Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА

НОВА ЗАГОРА ул.Васил Левски № 53, вх.Б, ет.2,ап.23
40 м²
15,300 лв
2017-1-4
АПАРТАМЕНТ № 23 /двадесет и трети/ с идентификационен № 51809.501.6053.2.7 / петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка шест хиляди и петдесет и три точка две точка седем/ , находящ се в гр.Нова Загора , ул.“Васил Левски“ № 53 , вх.Б , ет.2 , ап.23 , състоящ се от една стая , кухня и сервизно помещение , със застроена площ от 40.26 кв.м /четиридесет цяло и двадесет и шест стотни кв.м/ , при граници и съседи : север – ап. № 24 и стълбищна клетка , юг – външен зид , изток – ап.№ 22 , запад – ап.№ 24 , горе – ап.№ 27 , долу – ап.№ 19 , ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9 /девет / с полезна площ от 6.24 кв.м / шест цяло и двадесет и четири стотни кв.м/ при граници : север – коридор , юг – външен зид ; изток – мазе № 10 на ап. № 27 , запад – мазе № 8 на ап.№ 22 , ведно 1,0747% / едно цяло и седемстотин четиридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот , съставляващ част от УПИ № IV – KOO / четири за комплексно обществено обслужване/ в квартал № 59 / петдесет и девети/ по подробния устройствен план на гр.Нова Загора
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА

НОВА ЗАГОРА ул.Васил Левски № 53, вх.Б,ет.2,ап.23
40 м²
19,125 лв
2016-10-24
АПАРТАМЕНТ № 23 /двадесет и трети/ с идентификационен № 51809.501.6053.2.7 / петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка шест хиляди и петдесет и три точка две точка седем/ , находящ се в гр.Нова Загора , ул.“Васил Левски“ № 53 , вх.Б , ет.2 , ап.23 , състоящ се от една стая , кухня и сервизно помещение , със застроена площ от 40.26 кв.м /четиридесет цяло и двадесет и шест стотни кв.м/ , при граници и съседи : север – ап. № 24 и стълбищна клетка , юг – външен зид , изток – ап.№ 22 , запад – ап.№ 24 , горе – ап.№ 27 , долу – ап.№ 19 , ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9 /девет / с полезна площ от 6.24 кв.м / шест цяло и двадесет и четири стотни кв.м/ при граници : север – коридор , юг – външен зид ; изток – мазе № 10 на ап. № 27 , запад – мазе № 8 на ап.№ 22 , ведно 1,0747% / едно цяло и седемстотин четиридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот , съставляващ част от УПИ № IV – KOO / четири за комплексно обществено обслужване/ в квартал № 59 / петдесет и девети/ по подробния устройствен план на гр.Нова Загора
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Нова Загора, ул.Васил Левски, Апартамент продажба