатор 52009.501.1113.4.8, попадащ в сграда 4, в ПИ 52009.501.1113 /бивш парцел I-1332 в кв. 57, бивш парцел V в кв.59 по плана на гр. Нови пазар/ с площ на самостоятелния обект от 96 кв.м. по кадастралната скица, а по акта за собственост – 85.89 кв.м., при съседни самостоятелни обекти:на същия етаж: 52009.501.1113.4.7; под обекта - 52009.501.1113.4.4;над обекта - 52009.501.1113.4.12 ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2-I със застроена площ от 14 кв.м. по КК, а по акт за собственост -13.70 кв.м., при граници и съседи на избата по акта за собственост: изток – общ коридор; запад – двор; север – изба 1-1 на Ангел Георгиев; юг – изба 3-1 на Руска Василева; горе – първи етаж; долу – земя, ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 със застроена площ от 17 кв.м. по кадастралната скица, а по акта за собственост -17.55 кв.м. при граници и съседи на тавана по акта за собственост: изток-двор; запад – таван 12 на Александър Георгиев; север – таван 14 на Христо Неделчев; юг –двор; горе – покрив; долу – четвърти жилищен етаж, ведно с 7440/100000 ид.ч. от ОЧС и правото на строеж върху местото.
10.11.16 г., 16:19 targimot.com
96.0 м²
42 000,00 лв

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
24.10.16 г., 14:47 targimot.com
102.0 м²
28 542,00 лв

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, АП.62
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
103.0 м²
22 833,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Нови пазар

Тристаен, 78m 2 (продажба)

Колхозен Пазар, Варна
Тристаен, луксозен апартамент в района на Колхозен пазар. Състои се от просторна всекидневна 30кв.м.,разделена на кът ... за хранене и кът с мека мебел, кухня изцяло обзаведена и оборудвана с нови и функционални мебели и уреди, спалня 16кв.м ... част на града. Просторни и големи помещения. Възможност за ползване на заден двор за паркиране. Обади се СЕГА и цитирай този код 321770!
Вчера в 23:39 homes.bg
78.0 м²
75 000,00 €
за офис. На 5 минути от Морската градина. В близост до ВИНС и пазар Чаталджа. РУДИ КЕЙ' предлага извършване на всички ... на всички етапи от сделка за покупко-продажба, включително финализиране с нотариално прехвърляне на имота, наемни ... Код на офертата: 1653 Просторен тристаен тухлен апартамент. Жилищната площ е 110кв. м. с отделно избено помещение от
Вчера в 20:00 bazar.bg
3 стаи
110.0 м²
85 900,00 €
До Кооперативният пазар,спирка на градски транспорт,училище,детска градина.Среден,много топъл апартамент,настилка на ... паркет и балатум,балкон,вградена кухня с нови ел.уреди.Чист и подържан вход. За контакт 0878829498 или 0897769299 Вили Асенова или 0878990107 Юлия Стефанова
Вчера в 15:56 bazar.bg
1 стая
53.0 м²
38 000,00 €
дограма, централен ТЕЦ, климатици, изцяло обзаведено с нови мебели.Апартамент готов за наематели.Сградата е от 2003 г ... First Estates има удоволствието да Ви представи-Панорамен южен апартамент в кв. Стрелбище.На изключително комуникативно ... място до пазар Иван Вазов, на 5 мин.от Южен парк, до Бул.България и магазини, Английска гимназия, Детски градини
Вчера в 12:41 bazar.bg
2 стаи
52.0 м²
86 100,00 €
Продавам тристаен апартамент, близо до БСУ, на 2 мин пеша от пешеходна ул. Александровска. Сградата е тухлено ... асансьор; Целогодишно ползване Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. ... достатъчно свободни места за паркиране. Разпределението на апартамента включва коридор, дневна, отделна кухня с
Вчера в 7:32 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
95 000,00 €
Предлагам за продажба обзаведен двустаен апартамент, на 200 м от плажа, близо до магазини и удобна спирка на автобус ... ползване Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. ... . Жилището се състои от антре, дневна със зона за хранене, бокс-кухня с преход към дневната, спалня, която е с преход към
Вчера в 7:32 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
38 000,00 €
Продавам топъл двустаен апартамент с югоизточно изложение, близо до ул. Янко Комитов, на 700 м от Парк Славейков. В ... ; Целогодишно ползване Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. ... и домофонна система. В пространството между блоковете има свободни места за паркиране. Жилището се състои от коридор
Вчера в 7:31 bazar.bg
2 стаи
45.0 м²
39 500,00 €
Продавам многостаен апартамент тип мезонет на три нива, близо до оживена ул. Фердинандова. Местоположението е добро ... ; Целогодишно ползване; Непреходен Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. ... се използва за кабинет или гардеробна; * III-то ниво - таванско помещение, което е преустроено в спалня. Има скосявания
Вчера в 7:31 bazar.bg
129.0 м²
75 981,00 €
ОФЕРТА 23758. ПРОСТОРЕН 3 СТ. АПАРТАМЕНТ СЛЕД ЛУКС РЕМОНТ,НАПЪЛНО ДИЗАЙНЕРСКИ ОБЗАВЕДЕН С НОВИ МАРКОВИ МЕБЕЛИ MARTINELI ... , ЦДГ, ПАЗАР, МНОГО МАГАЗИНИ. ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АВТ. 77, 45, И НА 8 МИН. МЕТРО ВАРДАР. СЪСТОИ СЕ ОТ: голям хол на ... на две нива и нови ел. уреди; красива баня с wc и отделно wc на теракот; коридор на гранитогрес и латекс; мазе. Красиви
23.01.17 г., 18:30 bazar.bg
3 стаи
86.0 м²
75 500,00 €
пазар; С довършителни работи; С обзавеждане; С паркомясто Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да ... части от дворно място. Апартаментът се продава напълно обзаведен и оборудван. Разполага с всичко необходимо за ползване ... Тристаен апартамент с функционално разпределение на ул. Черни връх. Състои се от коридор, дневна с трапезария и
23.01.17 г., 16:41 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
62 000,00 €
Агенция Запад Имоти предлага луксозен тристаен апартамент до ключ в жк. Люлин-3. Намира се в нова жилищна сграда с АКТ ... 16 от 2010 г., намира се непосредствено до кооперативния пазар и пощенския клон в Люлин, на 300 м. от метростанция и ... ел. уреди и нови мебели. ВЪЗМОЖЕН Е И БАРТЕР. Ако желаете да организираме оглед, да поучите допълнителна информация или
23.01.17 г., 16:35 bazar.bg
3 стаи
120.0 м²
96 499,00 €
Двустаен апартамент за продажба в Красна Поляна, в близост до училище и църква. Жилището се намира на седми етаж от ... . Паркирането е свободно. Двустайният апартамент е в панелен блок с много междублокови пространства. В близост има пазар, банки ... бокс е изнесен в коридорът, поставени са шкафове и част от необходимите електроуреди, спалнята е с гардероб и легло нови
23.01.17 г., 13:46 bazar.bg
2 стаи
47.0 м²
41 960,00 €
Про Естейт ви предлага апартамент на изключително комуникативно място - на пет минути от метростанция 'Хан Кубрат ... ', автобусна и трамвайна спирка, в тиха и зелена уличка, до зеленчуков пазар, аптека, хранителен магазин, училище, детска ... градина, денонощен магазин, заведения за хранене. Състои се от хол, спалня, кухня, , килер, като това помещеание може да се
23.01.17 г., 13:11 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
62 880,00 €
Продавам двустаен апартамент в нова жилищна сграда, в кв. Черно море. Подходящ е и за целогодишно ползване. Намира се ... строителство; Вторичен пазар; Без обзавеждане; Целогодишно ползване; Без такса поддръжка Мирела Ви дава нови възможности за ... близо до детската градина, до магазин за хранителни стоки и на 800 м от плажа. Апартаментът се състои от антре, дневна с
23.01.17 г., 6:56 bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
22 000,00 €
Продавам тристаен апартамент в малка сграда без такса поддръжка. Сградата се намира на централната улица, в старата ... ; Непреходен; Без такса поддръжка Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. ... тоалетна, отделна тоалетна и два балкона. Имотът е след основен ремонт и се продава напълно обзаведен и с поставени
23.01.17 г., 6:54 bazar.bg
3 стаи
114.0 м²
58 000,00 €
кв. м). Продава се напълно обзаведен. Мога да осигуря и други апартаменти в комплекса. Годишната такса за поддръжка е в ... Продавам апартамент в елитния затворен комплекс к-с Sozopol Bay View, разположен на около 350 м от плаж Каваци и на ... имота Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG.
23.01.17 г., 6:54 bazar.bg
2 стаи
54.0 м²
39 950,00 €
: Двукатна дървена; Вторичен пазар; С довършителни работи; Без обзавеждане; С асансьор Мирела Ви дава нови възможности за ... Препоръчвам ви този голям двустаен апартамент в кв. Иван Вазов, съчетаващ повечето положителни характеристики при ... избора на жилище! Районът е предпочитан за живеене - сградата е разположена съвсем близо но Южен парк (50 м) и близо до бул
23.01.17 г., 5:35 bazar.bg
3 стаи
77.0 м²
154 900,00 €
; ПРЕХОД: непреходен; ДОГРАМА: PVC; Вторичен пазар; С обзавеждане; С асансьор; Ипотека Мирела Ви дава нови възможности за ... Продавам двустаен апартамент с хубава панорама и южно изложение, в ж.к. Красна поляна 1. Сградата е ЕПК строителство ... - в близост е пазар 'Красна поляна', недалеч е метростанция Вардар. Около блока има тревни площи и място за свободно
23.01.17 г., 5:34 bazar.bg
2 стаи
55.0 м²
39 900,00 €
Ексклузивно! Преференциална цена на инвеститора! Предлагам за продажба голям четиристаен апартамент в строяща се ... цена 8000 евро Мога да осигуря и други апартаменти в сградата. На разположение съм за предоставяне на нужната проектна ... ; С асансьор; С гараж; С паркомясто Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG.
23.01.17 г., 5:33 bazar.bg
4 стаи
131.0 м²
125 798,00 €
Продавам преустроен двустаен апартамент (обособени са две спални) в ж.к. Овча Купел 1, в удобна близост до бул ... асансьор Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. ... търговска верига, училище, детска градина, множество магазини и заведения. Сградата е с Разрешение за ползване от 2002 г
23.01.17 г., 5:33 bazar.bg
3 стаи
50.0 м²
46 620,00 €
Продавам преустроен двустаен апартамент (обособени са две спални) на бул. Христо Ботев в близост до ул. Солунска ... Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без ... за покупка с инвестиционна цел. Годишната доходност при отдаване под наем е много добра - близо , като тенденцията е към
22.01.17 г., 9:39 homes.bg
66.0 м²
72 000,00 €

Двустаен, 56m 2 (продажба)

Сарафово, Бургас
Продавам хубав двустаен апартамент с гледка към морето и града, в комплекс разположен на 1-ва линия море, близо до к-с ... ползване; Поддръжка и управление на имота; Непреходен Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да ... . Има басейн, охрана и видеонаблюдение. Разпределението на апартамента включва антре, дневна с кухня и зона за хранене
22.01.17 г., 9:39 homes.bg
56.0 м²
44 000,00 €
; ПРЕХОД: преходен; ДОГРАМА: Алуминиева; Вторичен пазар; С обзавеждане; С асансьор Мирела Ви дава нови възможности за ... Продавам просторен двустаен апартамент на ул. Г. С. Раковски, в района на бул. Васил Левски, на 300 м от НДК. Съвсем ... самостоятелна спалня, баня с тоалетна и складово помещение. Продава се с обзавеждането и оборудването, показано на снимките. Има
22.01.17 г., 5:24 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
128 000,00 €
Продавам тристаен апартамент в района на бул. Ал. С. Пушкин и бул. Никола Петков - на границата между кварталите Бояна ... обзавеждане; С паркомясто Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. ... места за паркиране. Апартаментът е с благоприятно югоизточно изложение. Състои се от кухня, дневна, две спални, баня с
22.01.17 г., 5:23 bazar.bg
3 стаи
110.0 м²
70 000,00 €